EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 52005AB0017

Euroopa Keskpanga arvamus, 3. juuni 2005, Euroopa Liidu Nõukogu taotlusel, seoses ettepanekuga nõukogu määruse kohta, millega muudetakse määrust (EÜ) nr 1467/97 ülemäärase eelarvepuudujäägi menetluse rakendamise kiirendamise ja selgitamise kohta (KOM(2005) 155 lõplik) (CON/2005/17)

OJ C 144, 14.6.2005, p. 16–16 (ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, IT, LV, LT, HU, NL, PL, PT, SK, SL, FI, SV)

14.6.2005   

ET

Euroopa Liidu Teataja

C 144/16


EUROOPA KESKPANGA ARVAMUS,

3. juuni 2005,

Euroopa Liidu Nõukogu taotlusel, seoses ettepanekuga nõukogu määruse kohta, millega muudetakse määrust (EÜ) nr 1467/97 ülemäärase eelarvepuudujäägi menetluse rakendamise kiirendamise ja selgitamise kohta (KOM(2005) 155 lõplik)

(CON/2005/17)

(2005/C 144/10)

1.

3. mail 2005. aastal sai Euroopa Keskpank (EKP) Euroopa Liidu Nõukogult taotluse avaldada arvamust seoses ettepanekuga nõukogu määruse kohta, millega muudetakse määrust (EÜ) nr 1467/97 ülemäärase eelarvepuudujäägi menetluse rakendamise kiirendamise ja selgitamise kohta (edaspidi “ettepanek määruse kohta”).

2.

EKP arvamuse andmise pädevus põhineb Euroopa Ühenduse asutamislepingu artikli 104 lõike 14 teisel lõigul. Euroopa Keskpanga nõukogu on käesoleva arvamuse on vastu võtnud kooskõlas Euroopa Keskpanga kodukorra artikli 17.5 esimese lausega.

3.

Range eelarvepoliitika on majandus- ja rahaliidu (economic and monetary union, EMU) edukuses keskse tähtsusega. See on euroala makromajandusliku stabiilsuse, kasvu ja ühtekuuluvuse eeltingimus. Asutamislepingus ja stabiilsuse ja kasvu paktis käsitletud eelarveraamistik on EMU nurgakivi ja seega ka eelarvedistsipliini eeldamise alus. See normistik, mille eesmärk on riigi rahanduse jätkusuutlikkuse tagamine ja samas toodangu kõikumiste tasandamine automaatse tasakaalustusmehhanismi kaudu, peab jääma selgeks, lihtsaks ja täidetavaks. Nende põhimõtete järgimine muudab lihtsamaks läbipaistvuse ja võrdse kohtlemise normistiku rakendamisel.

4.

Määruse kohta tehtud ettepaneku eesmärk on stabiilsuse ja kasvu pakti rakendamise muudatuste kajastamine, mis lepiti kokku 20. märtsi 2005 nõukogus (ECOFIN). Ettepandud määrus käsitleb ülemäärase eelarvepuudujäägi menetlust (excessive deficit procedure, EDP). Määruse kohta tehtud ettepaneku eesmärgiks on range eelarvepoliitika tagamine motivatsiooni kaudu. EKP ei pea vajalikuks väljendada arvamust ettepandud määruse üksikute sätete kohta ja rõhutab veelkord, et EDP peab olema usaldusväärne ja tulemusrikas vahend riigi rahanduse ebastabiilsuse ärahoidmisel ning rangelt järgima tähtaegu. Seetõttu toetab EKP muudatust, mis on võimalikult lähedane nõukogu 7. juuli 1997. aasta määrusele (EÜ) nr 1467/97 ülemäärase eelarvepuudujäägi menetluse rakendamise kiirendamise ja selgitamise kohta (1). EDP jõuline ja ühetaoline rakendamine aitab kaasa kaalutletud eelarvepoliitikas.

Frankfurt Maini ääres, 3. juuni 2005

EKP president

Jean-Claude TRICHET


(1)  EÜT L 209, 2.8.1997, lk 6.


Top