Accept Refuse

EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 52011XC1213(04)

Nõukogu määruse (EÜ) nr 732/2008 artikli 10 lõike 3 punkti c kohane teadaanne – Riigid, millel on alates 1. jaanuarist 2012 õigus saada säästvat arengut ja head valitsemistava edendava stimuleeriva erikorra alusel soodustusi

OJ C 363, 13.12.2011, p. 34–34 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

13.12.2011   

ET

Euroopa Liidu Teataja

C 363/34


Nõukogu määruse (EÜ) nr 732/2008 artikli 10 lõike 3 punkti c kohane teadaanne

Riigid, millel on alates 1. jaanuarist 2012 õigus saada säästvat arengut ja head valitsemistava edendava stimuleeriva erikorra alusel soodustusi

2011/C 363/06

Nõukogu 22. juuli 2008. aasta määrusega (EÜ) nr 732/2008, millega kohaldatakse üldiste tariifsete soodustuste kava 1. jaanuarist 2009 (1) (edaspidi „määrus”), mida on pikendatud määrusega (EL) nr 512/2011, (2) on kehtestatud säästva arengu ja hea valitsemistava edendamiseks kohaldatav stimuleeriv erikord („GSP+”). Määruse artikli 9 lõike 1 punkti a alapunktis iii on ette nähtud võimalus anda arengumaadele, kes esitavad sellekohase taotluse 31. oktoobriks 2011, GSP+ alates 1. jaanuarist 2012.

31. oktoobriks 2011 oli komisjon saanud Cabo Verde Vabariigilt taotluse saada alates 1. jaanuarist 2012 säästva arengu ja hea valitsemistava edendamiseks kohaldatava stimuleeriva erikorra osaliseks. Komisjon vaatas taotluse läbi vastavalt määruse artikli 10 lõikele 1 ning võttis 9. detsembril 2011 vastu komisjoni rakendusotsuse 2011/830 riikide kohta, mis võivad alates 1. jaanuarist 2012 saada osa säästvat arengut ja head valitsemistava stimuleeriva erikorra kohaldamisest, mis on sätestatud nõukogu määruses (EÜ) nr 732/2008, (3) millega võimaldatakse Cabo Verde Vabariigil kohaldada GSP+ režiimi alates 1. jaanuarist 2012 kuni 31. detsembrini 2013 või kuupäevani, mis sätestatakse järgnevas määruses, olenevalt sellest, kumb on varasem.

Määruse artikli 9 lõike 3 kohaselt ei pea riigid, millele on võimaldatud GSP+ režiim vastavalt komisjoni 9. detsembri 2008. aasta otsusele 2008/938/EÜ nimekirja kohta soodustatud riikidest, kes vastavad ajavahemikus 1. jaanuarist 2009 kuni 31. detsembrini 2011 säästvat arengut ja head valitsemistava stimuleeriva erikorra kohaldamise tingimustele, (4) mida on muudetud komisjoni otsusega 2009/454/EÜ, (5) ning vastavalt komisjoni 9. juuni 2010. aasta otsusele 2010/318/EL riikide kohta, mis võivad ajavahemikul 1. juulist 2010 kuni 31. detsembrini 2011 saada osa säästvat arengut ja head valitsemistava stimuleeriva erikorra kohaldamisest, (6) uuesti esitama artikli 9 lõike 1 punkti a alapunkti iii kohast GSP+ taotlust ja saavad GSP+ alusel jätkuvalt soodustusi.


(1)  ELT L 211, 6.8.2008, lk 1.

(2)  Euroopa Parlamendi ja nõukogu määrus (EL) nr 512/2011, 11. mai 2011, millega muudetakse nõukogu määrust (EÜ) nr 732/2008, 22. juuli 2008, millega kohaldatakse üldiste tariifsete soodustuste kava ajavahemikus 1. jaanuar 2009 kuni 31. detsember 2011 (ELT L 145, 31.5.2011, lk 28).

(3)  ELT L 329, 13.12.2011, lk 19.

(4)  ELT L 334, 12.12.2008, lk 90.

(5)  ELT L 149, 12.6.2009, lk 78.

(6)  ELT L 142, 10.6.2010, lk 10.


Top