EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 52004AB0032

CON/2004/32: Euroopa Keskpanga arvamus, 6. oktoober 2004, — Euroopa Liidu Nõukogu taotlusel, seoses Euroopa Ühenduste Komisjoni soovitusega nõukogu otsusel läbirääkimiste avamise kohta rahalisi suhteid käsitleva lepingu üle Andorra Vürstiriigiga (KOM(2004) 548 lõplik)

OJ C 256, 16.10.2004, p. 9–9 (ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, IT, LV, LT, HU, NL, PL, PT, SK, SL, FI, SV)

16.10.2004   

ET

Euroopa Liidu Teataja

C 256/9


EUROOPA KESKPANGA ARVAMUS,

6. oktoober 2004,

Euroopa Liidu Nõukogu taotlusel, seoses Euroopa Ühenduste Komisjoni soovitusega nõukogu otsusel läbirääkimiste avamise kohta rahalisi suhteid käsitleva lepingu üle Andorra Vürstiriigiga (KOM(2004) 548 lõplik)

(CON/2004/32)

(2004/C 256/06)

1.

8. septembril 2004 taotles Euroopa Liidu Nõukogu Euroopa Keskpanga (EKP) arvamust seoses Euroopa Ühenduste Komisjoni soovitusega nõukogu otsusel läbirääkimiste avamise kohta rahalisi suhteid käsitleva lepingu üle Andorra Vürstiriigiga (KOM(2004) 548 lõplik) (edaspidi “soovitus”).

2.

EKP pädevus anda arvamus soovituse kohta põhineb Euroopa Ühenduse asutamislepingu artikli 111 lõikel 3. Euroopa Keskpanga nõukogu on käesoleva arvamuse vastu võtnud kooskõlas EKP kodukorra artikli 17.5 esimese lausega.

3.

Soovituses tehakse ettepanek nõukogu otsuse eelnõu kohta, milles sätestatakse, et kuna nõukogu 11. mai 2004. aasta otsusega 2004/548/EÜ (1) kehtestatud vajalikud tingimused läbirääkimiste avamiseks ühenduse ja Andorra Vürstiriigi (edaspidi “Andorra”) vahel on täidetud, võib vastavaid läbirääkimisi alustada.

4.

Oma 1. aprilli 2004. aasta arvamuses CON/2004/12 nõukogu otsuse 2004/548/EÜ (2) kohta kinnitas EKP muuhulgas, et lepingu üle läbirääkimiste avamine on ühenduse huvides.

5.

Soovitus võtab arvesse, et otsuse 2004/548/EÜ vajalikud tingimused on täidetud, kuna ühendus ja Andorra on parafeerinud hoiustest saadava tulu maksustamist käsitleva lepingu ning Andorra on võtnud kohustuse ratifitseerida see enne 30. aprilli 2005. Sellistel tingimustel ei näe EKP põhjust olla vastu nõukogu otsuse vastuvõtmisele, millega avatakse läbirääkimised lepingu üle Andorraga.

6.

EKP märgib, et läbirääkimised lepingu üle peatatakse, kui Andorra ei ratifitseeri hoiustest saadava tulu maksustamist käsitlevat lepingut enne 30. aprilli 2005.

7.

Kooskõlas otsuse 2004/548/EÜ artikliga 7 peab komisjon läbirääkimisi Andorraga ühenduse nimel, kusjuures täielikult on läbirääkimistesse kaasatud Hispaania ja Prantsusmaa ning EKP on täielikult kaasatud oma pädevuse ulatuses.

Frankfurt Maini ääres, 6. oktoober 2004

EKP president

Jean-Claude TRICHET


(1)  ELT L 244, 16.7.2004, lk 47.

(2)  ELT C 88, 8.4.2004, lk 18.


Top