EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 52007AB0019

Euroopa Keskpanga arvamus, 5. juuli 2007 , Euroopa Liidu Nõukogu taotlusel, seoses ettepanekutega nõukogu määruste kohta, millega muudetakse määrust (EÜ) nr 974/98 seoses euro kasutuselevõtuga Küprosel, millega muudetakse määrust (EÜ) nr 974/98 seoses euro kasutuselevõtuga Maltal, millega muudetakse määrust (EÜ) nr 2866/98 seoses euro konverteerimiskursiga Küprose jaoks ja millega muudetakse määrust (EÜ) nr 2866/98 seoses euro konverteerimiskursiga Malta jaoks (CON/2007/19)

OJ C 160, 13.7.2007, p. 1–1 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

13.7.2007   

ET

Euroopa Liidu Teataja

C 160/1


EUROOPA KESKPANGA ARVAMUS,

5. juuli 2007,

Euroopa Liidu Nõukogu taotlusel, seoses ettepanekutega nõukogu määruste kohta, millega muudetakse määrust (EÜ) nr 974/98 seoses euro kasutuselevõtuga Küprosel, millega muudetakse määrust (EÜ) nr 974/98 seoses euro kasutuselevõtuga Maltal, millega muudetakse määrust (EÜ) nr 2866/98 seoses euro konverteerimiskursiga Küprose jaoks ja millega muudetakse määrust (EÜ) nr 2866/98 seoses euro konverteerimiskursiga Malta jaoks

(CON/2007/19)

(2007/C 160/01)

Sissejuhatus ja õiguslik alus

25. mail 2007 sai Euroopa Keskpank (EKP) Euroopa Liidu Nõukogult taotluse avaldada arvamust seoses ettepanekuga nõukogu määruse kohta, millega muudetakse määrust (EÜ) nr 974/98 seoses euro kasutuselevõtuga Küprosel (1), ja seoses ettepanekuga nõukogu määruse kohta, millega muudetakse määrust (EÜ) nr 974/98 seoses euro kasutuselevõtuga Maltal (2). 4. juulil 2007 sai EKP Euroopa Liidu Nõukogult taotluse avaldada arvamust seoses ettepanekuga nõukogu määruse kohta, millega muudetakse määrust (EÜ) nr 2866/98 seoses euro konverteerimiskursiga Küprose jaoks (3), ja seoses ettepanekuga nõukogu määruse kohta, millega muudetakse määrust (EÜ) nr 2866/98 seoses euro konverteerimiskursiga Malta jaoks (4) (edaspidi „ettepanekud määruste kohta”).

EKP arvamuse andmise pädevus põhineb Euroopa Ühenduse asutamislepingu artikli 123 lõikel 5. Euroopa Keskpanga nõukogu on käesoleva arvamuse vastu võtnud kooskõlas Euroopa Keskpanga kodukorra artikli 17.5 esimese lausega.

1.   Märkused

1.1

Ettepandud määruste alusel võetakse Küprose ja Malta vääringuna kasutusele euro pärast Küprose ja Malta suhtes kohaldatava erandi tühistamist asutamislepingu artikli 122 lõikes 2 sätestatud korras.

1.2

EKP toetab määruste kohta tehtud ettepanekuid.

Frankfurt Maini ääres, 5. juuli 2007

EKP president

Jean-Claude TRICHET


(1)  KOM(2007) 257 lõplik.

(2)  KOM(2007) 260 lõplik.

(3)  SEK(2007) 836 lõplik.

(4)  SEK(2007) 837 lõplik.


Top