EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 52008AB0028

Euroopa keskpanga arvamus, 3. juuli 2008 , Euroopa Liidu Nõukogu taotlusel, seoses ettepanekuga nõukogu määruse kohta, millega muudetakse määrust (EÜ) nr 974/98 seoses euro kasutuselevõtuga Slovakkias, ja seoses ettepanekuga nõukogu määruse kohta, millega muudetakse määrust (EÜ) nr 2866/98 seoses euro konverteerimiskursiga Slovakkia jaoks (CON/2008/28)

OJ C 180, 17.7.2008, p. 1–1 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

17.7.2008   

ET

Euroopa Liidu Teataja

C 180/1


EUROOPA KESKPANGA ARVAMUS,

3. juuli 2008,

Euroopa Liidu Nõukogu taotlusel, seoses ettepanekuga nõukogu määruse kohta, millega muudetakse määrust (EÜ) nr 974/98 seoses euro kasutuselevõtuga Slovakkias, ja seoses ettepanekuga nõukogu määruse kohta, millega muudetakse määrust (EÜ) nr 2866/98 seoses euro konverteerimiskursiga Slovakkia jaoks

(CON/2008/28)

(2008/C 180/01)

Sissejuhatus ja õiguslik alus

20. mail 2008 sai Euroopa Keskpank (EKP) Euroopa Liidu Nõukogult taotluse avaldada arvamust seoses ettepanekuga nõukogu määruse kohta, millega muudetakse määrust (EÜ) nr 974/98 seoses euro kasutuselevõtuga Slovakkias (1). 30. juunil 2008 sai EKP Euroopa Liidu Nõukogult taotluse avaldada arvamust seoses ettepanekuga nõukogu määruse kohta, millega muudetakse määrust (EÜ) nr 2866/98 seoses euro konverteerimiskursiga Slovakkias (2).

EKP arvamuse andmise pädevus põhineb Euroopa Ühenduse asutamislepingu artikli 123 lõikel 5. Euroopa Keskpanga nõukogu on käesoleva arvamuse vastu võtnud kooskõlas Euroopa Keskpanga kodukorra artikli 17.5 esimese lausega.

Märkused

1.

Ettepandud määruste alusel võetakse Slovakkia vääringuna kasutusele euro pärast Slovakkia suhtes kohaldatava erandi tühistamist asutamislepingu artikli 122 lõikes 2 sätestatud korras.

2.

EKP toetab määruste kohta tehtud ettepanekuid.

Frankfurt Maini ääres, 3. juuli 2008

EKP president

Jean-Claude TRICHET


(1)  KOM(2008) 250 (lõplik).

(2)  SEK(2008) 2107 (lõplik).


Top