Help Print this page 

Document 52011AP0538

Title and reference
Euroopa Parlamendi 1. detsembri 2011 . aasta seadusandlik resolutsioon Horvaatia Vabariigi Euroopa Liiduga ühinemise kohta (14409/2011 – C7-0252/2011 – 2011/0805(NLE)) (Nõusolek)

OJ L 112, 24.4.2012, p. 5–5 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, GA, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

ELI: http://data.europa.eu/eli/res/2011/538/oj
Multilingual display
Text

24.4.2012   

ET

Euroopa Liidu Teataja

L 112/5


EUROOPA PARLAMENDI

1. detsembri 2011. aasta

seadusandlik resolutsioon Horvaatia Vabariigi Euroopa Liiduga ühinemise kohta (14409/2011 – C7-0252/2011 – 2011/0805(NLE))

(Nõusolek)

Euroopa Parlament,

võttes arvesse Horvaatia Vabariigi taotlust astuda Euroopa Liidu liikmeks,

võttes arvesse nõusoleku taotlust, mille nõukogu esitas vastavalt Euroopa Liidu lepingu artiklile 49 (14409/2011 – C7-0252/2011),

võttes arvesse komisjoni arvamust (KOM(2011)0667),

võttes arvesse Horvaatia Vabariigi Euroopa Liiduga ühinemise lepingu eelnõu, protokolli ja lõppakti,

võttes arvesse kodukorra artiklit 74c ja artiklit 81,

võttes arvesse väliskomisjoni soovitust (A7-0390/2011),

A.

arvestades, et tingimused kandidaatriigi vastuvõtmiseks ja ühinemisega kaasnevad muudatused sätestatakse Horvaatia Vabariigi Euroopa Liiduga ühinemise lepingu eelnõus ning arvestades, et parlamendiga tuleks konsulteerida kõigi lepingu eelnõusse tehtavate oluliste muudatuste üle;

B.

arvestades, et komisjon peab jälgima edasisi ühinemisettevalmistusi rangelt ja objektiivselt ning aitama Horvaatia võimudel täita läbirääkimistel antud lubadusi ja võetud kohustusi; arvestades, et komisjon peab parlamenti teavitama korrapäraselt sellest, kuidas Horvaatia võimud täidavad antud lubadusi, et ELiga ühinemisel 1. juulil 2013. aastal täielikult üle võtta liikmestaatusega seotud kohustused;

1.

kiidab heaks Horvaatia Vabariigi ühinemise Euroopa Liiduga;

2.

teeb presidendile ülesandeks edastada Euroopa Parlamendi seisukoht nõukogule ja komisjonile, liikmesriikide valitsustele ja parlamentidele ning Horvaatia Vabariigi valitsusele ja parlamendile.


Top