Help Print this page 

Document 52010XC0416(05)

Title and reference
Komisjoni teatis, mis on seotud nõukogu 23. juuli 1996 . aasta direktiivi 96/48/EÜ (üleeuroopalise kiirraudteevõrgustiku koostalitlusvõime kohta) rakendamisega (EMPs kohaldatav tekst) (Direktiivi kohaste ühtlustatud standardite pealkirjade ja viidete avaldamine)

OJ C 97, 16.4.2010, p. 11–17 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)
Multilingual display
Text

16.4.2010   

ET

Euroopa Liidu Teataja

C 97/11


Komisjoni teatis, mis on seotud nõukogu 23. juuli 1996. aasta direktiivi 96/48/EÜ (üleeuroopalise kiirraudteevõrgustiku koostalitlusvõime kohta) rakendamisega

(EMPs kohaldatav tekst)

(Direktiivi kohaste ühtlustatud standardite pealkirjade ja viidete avaldamine)

2010/C 97/02

ESO (1)

Viide ühtlustatud standardile ja standardi pealkiri

(ja viitedokument)

Viide asendatavale standardile

Kuupäev, mil asendatava standardi järgimisest tulenev vastavuseeldus kaotab kehtivuse

Märkus 1

CEN

EN ISO 3095:2005

Raudteealased rakendused. Akustika. Raudteeveeremi tekitatud müra mõõtmine (ISO 3095:2005)

 

 

CEN

EN ISO 3381:2005

Raudteealased rakendused. Akustika. Müratugevuse mõõtmine raudteesõidukite sees (ISO 3381:2005)

 

 

CEN

EN 12082:2007

Raudteealased rakendused. Rattapuksid. Tööomaduste katsetamine

 

 

CEN

EN 12663:2000

Raudteealased rakendused. Struktuurinõuded raudteesõidukite keredele

 

 

CEN

EN 13103:2009

Raudteealased rakendused. Rattapaarid ja pöördvankrid. Jõumasinata teljed. Projekteerimisjuhend

 

 

CEN

EN 13104:2009

Raudteealased rakendused. Rattapaarid ja pöördvankrid. Jõumasinaga teljed. Projekteerimismeetod

 

 

CEN

EN 13129-1:2002

Raudteealased rakendused. Õhukonditsioneerid juhtüksuse veeremitele. Osa 1: Mugavuse parameetrid

 

 

CEN

EN 13129-2:2004

Raudteealased rakendused. Õhukonditsioneerid juhtüksuse veeremitele. Osa 2: Tüübi testid

 

 

CEN

EN 13232-4:2005

Raudteealased rakendused. Rööpad. Riströöpad ja pöörangud. Osa 4: Aktiveerimine, lukustamine ja avastamine

 

 

CEN

EN 13232-5:2005

Raudteealased rakendused. Rööpad. Riströöpad ja pöörangud. Osa 5: Pöörangud

 

 

CEN

EN 13232-6:2005

Raudteealased rakendused. Rööpad. Riströöpad ja pöörangud. Osa 6: Fikseeritud tavalised ja tömp-riströöpad

 

 

CEN

EN 13232-7:2006

Raudteealased rakendused. Rööpad. Riströöpad ja pöörangud. Osa 7: Liikuvate osadega pöörangud

 

 

CEN

EN 13232-8:2007

Raudteealased rakendused. Rööbastee. Riströöpad ja pöörangud. Osa 8: Laiendusseadmed

 

 

CEN

EN 13232-9:2006

Raudteealased rakendused. Rööpad. Riströöpad ja pöörangud. Osa 9: Koostud

 

 

CEN

EN 13260:2009

Raudteealased rakendused. Rattapaarid ja pöördvankrid. Rattapaarid. Tootenõuded

EN 13260:2003

Märkus 2.1

Kehtivuse lõppkuupäev

(30.9.2009)

CEN

EN 13261:2009

Raudteealased rakendused. Rattapaarid ja pöördvankrid. Teljed. Tootenõuded

 

 

CEN

EN 13262:2004+A1:2008

Raudteealased rakendused. Rattapaarid ja veermikud. Rattad. Tootenõuded

EN 13262:2004

Märkus 2.1

Kehtivuse lõppkuupäev

(31.5.2009)

CEN

EN 13272:2001

Raudteealased rakendused. Ühistranspordisüsteemide veeremite elektrivalgustus

 

 

CEN

EN 13481-1:2002

Raudteealased rakendused. Rööbastee. Nõuded kinnitussüsteemide tööomadustele. Osa 1: Määratlused

 

 

 

EN 13481-1:2002/A1:2006

Märkus 3

Kehtivuse lõppkuupäev

(28.2.2007)

CEN

EN 13481-2:2002

Raudteealased rakendused. Rööpad. Jõudlusnõuded kinnitussüsteemidele. Osa 2: Betoonist liiprite kinnitussüsteemid

 

 

 

EN 13481-2:2002/A1:2006

Märkus 3

Kehtivuse lõppkuupäev

(28.2.2007)

CEN

EN 13481-5:2002

Raudteealased rakendused. Rööpad. Jõudlusnõuded kinnitussüsteemidele. Osa 5: Valtsitud rööpate kinnitussüsteemid

 

 

 

EN 13481-5:2002/A1:2006

Märkus 3

Kehtivuse lõppkuupäev

(28.2.2007)

CEN

EN 13674-1:2003+A1:2007

Raudteealased rakendused. Rööbastee. Rööbas. Osa 1: Laiatallalised (Vignole’i) raudteerööpad lineaarmassiga ≥ 46 kg/m

EN 13674-1:2003

Märkus 2.1

Kehtivuse lõppkuupäev

(31.5.2008)

CEN

EN 13674-2:2006

Raudteealased rakendused. Rööbastee. Rööbas. Osa 2: Pöörangute ja ristumiste liikuvad ja ristuvad rööpad ühenduses Vignole’i raudteerööbastega lineaarmassiga 46 kg/m ja üle selle

 

 

CEN

EN 13674-3:2006

Raudteealased rakendused. Rööbastee. Rööbas. Osa 3: Juhtrööbas

 

 

CEN

EN 13715:2006

Raudteealased rakendused. Rattapaarid ja veermikud. Rattad. Keermestuse profiil

 

 

CEN

EN 13848-1:2003+A1:2008

Raudteealased rakendused/Rööbastee. Rööbastee geomeetria kvaliteet. Osa 1: Rööbastee geomeetria iseloomustus

EN 13848-1:2003

Märkus 2.1

Kehtivuse lõppkuupäev

(31.1.2009)

CEN

EN 13848-5:2008

Raudteealased rakendused. Rööbastee. Rööbastee geomeetriline kvaliteet. Osa 5: Geomeetrilise kvaliteedi tasemed

 

 

CEN

EN 14067-5:2006

Raudteealased rakendused. Aerodünaamika. Osa 5: Nõuded aerodünaamikale tunnelites ning selle katsetamise protseduurid

 

 

CEN

EN 14363:2005

Raudteealased rakendused. Raudteesõidukite tööomaduste vastavuse määramise katsemeetodid

 

 

CEN

EN 14531-1:2005

Raudteealased rakendused. Pidurdamine. Aeglustus- ja peatumisteekonna arvutamise meetodid. Meetodid täieliku peatumisega lõppeva pidurdamise arvutamiseks. Osa 1: Üldalgoritmid

 

 

CEN

EN 14535-1:2005

Raudteealased rakendused. Veeremi ketaspidurid. Osa 1: Veovõlli või teljega ühendatud ketaspidurid, nende mõõtmed ja kvaliteedinõuded

 

 

CEN

EN 14601:2005

Raudteealased rakendused. Piduri- ja õhupaakide sirge ja kaldotsaga otsakorgid

 

 

CEN

EN 14752:2005

Raudteealased rakendused. Veeremi uksesüsteemid

 

 

CEN

EN 14813-1:2006

Raudteealased rakendused. Juhikabiinide õhukonditsioneerid. Osa 1: Mugavusnäitajad

 

 

CEN

EN 14813-2:2006

Raudteealased rakendused. Juhikabiinide õhukonditsioneerid. Osa 2: Tüübikatsed

 

 

CEN

EN 15020:2006

Raudteealased rakendused. Pukseerseadmed. Toimimisnõuded, liidese erigeomeetria ja katsemeetodid

 

 

CEN

EN 15152:2007

Raudteealased rakendused. Juhikabiini esiklaas

 

 

CEN

EN 15153-1:2007

Raudteealased rakendused. Kiirrongide välised visuaalsed ja audio-hoiatusseadmed. Osa 1: Esi-, külje- ja tagatuled

 

 

CEN

EN 15153-2:2007

Raudteealased rakendused. Kiirrongide välised visuaalsed ja audio-hoiatusseadmed. Osa 2: Helisignaalid

 

 

CEN

EN 15220-1:2008

Raudteealased rakendused. Piduriindikaator. Osa 1: Pneumojuhitav piduriindikaator

 

 

CEN

EN 15227:2008

Raudteealased rakendused. Raudteeveeremi kere purunemiskindluse nõuded

 

 

CEN

EN 15302:2008

Raudteealased rakendused. Meetodid koonilisuse ekvivalendi määramiseks

 

 

CEN

EN 15327-1:2008

Raudteealased rakendused. Reisijaalarmi alamsüsteem. Osa 1: Üldnõuded ja reisija avariipidurisüsteemi reisijaliides

 

 

CEN

EN 15355:2008

Raudteealased rakendused. Pidurdamine. Jaotusklapid ja jaotus-isolatsioonisüsteemid

 

 

CEN

EN 15427:2008

Raudteealased rakendused. Ratta/rööpa vahelise hõõrdumise seire. Rattaharja õlitamine

 

 

CEN

EN 15551:2009

Raudteealased rakendused. Raudteeveerem. Puhvrid

 

 

CEN

EN 15566:2009

Raudteealased rakendused. Raudteeveerem. Veoseade ja kruvisidur

 

 

CEN

EN 15595:2009

Raudteealased rakendused. Pidurdamine. Ratta liugumise ennetusseadmed

 

 

CEN

EN 15611:2008

Raudteealased rakendused. Pidurdamine. Releeventiilid

 

 

CEN

EN 15612:2008

Raudteealased rakendused. Pidurdamine. Kiirpidurdusklapp

 

 

CEN

EN 15625:2008

Raudteealased rakendused. Pidurdamine. Koormuse muutuse automaatandurid

 

 

Cenelec

EN 50119:2001

Raudteealased rakendused. Püsipaigaldised. Elektrifitseeritud raudtee kontaktvõrk

 

 

Cenelec

EN 50122-1:1997

Raudteealased rakendused. Püsipaigaldised. Osa 1: Nõuded elektriohutusele ja maandusele

 

 

Cenelec

EN 50124-1:2001

Raudteealased rakendused. Isolatsiooni koordinatsioon. Osa 1: Põhinõuded. Elektri- ja elektroonikaseadmete õhk- ja ülelöögivahemikud

 

 

 

EN 50124-1:2001/A1:2003

Märkus 3

Kehtivuse lõppkuupäev

(1.10.2006)

 

EN 50124-1:2001/A2:2005

Märkus 3

Kehtivuse lõppkuupäev

(1.5.2008)

Cenelec

EN 50124-2:2001

Raudteealased rakendused. Isolatsiooni koordinatsioon. Osa 2: Ülepinged ja ülepingekaitse

 

 

Cenelec

EN 50125-1:1999

Raudteealased rakendused. Keskkonnatingimused seadmetele. Osa 1: Veeremil asetsevad seadmed

 

 

Cenelec

EN 50125-3:2003

Raudteealased rakendused. Keskkonnatingimused seadmetele. Osa 3: Signalisatsiooni- ja telekommunikatsiooniseadmed

 

 

Cenelec

EN 50126-1:1999

Raudteealased rakendused. Töökindluse, kasutatavuse, hooldatavuse ja ohutuse (TKHO) määratlemine ning esitlemine. Osa 1: Põhinõuded ja üldprotseduur

 

 

Cenelec

EN 50128:2001

Raudteealased rakendused. Side-, signalisatsiooni- ja andmetöötluse süsteemid. Raudtee juhtimis- ja turvangusüsteemide tarkvara

 

 

Cenelec

EN 50129:2003

Raudteealased rakendused. Side-, signalisatsiooni- ja andmetöötluse süsteemid. Ohutusega seotud elektroonilised signalisatsioonisüsteemid

 

 

Cenelec

EN 50149:2001

Raudteealased rakendused. Püsipaigaldised. Elektertransport. Vasest ja vasesulamitest kontaktjuhtmed

 

 

Cenelec

EN 50155:2001

Raudteealased rakendused. Veeremil kasutatavad elektroonikaseadmed

 

 

 

EN 50155:2001/A1:2002

Märkus 3

Kehtivuse lõppkuupäev

(1.9.2005)

Cenelec

EN 50155:2007

Raudteealased rakendused. Veeremil kasutatavad elektroonikaseadmed

EN 50155:2001

ja selle muudatus

Märkus 2.1

Kehtivuse lõppkuupäev

(1.3.2010)

Cenelec

EN 50159-1:2001

Raudteealased rakendused. Side-, signalisatsiooni- ja andmetöötluse süsteemid. Osa 1: Ohutusega seotud teabeedastus suletud ülekandesüsteemides

 

 

Cenelec

EN 50159-2:2001

Raudteealased rakendused. Side-, signalisatsiooni- ja andmetöötluse süsteemid. Osa 2: Ohutusega seotud teabeedastus avatud ülekandesüsteemides

 

 

Cenelec

EN 50163:2004

Raudteealased rakendused. Veosüsteemide tööpinge

 

 

 

EN 50163:2004/A1:2007

Märkus 3

Kehtivuse lõppkuupäev

(1.3.2010)

Cenelec

EN 50206-1:1998

Raudtee rakendused. Veerem. Pantograafid. Omaduse ja katsed. Osa 1: Pantograafid mittemanöövervedurile

 

 

Cenelec

EN 50238:2003

Raudtee rakendused. Veeremi ja rongi kontrollindikaatorsüsteemi vaheline ühilduvus

 

 

Cenelec

EN 50317:2002

Raudtee rakendused.

 

 

 

EN 50317:2002/A1:2004

Märkus 3

Kehtivuse lõppkuupäev

(1.10.2007)

 

EN 50317:2002/A2:2007

Märkus 3

Kehtivuse lõppkuupäev

(1.2.2010)

Cenelec

EN 50367:2006

Raudteerakendused. Vooluvõtusüsteemid. Pantograafi ja kontaktliini vastastikuse toime tehnilised kriteeriumid (vaba juurdepääsu saavutamiseks)

 

 

Cenelec

EN 50388:2005

Raudteealased rakendused. Energiavarustus ja veerevkoosseis. Energiavarustuse (alajaama) ja veerevkoosseisu vahelise koostalitusvõime saavutamise kooskõlastatud tehnilised tingimused

 

 

Märkus 1:

Tavaliselt on kuupäevaks, mil asendatava standardi järgimisest tulenev vastavuseeldus kehtivuse kaotab, Euroopa standardiorganisatsiooni kehtestatud tühistamiskuupäev, kuid kõnealuste standardite kasutajate tähelepanu juhitakse asjaolule, et teatavatel erandjuhtudel võib olla ka teisiti.

Märkus 2.1:

Uue (või muudetud) standardi reguleerimisala on samasugune nagu asendataval standardil. Osutatud kuupäeval kaotab kehtivuse asendatava standardi järgimisest tulenev vastavuseeldus direktiivi oluliste nõuetega.

Märkus 2.2:

Uue standardi reguleerimisala on ulatuslikum kui asendataval standardil. Osutatud kuupäeval kaotab kehtivuse asendatava standardi järgimisest tulenev vastavuseeldus direktiivi oluliste nõuetega.

Märkus 2.3:

Uue standardi reguleerimisala on kitsam kui asendataval standardil. Osutatud kuupäeval kaotab kehtivuse (osaliselt) asendatava standardi järgimisest tulenev vastavuseeldus direktiivi oluliste nõuetega uue standardi reguleerimisalasse kuuluvate toodete puhul. See ei mõjuta vastavuseeldust direktiivi oluliste nõuetega nende toodete puhul, mis kuuluvad (osaliselt) asendatava standardi reguleerimisalasse, kuid ei kuulu uue standardi reguleerimisalasse.

Märkus 3:

Muudatuste puhul on viitestandard EN CCCCC:AAAA, vajaduse korral selle varasemad muudatused ja osutatud uus muudatus. Asendatav standard (veerg 3) koosneb seega standardist EN CCCCC:AAAA ja vajaduse korral selle varasematest muudatustest, kuid ei hõlma osutatud uut muudatust. Osutatud kuupäeval kaotab kehtivuse asendatava standardi järgimisest tulenev vastavuseeldus direktiivi oluliste nõuetega.

MÄRKUS:

Standardite kättesaamisega seotud teavet võib saada Euroopa standardiorganisatsioonidest või riikide standardiorganisatsioonidest, mis on loetletud Euroopa Parlamendi ja nõukogu (2) direktiivi 98/34/EÜ (muudetud direktiiviga 98/48/EÜ (3)) lisas.

Euroopa standardiorganisatsioonid võtavad ühtlustatud standardid vastu inglise keeles (Euroopa Standardikomitee ja Euroopa Elektrotehnika Standardikomitee avaldavad ka prantsuse ja saksa keeles). Seejärel tõlgivad riiklikud standardiasutused ühtlustatud standardite pealkirjad kõikidesse nõutavatesse Euroopa Liidu ametlikesse keeltesse. Euroopa Komisjon ei vastuta Euroopa Liidu Teatajas avaldamiseks esitatud pealkirjade õigsuse eest.

Viidete avaldamine Euroopa Liidu Teatajas ei tähenda, et standardid on olemas kõikides ühenduse keeltes.

Loetelu asendab kõik varasemad Euroopa Liidu Teatajas avaldatud loetelud. Komisjon tagab selle loetelu ajakohastamise.

Põhjalikumat teavet ühtlustatud standardite kohta võib leida Internetilehelt http://ec.europa.eu/enterprise/policies/european-standards/harmonised-standards/index_en.htm


(1)  Euroopa standardiorganisatsioonid:

CEN: Avenue Marnix 17, 1000 Brussels, BELGIUM, Tel.+32 2 5500811; fax +32 2 5500819 (http://www.cen.eu)

CENELEC: Avenue Marnix 17, 1000 Brussels, BELGIUM, Tel.+32 2 5196871; fax +32 2 5196919 (http://www.cenelec.eu)

ETSI: 650, route des Lucioles, 06921 Sophia Antipolis, FRANCE, Tel.+33 492 944200; fax +33 493 654716, (http://www.etsi.eu)

(2)  EÜT L 204, 21.7.1998, lk 37.

(3)  EÜT L 217, 5.8.1998, lk 18.


Top