EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 52005XC0902(01)

Määruse (EÜ) nr 800/1999 VI lisas ettenähtud reeglite kohaselt liikmesriikide poolt heakskiidetud rahvusvaheliste kontrolli ja järelevalveasutuste (edaspidi “järelevalveasutused”) nimekiri

OJ C 215, 2.9.2005, p. 4–6 (ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, IT, LV, LT, HU, NL, PL, PT, SK, SL, FI, SV)

2.9.2005   

ET

Euroopa Liidu Teataja

C 215/4


Määruse (EÜ) nr 800/1999 VI lisas ettenähtud reeglite kohaselt liikmesriikide poolt heakskiidetud rahvusvaheliste kontrolli ja järelevalveasutuste (edaspidi “järelevalveasutused”) nimekiri

(2005/C 215/04)

(Antud nimekiri asendab “Euroopa Ühenduste Teataja” C 295, 18. oktoober 2000, lk. 2 avaldatud nimekirja)

1.   ÜLDINE TEAVE

Vastavalt komisjoni määruse (EÜ) nr 800/1999 (1) artikli 16 lõike 1 punktile b ja lõike 2 punktile c, on liikmesriikide poolt heakskiidetud järelevalveasutused pädevad väljastama tõendeid, mis tõendavad eksporditoetusele õigust omavate põllumajandustoodete lossimist kolmandates riikides ja nende importi kolmandatesse riikidesse või vähemalt toodete saabumist kolmandas riigis asuvasse sihtpunkti.

Järelevalveasutuste heakskiitmine ja kontroll toimub liikmesriikide vastutusel.

Järelevalveasutusele ühe liikmesriigi poolt väljastatud heakskiit kehtib kõikides liikmesriikides. See tähendab, et heakskiidetud järelevalveasutuste poolt väljastatud tõendid on kehtivad kogu ühenduses, olenemata liikmesriigist, kus järelvalveasutus on registreeritud.

Teavitamaks ühenduse põllumajandustoodete eksportijaid, avaldab komisjon perioodiliselt liikmesriikide poolt heakskiidetud kõikide järelevalveasutuste ajakohastatud nimekirja. Lisas toodud nimekiri ajakohastati 1. juulil 2005.

2.   HOIATUS

Komisjoni talitused juhivad eksportijate tähelepanu järgmistele punktidele:

järelevalveasutuse nimetamine nimekirjas ei taga automaatselt, et antud asutuse poolt väljastatud tõendid on vastuvõetavad; nõuda võib ka täiendavate tõendite esitamist; ebaõigete andmete esitamist väljastatud tõenditel võib tehta kindlaks ka tagasiulatuvalt;

ameti võib igal ajal nimekirjast kõrvaldada. Enne koostööd ühega nimetatud asutustest peab asjast teavitatud eksportija tegema kindlaks, kas asjassepuutuv asutus omab endiselt heakskiitu;

täiendavaid andmeid mistahes nimetatud asutuse kohta on eksportijal võimalik saada asutuse heaks kiitnud riiklikult ametiasutuselt.


(1)  EÜT L 102, 17.4.1999, lk 11. Määrust on viimati muudetud määrusega (EÜ) nr 671/2004 (ELT L 105, 14.4.2004, lk 5).


LISA

Liikmesriikide poolt heakskiidetud järelevalveasutuste nimekiri

TAANI

Baltic Control Ltd Århus (1)

Sindalsvej 42 B

P.O. Box 2199

DK-8240 Risskov

Tel. (45) 86 21 62 11

Fax (45) 86 21 62 55

baltic@balticcontrol.com

SAKSAMAA

ICCS (1)

International Commodity Control Services GmbH

Große Elbstraße 145 a

D-22767 Hamburg

Tel. (49-40) 36 98 29 0

Fax (49-40) 36 98 29 20

team@iccshamburg.com

IPC Hormann GmbH (1)

Independent Product-Controlling

Ernst-August-Straße 10

D-29664 Walsrode

Tel. (49-5161) 60 39 0

Fax (49-5161) 60 39 101

ipc@ipc-hormann.com

Argos Control Warenprüfung GmbH

Nantestrasse 30

D-13127 Berlin

Tel. (49-30) 283 05 73-0

Fax (49-283) 05 73-16

Allgemein@argoscontrol.de

HISPAANIA

SGS Española de Control SA (1)

C/Trespaderne, 29

Edificio Barajas I

(Bo del Aeropuerto)

E-28042 Madrid

Tel. (34) 913 13 80 00

Fax (34) 913 13 80 80

sgstecnos-spain@sgsgroup.com

Inspectorate Española, SA

C/Estrecho de Mesina, 13

E-28042 Madrid

Tel. (34) 914 18 38 30

Fax (34) 914 18 38 01

certificacion@bsi-global.com

PRANTSUSMAA

SGS AGRI MIN

191 avenue Aristide-Briand

F-94237 Cachan Cedex

Tel. (33-1) 41 24 89 50

Fax (33-1) 41 24 89 9

Sgs.rouen.agridiv@sgs.com

SICEA INTERNATIONAL

Anse Aubran

Avenue Gérard Baudet

F-13110 Port de Bouc

Tel. (33-4) 42 35 04 60

Fax (33-4) 42 40 09 64

sicea.intl@wanadoo.fr

ITAALIA

SOCIETA SGS ITALIA SpA

Sede legale: Via Gasparre Gozzi 1/A

I-20129 Milano

Tel. (39-02) 73 931

Fax (39-02) 70 12 46 30

www.sgs.com

SOCIETA VIGLIENZONE ADRIATICA Spa

Sede legale: Via Varese n. 20

I-20121 Milano

Filiale: C. ne Piazza d'Armi, 130

I-48100 Ravenna

Tel. (39-0544) 42 22 40

Fax (39-0544) 42 23 20

controlli@viglienzoni.it

SOCIETA BOSSI&C. — TRANSITI Spa

Via D. Fiasella, n. 1

I-16121 Genova

Tel. (39-010) 57 16-1

Fax (39-010) 58 23 46

surveyor@bossi-transiti.it

MADALMAAD

CONTROL UNION NEDERLAND (1)

Jufferstraat, 9-15

Postbus 22074

3003 DB Rotterdam

Nederland

Tel. (31-10) 282 33 90

Fax (31-10) 412 39 67

netherlands@controlunion.com

SAYBOLT INTERNATIONAL BV

PO Box 151

3000 AD Rotterdam

Nederland

Tel. (31-10) 460 99 11

Fax (31-10) 435 36 00

www.saybolt.com

POOLA

J.S.Hamilton Sp. z o.o.

ul. Świętojańska 134

81-404 Gdynia

Tel. (48-58) 660 77 20/621 83 21

Fax (48-58) 660 77 21

www.hamilton.net.pl

Polcargo International Sp. z o.o.

ul. Henryka Pobożnego 5

70-900 Szczecin

Tel. (48-91) 434 02 11

Fax (48-91) 488 20 36

www.polcargo.pl

SGS Polska Sp. z o.o.

ul. Bema 83

01-233 Warszawa

Tel. (48-22) 329 22 22

Fax (48-22) 329 22 20

www.sgs.com

SOOME

SGS INSPECTION SERVICE OY

Särkiniementie 3

PO Box 128

FIN-00211 Helsinki

Tel. (358-9) 696 35 79

(358-9) 696 37 01

Fax (358-9) 692 46 73

e-mail contact: Pirjo.alhola@sgs.com

OY LARS KROGIUS AB (2)

Temppelikatu 4 B

FIN-00100 Helsinki

Tel. (358-9) 47 43 11

Fax (358-9) 47 99 00

e-mail contact: average.finland@krogius.com

www.krogius.com

ÜHENDKUNINGRIIK

CONTROL UNION (Ireland) Ltd

6 Northern Road

Belfast Harbour Estate

Belfast BT3 9AL

Northern Ireland

United Kingdom

Tel. (44) 12 32 74 04 51

Fax (44) 12 32 74 02 72

info@cuireland.com

ITS Testing Services (UK) Ltd

Caleb Brett House

734 London Road

West Thurrock

Grays

Essex RM20 3NL

United Kingdom

Tel. (44) 17 08 68 02 00

Fax (44) 17 08 68 02 50

mstokes@caleb-brett.com


(1)  See ettevõte oli heakskiidetud ka järelevalve teostamiseks kolmandates riikides vastavalt määrusele (CE) nr 639/2003 (elusveiste heaolu veo ajal).

(2)  Sellele ettevõttele antud tõendite väljastamise luba piirdub teatud hulga kolmandate riikidega. Nende riikide nimekirja saamiseks võtta ühendust Soome ametivõimudega.


Top