EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 52006AB0014

Euroopa keskpanga nõukogu arvamus — 2. märts 2006 , seoses Euroopa Liidu Nõukogu soovitusega Euroopa Keskpanga juhatuse liikme ametisse nimetamise kohta (CON/2006/14)

OJ C 58, 10.3.2006, p. 12–12 (ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, IT, LV, LT, HU, NL, PL, PT, SK, SL, FI, SV)

10.3.2006   

ET

Euroopa Liidu Teataja

C 58/12


EUROOPA KESKPANGA NÕUKOGU ARVAMUS

2. märts 2006,

seoses Euroopa Liidu Nõukogu soovitusega Euroopa Keskpanga juhatuse liikme ametisse nimetamise kohta

(CON/2006/14)

(2006/C 58/06)

1.

15. veebruari 2006. aasta kirjaga taotles Euroopa Liidu Nõukogu eesistuja Euroopa Keskpanga (EKP) nõukogult arvamuse avaldamist seoses nõukogu 14. veebruari 2006. aasta soovitusega 2006/108/EÜ Euroopa Keskpanga juhatuse liikme ametisse nimetamise kohta (1).

2.

Eespool nimetatud soovitus, mis esitatakse euro kasutusele võtnud liikmesriikide riigipeadele ja valitsusjuhtidele otsustamiseks pärast EKP nõukoguga ja Euroopa Parlamendiga konsulteerimist, soovitab määrata EKP juhatuse liikmeks hr Jürgen Stark'i kaheksa-aastase ametiajaga alates 1. juunist 2006.

3.

EKP nõukogu on arvamusel, et esitatud kandidaat on raha- või pangandusküsimustes tunnustatud ja vastavate erialaste kogemustega isik, nagu nõuab Euroopa Ühenduse asutamislepingu artikli 112 lõike 2 punkt b.

4.

EKP nõukogul ei ole vastuväiteid nõukogu soovitusele nimetada esitatud kandidaat EKP juhatuse liikmeks.

5.

EKP nõukogu on käesoleva arvamuse vastu võtnud kooskõlas asutamislepingu artikli 112 lõike 2 punktiga b ja Euroopa Keskpankade Süsteemi ja Euroopa Keskpanga põhikirja artiklitega 11.2 ja 43.3.

Frankfurt Maini ääres, 2. märts 2006

EKP president

Jean-Claude TRICHET


(1)  ELT L 47, 17.2.2006, lk 58.


Top