Accept Refuse

EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 52014XC0221(04)R(10)

ELTL artiklite 107 ja 108 raames antava riigiabi lubamine – Juhud, mille suhtes komisjonil ei ole vastuväiteid – parandus ( ELT C 50, 21.2.2014 )

OJ C 92, 29.3.2014, p. 32–32 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, HR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

29.3.2014   

ET

Euroopa Liidu Teataja

C 92/32


ELTL artiklite 107 ja 108 raames antava riigiabi lubamine – Juhud, mille suhtes komisjonil ei ole vastuväiteid – parandus

( Euroopa Liidu Teataja C 50, 21. veebruar 2014 )

2014/C 92/05

Leheküljel 22 olev tekst, mis käsitleb riiklikku abi viitenumbriga SA.37549 tühistatakse ja asendatakse järgmisega:

„Euroopa Liidu toimimise lepingu artiklite 107 ja 108 kohaselt antava riigiabi lubamine

– Juhud, mille suhtes komisjonil ei ole vastuväiteid

(EMPs kohaldatav tekst, välja arvatud lepingu I lisa kohaldamisalasse kuuluvad tooted)

Otsuse vastuvõtmise kuupäev

16.12.2013

Abi number

SA.37549 (2013/N)

Liikmesriik

Saksamaa

Piirkond

SAARLAND

Nimetus (ja/või abisaaja nimi)

Saarland:

Förderung der Erhaltung genetischer Ressourcen in der Landwirtschaft (Erhaltung genetischer Ressourcen EGR)

Õiguslik alus

Gesetz über die Gemeinschaftsaufgabe ”Verbesserung der Agrarstruktur und des Küstenschutzes” (GAK) vom 21. Juli 1988 (BGBl. I S. 1055) in der jeweils geltenden Fassung hier: Grundsätze für die Förderung der Erhaltung genetischer Ressourcen in der Landwirtschaft;

Verwaltungsvorschrift „Förderung der Erhaltung genetischer Ressourcen in der Landwirtschaft;

§§ 23 und 44 der Landeshaushaltsordnung (LHO)

Verwaltungsvorschrift über den Vollzug der Landeshaushaltsordnung (VV-LHO)

Meetme liik

Abikava

Eesmärk

Põllumajanduse keskkonnakaitsega seotud kohustused

Abi vorm

Otsetoetus

Eelarve

 

Üldeelarve: EUR 0,02 (miljonites)

 

Aastaeelarve: EUR 0,02 (miljonites)

Abi osatähtsus

100 %

Kestus

1.1.2014 - 31.12.2014

Majandusharud

PÕLLUMAJANDUS, METSAMAJANDUS JA KALAPÜÜK

Abi andva asutuse nimi ja aadress

Ministerium für Umwelt und Verbraucherschutz

Keplerstraße 18, 66117 Saarbrücken

Muu teave

Otsuse autentne tekst, millest on eemaldatud kogu konfidentsiaalne teave, on kättesaadav järgmisel veebilehel:

http://ec.europa.eu/competition/elojade/isef/index.cfm”


Top