EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 32023D1790

Poliitika- ja julgeolekukomitee otsus (ÜVJP) 2023/1790, 14. september 2023, millega nimetatakse Mosambiigis läbiviidava Euroopa Liidu sõjalise väljaõppemissiooni (EUTM Mozambique) jaoks ametisse ELi missiooni vägede juhataja ja tunnistatakse kehtetuks otsus (ÜVJP) 2022/1482 (EUTM Mozambique/2/2023)

ST/12747/2023/INIT

OJ L 230, 19.9.2023, p. 14–15 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, GA, HR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

Legal status of the document In force

ELI: http://data.europa.eu/eli/dec/2023/1790/oj

19.9.2023   

ET

Euroopa Liidu Teataja

L 230/14


POLIITIKA- JA JULGEOLEKUKOMITEE OTSUS (ÜVJP) 2023/1790,

14. september 2023,

millega nimetatakse Mosambiigis läbiviidava Euroopa Liidu sõjalise väljaõppemissiooni (EUTM Mozambique) jaoks ametisse ELi missiooni vägede juhataja ja tunnistatakse kehtetuks otsus (ÜVJP) 2022/1482 (EUTM Mozambique/2/2023)

POLIITIKA- JA JULGEOLEKUKOMITEE,

võttes arvesse Euroopa Liidu lepingut, eriti selle artiklit 38,

võttes arvesse nõukogu 12. juuli 2021. aasta otsust (ÜVJP) 2021/1143, mis käsitleb Euroopa Liidu sõjalist väljaõppemissiooni Mosambiigis (EUTM Mozambique), (1) eriti selle artikli 5 lõiget 1,

ning arvestades järgmist:

(1)

Vastavalt otsuse (ÜVJP) 2021/1143 artikli 5 lõikele 1 volitas nõukogu poliitika- ja julgeolekukomiteed tegema otsuseid seoses EUTM Mozambique’i poliitilise kontrolli ja strateegilise juhtimisega, sealhulgas võtma vastu asjakohaseid otsused EUTM Mozambique’i ELi missiooni vägede juhataja ametisse nimetamise kohta.

(2)

Poliitika- ja julgeolekukomitee nimetas otsusega (ÜVJP) 2022/1482 (2) Mosambiigis läbiviidava ELi sõjalise väljaõppemissiooni (EUTM Mozambique) ELi missiooni vägede juhatajaks mereväekapten Rogério Paulo FIGUEIRA MARTINS de BRITO.

(3)

Portugali ametiasutused tegid 14. juulil 2023 ettepaneku nimetada alates 15. septembrist 2023 mereväe kapten Rogério Paulo FIGUEIRA MARTINS de BRITO asemel EUTM Mozambique’i ELi missiooni vägede juhatajaks brigaadikindral João Carlos de BASTOS JORGE GONÇALVES.

(4)

ELi missiooni ülem avaldas kõnealusele ettepanekule toetust 27. juulil 2023.

(5)

31. juulil 2023 andis ELi sõjaline komitee soovituse nimetada alates 15. septembrist 2023 EUTM Mozambique’i ELi missiooni vägede juhatajaks brigaadikindral João Carlos de BASTOS JORGE GONÇALVES.

(6)

Tuleks vastu võtta otsus brigaadikindral João Carlos de BASTOS JORGE GONÇALVESe nimetamise kohta EUTM Mozambique’i ELi missiooni vägede juhatajaks alates 15. septembrist 2023 ning otsus (ÜVJP) 2022/1482 tuleks kehtetuks tunnistada,

ON VASTU VÕTNUD KÄESOLEVA OTSUSE:

Artikkel 1

Mosambiigis läbiviidava Euroopa Liidu sõjalise väljaõppemissiooni (EUTM Mozambique) ELi missiooni vägede juhatajaks nimetatakse alates 15. septembrist 2023 brigaadikindral João Carlos de BASTOS JORGE GONÇALVES.

Artikkel 2

Otsus (ÜVJP) 2022/1482 tunnistatakse kehtetuks.

Artikkel 3

Käesolev otsus jõustub 15. septembril 2023.

Brüssel, 14. september 2023

Poliitika- ja julgeolekukomitee nimel

eesistuja

D. PRONK


(1)   ELT L 247, 13.7.2021, lk 93.

(2)  Poliitika- ja julgeolekukomitee 25. augusti 2022. aasta otsus (ÜVJP) 2022/1482, millega nimetatakse ametisse Mosambiigis läbiviidava Euroopa Liidu sõjalise väljaõppemissiooni (EUTM Mozambique) ELi missiooni vägede juhataja (EUTM Mozambique/1/2022) (ELT L 233, 8.9.2022, lk 50).


Top