EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 32023D0898

Nõukogu otsus (EL) 2023/898, 25. aprill 2023, millega nimetatakse ametisse Luksemburgi Suurhertsogiriigi esitatud Regioonide Komitee asendusliige

ST/7708/2023/INIT

ELT L 115, 3.5.2023, p. 6–7 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, GA, HR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

Legal status of the document In force

ELI: http://data.europa.eu/eli/dec/2023/898/oj

3.5.2023   

ET

Euroopa Liidu Teataja

L 115/6


NÕUKOGU OTSUS (EL) 2023/898,

25. aprill 2023,

millega nimetatakse ametisse Luksemburgi Suurhertsogiriigi esitatud Regioonide Komitee asendusliige

EUROOPA LIIDU NÕUKOGU,

võttes arvesse Euroopa Liidu toimimise lepingut, eriti selle artiklit 305,

võttes arvesse nõukogu 21. mai 2019. aasta otsust (EL) 2019/852, millega määratakse kindlaks Regioonide Komitee koosseis (1),

võttes arvesse Luksemburgi valitsuse ettepanekut

ning arvestades järgmist:

(1)

Aluslepingu artikli 300 lõike 3 kohaselt koosneb Regioonide Komitee piirkondlike ja kohalike organite esindajatest, kellel on piirkondlike või kohalike organite valimistel saadud mandaat või kes kannavad poliitilist vastutust valitud kogu ees.

(2)

Nõukogu võttis 30. juulil 2020 vastu otsuse (EL) 2020/1153, (2) millega nimetatakse ametisse Regioonide Komitee liikmed ja asendusliikmed.

(3)

Seoses Claire REMMY tagasiastumisega on Regioonide Komitees vabanenud asendusliikme koht.

(4)

Luksemburgi valitsus tegi ettepaneku nimetada Regioonide Komitee asendusliikmeks järelejäänud ametiajaks kuni 25. jaanuarini 2025 kohaliku organi esindaja Catherine PASTORET, kellel on kohalikel valimistel saadud mandaat Conseillère communale de la Ville d’Esch-sur-Alzette (Esch-sur-Alzette’i linnavolikogu liige),

ON VASTU VÕTNUD KÄESOLEVA OTSUSE:

Artikkel 1

Regioonide Komitee asendusliikmeks nimetatakse järelejäänud ametiajaks kuni 25. jaanuarini 2025 kohaliku organi esindaja Catherine PASTORET, kellel on valimistel saadud mandaat Conseillère communale de la Ville d’Esch-sur-Alzette (Esch-sur-Alzette’i linnavolikogu liige).

Artikkel 2

Käesolev otsus jõustub selle vastuvõtmise päeval.

Luxembourg, 25. aprill 2023

Nõukogu nimel

eesistuja

P. KULLGREN


(1)  ELT L 139, 27.5.2019, lk 13.

(2)  Nõukogu 30. juuli 2020. aasta otsus (EL) 2020/1153, millega nimetatakse ametisse Regioonide Komitee liikmed ja asendusliikmed (ELT L 256, 5.8.2020, lk 12).


Top