EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 32024D1032

Poliitika- ja julgeolekukomitee otsus (ÜVJP) 2024/1032, 26. märts 2024, millega nimetatakse ametisse Gruusias läbiviidava Euroopa Liidu vaatlusmissiooni (EUMM Georgia) juht (EUMM GEORGIA/1/2024)

ST/7256/2024/REV/1

ELT L, 2024/1032, 2.4.2024, ELI: http://data.europa.eu/eli/dec/2024/1032/oj (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, GA, HR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

Legal status of the document In force

ELI: http://data.europa.eu/eli/dec/2024/1032/oj

European flag

Teataja
Euroopa Liidu

ET

L-seeria


2024/1032

2.4.2024

POLIITIKA- JA JULGEOLEKUKOMITEE OTSUS (ÜVJP) 2024/1032,

26. märts 2024,

millega nimetatakse ametisse Gruusias läbiviidava Euroopa Liidu vaatlusmissiooni (EUMM Georgia) juht (EUMM GEORGIA/1/2024)

POLIITIKA- JA JULGEOLEKUKOMITEE,

võttes arvesse Euroopa Liidu lepingut, eriti selle artikli 38 kolmandat lõiku,

võttes arvesse nõukogu 12. augusti 2010. aasta otsust 2010/452/ÜVJP Euroopa Liidu vaatlusmissiooni kohta Gruusias (EUMM Georgia), (1) eriti selle artikli 10 lõiget 1,

ning arvestades järgmist:

(1)

Otsuse 2010/452/ÜVJP kohaselt on poliitika- ja julgeolekukomitee kooskõlas aluslepingu artikli 38 kolmanda lõiguga volitatud tegema asjakohaseid otsuseid Gruusias läbiviidava Euroopa Liidu vaatlusmissiooni (EUMM Georgia) poliitilise kontrolli ja strateegilise juhtimise kohta, sealhulgas nimetama ametisse missiooni juhi.

(2)

Nõukogu võttis 25. novembril 2022 vastu otsuse (ÜVJP) 2022/2318, (2) millega pikendati EUMM Georgia volitusi kuni 14. detsembrini 2024.

(3)

Poliitika- ja julgeolekukomitee võttis 31. jaanuaril 2023 vastu otsuse (ÜVJP) 2023/219, (3) millega nimetati Dimitrios KARABALIS EUMM Georgia missiooni juhiks ajavahemikuks 1. veebruar 2023 kuni 14. detsember 2023.

(4)

Liidu välisasjade ja julgeolekupoliitika kõrge esindaja tegi 29. veebruaril 2024 ettepaneku nimetada Bettina BOUGHANI EUMM Georgia missiooni juhiks kuni 14. detsembrini 2024.

(5)

Seetõttu tuleks teha otsus, millega nimetatakse Bettina BOUGHANI EUMM Georgia missiooni juhiks ajavahemikuks 1. aprillist 2024 kuni 14. detsembrini 2024,

ON VASTU VÕTNUD KÄESOLEVA OTSUSE:

Artikkel 1

Bettina BOUGHANI nimetatakse Gruusias läbiviidava Euroopa Liidu vaatlusmissiooni (EUMM Georgia) juhiks 1. aprillist 2024 kuni 14. detsembrini 2024.

Artikkel 2

Käesolev otsus jõustub selle vastuvõtmise päeval.

Seda kohaldatakse alates 1. aprillist 2024.

Brüssel, 26. märts 2024

Poliitika- ja julgeolekukomitee nimel

eesistuja

D. PRONK


(1)   ELT L 213, 13.8.2010, lk 43.

(2)  Nõukogu 25. novembri 2022. aasta otsus (ÜVJP) 2022/2318, millega muudetakse otsust 2010/452/ÜVJP Euroopa Liidu vaatlusmissiooni kohta Gruusias (EUMM Georgia) (ELT L 307, 28.11.2022, lk 133).

(3)  Poliitika- ja julgeolekukomitee 31. jaanuari 2023. aasta otsus (ÜVJP) 2023/219, millega nimetatakse ametisse Gruusias läbiviidava Euroopa Liidu vaatlusmissiooni (EUMM Georgia) juht (EUMM Georgia/1/2023) (ELT L 30, 2.2.2023, lk 16).


ELI: http://data.europa.eu/eli/dec/2024/1032/oj

ISSN 1977-0650 (electronic edition)


Top