EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 52005AB0033

Euroopa Keskpanga arvamus, 4. oktoober 2005, Euroopa Ühenduste Komisjoni taotlusel, seoses komisjoni määruse eelnõuga, millega rakendatakse nõukogu määrus (EÜ) nr 2494/95 tarbijahindade harmoneeritud indeksi ühise vaatlusperioodi suhtes (CON/2005/33)

OJ C 254, 14.10.2005, p. 4–4 (ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, IT, LV, LT, HU, NL, PL, PT, SK, SL, FI, SV)

14.10.2005   

ET

Euroopa Liidu Teataja

C 254/4


EUROOPA KESKPANGA ARVAMUS,

4. oktoober 2005,

Euroopa Ühenduste Komisjoni taotlusel, seoses komisjoni määruse eelnõuga, millega rakendatakse nõukogu määrus (EÜ) nr 2494/95 tarbijahindade harmoneeritud indeksi ühise vaatlusperioodi suhtes

(CON/2005/33)

(2005/C 254/05)

1.

5. septembril 2005. aastal sai Euroopa Keskpank (EKP) Euroopa Ühenduste Komisjonilt taotluse avaldada arvamust seoses komisjoni määruse eelnõuga, millega kehtestatakse nõukogu määruse (EÜ) nr 2494/95 üksikasjalikud rakenduseeskirjad tarbijahindade harmoneeritud indeksi ühise vaatlusperioodi suhtes ja muudetakse komisjoni määrust (EÜ) nr 2214/96 (edaspidi “ettepanek määruse kohta”).

2.

EKP arvamuse andmise pädevus põhineb Euroopa Ühenduse asutamislepingu artikli 105 lõikel 4 ja nõukogu 23. oktoobri 1995. aasta määruse (EÜ) nr 2494/95 (tarbijahindade harmoneeritud indeksite kohta) artikli 5 lõikel 3 (1). Euroopa Keskpanga nõukogu on käesoleva arvamuse on vastu võtnud kooskõlas Euroopa Keskpanga kodukorra artikli 17.5 esimese lausega.

3.

Ettepandud määruse eesmärk on asendada indeksi ühine vaatlusperiood 1996=100 kõikide tarbijahindade harmoneeritud indeksite (THHId) osas vaatlusperioodiga 2005=100 ja kehtestada kord edaspidiseks indeksi vaatlusperioodi ajakohastamiseks. Täiendavalt sätestab määruse kohta tehtud ettepanek tehnilised üksikasjad indeksi uue vaatlusperioodi rakendamiseks ja uute THHI allindeksite käsitlemise kohta.

4.

EKP toetab määruse kohta tehtud ettepanekut. Ajakohastamine ei mõjuta THHI inflatsiooni aastamäära arvutusi rohkem kui ümardamise osas ja eeldatakse, et see mõju on väike. EKP-l ei ole märkusi ettepandud määruses sätestatud tehniliste üksikasjade kohta.

Frankfurt Maini ääres, 4. oktoober 2005

EKP president

Jean-Claude TRICHET


(1)  EÜT L 257, 27.10.1995, lk 1.


Top