EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 42000A0922(06)

Leping kreeka vabariigi ühinemise kohta 19. juunil 1990. aastal Schengenis allakirjutatud konventsiooniga, millega rakendatakse 14. juuni 1985. aasta Schengeni lepingut Beneluxi Majandusliidu riikide, Saksamaa Liitvabariigi ja Prantsuse Vabariigi valitsuste vahel nende ühispiiridel kontrolli järkjärgulise kaotamise kohta, millega Itaalia Vabariik ühines 27. novembril 1990. aastal Pariisis allakirjutatud lepingu sõlmimise teel ning millega Hispaania Kuningriik ja Portugali Vabariik ühinesid 25. juunil 1991. aastal Bonnis allakirjutatud lepingute sõlmimise teel

OJ L 239, 22.9.2000, p. 83–89 (ES, DA, DE, EL, EN, FR, IT, NL, PT, FI, SV)
Special edition in Czech: Chapter 19 Volume 002 P. 74 - 80
Special edition in Estonian: Chapter 19 Volume 002 P. 74 - 80
Special edition in Latvian: Chapter 19 Volume 002 P. 74 - 80
Special edition in Lithuanian: Chapter 19 Volume 002 P. 74 - 80
Special edition in Hungarian Chapter 19 Volume 002 P. 74 - 80
Special edition in Maltese: Chapter 19 Volume 002 P. 74 - 80
Special edition in Polish: Chapter 19 Volume 002 P. 74 - 80
Special edition in Slovak: Chapter 19 Volume 002 P. 74 - 80
Special edition in Slovene: Chapter 19 Volume 002 P. 74 - 80
Special edition in Bulgarian: Chapter 19 Volume 001 P. 248 - 254
Special edition in Romanian: Chapter 19 Volume 001 P. 248 - 254
Special edition in Croatian: Chapter 19 Volume 009 P. 70 - 76

In force

ELI: http://data.europa.eu/eli/agree_internation/2000/922(5)/oj

42000A0922(06)Euroopa Liidu Teataja L 239 , 22/09/2000 Lk 0083 - 0089


Leping kreeka vabariigi ühinemise kohta

19. juunil 1990. aastal Schengenis allakirjutatud konventsiooniga, millega rakendatakse 14. juuni 1985. aasta Schengeni lepingut Beneluxi Majandusliidu riikide, Saksamaa Liitvabariigi ja Prantsuse Vabariigi valitsuste vahel nende ühispiiridel kontrolli järkjärgulise kaotamise kohta, millega Itaalia Vabariik ühines 27. novembril 1990. aastal Pariisis allakirjutatud lepingu sõlmimise teel ning millega Hispaania Kuningriik ja Portugali Vabariik ühinesid 25. juunil 1991. aastal Bonnis allakirjutatud lepingute sõlmimise teel

BELGIA KUNINGRIIK, SAKSAMAA LIITVABARIIK, PRANTSUSE VABARIIK, LUKSEMBURGI SUURHERTSOGIRIIK ja MADALMAADE KUNINGRIIK kui 19. juunil 1990. aastal Schengenis allakirjutatud konventsiooni, millega rakendatakse 14. juuni 1985. aasta Schengeni lepingut Beneluxi Majandusliidu riikide, Saksamaa Liitvabariigi ja Prantsuse Vabariigi valitsuste vahel nende ühispiiridel kontrolli järkjärgulise kaotamise kohta (edaspidi "1990. aasta konventsioon"), osalisriigid, Itaalia Vabariik, kes ühines selle konventsiooniga 27. novembril 1990. aastal Pariisis allakirjutatud lepingu sõlmimise teel, ning Hispaania Kuningriik ja Portugali Vabariik, kes ühinesid selle konventsiooniga 25. juunil 1991. aastal Bonnis allakirjutatud lepingute sõlmimise teel,

ja KREEKA VABARIIK,

võttes arvesse kuuendal novembril tuhande üheksasaja üheksakümne teisel aastal Madridis allakirjutatud protokolli Kreeka Vabariigi valitsuse ühinemise kohta 14. juuni 1985. aasta Schengeni lepinguga Beneluxi Majandusliidu riikide, Saksamaa Liitvabariigi ja Prantsuse Vabariigi valitsuste vahel nende ühispiiridel kontrolli järkjärgulise kaotamise kohta, mida on muudetud 27. novembril 1990. aastal Pariisis allakirjutatud protokolliga Itaalia Vabariigi valitsuse ühinemise kohta selle lepinguga ning 25. juunil 1991. aastal Bonnis allakirjutatud protokollidega Hispaania Kuningriigi ja Portugali Vabariigi valitsuse ühinemise kohta selle lepinguga,

tuginedes 1990. aasta konventsiooni artiklile 140,

ON KOKKU LEPPINUD JÄRGMISES:

Artikkel 1

Kreeka Vabariik ühineb käesoleva lepingu sõlmimise teel 1990. aasta konventsiooniga.

Artikkel 2

1. 1990. aasta konventsiooni artikli 40 lõikes 4 osutatud ametnikud Kreeka Vabariigis on: Έλληνική Αστυνομία ja Λιμενικό Σώμα ametnikud oma volituste piires, samuti tolliameti ametnikud 1990. aasta konventsiooni artikli 40 lõikes 6 osutatud vastavasisulistes kahepoolsetes kokkulepetes sätestatud tingimustel seoses oma volitustega narkootiliste ja psühhotroopsete ainete salakaubaveo, relvade ja lõhkeainete salakaubaveo ning mürgiste ja ohtlike jäätmete illegaalse veo puhul.

2. 1990. aasta konventsiooni artikli 40 lõikes 5 osutatud asutus Kreeka Vabariigis on: Διεύωνση Διεύωούς Αστυνομικής Συνεργασίας του Υπουργείου Δημοσίας Τάξεως (rahvusvahelise politseikoostöö direktoraat avaliku korra ministeeriumi juures).

Artikkel 3

1990. aasta konventsiooni artikli 65 lõikes 2 osutatud pädev ministeerium Kreeka Vabariigis on justiitsministeerium.

Artikkel 4

Kreeka Vabariik hoidub 1990. aasta konventsiooni osalisriikide vahelisel isikute väljaandmisel kohaldamast reservatsioone, mille ta on teinud väljaandmist käsitleva 13. detsembri 1957. aasta Euroopa konventsiooni artiklite 7, 18 ja 19 suhtes.

Artikkel 5

Kreeka Vabariik hoidub kohaldamast 1990. aasta konventsiooni osalisriikide vastastikuse õigusabi andmisel kriminaalasjades reservatsiooni, mille ta on teinud vastastikust õigusabi kriminaalasjades käsitleva 20. aprilli 1959. aasta Euroopa konventsiooni artiklite 4 ja 11 suhtes.

Artikkel 6

1. Käesolev konventsioon kuulub ratifitseerimisele, vastuvõtmisele või kinnitamisele. Ratifitseerimis-, vastuvõtmis- või kinnitamiskirjad antakse hoiule Luksemburgi Suurhertsogiriigi valitsuse arhiivi ja see valitsus teatab hoiuleandmisest kõikidele lepinguosalistele.

2. Käesolev leping jõustub riikide, milles suhtes on 1990. aasta konventsioon jõustunud, ja Kreeka Vabariigi ratifitseerimis-, vastuvõtmis- või kinnitamiskirjade hoiuleandmisele järgneva teise kuu esimesel päeval.

Teiste riikide suhtes jõustub käesolev leping nende ratifitseerimis-, vastuvõtmis- või kinnitamiskirjade hoiuleandmisele järgneva teise kuu esimesel päeval tingimusel, et käesolev leping on kooskõlas eelmise lõigu sätetega jõustunud.

3. Luksemburgi Suurhertsogiriigi valitsus teatab kõikidele lepinguosalistele jõustumise kuupäeva.

Artikkel 7

1. Luksemburgi Suurhertsogiriigi valitsus edastab Kreeka Vabariigi valitsusele 1990. aasta konventsiooni tõestatud koopia hispaania, hollandi, itaalia, portugali, prantsuse ja saksa keeles.

2. 1990. aasta konventsiooni kreekakeelne tekst on lisatud käesolevale lepingule ning on 1990. aasta konventsiooni hispaania, hollandi, itaalia, portugali, prantsuse ja saksa keeles koostatud tekstidega võrdsetel tingimustel autentne.

Selle kinnituseks on täievolilised esindajad käesolevale lepingule alla kirjutanud.

Koostatud tuhande üheksasaja üheksakümne teise aasta novembrikuu kuuendal päeval Madridis ühes eksemplaris hollandi, hispaania, itaalia, kreeka, portugali, prantsuse ja saksa keeles, kusjuures kõik seitse teksti on võrdselt autentsed, mis antakse hoiule Luksemburgi Suurhertsogiriigi valitsuse arhiivi ja see valitsus edastab tõestatud koopia igale lepinguosalisele.

Belgia Kuningriigi valitsuse nimel

+++++ TIFF +++++

Saksamaa Liitvabariigi valitsuse nimel

+++++ TIFF +++++

Kreeka Vabariigi valitsuse nimel

+++++ TIFF +++++

Hispaania Kuningriigi valitsuse nimel

+++++ TIFF +++++

Prantsuse Vabariigi valitsuse nimel

+++++ TIFF +++++

Itaalia Vabariigi valitsuse nimel

+++++ TIFF +++++

Luksemburgi Suurhertsogiriigi valitsuse nimel

+++++ TIFF +++++

Madalmaade Kuningriigi valitsuse nimel

+++++ TIFF +++++

Portugali Vabariigi valitsuse nimel

+++++ TIFF +++++

--------------------------------------------------

Lõppakt

I. Kreeka Vabariigi 19. juunil 1990. aastal Schengenis allakirjutatud konventsiooniga, millega rakendatakse 14. juuni 1985. aasta Schengeni lepingut Beneluxi Majandusliidu riikide, Saksamaa Liitvabariigi ja Prantsuse Vabariigi valitsuste vahel nende ühispiiridel kontrolli järkjärgulise kaotamise kohta, millega Itaalia Vabariik ühines 27. novembril 1990 Pariisis allakirjutatud lepingu sõlmimise teel ning millega Hispaania Kuningriik ja Portugali Vabariik ühinesid 25. juunil 1991 Bonnis allakirjutatud ühinemislepingute sõlmimise teel, ühinemise lepingu allakirjutamisel on Kreeka Vabariik ühtlasi kirjutanud alla 1990. aasta konventsiooniga ühel ajal allakirjutatud lõppaktile, protokollile ning ministrite ja riigisekretäride ühisdeklaratsioonile.

Kreeka Vabariigi valitsus on kirjutanud alla nendes sisalduvatele ühisdeklaratsioonidele ning võtnud arvesse nendes sisalduvad ühepoolsed deklaratsioonid.

Luksemburgi Suurhertsogiriigi valitsus edastab Kreeka Vabariigi valitsusele 1990. aasta konventsiooniga ühel ajal allakirjutatud lõppakti, protokolli ning ministrite ja riigisekretäride ühisdeklaratsiooni tõestatud koopiad hispaania, hollandi, itaalia, portugali, prantsuse ja saksa keeles.

1990. aasta konventsiooniga ühel ajal allakirjutatud lõppakti, protokolli ning ministrite ja riigisekretäride ühisdeklaratsiooni kreekakeelsed tekstid on lisatud käesolevale lõppaktile ning nad on hispaania, hollandi, itaalia, portugali, prantsuse ja saksa keeles koostatud tekstidega võrdsetel tingimustel autentsed.

II. Kreeka Vabariigi 19. juunil 1990. aastal Schengenis allakirjutatud konventsiooniga, millega rakendatakse 14. juuni 1985. aasta Schengeni lepingut Beneluxi Majandusliidu riikide, Saksamaa Liitvabariigi ja Prantsuse Vabariigi valitsuste vahel nende ühispiiridel kontrolli järkjärgulise kaotamise kohta, millega Itaalia Vabariik ühines 27. novembril 1990 Pariisis allakirjutatud lepingu sõlmimise teel ning millega Hispaania Kuningriik ja Portugali Vabariik ühinesid 25. juunil 1991 Bonnis allakirjutatud lepingute sõlmimise teel, ühinemise lepingu allakirjutamisel on lepinguosalised võtnud vastu järgmised deklaratsioonid:

1. Ühisdeklaratsioon ühinemislepingu artikli 6 kohta

Allakirjutanud riigid teavitavad enne ühinemislepingu jõustumist üksteist kõigist asjaoludest, mis on olulised 1990. aasta konventsiooniga reguleeritavate küsimuste ja käesoleva ühinemislepingu jõustumise puhul.

Käesolev ühinemisleping jõustub 1990. aasta konventsioonile allakirjutanud riikide ja Kreeka Vabariigi suhtes alles siis, kui 1990. aasta konventsiooni rakendamise tingimused on nendes riikides täidetud ning kui kontroll nende välispiiridel on tõhus.

Teiste riikide suhtes jõustub käesolev ühinemisleping alles siis, kui 1990. aasta konventsiooni rakendamise tingimused on käesolevale ühinemislepingule allakirjutanud riikides täidetud ning kui kontroll nende välispiiridel on tõhus.

2. Ühisdeklaratsioon 1990. aasta konventsiooni artikli 9 lõike 2 kohta

Lepinguosalised täpsustavad, et Kreeka Vabariigi 1990. aasta konventsiooniga ühinemise lepingu allakirjutamisel käsitletakse 1990. aasta konventsiooni artikli 9 lõikes 2 osutatud ühist viisakorda selle ühise korrana, mida kõnealuse konventsiooni allakirjutanud riigid kohaldavad alates 19 juunist 1990.

3. Ühisdeklaratsioon isikuandmete kaitse kohta

Lepinguosalised märgivad, et Kreeka Vabariigi valitsus kohustub võtma enne 1990. aasta konventsiooniga ühinemise lepingu ratifitseerimist kõik vajalikud meetmed tagamaks, et Kreeka õigust täiendatakse kooskõlas Euroopa Nõukogu 28. jaanuari 1981. aasta konventsiooniga üksikisikute kaitse kohta isikuandmete automatiseeritud töötlemisel ning samuti Euroopa Nõukogu ministrite komitee 17. septembri 1987. aasta soovitusega nr R (87) 15 isikuandmete kasutamise kohta politsei valdkonnas, et nii oleks tagatud 1990. aasta konventsiooni isikuandmete kaitset käsitlevate artiklite 117 ja 126 sätete täielik kohaldamine, mille eesmärk on saavutada nende sätetega kooskõlas olev isikuandmete kaitstuse tase.

4. Ühisdeklaratsioon 1990. aasta konventsiooni artikli 41 kohta

Lepinguosalised märgivad, et Kreeka Vabariigi geograafilist asukohta silmas pidades välistavad 1990. aasta konventsiooni artikli 41 lõike 5 punkti b sätted selle artikli kohaldamise Kreeka Vabariigi ja teiste lepinguosaliste suhete suhtes. Kreeka Vabariik ei ole seepärast nimetanud konventsiooni artikli 41 lõike 6 tähendusele vastavaid asutusi ega esitanud sama konventsiooni artikli 41 lõike 9 tähendusele vastavat deklaratsiooni.

See Kreeka Vabariigi valitsuse poolt kohaldatav kord ei ole vastuolus konventsiooni artikli 137 sätetega.

5. Ühisdeklaratsioon Athose mäe kohta

Tunnustades Athose mäele Kreeka Vabariigi põhiseaduse ja Athose mäe aktiga antud eristaatust, mis on põhjendatud eranditult mäe vaimuliku ja usulise tähendusega, tagavad lepinguosalised, et seda staatust võetakse arvesse 1985. aasta lepingu ja 1990. aasta konventsiooni sätete kohaldamisel ja edasisel täiendamisel.

III. Lepinguosalised on võtnud arvesse järgmisi Kreeka Vabariigi deklaratsioone:

1. Kreeka Vabariigi deklaratsioon Itaalia Vabariigi, Hispaania Kuningriigi ja Portugali Vabariigi ühinemislepingute kohta

Kreeka Vabariigi valitsus võtab teadmiseks Itaalia Vabariigi, Hispaania Kuningriigi ja Portugali Vabariigi 1990. aasta konventsiooniga ühinemise lepingute ning nendele lisatud lõppaktide ja deklaratsioonide sisu.

Luksemburgi Suurhertsogiriigi valitsus edastab Kreeka Vabariigi valitsusele kõnealuste dokumentide tõestatud koopia.

2. Kreeka Vabariigi deklaratsioon vastastikuse õigusabi kohta kriminaalasjades

Kreeka Vabariik kohustub vaatama teiste lepinguosaliste õigusabi taotlusi, sealhulgas taotlusi, mis esitatakse otse Kreeka kohtuasutustele 1990. aasta konventsiooni artikli 53 lõikes 1 sätestatud korras, läbi põhjalikult ja kõiki nõudeid arvestades.

3. Deklaratsioon 1990. aasta konventsiooni artikli 121 kohta

Kreeka Vabariigi valitsus deklareerib, et kohaldab 1990. aasta konventsiooni artiklis 121 osutatud fütosanitaarkontrolli ja nõuete lihtsustust (välja arvatud värskete tsitrusviljade, puuvilla- ja lutserniseemnete suhtes) alates 1990. aasta konventsiooniga ühinemise lepingule allakirjutamise päevast.

Sellegipoolest võtab Kreeka Vabariik värskete tsitrusviljade puhul hiljemalt 1. jaanuariks 1993 oma õigusse üle artikli 121 sätted ja nendega seotud meetmed.

Koostatud tuhande üheksasaja üheksakümne teise aasta novembrikuu kuuendal päeval Madridis ühes eksemplaris hispaania, hollandi, itaalia, kreeka, portugali, prantsuse ja saksa keeles, kusjuures kõik seitse teksti on võrdselt autentsed, mis antakse hoiule Luksemburgi Suurhertsogiriigi valitsuse arhiivi ja see valitsus edastab tõestatud koopia igale lepinguosalisele.

Belgia Kuningriigi valitsuse nimel

+++++ TIFF +++++

Saksamaa Liitvabariigi valitsuse nimel

+++++ TIFF +++++

Kreeka Vabariigi valitsuse nimel

+++++ TIFF +++++

Hispaania Kuningriigi valitsuse nimel

+++++ TIFF +++++

Prantsuse Vabariigi valitsuse nimel

+++++ TIFF +++++

Itaalia Vabariigi valitsuse nimel

+++++ TIFF +++++

Luksemburgi Suurhertsogiriigi valitsuse nimel

+++++ TIFF +++++

Madalmaade Kuningriigi valitsuse nimel

+++++ TIFF +++++

Portugali Vabariigi valitsuse nimel

+++++ TIFF +++++

--------------------------------------------------

Ministrite ja riigisekretäride deklaratsioon

Belgia Kuningriigi, Saksamaa Liitvabariigi, Hispaania Kuningriigi, Prantsuse Vabariigi, Kreeka Vabariigi, Itaalia Vabariigi, Luksemburgi Suurhertsogiriigi, Madalmaade Kuningriigi ja Portugali Vabariigi valitsus kirjutasid tuhande üheksasaja üheksakümne teise aasta novembrikuu kuuendal päeval Madridis alla lepingule Kreeka Kuningriigi ühinemise kohta 19. juunil 1990. aastal Schengenis allakirjutatud konventsiooniga, millega rakendatakse 14. juuni 1985. aasta Schengeni lepingut Beneluxi Majandusliidu riikide, Saksamaa Liitvabariigi ja Prantsuse Vabariigi valitsuste vahel nende ühispiiridel kontrolli järkjärgulise kaotamise kohta, millega Itaalia Vabariik ühines 27. novembril 1990 Pariisis allakirjutatud lepingu sõlmimise teel ning millega Hispaania Kuningriik ja Portugali Vabariik ühinesid 25. juunil 1991 Bonnis allakirjutatud lepingute sõlmimise teel.

Nad märkisid, et Kreeka Vabariigi valitsuse esindaja avaldas toetust deklaratsioonile, mille võtsid vastu 19. juunil 1990 Schengenis kohtunud Belgia Kuningriiki, Saksamaa Liitvabariiki, Prantsuse Vabariiki, Luksemburgi Suurhertsogiriiki ja Madalmaade Kuningriiki esindanud ministrid ja riigisekretärid, ning otsusele, mis kinnitati samal päeval, kui kirjutati alla konventsioon, millega rakendatakse Schengeni lepingut, millisele deklaratsioonile ja otsusele on toetust avaldanud ka Itaalia Vabariigi, Hispaania Kuningriigi ja Portugali Vabariigi valitsus.

--------------------------------------------------

Top