EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 52006AB0013

Euroopa Keskpanga arvamus, — 27. veebruar 2006 , seoses ettepanekuga nõukogu määruse kohta, millega sätestatakse nõukogu määruse (EÜ) nr 2494/95 üksikasjalikud rakenduseeskirjad seoses tarbijahindade harmoneeritud indeksi jaoks hinnateabe kogumise perioodiga (CON/2006/13)

OJ C 55, 7.3.2006, p. 63–63 (ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, IT, LV, LT, HU, NL, PL, PT, SK, SL, FI, SV)

7.3.2006   

ET

Euroopa Liidu Teataja

C 55/63


EUROOPA KESKPANGA ARVAMUS,

27. veebruar 2006,

seoses ettepanekuga nõukogu määruse kohta, millega sätestatakse nõukogu määruse (EÜ) nr 2494/95 üksikasjalikud rakenduseeskirjad seoses tarbijahindade harmoneeritud indeksi jaoks hinnateabe kogumise perioodiga

(CON/2006/13)

(2006/C 55/30)

24. veebruaril 2006. aastal sai Euroopa Keskpank (EKP) Euroopa Liidu Nõukogult taotluse avaldada arvamust seoses ettepanekuga nõukogu määruse kohta, millega sätestatakse nõukogu 23. oktoobri 1995. aasta määruse (EÜ) nr 2494/95 (THHI-määrus) (1) üksikasjalikud rakenduseeskirjad seoses tarbijahindade harmoneeritud indeksite jaoks hinnateabe kogumise perioodiga (edaspidi ettepanek määruse kohta).

EKP arvamuse andmise pädevus põhineb Euroopa Ühenduse asutamislepingu artikli 105 lõike 4 esimesel taandel ja THHI-määruse artikli 5 lõikel 3. Euroopa Keskpanga nõukogu on käesoleva arvamuse vastu võtnud kooskõlas Euroopa Keskpanga kodukorra artikli 17.5 esimese lausega.

1.

Määruse kohta tehtud ettepaneku eesmärk on kehtestada igakuise hinnateabe kogumise perioodi miinimumstandardid, et suurendada tarbijahindade harmoneeritud indeksite (THHIde) võrreldavust liikmesriikides ja euroala THHIde usaldusväärsust. Kuna hinnateabe kogumise ajavahemikud on liikmesriikides erinevad, võivad mõnede THHI komponentide lühiajalised kuusisesed hinnamuutused põhjustada olulisi erinevusi hinnaprognoosides. EKP toetab määruse kohta tehtud ettepanekut, mis näeb ette hinnateabe kogumise vähemalt ühe töönädala pikkuse ajavahemiku jooksul võimalikult kalendrikuu keskel ning toodete osas, mille puhul eeldatakse kuusiseseid järske ja ebakorrapäraseid hinnamuutusi, ühest töönädalast pikema ajavahemiku jooksul. Need miinimumstandardid on kompromiss liikmesriikides hinnateabe kogumise ühtlustamise vajaduse ning olemasoleva hinnateabe kogumise korra muutmise kulude vahel.

2.

Nõue, mille kohaselt suure hinnakõikumisega toodete kohta teostatav hinnateabe kogumine peab toimuma ühest töönädalast pikema ajavahemiku jooksul, annab liikmesriikidele teatava valikuvabaduse ettepandud sätte rakendamisel. Selles suhtes oleks vajalik määruse kohta tehtud ettepaneku tõhusa rakendamise täpne jälgimine.

3.

EKP on arvamusel, et määruse kohta tehtud ettepanek ei välista esialgsete THHIde või THHI hetkehinnangute esitamist ega mõjuta euroala THHIde senist avaldamise ajakava.

4.

EKP nõustub kavandatava rakendamisega alates 2007. aasta jaanuarist eeldusel, et mõõdetud aastaste või kuiste hinnamuutuste osas ei ole oodata süsteemimõju. Seetõttu eeldatakse, et tagasivaateliste andmete korrektsioon ei ole vajalik.

Frankfurt Maini ääres, 27. veebruar 2006

EKP president

Jean-Claude TRICHET


(1)  EÜT L 257, 27.10.1995, lk 1.


Top