EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 32023R1071

Komisjoni rakendusmäärus (EL) 2023/1071, 1. juuni 2023, millega muudetakse rakendusmääruse (EL) 2021/620 teatavaid lisasid teatavate liikmesriikide või nende tsoonide ja bioturvarühmikute taudivaba staatuse heakskiitmise või tühistamise osas seoses teatavate loetellu kantud taudidega ning teatavate loetellu kantud taudide likvideerimisprogrammide heakskiitmisega (EMPs kohaldatav tekst)

C/2023/3446

ELT L 143, 2.6.2023, p. 105–115 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, GA, HR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

Legal status of the document In force

ELI: http://data.europa.eu/eli/reg_impl/2023/1071/oj

2.6.2023   

ET

Euroopa Liidu Teataja

L 143/105


KOMISJONI RAKENDUSMÄÄRUS (EL) 2023/1071,

1. juuni 2023,

millega muudetakse rakendusmääruse (EL) 2021/620 teatavaid lisasid teatavate liikmesriikide või nende tsoonide ja bioturvarühmikute taudivaba staatuse heakskiitmise või tühistamise osas seoses teatavate loetellu kantud taudidega ning teatavate loetellu kantud taudide likvideerimisprogrammide heakskiitmisega

(EMPs kohaldatav tekst)

EUROOPA KOMISJON,

võttes arvesse Euroopa Liidu toimimise lepingut,

võttes arvesse Euroopa Parlamendi ja nõukogu 9. märtsi 2016. aasta määrust (EL) 2016/429 loomataudide kohta, millega muudetakse teatavaid loomatervise valdkonna õigusakte või tunnistatakse need kehtetuks (loomatervise määrus), (1) eriti selle artikli 31 lõiget 3, artikli 36 lõiget 4 ja artikli 42 lõiget 4,

ning arvestades järgmist:

(1)

Määrusega (EL) 2016/429 on kehtestatud taudispetsiifilised eeskirjad kõnealuse määruse artikli 5 lõike 1 kohaselt loetellu kantud taudide suhtes ning on ette nähtud, kuidas neid eeskirju tuleb kohaldada loetellu kantud taudide eri kategooriate suhtes. Määrusega (EL) 2016/429 on ette nähtud, et liikmesriigid kehtestavad nimetatud määruse artikli 9 lõike 1 punktis b osutatud loetellu kantud taudide puhul kohustuslikud likvideerimisprogrammid ja määruse artikli 9 lõike 1 punktis c osutatud loetellu kantud taudide puhul vabatahtlikud likvideerimisprogrammid ning et sellised programmid kiidab heaks komisjon. Kõnealuse määrusega on ka ette nähtud, et komisjon kiidab heaks või tühistab liikmesriikide või tsoonide ja bioturvarühmikute taudivaba staatuse seoses nimetatud määruse artikli 9 lõike 1 punktides b ja c osutatud teatavate loetellu kantud taudidega.

(2)

Komisjoni delegeeritud määrusega (EL) 2020/689 (2) on määrust (EL) 2016/429 täiendatud ja sätestatud liikmesriikidele või nende tsoonidele ja bioturvarühmikutele taudivaba staatuse andmise, selle säilitamise, peatamise ja tühistamise kriteeriumid ning liikmesriikide või nende tsoonide ja bioturvarühmikute kohustuslike või vabatahtlike likvideerimisprogrammide heakskiitmise nõuded.

(3)

Komisjoni rakendusmäärusega (EL) 2021/620 (3) on kehtestatud eeskirjad määruse (EL) 2016/429 artikli 9 lõike 1 punktides a, b ja c osutatud loetellu kantud taudide kohta teatavate liikmesriikide või nende tsoonide ja bioturvarühmikute taudivaba staatuse ja vaktsineerimisvaba staatuse osas ning likvideerimisprogrammide heakskiitmisega kõnealuste loetellu kantud taudide puhul. Täpsemalt on selle lisades loetletud taudivaba staatusega liikmesriigid või nende tsoonid ja bioturvarühmikud ning ka olemasolevad heakskiidetud kohustuslikud või vabatahtlikud likvideerimisprogrammid. Teatavate taudide epidemioloogilise olukorra muutumise tõttu on vaja muuta rakendusmääruse (EL) 2021/620 teatavaid lisasid, et kanda loetellu uued taudivabad liikmesriigid või nende tsoonid ning jätta loetelust välja tsoonid, kus taudipuhangud on kinnitust leidnud või kus taudivaba staatuse säilitamise tingimused ei ole enam täidetud, ning et kiita heaks teatavad kohustuslikud või vabatahtlikud likvideerimisprogrammid, mis on komisjonile edastatud.

(4)

Mitu liikmesriiki on hiljuti taotlenud komisjonilt taudivaba staatuse andmist või kohustuslike või vabatahtlike likvideerimisprogrammide heakskiitmist oma territooriumi teatavates tsoonides seoses Brucella abortus’e, B. melitensis’e ja B. suis’i põhjustatud nakkuse, Mycobacterium tuberculosis’e kompleksi (Mycobacterium bovis, M. caprae ja M. tuberculosis) põhjustatud nakkuse, marutaudiviiruse nakkuse, veiste enzootilise leukoosi, veiste infektsioosse rinotrahheiidi/nakkava pustuloosse vulvovaginiidi nakkuse, Aujeszky haiguse viiruse nakkuse, veiste viirusdiarröa ja lammaste katarraalse palaviku viiruse (serotüübid 1–24) nakkusega. Mitu liikmesriiki on teatanud ka marutaudiviiruse nakkuse ja lammaste katarraalse palaviku viiruse nakkuse puhangutest, mida tuleb samuti kajastada rakendusmääruse (EL) 2021/620 teatavates lisades.

(5)

Itaalia ja Portugal on komisjonile esitanud teabe, millega tõendati, et delegeeritud määruses (EL) 2020/689 sätestatud tingimused taudivaba staatuse tunnustamiseks seoses Brucella abortus’e, B. melitensis’e ja B. suis’i põhjustatud nakkusega veiste seas on vastavalt Basilicata piirkonnas asuvas Matera provintsis ning Santarémi ja Setúbali ringkonnas täidetud. Komisjoni tehtud hindamisest nähtub, et taotlused vastavad kriteeriumidele, mis on esitatud delegeeritud määruse (EL) 2020/689 II osa 4. peatükis taudivaba staatuse andmiseks. Seepärast tuleks asjaomased tsoonid loetleda rakendusmääruse (EL) 2021/620 I lisa I osa 1. peatükis veiste seas Brucella abortus’e, B. melitensis’e ja B. suis’i põhjustatud nakkusest vabade tsoonidena.

(6)

Prantsusmaa ja Itaalia on komisjonile esitanud teabe, millega tõendati, et delegeeritud määruses (EL) 2020/689 sätestatud tingimused taudivaba staatuse tunnustamiseks seoses Brucella abortus’e, B. melitensis’e ja B. suis’i põhjustatud nakkusega lammaste ja kitsede seas on vastavalt Prantsusmaa ülemerepiirkondades Guajaana, Guadeloupe, Martinique, Mayotte ja Réunion ning Campania piirkonnas asuvas Napoli ja Salerno provintsis täidetud. Komisjoni tehtud hindamisest nähtub, et taotlused vastavad kriteeriumidele, mis on esitatud delegeeritud määruse (EL) 2020/689 II osa 4. peatükis taudivaba staatuse andmiseks. Seepärast tuleks asjaomased tsoonid loetleda rakendusmääruse (EL) 2021/620 I lisa I osa 2. peatükis lammaste ja kitsede seas Brucella abortus’e, B. melitensis’e ja B. suis’i põhjustatud nakkusest vabade tsoonidena.

(7)

Itaalia ja Hispaania on esitanud komisjonile teabe, millega tõendati, et delegeeritud määruses (EL) 2020/689 sätestatud tingimused taudivaba staatuse tunnustamiseks seoses Mycobacterium tuberculosis’e kompleksi põhjustatud nakkusega on Calabria piirkonna Catanzaro provintsis, Campania piirkonna Napoli provintsis ning Apuulia piirkonna Barletta-Andria-Trani, Brindisi ja Lecce provintsis, Sardiinia piirkonnas Kirde-Sardiinia provintsis ning Castilla-Leóni autonoomses piirkonnas Burgose, Leóni ja Valladolidi provintsis täidetud. Komisjoni tehtud hindamisest nähtub, et taotlused vastavad kriteeriumidele, mis on esitatud delegeeritud määruse (EL) 2020/689 II osa 4. peatükis taudivaba staatuse andmiseks seoses Mycobacterium tuberculosis’e kompleksi põhjustatud nakkusega. Seepärast tuleks asjaomased tsoonid loetleda rakendusmääruse (EL) 2021/620 II lisa I osas kui tsoonid, millel on taudivaba staatus seoses Mycobacterium tuberculosis’e kompleksi põhjustatud nakkusega.

(8)

Portugal on komisjonile esitanud teabe, millega tõendati, et delegeeritud määruses (EL) 2020/689 sätestatud tingimused taudivaba staatuse tunnustamiseks seoses veiste enzootilise leukoosiga on Porto ringkonnas täidetud. Komisjoni tehtud hindamisest nähtub, et taotlus vastab kriteeriumidele, mis on esitatud delegeeritud määruse (EL) 2020/689 II osa 4. peatükis taudivaba staatuse tunnustamiseks seoses veiste enzootilise leukoosiga. Seepärast tuleks asjaomane tsoon loetleda rakendusmääruse (EL) 2021/620 IV lisa I osas tsoonina, millel on taudivaba staatus seoses veiste enzootilise leukoosiga.

(9)

Slovakkia on seoses veiste nakkava rinotrahheiidiga/nakkava pustuloosse vulvovaginiidiga esitanud komisjonile taotluse vabatahtliku likvideerimisprogrammi heakskiitmiseks tsoonis, mis hõlmab Bratislava, Košice, Prešovi, Trnava ja Žilina piirkonda. Komisjoni tehtud hindamisest nähtub, et taotlus vastab kriteeriumidele, mis on esitatud delegeeritud määruse (EL) 2020/689 II osa 2. peatükis seoses likvideerimisprogrammide heakskiitmisega veiste nakkava rinotrahheiidi/nakkava pustuloosse vulvovaginiidi puhul. Seepärast tuleks kõnealuse likvideerimisprogrammiga hõlmatud tsoon loetleda rakendusmääruse (EL) 2021/620 V lisa II osas tsoonina, kus on olemas heakskiidetud likvideerimisprogramm veiste nakkava rinotrahheiidi/nakkava pustuloosse vulvovaginiidi jaoks.

(10)

Poola on esitanud komisjonile teabe, millega tõendati, et delegeeritud määruses (EL) 2020/689 sätestatud tingimused Aujeszky haiguse viiruse nakkusest vaba staatuse tunnustamiseks on täidetud kõigis piirkondades, mis on praegu loetletud rakendusmääruse (EL) 2021/620 VI lisa II osas heakskiidetud likvideerimisprogrammiga piirkondadena. Komisjoni tehtud hindamisest nähtub, et taotlus vastab kriteeriumidele, mis on esitatud delegeeritud määruse (EL) 2020/689 II osa 4. peatükis taudivaba staatuse andmiseks seoses Aujeszky haiguse viiruse nakkusega. Seepärast tuleks asjaomased tsoonid loetleda rakendusmääruse (EL) 2021/620 VI lisa I osas tsoonidena, millel on taudivaba staatus seoses Aujeszky haiguse viiruse nakkusega.

(11)

Saksamaa on komisjonile esitanud teabe, millega tõendati, et delegeeritud määruses (EL) 2020/689 sätestatud tingimused taudivaba staatuse tunnustamiseks seoses veiste viirusdiarröaga on Baieri liidumaal Švaabimaa halduspiirkonnas asuvas Augsburgi ja Ostallgäu piirkonnas täidetud. Komisjoni tehtud hindamisest nähtub, et taotlus vastab kriteeriumidele, mis on esitatud delegeeritud määruse (EL) 2020/689 II osa 4. peatükis taudivaba staatuse tunnustamiseks seoses veiste viirusdiarröaga. Seepärast tuleks asjaomased tsoonid loetleda rakendusmääruse (EL) 2021/620 VII lisa I osas tsoonidena, millel on taudivaba staatus seoses veiste viirusdiarröaga.

(12)

Seoses veiste viirusdiarröaga on Saksamaa komisjonile teatanud, et tuleks ajakohastada Baieri liidumaal asuva Oberfrankeni, Oberpfalzi, Mittelfrankeni ja Unterfrankeni halduspiirkonna tsoonid, mis on loetletud rakendusmääruse (EL) 2021/620 VII lisa I osas veiste viirusdiarröast vaba staatusega tsoonidena. Eespool nimetatud halduspiirkondade tsoonide kogu territoorium on veiste viirusdiarröast vaba, erinevalt Niederbayerni halduspiirkonnast, mille territooriumi mõnes osas esineb endiselt eespool nimetatud taudi. Seepärast ei ole vaja nimetada Oberfrankeni, Oberpfalzi, Mittelfrankeni ja Unterfrankeni haldusüksuse väiksemaid üksusi, nagu linnad ja maakonnad, mis tuleks loetelust välja jätta. Seepärast tuleks rakendusmääruse (EL) 2021/620 VII lisa I osa vastavalt muuta.

(13)

Slovakkia on teatanud komisjonile mitmest marutaudiviiruse nakkuse puhangust Prešovský maakonnas asuvas Humenné, Medzilaborce, Snina, Stropkovi, Svidniku ja Vranov nad Topl’ou piirkonnas ning Košický maakonnas asuvas Michalovce, Sobrance ja Trebišovi piirkonnas. Kuna kogu Slovakkia territooriumil on taudivaba staatus seoses marutaudiviiruse nakkusega ja territoorium on loetletud rakendusmääruse (EL) 2021/620 III lisa I osas, tuleks kõnealuste piirkondade taudivaba staatus tühistada ning Slovakkiat käsitlevat kannet kõnealuses loetelus tuleks vastavalt muuta.

(14)

Seoses marutaudiviiruse nakkusega on Slovakkia esitanud komisjonile taotluse kohustusliku likvideerimisprogrammi heakskiitmiseks tsoonis, mis hõlmab Prešovský maakonnas asuvat Humenné, Medzilaborce, Snina, Stropkovi, Svidniku ja Vranov nad Topl’ou piirkonda ning Košický maakonnas asuvat Michalovce, Sobrance ja Trebišovi piirkonda. Komisjoni tehtud hindamisest nähtub, et taotlus vastab kriteeriumidele, mis on esitatud delegeeritud määruse (EL) 2020/689 II osa 2. peatükis seoses likvideerimisprogrammide heakskiitmisega marutaudiviiruse nakkuse puhul. Seepärast tuleks kõnealune tsoon loetleda rakendusmääruse (EL) 2021/620 III lisa II osas tsoonina, kus on olemas heakskiidetud likvideerimisprogramm marutaudiviiruse nakkuse puhul.

(15)

Belgia ja Saksamaa on seoses lammaste katarraalse palaviku viiruse nakkusega esitanud komisjonile teabe, millega tõendati, et lammaste katarraalse palaviku viiruse nakkusest vaba staatuse tunnustamise tingimused on täidetud vastavalt kogu Belgia territooriumil ja Rheinland-Pfalzi liidumaal Bernkastel-Wittlichi, Eifelkreis Bitburg-Prümi, Trieri, Trier-Saarburgi ja Vulkaneifeli piirkonnas. Komisjoni tehtud hindamisest nähtub, et taotlused vastavad kriteeriumidele, mis on esitatud delegeeritud määruse (EL) 2020/689 II osa 4. peatükis taudivaba staatuse andmiseks seoses lammaste katarraalse palaviku viiruse nakkusega. Seepärast tuleks Belgia loetleda lammaste katarraalse palaviku viiruse nakkusest vaba staatusega riigina ja rakendusmääruse (EL) 2021/620 VIII lisa I osas juba lammaste katarraalse palaviku viiruse nakkusest vabana loetletud Saksamaa territooriumile lisada asjaomane Rheinland-Pfalzi liidumaa tsoon.

(16)

Hispaania on teatanud komisjonile lammaste katarraalse palaviku viiruse nakkuse (serotüüp 4) puhangutest Galicia autonoomse piirkonna Ourense ja Pontevedra provintsis, millest on tabandunud ka neid provintse ümbritseva Lugo provintsis asuvad Sarria, Chantada ja Terra de Lemos-Quiroga piirkond ning Castilla-Leóni autonoomse piirkonna Zamora provintsis asuvad Alcañicese ja Puebla de Sanabria piirkond. Kuna nimetatud aladel on taudivaba staatus ning need on loetletud rakendusmääruse (EL) 2021/620 VIII lisa I osas, tuleks nende taudivaba staatus seoses lammaste katarraalse palaviku viiruse nakkusega tühistada ja vastavalt muuta Hispaaniat käsitlevat kannet asjaomases loetelus.

(17)

Seoses lammaste katarraalse palaviku viiruse nakkusega teatas Hispaania komisjonile ka, et ta on laiendanud rakendusmääruse (EL) 2021/620 VIII lisa II osas loetletud tsooni puhul juba heaks kiidetud vabatahtliku likvideerimisprogrammi territoriaalset kohaldamisala, lisades tsooni, mis hõlmab Ourense ja Pontevedra provintsi, mitut Galicia autonoomse piirkonna Lugo provintsi piirkonda, mitut Castilla-La Mancha autonoomse piirkonna Toledo provintsi piirkonda, Salamanca provintsi, mitut Castilla y Leóni autonoomse piirkonna Ávila ja Zamora provintsi piirkonda ning mitut Madridi autonoomse piirkonna piirkonda. Seepärast tuleks kõnealune tsoon lisada rakendusmääruse (EL) 2021/620 VIII lisa II osas Hispaaniat käsitlevasse kandesse tsoonina, kus on olemas heakskiidetud likvideerimisprogramm seoses lammaste katarraalse palaviku nakkusega.

(18)

Seepärast tuleks rakendusmääruse (EL) 2021/620 I–VIII lisa vastavalt muuta.

(19)

Käesoleva määrusega ettenähtud meetmed on kooskõlas alalise taime-, looma-, toidu- ja söödakomitee arvamusega,

ON VASTU VÕTNUD KÄESOLEVA MÄÄRUSE:

Artikkel 1

Rakendusmääruse (EL) 2021/620 I–VIII lisa muudetakse vastavalt käesoleva määruse lisale.

Artikkel 2

Käesolev määrus jõustub kolmandal päeval pärast selle avaldamist Euroopa Liidu Teatajas.

Käesolev määrus on tervikuna siduv ja vahetult kohaldatav kõikides liikmesriikides.

Brüssel, 1. juuni 2023

Komisjoni nimel

president

Ursula VON DER LEYEN


(1)  ELT L 84, 31.3.2016, lk 1.

(2)  Komisjoni 17. detsembri 2019. aasta delegeeritud määrus (EL) 2020/689, millega täiendatakse Euroopa Parlamendi ja nõukogu määrust (EL) 2016/429 seoses teatavate loetellu kantud ja esilekerkivate taudide seire, likvideerimisprogrammide ja taudivaba staatuse eeskirjadega (ELT L 174, 3.6.2020, lk 211).

(3)  Komisjoni 15. aprilli 2021. aasta rakendusmäärus (EL) 2021/620, milles sätestatakse eeskirjad Euroopa Parlamendi ja nõukogu määruse (EL) 2016/429 kohaldamiseks seoses teatavate liikmesriikide ning nende tsoonide ja bioturvarühmikute taudivaba staatuse ja vaktsineerimisvaba staatuse heakskiitmisega teatavate loetellu kantud taudide suhtes ning nende taudide likvideerimise programmide heakskiitmisega (ELT L 131, 16.4.2021, lk 78).


LISA

Rakendusmääruse (EL) 2021/620 I–VIII lisa muudetakse järgmiselt.

1)

I lisa muudetakse järgmiselt:

a)

I osa 1. peatükki muudetakse järgmiselt:

i)

Itaaliat käsitlev kanne asendatakse järgmisega:

Liikmesriik

Piirkond

„Itaalia

Regione Abruzzo: Provincia di Pescara, Teramo

Regione Basilicata: Provincia di Matera

Regione Calabria: Provincia di Vibo Valentia

Regione Campania: Provincia di Avellino, Benevento, Napoli

Regione Emilia-Romagna

Regione Friuli Venezia Giulia

Regione Lazio

Regione Liguria

Regione Lombardia

Regione Marche

Regione Molise: Provincia di Campobasso

Regione Piemonte

Regione Puglia: Province di Bari, Barletta-Andria-Trani, Brindisi, Lecce

Regione Sardegna

Regione Toscana

Regione Trentino – Alto Adige

Regione Umbria

Regione Valle d’Aosta

Regione Veneto“

ii)

Portugali käsitlev kanne asendatakse järgmisega:

Liikmesriik

Piirkond

„Portugal

Distritos Aveiro, Castelo Branco, Coimbra, Faro, Guarda, Leiria, Santarem, Setubal, Viseu

Região Autónoma dos Açores: Ilhas de Corvo, Faial, Flores, Graciosa, Pico, São Jorge, Santa Maria, Terceira“

b)

I osa 2. peatükki muudetakse järgmiselt:

i)

Prantsusmaad käsitlev kanne asendatakse järgmisega:

Liikmesriik

Piirkond

„Prantsusmaa

Kogu territoorium“

ii)

Itaaliat käsitlev kanne asendatakse järgmisega:

Liikmesriik

Piirkond

„Itaalia

Regione Abruzzo

Regione Calabria: Province di Catanzaro, Cosenza

Regione Campania: Provincia di Benevento, Napoli, Salerno

Regione Emilia-Romagna

Regione Friuli Venezia Giulia

Regione Lazio

Regione Liguria

Regione Lombardia

Regione Marche

Regione Molise

Regione Piemonte

Regione Puglia: Province di Bari, Barletta-Andria-Trani, Brindisi, Lecce, Taranto

Regione Sardegna

Regione Toscana

Regione Trentino – Alto Adige

Regione Umbria

Regione Valle d’Aosta

Regione Veneto“

c)

II osa 1. peatükki muudetakse järgmiselt:

i)

Itaaliat käsitlev kanne asendatakse järgmisega:

Liikmesriik

Piirkond

„Itaalia

Regione Abruzzo: Provincia dell’Aquila, di Chieti

Regione Basilicata: Provincia di Potenza

Regione Calabria: Provincia di Catanzaro, Cosenza, Crotone, Reggio Calabria

Regione Campania: Provincia di Caserta, Salerno

Regione Molise: Provincia di Isernia

Regione Puglia: Provincia di Foggia, Taranto

Regione Sicilia“

ii)

Portugali käsitlev kanne asendatakse järgmisega:

Liikmesriik

Piirkond

„Portugal

Distritos Beja, Braga, Braganca, Evora, Lisboa, Portalegre, Porto, Viana do Castelo, Vila Real

Região Autónoma da Madeira

Região Autónoma dos Açores: Ilha de São Miguel“

d)

II osa 2. peatükis asendatakse Itaaliat käsitlev kanne järgmisega:

Liikmesriik

Piirkond

„Itaalia

Regione Basilicata

Regione Calabria: Provincia di Crotone, Reggio Calabria, Vibo Valentia

Regione Campania: Provincia di Caserta, Avellino

Regione Puglia: Provincia di Foggia

Regione Sicilia“

2)

II lisa muudetakse järgmiselt:

a)

I osa muudetakse järgmiselt:

i)

Itaaliat käsitlev kanne asendatakse järgmisega:

Liikmesriik

Piirkond

„Itaalia

Regione Abruzzo

Regione Basilicata: Provincia di Matera

Regione Calabria: Provincia di Catanzaro

Regione Campania: Provincia di Napoli

Regione Emilia-Romagna

Regione Friuli Venezia Giulia

Regione Lazio: Provincia di Frosinone, Latina, Rieti, Viterbo

Regione Liguria

Regione Lombardia

Regione Marche: Provincia di Ancona, Ascoli Piceno, Fermo, Pesaro-Urbino

Regione Molise

Regione Piemonte

Regione Puglia: Provincia di Bari, Barletta-Andria-Trani, Brindisi, Lecce, Taranto

Regione Sardegna: Città metropolitana di Cagliari, Provincia di Medio Campidano, Nord Est Sardegna, Nuoro, Ogliastra, Oristano, Sulcis Iglesiente

Regione Toscana

Regione Trentino – Alto Adige

Regione Umbria

Regione Valle d’Aosta

Regione Veneto“

ii)

Hispaaniat käsitlev kanne asendatakse järgmisega:

Liikmesriik

Piirkond

„Hispaania

Comunidad Autónoma de Canarias

Comunidad Autónoma de Castilla y León: Province of Burgos, León, Valladolid

Comunidad Autónoma de Cataluña

Comunidad Autónoma de Galicia

Comunidad Autónoma de Islas Baleares

Comunidad Autónoma de Murcia

Comunidad Autónoma del País Vasco

Comunidad Autónoma del Principado de Asturias“

b)

II osa muudetakse järgmiselt:

i)

Itaaliat käsitlev kanne asendatakse järgmisega:

Liikmesriik

Piirkond

„Itaalia

Regione Basilicata: Provincia di Potenza

Regione Calabria: Provincia di Cosenza, Crotone, Reggio Calabria, Vibo Valentia

Regione Campania: Provincia d’Avellino, Caserta, Benevento, Salerno

Regione Lazio: Provincia di Roma

Regione Marche: Provincia di Macerata

Regione Puglia: Provincia di Foggia

Regione Sardegna: Città metropolitana di Sassari

Regione Sicilia“

ii)

Hispaaniat käsitlev kanne asendatakse järgmisega:

Liikmesriik

Piirkond

„Hispaania

Comunidad Autónoma de Andalucía

Comunidad Autónoma de Aragón

Comunidad Autónoma de Cantabria

Comunidad Autónoma de Castilla-La Mancha

Comunidad Autónoma de Castilla y León: Province of Ávila, Palencia, Salamanca, Segovia, Soria, Zamora

Comunidad Autónoma de Extremadura

Comunidad Autónoma de La Rioja

Comunidad Autónoma de Madrid

Comunidad Autónoma de Navarra

Comunidad Autónoma de Valencia“

3)

III lisa muudetakse järgmiselt:

a)

I osas asendatakse Slovakkiat käsitlev kanne järgmisega:

Liikmesriik

Piirkond

„Slovakkia

Kogu territoorium, v.a järgmised piirkonnad:

Humenné, Medzilaborce, Snina, Stropkov, Svidnik, Vranov nad Topl’ou in kraj Prešovský

Michalovce, Sobrance, Trebišov kraj Košickýs“

b)

II osas lisatakse Rumeenia käsitleva kande järele järgmine kanne Slovakkia kohta:

Liikmesriik

Piirkond

„Slovakkia

Region Humenné, Medzilaborce, Snina, Stropkov, Svidnik, Vranov nad Topl’ou in kraj Prešovský

Region Michalovce, Sobrance, Trebišov in kraj Košický“

4)

IV lisa I osas asendatakse Portugali käsitlev kanne järgmisega:

Liikmesriik

Piirkond

„Portugal

Kogu territoorium, v.a Região Autónoma da Madeira“

5)

V lisa II osas lisatakse Luksemburgi käsitleva kande järele järgmine kanne Slovakkia kohta:

Liikmesriik

Piirkond

Delegeeritud määruse (EL) 2020/689 artikli 15 lõikes 2 osutatud esmakordse heakskiitmise kuupäev

„Slovakkia

Kraj Bratislava

Kraj Košice

Kraj Prešov

Kraj Trnava

Kraj Žilina

5. juuni 2023“

6)

VI lisa muudetakse järgmiselt:

a)

I osas asendatakse Poolat käsitlev kanne järgmisega:

Liikmesriik

Piirkond

„Poola

Kogu territoorium“

b)

II osast jäetakse välja Poolat käsitlev kanne;

7)

VII lisa muudetakse järgmiselt:

a)

I osas asendatakse Saksamaad käsitlev kanne järgmisega:

Liikmesriik

Piirkond

„Saksamaa

Bundesland Baden-Württemberg

Bundesland Bayern:

Regierungsbezirk Oberbayern

Järgmised linnad ja kreisid Niederbayerni halduspiirkonnas: Stadt Landshut, Stadt Passau, Stadt Straubing, Freyung-Grafenau, Kelheim, Lkr. Landshut, Lkr. Passau, Regen, Rottal-Inn, Lkr. Straubing-Bogen,

Regierungsbezirk Mittelfranken

Regierungsbezirk Oberfranken

Regierungsbezirk Oberpfalz

Regierungsbezirk Unterfranken

Regierungsbezirk Schwaben

Bundesland Brandenburg

Bundesland Bremen

Bundesland Hamburg

Bundesland Hessen

Bundesland Mecklenburg-Vorpommern

Bundesland Rheinland-Pfalz

Bundesland Saarland

Bundesland Sachsen

Bundesland Sachsen-Anhalt

Bundesland Thüringen“

b)

II osas asendatakse Saksamaad käsitlev kanne järgmisega:

Liikmesriik

Piirkond

Delegeeritud määruse (EL) 2020/689 artikli 15 lõikes 2 osutatud esmakordse heakskiitmise kuupäev

„Saksamaa

Bundesland Bayern:

Järgmised linnad ja kreisid Niederbayerni halduspiirkonnas: Deggendorf, Dingolfing-Landau

Bundesland Berlin

Bundesland Niedersachsen

Bundesland Nordrhein-Westfalen

Bundesland Schleswig-Holstein

21. veebruar 2022“

8)

VIII lisa muudetakse järgmiselt:

a)

I osa muudetakse järgmiselt:

i)

Tšehhit käsitlevat kande ette lisatakse järgmine kanne Belgia kohta:

Liikmesriik

Piirkond

„Belgia

Kogu territoorium“

ii)

Saksamaad käsitlev kanne asendatakse järgmisega:

Liikmesriik

Piirkond

„Saksamaa

Kogu territoorium“

iii)

Hispaaniat käsitlev kanne asendatakse järgmisega:

Liikmesriik

Piirkond

„Hispaania

Comunidad Autónoma de Andalucía: Almería provints

Granada provintsi järgmised piirkonnad: Alhama de Granada (Alhama/Temple), Baza (Altiplanicie Sur), Guadix (Hoya-Altiplanicie de Guadix), Huescar (Altiplanicie Norte), Iznalloz (Montes Orientales), Loja (Vega/Montes Occ.), Orgiva (Alpujarra/Valle de Lecrin), Santa Fe (Vega de Granada)

Comunidad Autónoma de Aragón

Comunidad Autónoma de Asturias

Comunidad Autónoma de Canarias Comunidad Autónoma de Cantabria

Comunidad Autónoma de Castilla-La Mancha, v. a järgmised piirkonnad:

Ciudad Reali provintsis Almadén, Almodóvar del Campo, Piedrabuena

Toledo provintsis Belvis de la Jara, Gálvez, Los Navalmorales, Oropesa, Talavera de la Reina, Toledo, Torrijos

Comunidad Autónoma de Castilla y León, v.a järgmised piirkonnad:

Salamanca provints

Ávila provintsis Ávila, Arenas de San Pedro, Candeleda, Cebrero, El Barco de Ávila, El Barraco, Navaluenga, Navarredonda de Gredos, Piedrahíta, San Pedro del Arroyo, Sotillo de la Adrada

Zamora provintsis Alcañices, Bermillo de Sayago, Puebla de Sanabria

Comunidad Autónoma de Cataluña

Comunidad Autónoma de Galicia, v. a järgmised piirkonnad:

Orense provints

Pontevedra provints

Lugo provintsis Sarria, Chantada ja Terra de Lemos-Quiroga

Comunidad Autónoma de La Rioja

Comunidad Autónoma de Madrid, v.a järgmised piirkonnad:

Navalcarnero, San Martín de Valdeiglesias

Comunidad Autónoma de Murcia

Comunidad Autónoma de Navarra

Comunidad Autónoma de País Vasco

Comunidad Autónoma de Valencia“

b)

II osa asendatakse järgmisega:

„II OSA

Liikmesriigid ja nende tsoonid, kus on olemas heakskiidetud likvideerimisprogramm seoses lammaste katarraalse palaviku viiruse nakkusega

Liikmesriik

Piirkond

Delegeeritud määruse (EL) 2020/689 artikli 15 lõikes 2 osutatud esmakordse heakskiitmise kuupäev

Hispaania

Communidad Autónoma de Andalucía:

Provintsid Cádiz, Córdoba, Huelva, Jáén, Málaga, Sevilla

Granada provints: Motril (Costa de Granada)

Communidad Autónoma de Castilla-La Mancha:

Ciudad Reali provintsi järgmised piirkonnad: Almadén, Almodóvar del Campo ja Piedrabuena

Toledo provintsi järgmised piirkonnad: Belvis de la Jara, Gálvez, Los Navalmorales, Oropesa, Talavera de la Reina, Toledo, Torrijos

Comunidad Autónoma de Castilla y León:

Salamanca provints

Ávila provintsi järgmised piirkonnad: Ávila, Arenas de San Pedro, Candeleda, Cebrero, El Barco de Ávila, El Barraco, Navaluenga, Navarredonda de Gredos, Piedrahíta, San Pedro del Arroyo, Sotillo de la Adrada

Zamora provintsi järgmised piirkonnad: Alcañices, Bermillo de Sayago Puebla de Sanabria

Communidad Autónoma de Extremadura

Communidad Autónoma de Galicia:

Orense provints

Pontevedra provints

Lugo provintsis Sarria, Chantada ja Terra de Lemos-Quiroga

Communidad Autónoma de Islas Baleares

Comunidad Autónoma de Madrid, järgmised piirkonnad:

Navalcarnero, San Martín de Valdeiglesias

21. veebruar 2022“


Top