EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 42018D0335

Liikmesriikide valitsuste esindajate otsus (EL, Euratom) 2018/335, 28. veebruar 2018, millega nimetatakse ametisse Euroopa Kohtu kohtunikud ja kohtujuristid

OJ L 64, 7.3.2018, p. 1–2 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, HR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

In force

ELI: http://data.europa.eu/eli/dec/2018/335/oj

7.3.2018   

ET

Euroopa Liidu Teataja

L 64/1


LIIKMESRIIKIDE VALITSUSTE ESINDAJATE OTSUS (EL, Euratom) 2018/335,

28. veebruar 2018,

millega nimetatakse ametisse Euroopa Kohtu kohtunikud ja kohtujuristid

EUROOPA LIIDU LIIKMESRIIKIDE VALITSUSTE ESINDAJAD,

võttes arvesse Euroopa Liidu lepingut, eriti selle artiklit 19,

võttes arvesse Euroopa Liidu toimimise lepingut, eriti selle artikleid 253 ja 255,

võttes arvesse Euroopa Aatomienergiaühenduse asutamislepingut, eriti selle artikli 106a lõiget 1,

ning arvestades järgmist:

(1)

14 Euroopa Kohtu kohtuniku ja viie Euroopa Kohtu kohtujuristi ametiaeg lõppeb 6. oktoobril 2018. Uued kohtunikud ja kohtujuristid tuleks nimetada ametisse 7. oktoobrist 2018 kuni 6. oktoobrini 2024.

(2)

Alexander Arabadjiev, Jean-Claude Bonichot, Thomas von Danwitz, Carl Gustav Fernlund, Egils Levits, Constantinos Lycourgos, Jiří Malenovský ja Alexandra Prechal soovitati Euroopa Kohtu kohtuniku ametisse tagasi nimetada. Yves Bot ja Maciej Szpunar soovitati Euroopa Kohtu kohtujuristi ametisse tagasi nimetada. Lisaks esitati Euroopa Kohtu kohtuniku ametikohale Lucia Serena Rossi kandidatuur ja Euroopa Kohtu kohtujuristi ametikohale Giovanni Pitruzzella kandidatuur.

(3)

Euroopa Liidu toimimise lepingu artikliga 255 loodud komitee on esitanud arvamuse eespool nimetatud kandidaatide sobivuse kohta Euroopa Kohtu kohtuniku ja kohtujuristi ametikohale,

ON VASTU VÕTNUD KÄESOLEVA OTSUSE:

Artikkel 1

Euroopa Kohtu kohtunikeks nimetatakse ajavahemikuks 7. oktoobrist 2018 kuni 6. oktoobrini 2024:

Alexander ARABADJIEV,

Jean-Claude BONICHOT,

Thomas von DANWITZ,

Carl Gustav FERNLUND,

Egils LEVITS,

Constantinos LYCOURGOS,

Jiří MALENOVSKÝ,

Alexandra PRECHAL,

Lucia Serena ROSSI.

Artikkel 2

Euroopa Kohtu kohtujuristideks nimetatakse ajavahemikuks 7. oktoobrist 2018 kuni 6. oktoobrini 2024:

Yves BOT,

Giovanni PITRUZZELLA,

Maciej SZPUNAR.

Artikkel 3

Käesolev otsus jõustub järgmisel päeval pärast selle avaldamist Euroopa Liidu Teatajas.

Brüssel, 28. veebruar 2018

eesistuja

D. TZANTCHEV


Top