EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 52011AB0018

Euroopa Keskpanga arvamus, 4. märts 2011 , seoses ettepanekuga, mis käsitleb nõukogu määrust ringlusse lastavate euromüntide nimiväärtuste ja tehniliste näitajate kohta (kodifitseeritud tekst) (CON/2011/18)

OJ C 114, 12.4.2011, p. 1–2 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

12.4.2011   

ET

Euroopa Liidu Teataja

C 114/1


EUROOPA KESKPANGA ARVAMUS,

4. märts 2011,

seoses ettepanekuga, mis käsitleb nõukogu määrust ringlusse lastavate euromüntide nimiväärtuste ja tehniliste näitajate kohta (kodifitseeritud tekst)

(CON/2011/18)

2011/C 114/01

Sissejuhatus ja õiguslik alus

26. jaanuaril 2011 sai Euroopa Keskpank (EKP) Euroopa Liidu Nõukogult taotluse avaldada arvamust seoses ettepanekuga, mis käsitleb nõukogu määrust ringlusse lastavate euromüntide nimiväärtuste ja tehniliste näitajate kohta (kodifitseeritud tekst) (1) (edaspidi „ettepandud määrus”).

EKP arvamuse andmise pädevus põhineb Euroopa Liidu toimimise lepingu artikli 127 lõike 4 esimesel taandel ja artikli 128 lõikel 2, kuna ettepandud määrus on seotud euromüntide nimiväärtuse ja tehniliste näitajatega. EKP nõukogu on käesoleva arvamuse vastu võtnud kooskõlas Euroopa Keskpanga kodukorra artikli 17.5 esimese lausega.

Üldised märkused

Ettepandud määrus on nõukogu 3. mai 1998. aasta määruse (EÜ) nr 975/98 (ringlusse lastavate euromüntide nimiväärtuste ja tehniliste näitajate kohta) kodifitseeritud tekst (2). Kehtivaid euromüntide nimiväärtuste ja tehniliste näitajate reegleid ei ole sisuliselt muudetud.

Kuigi üldjuhul toetatakse kodifitseerimist, märgib EKP, et kodifitseerimine ei võimalda teha määruses (EÜ) nr 975/98 sisulisi muudatusi. EKP leiab, et ettepandud määruse I lisas sätestatud tehnilisi näitajaid tuleks muuta vastavalt lisas toodud selgitustele.

Teksti redaktsiooni ettepanekud, kui EKP on soovitanud ettepandud määrust muuta, on esitatud lisas koos selgitustega.

Frankfurt Maini ääres, 4. märts 2011

EKP president

Jean-Claude TRICHET


(1)  KOM(2010) 691 lõplik.

(2)  EÜT L 139, 11.5.1998, lk 6.


LISA

Redaktsiooni ettepanekud

Komisjoni ettepaneku redaktsioon

EKP muudatusettepanek (1)

Muudatus 1

Ettepandud määruse põhjendus 13

„(13)

Euromüntide puhul ettenähtud tehniliste näitajate seas on soovituslikku laadi ainult mündi paksuse näitaja, kuna mündi tegelik paksus sõltub ettenähtud diameetrist ja kaalust,”

Selgitus

Kuna soovituslikud müntide paksuse näitajad olid ainsad näitajad, mida oli võimalik sätestada 1998. aastal, kui ringlusse lastavate euromüntide tehnilised näitajad algselt kehtestati, soovitab EKP asendada soovituslikud näitajad nüüd tegelike teadaolevate euromüntide paksuse näitajatega, mida rahapajad kasutavad müntide tootmisel referentsnäitajana.

Muudatus 2

Ettepandud määruse I lisa

„Artiklis 1 viidatud tehnilised näitajad

Nimiväärtus (eurodes)

(…)

Paksus (mm) (2)

(…)

2

(…)

1,95

(…)

1

(…)

2,125

(…)

0,50

(…)

1,88

(…)

0,20

(…)

1,63

(…)

0,10

(…)

1,51

(…)

0,05

(…)

1,36

(…)

0,02

(…)

1,36

(…)

0,01

(…)

1,36

(…)

„Artiklis 1 viidatud tehnilised näitajad

Nimiväärtus (eurodes)

(…)

Paksus (mm) (3)

(…)

2

(…)

2,20

(…)

1

(…)

2,33

(…)

0,50

(…)

2,38

(…)

0,20

(…)

2,14

(…)

0,10

(…)

1,93

(…)

0,05

(…)

1,67

(…)

0,02

(…)

1,67

(…)

0,01

(…)

1,67

(…)

Selgitus

Ettepandud määruse I lisa kordab määruse (EÜ) nr 975/98 artiklis 1 toodud tabelit. Müntide paksus on välja toodud tabeli kolmandas veerus. Allmärkuses täpsustatakse, et müntide paksusega seotud näitajad on soovituslikku laadi. Kuna soovituslikud müntide paksuse näitajad olid ainsad näitajad, mida oli võimalik sätestada 1998. aastal, kui ringlusse lastavate euromüntide tehnilised näitajad algselt kehtestati, soovitab EKP asendada soovituslikud näitajad nüüd tegelike teadaolevate euromüntide paksuse näitajatega, mida rahapajad kasutavad müntide tootmisel referentsnäitajana.


(1)  Rõhutatud kiri osutab EKP ettepanekule lisada uus tekst. Läbi kriipsutatud kiri osutab EKP väljajätmisettepanekule.

(2)  Müntide paksusega seotud näitajad on soovituslikku laadi.”

(3)  


Top