EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 52005XC0119(03)

Komisjoni poolt vastu võetud seadusandlikud ettepanekud

OJ C 13, 19.1.2005, p. 12–14 (ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, IT, LV, LT, HU, NL, PL, PT, SK, SL, FI, SV)

19.1.2005   

ET

Euroopa Liidu Teataja

C 13/12


Komisjoni poolt vastu võetud seadusandlikud ettepanekud

(2005/C 13/06)

Dokument

Osa

Kuupäev

Pealkiri

KOM(2004) 404

 

2.6.2004

Ettepanek: nõukogu otsus assotsiatsiooninõukogus vastu võetud ühenduse seisukoha kohta, mis käsitleb ühelt poolt Euroopa ühenduste ja nende liikmesriikide ning teiselt poolt Egiptuse Araabia Vabariigi vahelise Euroopa – Vahemere piirkonna assotsiatsiooni- lepingu artikli 75 rakendamist

KOM(2004) 493

 

14.7.2004

Ettepanek: Euroopa Parlamendi ja nõukogu määrus Euroopa Sotsiaalfondi kohta

KOM(2004) 494

 

14.7.2004

Ettepanek: nõukogu määrus, millega asutatakse Ühtekuuluvusfond

KOM(2004) 495

 

14.7.2004

Ettepanek: Euroopa Parlamendi ja nõukogu määrus Euroopa Regionaalarengu Fondi kohta

KOM(2004) 496

 

14.7.2004

Ettepanek: Euroopa Parlamendi ja nõukogu määrus Euroopa piiri- ülese koostöö rühmituse (EPKR) asutamise kohta

KOM(2004) 515

 

20.7.2004

Ettepanek: nõukogu määrus vabatahtliku FLEGT-litsentsi- süsteemi kehtestamise kohta puidu impordi suhtes Euroopa Ühendusse

KOM(2004) 532

 

30.7.2004

Ettepanek: Euroopa Parlamendi ja nõukogu direktiiv, millega kehtestatakse teatud loomaliikide humaanse püünisjahi standardid

KOM(2004) 554

 

12.8.2004

Ettepanek: nõukogu otsus lisaprotokolli sõlmimise kohta, ühelt poolt Euroopa Ühenduse ja selle liikmesriikide ning teiselt poolt Lõuna-Aafrika Vabariigi vahelisse kaubandus-, arengu- ja koostöö- lepingusse, arvestamaks Tšehhi Vabariigi, Eesti Vabariigi, Küprose Vabariigi, Läti Vabariigi, Leedu Vabariigi, Ungari Vabariigi, Malta Vabariigi, Poola Vabariigi, Sloveenia Vabariigi ja Slovaki Vabariigi liitumist Euroopa Liiduga

KOM(2004) 672

 

15.10.2004

Ettepanek: nõukogu otsuse kohta Ühenduse ühinemisest Ühinenud Rahvaste Organisatsiooni Euroopa Majanduskomisjoni määrusega nr 94 (sõidukite tüübikinnitusi puudutavate sätete kohta seoses sõitjate kaitstusega laupkokkupõrke korral) ja määrusega nr 95 (sõidukite tüübikinnitusi puudutavate sätete kohta seoses sõitjate kaitstusega külgkokkupõrke korral)

KOM(2004) 736

1

29.10.2004

Ettepanek: nõukogu otsus, ühelt poolt Euroopa Ühenduste ja nende liikmesriikide ning teiselt poolt Tuneesia Vabariigi vahelise Euroopa–Vahemere piirkonna lepingu protokolli allkirjastamise ja ajutise kohaldamise kohta, et võtta arvesse Tšehhi Vabariigi, Eesti Vabariigi, Küprose Vabariigi, Ungari Vabariigi, Läti Vabariigi, Leedu Vabariigi, Malta Vabariigi, Poola Vabariigi, Sloveenia Vabariigi ja Slovaki Vabariigi ühinemist Euroopa Liiduga

KOM(2004) 736

2

29.10.2004

Ettepanek: nõukogu otsus, ühelt poolt Euroopa Ühenduste ja nende liikmesriikide ning teiselt poolt Tuneesia Vabariigi vahelise Euroopa–Vahemere piirkonna lepingu protokolli sõlmimise kohta, et võtta arvesse Tšehhi Vabriigi, Eesti Vabariigi, Küprose Vabariigi, Ungari Vabariigi, Läti Vabariigi, Leedu Vabariigi, Malta Vabariigi, Poola Vabariigi, Sloveenia Vabariigi ja Slovaki Vabariigi ühinemist Euroopa Liiduga

KOM(2004) 737

 

29.10.2004

Ettepanek: Euroopa Parlamendi ja nõukogu määrus, milles käsitletakse tervishoiuprobleemidega riikidesse eksportimiseks toodetavate farmaatsiatoodete patentide sundlitsentsimist

KOM(2004) 771

 

3.12.2004

Ettepanek: nõukogu määrus, millega kehtestatakse kolmandates riikides töötavate Euroopa ühenduste ametnike, lepinguliste ja ajutiste töötajate ning osade ametnike, kes jäävad kümnes uues liikmesriigis ametisse maksimaalselt 15 kuuks pärast ühinemist, töö- tasude suhtes alates 1. juulist 2004 kohaldatavad paranduskoefitsiendid

KOM(2004) 776

 

6.12.2004

Ettepanek: nõukogu määrus, millega kehtestatakse Hiina Rahvavabariigist pärineva volframkarbiidi ja sulatatud volframkarbiidi impordi suhtes lõplik dumpinguvastane tollimaks

KOM(2004) 779

 

8.12.2004

Ettepanek: nõukogu määrus, millega laiendatakse määrusega (EÜ) nr 769/2002 Hiina Rahvavabariigist pärineva kumariini impordi suhtes kehtestatud lõplikku dumpinguvastast tollimaksu Indiast või Taist saadetud kumariini impordile, olenemata sellest kas see deklareeritakse Indiast või Taist pärinevana või mitte

KOM(2004) 783

 

8.12.2004

Ettepanek: nõukogu määrus, millega muudetakse määrust (EÜ) nr 2287/2003 norra salehomaari Põhjamerest püüdmise võimaluste osas

KOM(2004) 797

 

10.12.2004

Ettepanek: nõukogu määrus, millega muudetakse määrust (EÜ) nr 2287/2003 heeringa Läänemerest püüdmise võimaluste osas

KOM(2004) 805

 

14.12.2004

Ettepanek: nõukogu otsus, mis käsitleb ühenduse seisukohta ELi-Mehhiko ühisnõukogus seoses ELi–Mehhiko ühisnõukogu otsus 3/2004 - 29. juuli 2004. aasta otsuse parandusega

KOM(2004) 810

 

16.12.2004

Ettepanek: nõukogu otsus, millega selgitatakse Poola ja Tšehhi Vabariigi ühinemise mõjusid Euroopa Ühenduse osalemisele rahvusvahelist Oderi reostusevastase kaitse komisjoni käsitlevas konventsioonis ja Elbe kaitse rahvusvahelist komisjoni käsitlevas konventsioonis

KOM(2004) 812

 

17.12.2004

Ettepanek: nõukogu otsus, mis käsitleb Euroopa Ühenduse ja Valgevene Vabariigi vahelise kahepoolse tekstiiltoodetega kauplemise lepingu allkirjastamist ja ajutist kohaldamist

KOM(2004) 814

 

20.12.2004

Ettepanek: nõukogu määrus, millega muudetakse määrust (EÜ) nr 2500/2001, et võimaldada ühenduse abi kasutamist vastavalt finantsmääruse artikli 54 lõike 2 punktile c

Need tekstid on kättesaadavad EUR-Lexist: http://europa.eu.int/eur-lex/lex/


Top