EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 52014XC1202(01)

Euroopa Parlamendi ja nõukogu määruse (EL) nr 1151/2012 (põllumajandustoodete ja toidu kvaliteedikavade kohta) artikli 50 lõike 2 punkti a kohase registreerimistaotluse avaldamine

OJ C 432, 2.12.2014, p. 8–11 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, HR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

2.12.2014   

ET

Euroopa Liidu Teataja

C 432/8


Euroopa Parlamendi ja nõukogu määruse (EL) nr 1151/2012 (põllumajandustoodete ja toidu kvaliteedikavade kohta) artikli 50 lõike 2 punkti a kohase registreerimistaotluse avaldamine

(2014/C 432/07)

Käesoleva dokumendi avaldamine annab õiguse esitada vastuväiteid vastavalt Euroopa Parlamendi ja nõukogu määruse (EL) nr 1151/2012 (1) artiklile 51.

KOONDDOKUMENT

NÕUKOGU MÄÄRUS (EÜ) nr 510/2006

põllumajandustoodete ja toidu geograafiliste tähiste ja päritolunimetuste kaitse kohta  (2)

„PATATA ROSSA DI COLFIORITO”

EÜ nr: IT-PGI-0005-01236-2.6.2014

KGT ( X ) KPN ( )

1.   Nimetus

„Patata Rossa di Colfiorito”

2.   Liikmesriik või kolmas riik

Itaalia

3.   Põllumajandustoote või toidu kirjeldus

3.1.   Toote liik

Klass 1.6. Puuviljad, köögiviljad ja teraviljad töötlemata ja töödeldud kujul

3.2.   Toote kirjeldus, mida punktis 1 esitatud nimetus tähistab

Nimetusega „Patata Rossa di Colfiorito” tähistatakse maavitsaliste sugukonda kuuluva liigi Solanum tuberosum (Solanum tuberosum L.; 2n = 4x = 48) küpseid mugulaid, mida kasvatatakse ELi liikmesriikide riiklikesse sordinimekirjadesse kantud sortide eliitseemnest ning mis on iseloomuliku punast värvi koore ja helekollase viljalihaga.

Eripära ja äratuntavuse tagamiseks peavad mugulatel olema järgmised omadused:

terved, täielikult koorega kaetud, ilma plekkideta;

pikliku ovaalse ja ebakorrapärase kujuga;

veatud; mädaniku ja muude taimehaigustega nakatunud või toiduks kõlbmatud riknenud tooted ei ole lubatud;

külmakahjustusteta;

ilma tavapärasest erineva lõhna või maitseta;

punast värvi koorega;

madalate ja kergesti eemaldatavate silmadega.

Toodet iseloomustavad järgmised kontrollväärtused:

suurus: vähemalt 35 mm;

kõvadus: survekatse (lõikamissurve) > 1,2 kgf/cm2;

fenooliühendite kogusisaldus > 300 mg/kg;

koore iseloomulik punane värvus – värvus (x, y, z):

x > 13

y > 12

z > 6.

3.3.   Tooraine (üksnes töödeldud toodete puhul)

3.4.   Sööt (üksnes loomse päritoluga toodete puhul)

3.5.   Tootmise erietapid, mis peavad toimuma määratletud geograafilises piirkonnas

Kõik „Patata Rossa di Colfiorito” tootmise etapid mugulate mahapanekust saagikoristuseni peavad toimuma määratletud geograafilises piirkonnas.

3.6.   Erieeskirjad viilutamise, riivimise, pakendamise jm kohta

Korjatud kartul kogutakse ladudesse, kus tuleb tagada mugulate nõuetekohaseks säilimiseks vajalikud tingimused, mis võimaldavad äsja ladustatud mugulate pinna kuivamist, soodustavad korjamisel tekkinud vigastuste armistumist ja takistavad vee kondenseerumist mugulate pinnale. Ladudes võivad kartulid olla pakendatud suurtesse õhuavadega nailonkottidesse või suurtesse kastidesse. Säilitamisel on siiski lubatud kasutada moodsat säilitustehnoloogiat, lähtudes valdkonnas kehtivatest õigusnormidest. Säilitamise ajal ei ole lubatud kasutada idanemisvastaseid aineid.

Toode pakendatakse iseloomulikku punast värvi pakenditesse.

3.7.   Erieeskirjad märgistamise kohta

Märgisele ja pakendile peavad olema kantud ühesuuruste trükitähtedega sõnad „Patata Rossa di Colfiorito I.G.P.” (KGT) ja liidu sümbol; märgisel ei tohi olla muid suuremas kirjas väljendeid.

Et tarbija toote hõlpsasti ära tunneks, peab märge vastama järgmistele trükispetsifikatsioonidele:

a)   märge: Patata Rossa di Colfiorito KGT;

b)   kirjaliik: Bodoni MT Black;

c)   logo värv Pantone spetsifikatsiooni kohaselt: Red 032.

Image

Pakendi märgisele peavad olema kantud ka kõik elemendid, mis võimaldaksid teha kindlaks järgmist:

a)

üksiku tootja või tootjarühma ja pakendaja nimi või ärinimi ja aadress;

b)

spetsiaalne märge ekspordiks mõeldud toote puhul;

c)

lisateave, mis ei ole ülistava iseloomuga ega eksita tarbijat toote iseloomu või omaduste suhtes.

4.   Geograafilise piirkonna täpne määratlus

Kartuli „Patata Rossa di Colfiorito” kasvatamine on lubatud kõrgusel 470 meetrit merepinnast või kõrgemal. Piirkond hõlmab Apenniinide Umbria ja Marche maakondade mägipiirkonda Perugia provintsi idaosa ja Macerata provintsi lääneosa vahel. Piirkond hõlmab osaliselt järgmisi Umbria maakonna kommuune: Foligno, Nocera Umbra, Valtopina, Sellano ja järgmisi Marche maakonna kommuune: Serravalle di Chienti, Muccia, Pieve Torina, Sefro, Visso ja Montecavallo.

5.   Seos geograafilise piirkonnaga

5.1.   Geograafilise piirkonna eripära

Kartuli „Patata Rossa di Colfiorito” kasvatamise geograafiline piirkond hõlmab enamikku Apenniinide Umbria ja Marche osast. Üks peamisi iseloomulikke tegureid on kasvatusala kõrgus merepinnast, mis on 470 meetrit merepinnast või rohkem. Granulomeetrilise koostise poolest koosneb kasvatuspiirkond muldadest, mis aitavad kaasa selle konkreetse põllukultuuri eristumisele, nimelt kivine ränimuld, mis on kergelt happeline, kerge, lahtine, vett läbilaskev ja sügav.

Kliima on mäestikuline, külmade ja lumerikaste talvede ja jahedate suvedega.

Kõrgemates piirkondades on sademeid palju (üle 1 500 mm aastas), kõrguse vähenedes väheneb ka sademete hulk. Lund sajab talvel palju, kuid püsiv lumikate on vaid 1 000 m piirist kõrgemal. Kõige sagedamini puhuvad kirde- (grecale) ja kagutuuled (scirocco).

5.2.   Toote eripära

Kartulit „Patata Rossa di Colfiorito” iseloomustavad järgmised omadused:

 

suur polüfenoolide sisaldus,

 

punane värvus,

 

iseloomulik tekstuur ja kõvadus,

 

ebakorrapärane kuju.

5.3.   Põhjuslik seos geograafilise piirkonna ja (kaitstud päritolunimetusega) toote kvaliteedi või omaduste või (kaitstud geograafilise tähisega) toote erilise kvaliteedi, maine või muude omaduste vahel

Tegurid, mis kindlustavad „Patata Rossa di Colfiorito” maine ja äratuntavuse, tulenevad geograafilise piirkonna mullastiku- ja kliimatingimuste eripärast, kasutatud kasvatustehnoloogiast ja säilitamisviisist, aga ka asjaolust, et mugulate väliskuju ja punane värv ning territooriumiga seotud nimetus on hästi tuntud. Eriti oluline on mullastiku aspekt: pinnase omadused mõjutavad oluliselt mugulate kasvu, väliskuju ning keemilisi ja organoleptilisi omadusi.

„Patata Rossa di Colfiorito” mugulate kuju on tingitud piirkonna heitlike tingimuste kujundatud karmist keskkonnast, millega mugul kasvamise käigus rinda peab pistma. Viljaliha tihedus ja mugulate ebakorrapärane kuju on tingitud piirkonnale iseloomulikust kivisest pinnasest, kliimast ja vähesest niiskusest.

Piirkonna „ekstreemsete” tingimuste mõju tõttu on mugulate polüfenoolide sisaldus märkimisväärselt suur, sest polüfenoolide biosünteesi eest vastutavad ensüümid on eriti tundlikud piirkonna keskkonnatingimuste suhtes.

Suulised ja kirjalikud tõendid annavad tunnistust toote ja piirkonna vahelisest tugevast ajaloolisest, kultuurilisest ja sotsiaalsest seosest.

Erialaajakirjad, fotod ja audiovisuaalsed materjalid tõendavad „Patata Rossa di Colfiorito” suurepärast mainet, nagu ka „Sagra della Patata Rossa di Colfiorito” laat, mida korraldatakse juba 36. korda. Umbria maakond tunnistab samuti „Patata Rossa di Colfiorito” tähtsust ning lisas nimetatud kartuli õigustatult traditsiooniliste toodete loendisse, mis tähendab, et see traditsioon kestab juba kauem kui 25 aastat.

„Patata Rossa di Colfiorito” kuulub ka paljude kohalike toiduretseptide koostisosade hulka: keedetuna, sütel küpsetatult, salatis, praetult, küpsetatult või leiva ja muude pagaritoodete ja püree valmistamiseks. Sellest valmivad ka suurepärased gnocchi’d, mis on kohalikus kokakunstis väga levinud.

Viide spetsifikaadi avaldamisele

(Määruse (EÜ) nr 510/2006 artikli 5 lõige 7 (3))

Taotluse esitanud asutus on algatanud riikliku vastuväite esitamise menetluse, avaldades kaitstud geograafilise tähise „Patata Rossa di Colfiorito” tunnustamise ettepaneku 22. aprilli 2014.aasta Itaalia Vabariigi Teatajas nr 93.

Spetsifikaadi konsolideeritud tekstiga on võimalik tutvuda järgmisel veebilehel http://www.politicheagricole.it/flex/cm/pages/ServeBLOB.php/L/IT/IDPagina/3335

või

otse põllumajandus-, toiduaine- ja metsanduspoliitika ministeeriumi avalehel (www.politicheagricole.it), klõpsates linki „Prodotti DOP IGP” [KPNi või KGTga tooted]. (ekraani ülemises paremas osas), seejärel linki „Prodotti DOP IGP STG” [KPNi, KGT või GTTga tooted] (ekraani vasakus ääres) ja lõpuks „Disciplinari di Produzione all’esame dell’UE” [ELile hindamiseks esitatud spetsifikaadid].


(1)  ELT L 343, 14.12.2012, lk 1.

(2)  ELT L 93, 31.3.2006, lk 12. Asendatud määrusega (EL) nr 1151/2012.

(3)  Vt jonnealune märkus 2.


Top