Accept Refuse

EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 52014XC0822(03)

Euroopa Liidu toimimise lepingu artiklite 107 ja 108 raames antava riigiabi lubamine — Juhud, mille suhtes komisjonil ei ole vastuväiteid EMPs kohaldatav tekst

OJ C 280, 22.8.2014, p. 1–29 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, HR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

22.8.2014   

ET

Euroopa Liidu Teataja

C 280/1


Euroopa Liidu toimimise lepingu artiklite 107 ja 108 raames antava riigiabi lubamine

Juhud, mille suhtes komisjonil ei ole vastuväiteid

(EMPs kohaldatav tekst)

2014/C 280/01

Otsuse vastuvõtmise kuupäev

29.04.2009

Abi number

SA.26941 (N 570/2008)

Liikmesriik

Poola

Piirkond

Rzeszowsko-tarnobrzeski

Artikkel 107 lõige 3 punkt c

Nimetus (ja/või abisaaja nimi)

Utworzenie i dokapitalizowanie spólki Port Lotniczy „Rzeszów-Jasionka” Sp. z o.o.

Õiguslik alus

1.

Uchwala nr VI/85/07 Sejmiku Województwa Podkarpackiego z dnia 26 marca 2007 r. w sprawie woli utworzenia spólki prawa handlowego;

2.

Akt notarialny dotyczacy zawiazania Spólki z ograniczona odpowiedzialnoscia Rep. A Nr-2310/2007 z dnia 18 grudnia 2007 r.

3.

Zgoda Ministra Transportu z dnia 11.10.2007 r. (znak: TL-4761-46/2007 Doc: 765082) na objecie przez P.P. „Porty Lotnicze”49,78 % udzialów w Port Lotniczy Rzeszów-Jasionka Sp. z o.o. z 50,22 % udzialem Urzedu Marszalkowskiego Województw...

Meetme liik

Üksiktoetus

Eesmärk

Sektori areng, Regionaalareng

Abi vorm

Eelarve

Üldeelarve: PLN 439,96 (miljonites)

Abi osatähtsus

100 %

Kestus

Alates 31.12.2008

Majandusharud

Õhutransport

Abi andva asutuse nimi ja aadress

1. Marszalek Województwa Podkarpackiego 2. Przedsiebiorstwo panstwowe „Porty Lotnicze” 1. ul. Grunwaldzka 15

35-959 Rzeszów

2. ul. Zwirki i Wigury 1

00-906 Warszawa

Muu teave

Otsuse autentne tekst, millest on eemaldatud kogu konfidentsiaalne teave, on kättesaadav järgmisel veebilehel:

http://ec.europa.eu/competition/elojade/isef/index.cfm.

Otsuse vastuvõtmise kuupäev

07.07.2009

Abi number

SA.27959 (NN 16/2009)

Liikmesriik

Madalmaad

Piirkond

Nimetus (ja/või abisaaja nimi)

Credit Guarantee Scheme of the State of the Netherlands

Õiguslik alus

Rules of the Credit Guarantee Scheme of the State of the Netherlands

Meetme liik

Abikava

Eesmärk

Tõsise häire kõrvaldamine majanduses

Abi vorm

Tagatis

Eelarve

Üldeelarve: EUR 2 00  000 (miljonites)

Abi osatähtsus

Kestus

07.07.2009 – 31.12.2009

Majandusharud

FINANTS- JA KINDLUSTUSTEGEVUS

Abi andva asutuse nimi ja aadress

The Dutch State PO Box

20201

2500 EE The Hague

Muu teave

Otsuse autentne tekst, millest on eemaldatud kogu konfidentsiaalne teave, on kättesaadav järgmisel veebilehel:

http://ec.europa.eu/competition/elojade/isef/index.cfm.

Otsuse vastuvõtmise kuupäev

12.06.2014

Abi number

SA.30962 (2014/N)

Liikmesriik

Belgia

Piirkond

Nimetus (ja/või abisaaja nimi)

Amendment to the restructuring plan of Ethias

Õiguslik alus

Meetme liik

Erakorraline abi

Eesmärk

Tõsise häire kõrvaldamine majanduses

Abi vorm

Muu – Kõnealune muudatus ei kujuta endast uut toetust.

Eelarve

Abi osatähtsus

Kestus

Majandusharud

Kindlustus, edasikindlustus ja pensionifondid, v.a kohustuslik sotsiaalkindlustus

Abi andva asutuse nimi ja aadress

The Federal State, the Flemish Region and the Walloon Region.

Muu teave

Otsuse autentne tekst, millest on eemaldatud kogu konfidentsiaalne teave, on kättesaadav järgmisel veebilehel:

http://ec.europa.eu/competition/elojade/isef/index.cfm.

Otsuse vastuvõtmise kuupäev

05.06.2013

Abi number

SA.34363 (2013/N)

Liikmesriik

Austria

Piirkond

WIEN

Abi mitte saavad piirkonnad

Nimetus (ja/või abisaaja nimi)

Projekt Donauleitung Bauteil I & II im Rahmen des Wärme- und Kälteleitungsausbaugesetzes

Õiguslik alus

Wärme- und Kälteleitungsausbaugesetz (Bundesgesetz, mit dem die Errichtung von Leitungen zum Transport von Nah- und Fernwärme, sowie Nah- und Fernkälte gefördert wird)

Meetme liik

Üksiktoetus

Fernwärme Wien GmbH

Eesmärk

Keskkonnakaitse, Energia säästmine

Abi vorm

Otsetoetus

Eelarve

Üldeelarve: EUR 17,91 (miljonites)

Abi osatähtsus

35 %

Kestus

Alates 05.06.2013

Majandusharud

Elektrienergia, gaasi, auru ja konditsioneeritud õhuga varustamine

Abi andva asutuse nimi ja aadress

Bundesministerium für Wirtschaft, Familie und Jugend, Abt. IV/5

Stubenring 1, 1010 Wien

Muu teave

Otsuse autentne tekst, millest on eemaldatud kogu konfidentsiaalne teave, on kättesaadav järgmisel veebilehel:

http://ec.europa.eu/competition/elojade/isef/index.cfm.

Otsuse vastuvõtmise kuupäev

16.10.2013

Abi number

SA.35166 (2013/NN)

Liikmesriik

Kreeka

Piirkond

STEREA ELLADA, ATTIKI

Nimetus (ja/või abisaaja nimi)

Υψηλής Πίεσης Αγωγός Φυσικού Αερίου προς Αλιβέρι

Õiguslik alus

N. 3428/2005 «Απελευθέρωση της αγοράς φυσικού αερίου

Meetme liik

Üksiktoetus

DESFA (HELLENIC GAS TRANSMISSION SYSTEM OPERATOR) S.A.

Eesmärk

Sektori areng, Keskkonnakaitse

Abi vorm

Otsetoetus

Eelarve

Üldeelarve: EUR 13 (miljonites)

Abi osatähtsus

36,03 %

Kestus

21.10.2011 – 31.08.2012

Majandusharud

Torutransport

Abi andva asutuse nimi ja aadress

Υπουργείο Ανάπτυξης, Ανταγωνιστικότητας, Υποδομών, Μεταφορών και Δικτύων – Διαχειριστική Αρχή Ε.Π. „Ανταγωνιστικότητα και Επιχειρηματικότητα” (ΕΠΑΝ)

Μεσογείων 56

115 27, Αθήνα

Muu teave

Otsuse autentne tekst, millest on eemaldatud kogu konfidentsiaalne teave, on kättesaadav järgmisel veebilehel:

http://ec.europa.eu/competition/elojade/isef/index.cfm.

Otsuse vastuvõtmise kuupäev

16.10.2013

Abi number

SA.35167 (2013/NN)

Liikmesriik

Kreeka

Piirkond

PELOPONNISOS

Artikkel 107 lõige 3 punkt c

Nimetus (ja/või abisaaja nimi)

Υψηλής Πίεσης Αγωγός Φυσικού Αερίου Aγ. Θεόδωροι – Μεγαλόπολη

Õiguslik alus

N. 3428/2005 «Απελευθέρωση της αγοράς φυσικού αερίου

Meetme liik

Üksiktoetus

DESFA (HELLENIC GAS TRANSMISSION SYSTEM OPERATOR) S.A.

Eesmärk

Sektori areng, Keskkonnakaitse

Abi vorm

Otsetoetus

Eelarve

Üldeelarve: EUR 34 (miljonites)

Abi osatähtsus

35,94 %

Kestus

29.09.2008 – 31.12.2013

Majandusharud

Torutransport

Abi andva asutuse nimi ja aadress

Υπουργείο Ανάπτυξης, Ανταγωνιστικότητας, Υποδομών, Μεταφορών και Δικτύων – Διαχειριστική Αρχή Ε.Π. „Ανταγωνιστικότητα και Επιχειρηματικότητα” (ΕΠΑΝ)

Μεσογείων 56

115 27, Αθήνα

Muu teave

Otsuse autentne tekst, millest on eemaldatud kogu konfidentsiaalne teave, on kättesaadav järgmisel veebilehel:

http://ec.europa.eu/competition/elojade/isef/index.cfm.

Otsuse vastuvõtmise kuupäev

11.06.2014

Abi number

SA.35177 (2014/NN)

Liikmesriik

Tšehhi Vabariik

Piirkond

Nimetus (ja/või abisaaja nimi)

Podpora výroby elektřiny z obnovitelných zdrojů energie

Õiguslik alus

Zákon č. 165/2012 Sb., o podporovaných zdrojích energie; prováděcí předpisy; cenová rozhodnutí Energetického regulačního úřadu

Meetme liik

Abikava

Eesmärk

Keskkonnakaitse, Sektori areng

Abi vorm

Otsetoetus

Eelarve

Aastaeelarve: CZK 2  496 (miljonites)

Abi osatähtsus

%

Kestus

01.01.2013 – 31.12.2015

Majandusharud

Elektrienergia, gaasi, auru ja konditsioneeritud õhuga varustamine

Abi andva asutuse nimi ja aadress

Ministerstvo průmyslu a obchodu

Na Františku 32, 110 15 Praha 1

OTE, a. s.

Praha 8, Karlín, Sokolovská 192/79, PSČ 186 00

Energetický regulační úřad

Masarykovo náměstí 5, 586 01 Jihlava

Muu teave

Otsuse autentne tekst, millest on eemaldatud kogu konfidentsiaalne teave, on kättesaadav järgmisel veebilehel:

http://ec.europa.eu/competition/elojade/isef/index.cfm.

Otsuse vastuvõtmise kuupäev

09.04.2014

Abi number

SA.36392 (2014/N)

Liikmesriik

Prantsusmaa

Piirkond

CENTRE

Nimetus (ja/või abisaaja nimi)

Aide d’État accordée par la CDC au projet de R&D „TOURS 2015” de STMicroelectronics dans le cadre du programme d’investissement d’avenir

Õiguslik alus

Loi no2010-937 du 9 mars 2010 de finances rectificative – article 8 relatif au Programme Investissements d'avenir

Meetme liik

Üksiktoetus

STMicroelectronics

Eesmärk

Teadus- ja arendustegevus

Abi vorm

Otsetoetus, Tagasimakstavad ettemaksed

Eelarve

Üldeelarve: EUR 34,212 (miljonites)

Abi osatähtsus

40 %

Kestus

01.01.2012 – 31.12.2017

Majandusharud

Arvutite, elektroonika- ja optikaseadmete tootmine

Abi andva asutuse nimi ja aadress

Jérôme Séquier

61 boulevard Vincent Auriol 75013 Paris

Delphine Abramowitz

61 boulevard Vincent Auriol 75013 Paris

Muu teave

Otsuse autentne tekst, millest on eemaldatud kogu konfidentsiaalne teave, on kättesaadav järgmisel veebilehel:

http://ec.europa.eu/competition/elojade/isef/index.cfm.

Otsuse vastuvõtmise kuupäev

25.06.2014

Abi number

SA.36410 (2014/N)

Liikmesriik

Ühendkuningriik

Piirkond

Nimetus (ja/või abisaaja nimi)

Modifications to the National Employment Savings Trust – NEST– UK

Õiguslik alus

Pension Act 2008

Meetme liik

Üksiktoetus

NEST

Eesmärk

Üldist majandushuvi pakkuvad teenused

Abi vorm

Sooduslaen

Eelarve

Üldeelarve: GBP 230 (miljonites)

Abi osatähtsus

Kestus

Majandusharud

Pensionifondid

Abi andva asutuse nimi ja aadress

United Kingdom

Department for Work and Pensions Caxton House Tothill Street London SW1 9NA SW1 9NA

Muu teave

Otsuse autentne tekst, millest on eemaldatud kogu konfidentsiaalne teave, on kättesaadav järgmisel veebilehel:

http://ec.europa.eu/competition/elojade/isef/index.cfm.

Otsuse vastuvõtmise kuupäev

26.05.2014

Abi number

SA.36512 (2014/NN)

Liikmesriik

Prantsusmaa

Piirkond

Nimetus (ja/või abisaaja nimi)

Des dispositifs compensatoires des missions d'aménagement du territoire, de transport et de distribution de la presse dévolues à La Poste

Õiguslik alus

Articles 2 et 6 de la loi no90-568 du 2 juillet 1990 modifiée relative à l'organisation du service public de La Poste et de France Télécom

Article L4 du Code des postes et des communications électroniques

Article 1635 sexies du Code général des impôts

Article R.1-1-17 et D.18 à D.28 du code des postes et communications électroniques

Décret no2011-849, du 18 juillet 2011, précisant la méthode de calcul du coût net du maillage complémentaire permettant à La Poste d'assurer sa mission d''aménagement du territoire

Contrat d'entreprise 2013-2017 entre l'Etat et La Poste

Protocole d'accord Etat-Presse-La Poste du 23 juillet 2008

Meetme liik

Üksiktoetus

La Poste

Eesmärk

Üldist majandushuvi pakkuvad teenused

Abi vorm

Otsetoetus, Maksude ajatamine

Eelarve

Üldeelarve: EUR 1447 (miljonites)

Abi osatähtsus

Kestus

Maksude ajatamine: 01.01.2013 – 31.12.2017

Otsetoetus: 01.01.2013 – 31.12.2015

Majandusharud

Muu posti- ja kulleriteenistus

Abi andva asutuse nimi ja aadress

Ministère de l’économie, du redressement productif et du numérique

Ministère des finances et des comptes publics

139 rue de Bercy 75572 Paris CEDEX 12

Muu teave

Otsuse autentne tekst, millest on eemaldatud kogu konfidentsiaalne teave, on kättesaadav järgmisel veebilehel:

http://ec.europa.eu/competition/elojade/isef/index.cfm.

Otsuse vastuvõtmise kuupäev

08.11.2013

Abi number

SA.36655 (2013/N)

Liikmesriik

Belgia

Piirkond

Nimetus (ja/või abisaaja nimi)

Modifications du „tax shelter” pour soutenir des œvres audiovisuelles;

Wijzigingen van de „Tax shelter”-regeling ter ondersteuning van audiovisuele producties

Õiguslik alus

Art 194 ter Côde des impôts sur les revenus 92; Art 194 ter Wetboek van de inkomstenbelastingen 92

Meetme liik

Abikava

Eesmärk

Kultuur

Abi vorm

Otsetoetus

Eelarve

Abi osatähtsus

50 %

Kestus

30.11.2013 – 31.12.2015

Majandusharud

Kinofilmide, videote ja telesaadetega seotud tegevusalad

Abi andva asutuse nimi ja aadress

Ministre des Finances et du Développement durable; Federale Overheidsdienst Financiën

rue de la Loi/Wetstraat 12

1040 Bruxelles/Brussel

Muu teave

Otsuse autentne tekst, millest on eemaldatud kogu konfidentsiaalne teave, on kättesaadav järgmisel veebilehel:

http://ec.europa.eu/competition/elojade/isef/index.cfm.

Otsuse vastuvõtmise kuupäev

06.01.2014

Abi number

SA.36758 (2013/N)

Liikmesriik

Taani

Piirkond

DANMARK

Nimetus (ja/või abisaaja nimi)

Subsidy Scheme Rail Freight

Õiguslik alus

Lov om jernbane jf. lovbekendtgørelse nr.: 1249 af 11. november 2010, bekendtgørelse nr. 1107 af 21. november 2012 om betaling for brug af statens jernbanenet og om miljøtilskud til godstransport på jernbane, bekendtgørelse nr. 1108 af 23. november 2012 om infrastrukturafgifter med videre for statens jernbanenet.

Meetme liik

Abikava

Eesmärk

Sektori areng

Abi vorm

Otsetoetus

Eelarve

Üldeelarve: DKK 99,7 (miljonites)

Aastaeelarve: DKK 25 (miljonites)

Abi osatähtsus

50 %

Kestus

01.01.2014 – 31.12.2017

Majandusharud

Kauba raudteevedu

Abi andva asutuse nimi ja aadress

Banedanmark

Amerika Plads 15, 2100 København Ø

Muu teave

Otsuse autentne tekst, millest on eemaldatud kogu konfidentsiaalne teave, on kättesaadav järgmisel veebilehel:

http://ec.europa.eu/competition/elojade/isef/index.cfm.

Otsuse vastuvõtmise kuupäev

11.06.2014

Abi number

SA.37112 (2013/N)

Liikmesriik

Tšehhi Vabariik

Piirkond

Nimetus (ja/või abisaaja nimi)

Podpora mimoprodukčních funkcí rybníků

Õiguslik alus

1.

Zákon č. 254/2001 Sb., o vodách a o změně některých zákonů (vodní zákon)

2.

Zásady, kterými se stanovují podmínky pro poskytování dotací na základě § 2 a § 2d zákona č. 252/1997 Sb., o zemědělství

3.

Zákon č. 252/1997 Sb., o zemědělství

4.

Zákon č. 99/2004 Sb., o rybníkářství, výkonu rybářského práva, rybářské stráži, ochraně mořských rybolovných zdrojů a o změně některých zákonů (zákon o rybářství)

5.

Zákon č. 114/1992 Sb., o ochraně přírody a krajiny

Meetme liik

Abikava

Eesmärk

Muu

Abi vorm

Otsetoetus

Eelarve

Üldeelarve: CZK 700 (miljonites)

Aastaeelarve: CZK 70 (miljonites)

Abi osatähtsus

100 %

Kestus

01.07.2014 – 30.06.2024

Majandusharud

Kalapüük ja vesiviljelus

Abi andva asutuse nimi ja aadress

Ministerstvo zemědělství

Těšnov 17, 117 05 Praha 1

Státní zemědělský intervenční fond

Ve Smečkách 33, 110 00 Praha 1

Muu teave

Otsuse autentne tekst, millest on eemaldatud kogu konfidentsiaalne teave, on kättesaadav järgmisel veebilehel:

http://ec.europa.eu/competition/elojade/isef/index.cfm.

Otsuse vastuvõtmise kuupäev

09.04.2014

Abi number

SA.37322 (2013/N)

Liikmesriik

Saksamaa

Piirkond

HAMBURG

Nimetus (ja/või abisaaja nimi)

Alternative Stromversorgung von Kreuzfahrtschiffen

Õiguslik alus

§ § 23, 44 Haushaltsordnung der Freien und Hansestadt Hamburg (LHO)

§ 44 Bundeshaushaltsordnung und Foerderrichtlinie

Meetme liik

Üksiktoetus

Hamburg Port Authority (HPA)

Eesmärk

Keskkonnakaitse

Abi vorm

Otsetoetus

Eelarve

Üldeelarve: EUR 10,85 (miljonites)

Abi osatähtsus

75 %

Kestus

01.07.2014 – 31.12.2015

Majandusharud

Veetransporti teenindavad tegevusalad, Elektrienergia tootmine, ülekanne ja jaotus, VEONDUS JA LAONDUS

Abi andva asutuse nimi ja aadress

Behörde für Wirtschaft, Verkehr und Innovation

Alter Steinweg 4, 20459 Hamburg

Muu teave

Otsuse autentne tekst, millest on eemaldatud kogu konfidentsiaalne teave, on kättesaadav järgmisel veebilehel:

http://ec.europa.eu/competition/elojade/isef/index.cfm.

Otsuse vastuvõtmise kuupäev

11.03.2014

Abi number

SA.37423 (2013/N)

Liikmesriik

Saksamaa

Piirkond

Artikkel 107 lõige 3 punkt c

Nimetus (ja/või abisaaja nimi)

Regionalfördergebietskarte 2014 bis 2020

Õiguslik alus

GRW-Gesetz und GRW-Koordinierungsrahmen

Meetme liik

Abikava

Eesmärk

Regionaalareng

Abi vorm

Muu – Võimalikud on kõik abivormid

Eelarve

Abi osatähtsus

20 %

Kestus

01.07.2014 – 31.12.2020

Majandusharud

Kõik abikõlblikud sektorid

Abi andva asutuse nimi ja aadress

Landeswirtschaftsministerien

http://www.bmwi.de/DE/Themen/Wirtschaft/Wirtschaftspolitik/Regionalpolitik/gemeinschaftsaufgabe,did=383106.html

Muu teave

Otsuse autentne tekst, millest on eemaldatud kogu konfidentsiaalne teave, on kättesaadav järgmisel veebilehel:

http://ec.europa.eu/competition/elojade/isef/index.cfm.

Otsuse vastuvõtmise kuupäev

11.06.2014

Abi number

SA.37519 (2013/N)

Liikmesriik

Austria

Piirkond

Nimetus (ja/või abisaaja nimi)

Österr. Einzelfall, Altlast, N 12, Kapellerfeld

Õiguslik alus

Förderungsrichtlinien 2008 für die Altlastensanierung oder –sicherung

Meetme liik

Üksiktoetus

PORR AG

Eesmärk

Keskkonnakaitse

Abi vorm

Otsetoetus

Eelarve

Üldeelarve: EUR 25,7 (miljonites)

Abi osatähtsus

95,19 %

Kestus

kuni 31.12.2020

Majandusharud

Saastekäitlus ja muud jäätmekäitlustegevused

Abi andva asutuse nimi ja aadress

Bundesministerium für Land- und Forstwirtschaft, Umwelt und Wasserwirtschaft

Stubenbastei 5, 1010 Wien, Österreich

Muu teave

Otsuse autentne tekst, millest on eemaldatud kogu konfidentsiaalne teave, on kättesaadav järgmisel veebilehel:

http://ec.europa.eu/competition/elojade/isef/index.cfm.

Otsuse vastuvõtmise kuupäev

19.12.2013

Abi number

SA.37835 (2013/N)

Liikmesriik

Hispaania

Piirkond

CANARIAS

Artikkel 107 lõige 3 punkt a

Nimetus (ja/või abisaaja nimi)

Arbitrio sobre Importaciones y Entregas de Mercancias en las Islas Canarias (AIEM)

Õiguslik alus

Ley 20/1991, de 7 de junio, de modificación de los aspectos fiscales del Régimen Económico y Fiscal de Canarias.

Decisión del Consejo 895/2011/ue, DE 19/12/2011, por la que se modifica la Decisión 2002/546/CE respecto a su periodo de aplicación.

Decisión de la Comisión Europea de 29 de junio de 2011, relativa a la prorroga del régimen de ayudas NN 22/08 AIEM.

Meetme liik

Abikava

Eesmärk

Regionaalareng

Abi vorm

Muu maksusoodustus

Eelarve

Aastaeelarve: EUR 40 (miljonites)

Abi osatähtsus

Kestus

01.01.2014 – 30.06.2014

Majandusharud

Kõik abikõlblikud sektorid

Abi andva asutuse nimi ja aadress

Ministerio de Hacienda y Administraciones Públicas (Dirección General de Tributos)

c/Alcalá, 5.1a planta. 28071 Madrid

Muu teave

Otsuse autentne tekst, millest on eemaldatud kogu konfidentsiaalne teave, on kättesaadav järgmisel veebilehel:

http://ec.europa.eu/competition/elojade/isef/index.cfm.

Otsuse vastuvõtmise kuupäev

17.12.2013

Abi number

SA.37836 (2013/N)

Liikmesriik

Hispaania

Piirkond

CANARIAS

Artikkel 107 lõige 3 punkt a

Nimetus (ja/või abisaaja nimi)

Prorroga del Régimen de ayudas de la zona especial canaria (ZEC); ayuda N 376/2006 (DOUE C 30/4 10.2.2007)

Õiguslik alus

Título V de la Ley 19/94, de 6 de julio, de modificación del Régimen Económico y Fiscal de Canarias

Meetme liik

Abikava

Eesmärk

Regionaalareng

Abi vorm

Maksunduse ja tolliliidu peadirektoraat

Eelarve

Aastaeelarve: EUR 21,919 (miljonites)

Abi osatähtsus

Kestus

01.01.2014 – 31.12.2014

Majandusharud

Kõik abikõlblikud sektorid

Abi andva asutuse nimi ja aadress

Ministerio de Hacienda y Administraciones Públicas (Dirección General de Tributos)

calle Alcalá, 5. 1a planta. 28071 – Madrid

Muu teave

Otsuse autentne tekst, millest on eemaldatud kogu konfidentsiaalne teave, on kättesaadav järgmisel veebilehel:

http://ec.europa.eu/competition/elojade/isef/index.cfm.

Otsuse vastuvõtmise kuupäev

17.12.2013

Abi number

SA.37837 (2013/N)

Liikmesriik

Hispaania

Piirkond

CANARIAS

Artikkel 107 lõige 3 punkt a

Nimetus (ja/või abisaaja nimi)

Ayudas Pública. Régimen Económico-Fiscal de Canarias (REF) (DOUE C 30/4 10.2.2007)

Õiguslik alus

Capítulo II del Título IV de la Ley 19/1994, de 6 de julio, de modificación del Régimen Económico y Fiscal de Canarias

Meetme liik

Abikava

Eesmärk

Regionaalareng

Abi vorm

Maksunduse ja tolliliidu peadirektoraat

Eelarve

Aastaeelarve: EUR 1  090 (miljonites)

Abi osatähtsus

Kestus

01.01.2014 – 31.12.2014

Majandusharud

Kõik abikõlblikud sektorid

Abi andva asutuse nimi ja aadress

Ministerio de Hacienda y Administraciones Públicas (Dirección General de Tributos)

calle Alcalá, 5. 1a planta. 28071 – Madrid

Muu teave

Otsuse autentne tekst, millest on eemaldatud kogu konfidentsiaalne teave, on kättesaadav järgmisel veebilehel:

http://ec.europa.eu/competition/elojade/isef/index.cfm.

Otsuse vastuvõtmise kuupäev

16.12.2013

Abi number

SA.37848 (2013/N)

Liikmesriik

Horvaatia

Piirkond

Nimetus (ja/või abisaaja nimi)

Odluka o karti regionalnih potpora

Õiguslik alus

Smjernice o nacionalnim regionalnim potporama za 2007.-2013. (52006XC0304(02), SL C 54, 4.3.2006., str. 13.-45.),

Uredba o državnim potporama (NN 50/06),

Zakon o državnim potporama (NN 140/05, 49/11),

Odluka o objavljivanju pravila o regionalnim potporama (NN 58/08, 117/12), Nacionalna klasifikacija prostornih jedinica za statistiku 2012. (NN 96/12)

Meetme liik

Abikava

Eesmärk

Regionaalareng

Abi vorm

Muu – Teatises käsitletakse olemasoleva regionaalabikaardi kehtivuse pikendamist. Võimalikud on kõik abivormid.

Eelarve

Abi osatähtsus

Kestus

01.01.2014 – 30.06.2014

Majandusharud

Kõik abikõlblikud sektorid

Abi andva asutuse nimi ja aadress

Ministarstvo regionalnoga razvoja i fondova Europske unije

Račkoga 6, 10000 Zagreb

Muu teave

Otsuse autentne tekst, millest on eemaldatud kogu konfidentsiaalne teave, on kättesaadav järgmisel veebilehel:

http://ec.europa.eu/competition/elojade/isef/index.cfm.

Otsuse vastuvõtmise kuupäev

18.12.2013

Abi number

SA.37870 (2013/N)

Liikmesriik

Küpros

Piirkond

Nimetus (ja/või abisaaja nimi)

Third Prolongation of Cypriot guarantee scheme for banks H1 2014

Õiguslik alus

Draft Law that Governs the Granting of Government Guarantees for the Securing of Loans and/or the Issue of Bonds by Cred. Instit.

Meetme liik

Abikava

Eesmärk

Tõsise häire kõrvaldamine majanduses

Abi vorm

Tagatis

Eelarve

Üldeelarve: EUR 6  000 (miljonites)

Abi osatähtsus

Kestus

01.01.2014 – 30.06.2014

Majandusharud

Finantsteenuste osutamine, v.a kindlustus ja pensionifondid

Abi andva asutuse nimi ja aadress

Mr. Dionysios Dionysiou

Ministry of Finance, M. Karaoli & G. Afxentiou, 1439 Nicosia

Muu teave

Otsuse autentne tekst, millest on eemaldatud kogu konfidentsiaalne teave, on kättesaadav järgmisel veebilehel:

http://ec.europa.eu/competition/elojade/isef/index.cfm.

Otsuse vastuvõtmise kuupäev

14.01.2014

Abi number

SA.37958 (2013/N)

Liikmesriik

Kreeka

Piirkond

Nimetus (ja/või abisaaja nimi)

Prolongation of the Guarantee Scheme and the Bond Loan Scheme for Credit Institutions in Greece

Õiguslik alus

Νόμος 3723/2008 „Ενίσχυση της ρευστότητας της οικονομίας για την αντιμετώπιση των επιπτώσεων της διεθνούς χρηματοπιστωτικής κρίσης και άλλες διατάξεις”

Meetme liik

Abikava

Eesmärk

Tõsise häire kõrvaldamine majanduses

Abi vorm

Tagatis, Muu – bond loan scheme

Eelarve

Üldeelarve: EUR 93  000 (miljonites)

Abi osatähtsus

Kestus

kuni 30.06.2014

Majandusharud

FINANTS- JA KINDLUSTUSTEGEVUS

Abi andva asutuse nimi ja aadress

MINISTRY OF FINANCE

Nikis 5-7, Athens. Greece

Muu teave

Otsuse autentne tekst, millest on eemaldatud kogu konfidentsiaalne teave, on kättesaadav järgmisel veebilehel:

http://ec.europa.eu/competition/elojade/isef/index.cfm.

Otsuse vastuvõtmise kuupäev

23.07.2014

Abi number

SA.38024 (2013/N)

Liikmesriik

Poola

Piirkond

Slaskie

Artikkel 107 lõige 3 punkt a

Nimetus (ja/või abisaaja nimi)

Pomoc na restrukturyzację dla Alumast S.A.

Õiguslik alus

1.

Ustawa z 30 sierpnia 1996 r. o komercjalizacji i prywatyzacji – art. 56 ust. 1 pkt 2;

2.

Rozporządzenie Ministra Skarbu Państwa z dnia 30 sierpnia 2011 r. w sprawie pomocy publicznej na ratowanie i restrukturyzację przedsiębiorców.

Meetme liik

Erakorraline abi

Alumast S.A.

Eesmärk

Raskustes olevate ettevõtete ümberkorraldamine

Abi vorm

Otsetoetus

Eelarve

Üldeelarve: PLN 4,7711 (miljonites)

Abi osatähtsus

73,6 %

Kestus

Majandusharud

Metallkonstruktsioonide tootmine

Abi andva asutuse nimi ja aadress

Minister Skarbu Państwa

ul. Krucza 36/Wspólna 6, 00-522 Warszawa

Muu teave

Otsuse autentne tekst, millest on eemaldatud kogu konfidentsiaalne teave, on kättesaadav järgmisel veebilehel:

http://ec.europa.eu/competition/elojade/isef/index.cfm.

Otsuse vastuvõtmise kuupäev

13.03.2014

Abi number

SA.38037 (2014/N)

Liikmesriik

Rumeenia

Piirkond

Nimetus (ja/või abisaaja nimi)

Granturi pentru investiții în rețelele de transport al energiei electrice și al gazelor naturale

Õiguslik alus

1)

Ordinul Ministrului Economiei nr. 156/2011 pentru aprobarea Schemei de ajutor de stat privind „Sprijinirea investitiilor în extinderea si modernizarea retelelor de transport al energiei electrice si gazelor naturale”

2)

Programul Operational Sectorial „Cresterea Competitivitatii Economice” (POS CCE), aprobat prin decizia Comisiei Europene C (2007) 3472/...

Meetme liik

Abikava

Eesmärk

Regionaalareng, Keskkonnakaitse

Abi vorm

Otsetoetus

Eelarve

Üldeelarve: RON 308,118 (miljonites)

Aastaeelarve: RON 51,36 (miljonites)

Abi osatähtsus

85 %

Kestus

01.01.2014 – 30.06.2014

Majandusharud

ELEKTRIENERGIA, GAASI, AURU JA KONDITSIONEERITUD ÕHUGA VARUSTAMINE

Abi andva asutuse nimi ja aadress

Ministerul Economiei

Strada Dr ernest Juvara nr. 3-7, sector 6, Bucuresti

Muu teave

Otsuse autentne tekst, millest on eemaldatud kogu konfidentsiaalne teave, on kättesaadav järgmisel veebilehel:

http://ec.europa.eu/competition/elojade/isef/index.cfm.

Otsuse vastuvõtmise kuupäev

25.06.2014

Abi number

SA.38048 (2014/NN)

Liikmesriik

Kreeka

Piirkond

DYTIKI ELLADA

Artikkel 107 lõige 3 punkt a

Nimetus (ja/või abisaaja nimi)

ΝΕΟΣ ΛΙΜΕΝΑΣ ΠΑΤΡΩΝ – 3ο ΤΜΗΜΑ

Õiguslik alus

1.

Ν.2932/2001, ΦΕΚ Α'' 145/2001, „Ελεύθερη παροχή υπηρεσιών στις θαλάσσιες ενδομεταφορές – Σύσταση Γενικής Γραμματείας Λιμένων και Λιμενικής Πολιτικής – Μετατροπή Λιμενικών Ταμείων σε Ανώνυμες Εταιρείες και άλλες διατάξεις”

2.

H Σύμβαση Παραχώρησης (ΣΥΠ) μεταξύ του Ελληνικού Δημοσίου και του ΟΛΠΑ ΑΕ που υπογράφηκε στις 12 Δεκεμβρίου 2002

3.

Ο Νόμος 3669/2008 – ΦΕΚ 116/Α''/18.6.2008, „Κύρωση της κωδικοποίησης της νομοθεσίας κατασκευής δημόσιων έργων”

4.

Η υπ. Αριθ. οικ. 774/06.02.2009 Πρόσκληση της ΕΥΔ ΕΠ-ΕΠ, για υποβολή προτάσεων.

5.

Η με υπ. Αριθ. ΕΥΔΕ/ΜΕΔΕ/οικ.2802/ΓΘ06/13-10-2010 αίτηση χρηματοδότησης πράξης προς την ΕΥΔ-ΕΠΕΠ για την ένταξη της πράξης στο ΕΠ. ΒΛ. ΣΥΝΗΜΜΕΝΟ ΑΡΧΕΙΟ „NOTIFICATION FILE PATRA PORT” ΓΙΑ ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ.

Meetme liik

Erakorraline abi

Organismos Limenos Patras S.A. (OLPA S.A.)

Eesmärk

Muu

Abi vorm

Otsetoetus

Eelarve

Üldeelarve: EUR 52,2476 (miljonites)

Abi osatähtsus

100 %

Kestus

04.05.2012 – 31.12.2015

Majandusharud

Sõitjatevedu merel ja rannavetes

Abi andva asutuse nimi ja aadress

Δ.Α. ΕΠ „ΠΡΟΣΠΕΛΑΣΙΜΟΤΗΤΑ”

ΚΟΝΙΑΡΗ 15, 11471 ΑΘΗΝΑ

Muu teave

Otsuse autentne tekst, millest on eemaldatud kogu konfidentsiaalne teave, on kättesaadav järgmisel veebilehel:

http://ec.europa.eu/competition/elojade/isef/index.cfm.

Otsuse vastuvõtmise kuupäev

15.05.2014

Abi number

SA.38051 (2013/N)

Liikmesriik

Itaalia

Piirkond

MARCHE

Nimetus (ja/või abisaaja nimi)

Promozione della ricerca industriale e dello sviluppo sperimentale in filiere tecnologico-produttive – Marche (N 457/2007) – Proroga

Õiguslik alus

Bando „promozione della ricerca industriale e dello sviluppo sperimentale in filiere tecnologico produttive”

Meetme liik

Abikava

Eesmärk

Teadus- ja arendustegevus

Abi vorm

Otsetoetus

Eelarve

Abi osatähtsus

Kestus

kuni 30.06.2014

Majandusharud

Kõik abikõlblikud sektorid

Abi andva asutuse nimi ja aadress

Regione Marche PF Innovazione, ricerca e competitività dei settori produttivi

Via Tiziano 44 – 60125 Ancona

Muu teave

Otsuse autentne tekst, millest on eemaldatud kogu konfidentsiaalne teave, on kättesaadav järgmisel veebilehel:

http://ec.europa.eu/competition/elojade/isef/index.cfm.

Otsuse vastuvõtmise kuupäev

13.05.2014

Abi number

SA.38099 (2014/N)

Liikmesriik

Madalmaad

Piirkond

Nimetus (ja/või abisaaja nimi)

Stimuleringsmaatregel Filmproductie in Nederland

Õiguslik alus

Artikel 10, lid 4 Wet op het specifiek cultuurbeleid;

Reglement Stimuleringsmaatregel Filmproductie in Nederland

Meetme liik

Abikava

Eesmärk

Kultuur

Abi vorm

Otsetoetus

Eelarve

Üldeelarve: EUR 120 (miljonites)

Aastaeelarve: EUR 20 (miljonites)

Abi osatähtsus

24 %

Kestus

01.05.2014 – 30.04.2020

Majandusharud

MEELELAHUTUS JA VABA AEG

Abi andva asutuse nimi ja aadress

Nederlands Filmfonds

Pijnackerstraat 5

1072 JS Amsterdam

Nederland

Muu teave

Otsuse autentne tekst, millest on eemaldatud kogu konfidentsiaalne teave, on kättesaadav järgmisel veebilehel:

http://ec.europa.eu/competition/elojade/isef/index.cfm.

Otsuse vastuvõtmise kuupäev

20.06.2014

Abi number

SA.38143 (2014/N)

Liikmesriik

Hispaania

Piirkond

Nimetus (ja/või abisaaja nimi)

Sale of NCG Banco

Õiguslik alus

1.

Ley 9/2012, de 14 de noviembre, de reestructuración y resolución de entidades de crédito.

2.

Memorandum de entendimiento sobre condiciones de política sectorial financiera

Meetme liik

Erakorraline abi

NCG Banco S.A.

Eesmärk

Tõsise häire kõrvaldamine majanduses

Abi vorm

Eelarve

Abi osatähtsus

Kestus

31.03.2014 – 31.12.2016

Majandusharud

FINANTS- JA KINDLUSTUSTEGEVUS

Abi andva asutuse nimi ja aadress

Ministerio de Economía y Competitividad

Paseo de la Castellana, 162 Madrid 28071

Fondo de Reestructuración Ordenada Bancaria

Avda. General Perón, 38. Edificio Masters II. Plantas 16-17. 28020, Madrid

Muu teave

Otsuse autentne tekst, millest on eemaldatud kogu konfidentsiaalne teave, on kättesaadav järgmisel veebilehel:

http://ec.europa.eu/competition/elojade/isef/index.cfm.

Otsuse vastuvõtmise kuupäev

13.06.2014

Abi number

SA.38152 (2014/N)

Liikmesriik

Itaalia

Piirkond

Nimetus (ja/või abisaaja nimi)

Interventi per il Trasporto Ferroviario

Õiguslik alus

Delibera di giunta n. 4 in data 07/01/2014, Regione Emilia-Romagna

Meetme liik

Abikava

Eesmärk

Sektori areng

Abi vorm

Otsetoetus

Eelarve

Üldeelarve: EUR 2,7 (miljonites)

Aastaeelarve: EUR 0,9 (miljonites)

Abi osatähtsus

50 %

Kestus

01.06.2014 – 31.12.2017

Majandusharud

Kauba raudteevedu

Abi andva asutuse nimi ja aadress

Regione Emilia-Romagna

Viale Aldo Moro 52, Bologna

Muu teave

Otsuse autentne tekst, millest on eemaldatud kogu konfidentsiaalne teave, on kättesaadav järgmisel veebilehel:

http://ec.europa.eu/competition/elojade/isef/index.cfm.

Otsuse vastuvõtmise kuupäev

24.06.2014

Abi number

SA.38425 (2014/N)

Liikmesriik

Ungari

Piirkond

Nimetus (ja/või abisaaja nimi)

Amendment of the Hungarian film support scheme

Õiguslik alus

Act II of 2004 on Motion Pictures

Act LXXXI of 1996 on Corporate and Dividend Tax

Decree 67/2013 (X.17.) EMMI of the Minister of Human Resources on the rules of state aid of motion picture activities other than film production

Meetme liik

Abikava

Eesmärk

Kultuur

Abi vorm

Maksude ajatamine, Maksubaasi vähendamine, Otsetoetus

Eelarve

Üldeelarve: HUF 1 22  000 (miljonites)

Abi osatähtsus

100 %

Kestus

01.07.2014 – 31.12.2019

Majandusharud

MEELELAHUTUS JA VABA AEG

Abi andva asutuse nimi ja aadress

Ministry of Human Resources

Szalay u. 10-14.

1055 Budapest

Hungary

Hungarian National Film Fund

Róna u. 174.

1145 Budapest

Hungary

Ministry of National Economics

József nádor tér 4.

1051 Budapest

Hungary

National Cultural Fund

Gyulay Pál u. 13.

1085 Budapest

Hungary

Muu teave

Otsuse autentne tekst, millest on eemaldatud kogu konfidentsiaalne teave, on kättesaadav järgmisel veebilehel:

http://ec.europa.eu/competition/elojade/isef/index.cfm.

Otsuse vastuvõtmise kuupäev

21.05.2014

Abi number

SA.38510 (2014/N)

Liikmesriik

Leedu

Piirkond

Lithuania

Artikkel 107 lõige 3 punkt a

Nimetus (ja/või abisaaja nimi)

Dėl Lietuvos Respublikos 2014-2020 m. regioninės pagalbos žemėlapio

Õiguslik alus

Lietuvos Respublikos Vyriausybės nutarimo „Dėl Lietuvos Respublikos 2014-2020 m. regioninės pagalbos žemėlapio” projektas

Meetme liik

Abikava

Eesmärk

Regionaalareng

Abi vorm

Muu

Eelarve

Abi osatähtsus

25 %

Kestus

01.07.2014 – 31.12.2020

Majandusharud

Kõik abikõlblikud sektorid

Abi andva asutuse nimi ja aadress

Ūkio ministerija

Gedimino pr. 38, LT-01104, Vilnius

Muu teave

Otsuse autentne tekst, millest on eemaldatud kogu konfidentsiaalne teave, on kättesaadav järgmisel veebilehel:

http://ec.europa.eu/competition/elojade/isef/index.cfm.

Otsuse vastuvõtmise kuupäev

21.05.2014

Abi number

SA.38621 (2014/N)

Liikmesriik

Eesti

Piirkond

Estonia

Artikkel 107 lõige 3 punkt a

Nimetus (ja/või abisaaja nimi)

Eesti regionaalabi kaart aastateks 2014-2020

Õiguslik alus

Vabariigi Valitsuse 10.04.2014 otsus Eesti regionaalabi kaardi aastateks 2014-2020

Meetme liik

Abikava

Eesmärk

Regionaalareng

Abi vorm

Muu – Võimalikud on kõik abivormid

Eelarve

Abi osatähtsus

25 %

Kestus

01.07.2014 – 31.12.2020

Majandusharud

Kõik abikõlblikud sektorid

Abi andva asutuse nimi ja aadress

Estonian Government

Stenbocki maja, Rahukohtu 3, 15161, Tallinn

Muu teave

Otsuse autentne tekst, millest on eemaldatud kogu konfidentsiaalne teave, on kättesaadav järgmisel veebilehel:

http://ec.europa.eu/competition/elojade/isef/index.cfm.

Otsuse vastuvõtmise kuupäev

23.06.2014

Abi number

SA.38631 (2014/N)

Liikmesriik

Sloveenia

Piirkond

Savinjska

Nimetus (ja/või abisaaja nimi)

Rescue aid for Polzela d.d.

Õiguslik alus

Restructuring program of Polzela d.d.

Meetme liik

Erakorraline abi

Polzela d.d.

Eesmärk

Raskustes olevate ettevõtete päästmine, Raskustes olevate ettevõtete ümberkorraldamine

Abi vorm

Tagatis, Sooduslaen

Eelarve

Üldeelarve: EUR 1 (miljonites)

Abi osatähtsus

%

Kestus

Majandusharud

Tekstiilitootmine

Abi andva asutuse nimi ja aadress

Ministry of Economic

Kotnikova 5, Ljubljana

Muu teave

Otsuse autentne tekst, millest on eemaldatud kogu konfidentsiaalne teave, on kättesaadav järgmisel veebilehel:

http://ec.europa.eu/competition/elojade/isef/index.cfm.

Otsuse vastuvõtmise kuupäev

25.06.2014

Abi number

SA.38742 (2014/N)

Liikmesriik

Madalmaad

Piirkond

Nimetus (ja/või abisaaja nimi)

Subsidieregeling innovatieve scheepsbouw

Õiguslik alus

Kaderwet EZ-subsidies

Subsiedieregeling sterktes in innovaties

Meetme liik

Abikava

Eesmärk

Innovatsioon, Sektori areng

Abi vorm

Otsetoetus

Eelarve

Aastaeelarve: EUR 5,2 (miljonites)

Abi osatähtsus

30 %

Kestus

01.07.2014 – 31.12.2014

Majandusharud

Laeva- ja paadiehitus

Abi andva asutuse nimi ja aadress

Minister van Economische Zaken

Bezuidenhoutseweg 73, Postbus 20401, 2500 EK Den Haag

Muu teave

Otsuse autentne tekst, millest on eemaldatud kogu konfidentsiaalne teave, on kättesaadav järgmisel veebilehel:

http://ec.europa.eu/competition/elojade/isef/index.cfm.

Otsuse vastuvõtmise kuupäev

23.06.2014

Abi number

SA.38798 (2014/N)

Liikmesriik

Soome

Piirkond

Nimetus (ja/või abisaaja nimi)

Prolongation of innovation aid scheme for the Finnish shipbuilding industry

Õiguslik alus

Valtionavustuslaki (688/2001)/Statsunderstödslag (688/2001);

Valtioneuvoston asetus laivanrakennuksen innovaatioihin myönnettävästä valtionavustuksesta (502/2012)/Statsrådets förordning om statsunderstöd för innovationer inom skeppsbyggnad (502/2012)

Meetme liik

Abikava

Eesmärk

Innovatsioon

Abi vorm

Otsetoetus

Eelarve

Üldeelarve: EUR 60 (miljonites)

Abi osatähtsus

20 %

Kestus

01.07.2014 – 31.12.2014

Majandusharud

Laevade ja ujuvkonstruktsioonide ehitus

Abi andva asutuse nimi ja aadress

Centre for Economic Development, Transport and the Environment for Southwest Finland

P.O. Box 236, 20100 Turku, FINLAND

Ministry of Employment and the Economy

P.O. Box 32, FI-00023 Government, FINLAND

Muu teave

Otsuse autentne tekst, millest on eemaldatud kogu konfidentsiaalne teave, on kättesaadav järgmisel veebilehel:

http://ec.europa.eu/competition/elojade/isef/index.cfm.

Otsuse vastuvõtmise kuupäev

25.06.2014

Abi number

SA.38867 (2014/N)

Liikmesriik

Küpros

Piirkond

Nimetus (ja/või abisaaja nimi)

Fourth Prolongation of Cypriot guarantee scheme for banks H2 2014

Õiguslik alus

Draft Law that Governs the Granting of Government Guarantees for the Securing of Loans and/or the Issue of Bonds by Cred. Instit.

Meetme liik

Abikava

Eesmärk

Tõsise häire kõrvaldamine majanduses

Abi vorm

Tagatis

Eelarve

Üldeelarve: EUR 6  000 (miljonites)

Abi osatähtsus

Kestus

01.07.2014 – 31.12.2014

Majandusharud

Finantsteenuste osutamine, v.a kindlustus ja pensionifondid

Abi andva asutuse nimi ja aadress

Ministry of Finance

Directorate of Finance and Investment,

M. Karaoli & G. Afxentiou, 1439 Nicosia.

Muu teave

Otsuse autentne tekst, millest on eemaldatud kogu konfidentsiaalne teave, on kättesaadav järgmisel veebilehel:

http://ec.europa.eu/competition/elojade/isef/index.cfm.


Top