EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 32022R0914

Komisjoni rakendusmäärus (EL) 2022/914, 10. juuni 2022, millega muudetakse rakendusmääruse (EL) 2021/404 V ja XIV lisa seoses Kanadat, Ühendkuningriiki ja Ameerika Ühendriike käsitlevate kannetega selliste kolmandate riikide loeteludes, millest on lubatud liitu tuua kodulindude, kodulindude paljundusmaterjali ning kodulindude ja uluklindude värske liha saadetisi (EMPs kohaldatav tekst)

C/2022/4071

OJ L 158, 13.6.2022, p. 27–52 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, GA, HR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

In force

ELI: http://data.europa.eu/eli/reg_impl/2022/914/oj

13.6.2022   

ET

Euroopa Liidu Teataja

L 158/27


KOMISJONI RAKENDUSMÄÄRUS (EL) 2022/914,

10. juuni 2022,

millega muudetakse rakendusmääruse (EL) 2021/404 V ja XIV lisa seoses Kanadat, Ühendkuningriiki ja Ameerika Ühendriike käsitlevate kannetega selliste kolmandate riikide loeteludes, millest on lubatud liitu tuua kodulindude, kodulindude paljundusmaterjali ning kodulindude ja uluklindude värske liha saadetisi

(EMPs kohaldatav tekst)

EUROOPA KOMISJON,

võttes arvesse Euroopa Liidu toimimise lepingut,

võttes arvesse Euroopa Parlamendi ja nõukogu 9. märtsi 2016. aasta määrust (EL) 2016/429 loomataudide kohta, millega muudetakse teatavaid loomatervise valdkonna õigusakte või tunnistatakse need kehtetuks (edaspidi „loomatervise määrus“), (1) eriti selle artikli 230 lõiget 1, artikli 232 lõiget 1 ja artikli 232 lõiget 3,

ning arvestades järgmist:

(1)

Määruse (EL) 2016/429 kohaselt peavad loomade, loomse paljundusmaterjali ja loomsete saaduste saadetised olema pärit kõnealuse määruse artikli 230 lõike 1 kohaselt loetellu kantud kolmandast riigist või territooriumilt või selle tsoonist või bioturvarühmikust.

(2)

Komisjoni delegeeritud määruses (EL) 2020/692 (2) on sätestatud loomatervisenõuded, millele peavad vastama teatavatesse liikidesse ja kategooriatesse kuuluvate loomade, loomse paljundusmaterjali või loomsete saaduste saadetised kolmandatest riikidest või territooriumidelt või nende tsoonidest või vesiviljelusloomade puhul bioturvarühmikutest liitu toomisel.

(3)

Komisjoni rakendusmäärusega (EL) 2021/404 (3) on kehtestatud selliste kolmandate riikide või territooriumide või nende tsoonide või bioturvarühmikute loetelud, millest on lubatud liitu tuua delegeeritud määruse (EL) 2020/692 kohaldamisalasse kuuluvate loomade, loomse paljundusmaterjali ja loomsete saaduste liike ja kategooriaid.

(4)

Täpsemalt on rakendusmääruse (EL) 2021/404 V ja XIV lisas esitatud selliste kolmandate riikide, territooriumide või nende tsoonide loetelud, millest on lubatud liitu tuua vastavalt kodulindude, kodulindude paljundusmaterjali ning kodulindude ja uluklindude värske liha saadetisi.

(5)

Kanada teatas komisjonile ühest lindude kõrge patogeensusega gripi puhangust Kanadas Briti Columbia provintsis kodulindude seas, mida kinnitati 3. mail 2022 laborianalüüsiga (RT-PCR).

(6)

Kanada teatas komisjonile ühest lindude kõrge patogeensusega gripi puhangust Kanadas Ontario provintsis kodulindude seas, mida kinnitati 4. mail 2022 laborianalüüsiga (RT-PCR).

(7)

Lisaks teatas Kanada komisjonile veel kolmest lindude kõrge patogeensusega gripi puhangust kodulindude seas: üks puhangukolle on Kanadas Alberta provintsis, teine Kanadas Briti Columbia provintsis ja kolmas Kanadas Ontario provintsis ning neid kinnitati 5.mail 2022 laborianalüüsiga (RT-PCR).

(8)

Kanada teatas komisjonile ühest lindude kõrge patogeensusega gripi puhangust Kanadas Briti Columbia provintsis kodulindude seas, mida kinnitati 10. mail 2022 laborianalüüsiga (RT-PCR).

(9)

Kanada teatas komisjonile kahest lindude kõrge patogeensusega gripi puhangust kodulindude seas: üks puhangukolle asub Kanadas Alberta provintsis ja teine Kanadas Saskatchewani provintsis ning neid kinnitati 12. mail 2022 laborianalüüsiga (RT-PCR).

(10)

Kanada teatas komisjonile ühest lindude kõrge patogeensusega gripi puhangust Kanadas Saskatchewani provintsis kodulindude seas, mida kinnitati 13. mail 2022 laborianalüüsiga (RT-PCR).

(11)

Ühendkuningriik teatas komisjonile ühest lindude kõrge patogeensusega gripi puhangust Ühendkuningriigis Šotimaal Shetlandi saarte Whalsay saarel kodulindude seas, mida kinnitati 30. mail 2022 laborianalüüsiga (RT-PCR).

(12)

Ameerika Ühendriigid teatasid komisjonile lindude kõrge patogeensusega gripi kuuest puhangust kodulindude seas: kolm puhangukollet asuvad Ameerika Ühendriikides Idaho osariigis, üks Ameerika Ühendriikides New Jersey osariigis, üks Ameerika Ühendriikides Oregoni osariigis ja üks Ameerika Ühendriikides Pennsylvania osariigis ning neid kinnitati 17. mail 2022 laborianalüüsiga (RT-PCR).

(13)

Lisaks teatasid Ameerika Ühendriigid komisjonile veel neljast lindude kõrge patogeensusega gripi puhangust kodulindude seas: kaks puhangukollet asuvad Ameerika Ühendriikides Idaho osariigis, üks Ameerika Ühendriikides Minnesota osariigis ja üks Ameerika Ühendriikides Pennsylvania osariigis ning neid kinnitati 18. mail 2022 laborianalüüsiga (RT-PCR).

(14)

Lisaks teatasid Ameerika Ühendriigid komisjonile kahest lindude kõrge patogeensusega gripi puhangust kodulindude seas: üks puhangukolle asub Ameerika Ühendriikides Idaho osariigis ja teine Ameerika Ühendriikides Lõuna-Dakota osariigis, mõlemaid puhanguid kinnitati 19. mail 2022 laborianalüüsiga (RT-PCR).

(15)

Lisaks teatasid Ameerika Ühendriigid komisjonile veel ühest lindude kõrge patogeensusega gripi puhangust kodulindude seas. Kõnealune puhangukolle asub Ameerika Ühendriikides Minnesota osariigis ning seda kinnitati 21. mail 2022 laborianalüüsiga (RT-PCR).

(16)

Lisaks teatasid Ameerika Ühendriigid komisjonile veel ühest lindude kõrge patogeensusega gripi puhangust kodulindude seas. Kõnealune puhangukolle asub Ameerika Ühendriikides Pennsylvania osariigis ning seda kinnitati 23. mail 2022 laborianalüüsiga (RT-PCR).

(17)

Kanada, Ühendkuningriigi ja Ameerika Ühendriikide veterinaarasutused kehtestasid asjaomaste ettevõtete ümber 10 km raadiusega kontrolltsooni ning rakendasid lindude kõrge patogeensusega gripi tõrjeks ja leviku piiramiseks hädatapmist.

(18)

Kanada, Ühendkuningriik ja Ameerika Ühendriigid esitasid komisjonile oma territooriumi epidemioloogilise olukorra kohta teavet, milles nad kirjeldasid ka meetmeid, mida nad on võtnud lindude kõrge patogeensusega gripi edasise leviku ärahoidmiseks. Komisjon on seda teavet hinnanud. Kõnealuse hinnangu alusel ja liidu loomatervise staatuse kaitsmiseks ei tohiks Kanada, Ühendkuningriigi ja Ameerika Ühendriikide veterinaarasutuste poolt lindude kõrge patogeensusega gripi hiljutiste puhangute tõttu kehtestatud piirangutsoonidest kodulindude, kodulindude paljundusmaterjali ning kodulindude ja uluklindude värske liha saadetiste liitu toomist enam lubada.

(19)

Lisaks on Ühendkuningriik esitanud ajakohastatud teabe epidemioloogilise olukorra kohta oma territooriumil seoses kümne lindude kõrge patogeensusega gripi puhanguga linnukasvatusettevõtetes: kaheksa puhangukollet asuvad Ühendkuningriigis Inglismaal Lincolnshire’i krahvkonnas East Lindsay omavalitsusüksuses Alfordi lähedal ja neid kinnitati 11., 12., 13., 14. ja 18. detsembril 2021, üks puhangukolle asub Ühendkuningriigis Inglismaal Lincolnshire’i krahvkonnas North East Lincolnshire’i omavalitsusüksuses Grimsby lähedal ja seda kinnitati 21. veebruaril 2022 ning veel üks puhangukolle asub Ühendkuningriigis Walesis Powysi krahvkonnas Montgomeryshire’i omavalitsusüksuses Newtowni lähedal ja seda kinnitati 21. veebruaril 2022. Ühendkuningriik esitas ka teavet meetmete kohta, mida ta on võtnud kõnealuse taudi edasise leviku tõkestamiseks. Eelkõige on Ühendkuningriik pärast kõnealuseid lindude kõrge patogeensusega gripi puhanguid rakendanud selle taudi tõrjeks ja leviku piiramiseks hädatapmist. Lisaks sellele on Ühendkuningriik lõpetanud vajalike puhastus- ja desinfitseerimismeetmete võtmise pärast hädatapmise rakendamist oma territooriumil asuvates nakkusest tabandunud ettevõtetes.

(20)

Komisjon hindas Ühendkuningriigi esitatud teavet ja jõudis järeldusele, et kõrge patogeensusega linnugripi puhangud Ühendkuningriigis Inglismaal Lincolnshire’i krahvkonnas East Lindsay omavalitsusüksuses Alfordi lähedal, Ühendkuningriigis Inglismaal Lincolnshire’i krahvkonnas North East Lincolnshire’i omavalitsusüksuses Grimsby lähedal ning Ühendkuningriigis Walesis Powysi krahvkonnas Montgomeryshire’i omavalitsusüksuses Newtowni lähedal asuvates linnukasvatusettevõtetes on likvideeritud ning et linnukasvatussaaduste toomine liitu Ühendkuningriigi piirkondadest, kust linnukasvatussaaduste toomine liitu oli kõnealuse puhangu tõttu peatatud, ei kujuta endast enam ohtu.

(21)

Seetõttu tuleks rakendusmääruse (EL) 2021/404 V ja XIV lisa vastavalt muuta.

(22)

Võttes arvesse lindude kõrge patogeensusega gripi praegust epidemioloogilist olukorda Kanadas, Ühendkuningriigis ja Ameerika Ühendriikides ning selle taudi liitu sissetoomise suurt ohtu, peaksid käesoleva määrusega rakendusmäärusesse (EL) 2021/404 tehtavad muudatused jõustuma kiiremas korras.

(23)

Käesoleva määrusega ettenähtud meetmed on kooskõlas alalise taime-, looma-, toidu- ja söödakomitee arvamusega,

ON VASTU VÕTNUD KÄESOLEVA MÄÄRUSE:

Artikkel 1

Rakendusmääruse (EL) 2021/404 V ja XIV lisa muudetakse vastavalt käesoleva määruse lisale.

Artikkel 2

Käesolev määrus jõustub järgmisel päeval pärast selle avaldamist Euroopa Liidu Teatajas.

Käesolev määrus on tervikuna siduv ja vahetult kohaldatav kõikides liikmesriikides.

Brüssel, 10. juuni 2022

Komisjoni nimel

president

Ursula VON DER LEYEN


(1)  ELT L 84, 31.3.2016, lk 1.

(2)  Komisjoni 30. jaanuari 2020. aasta delegeeritud määrus (EL) 2020/692, millega täiendatakse Euroopa Parlamendi ja nõukogu määrust (EL) 2016/429 seoses teatavate loomade, loomse paljundusmaterjali ja loomsete saaduste saadetiste liitu sissetoomise ning nende järgneva liikumise ja käitlemise eeskirjadega (ELT L 174, 3.6.2020, lk 379).

(3)  Komisjoni 24. märtsi 2021. aasta rakendusmäärus (EL) 2021/404, millega kehtestatakse selliste kolmandate riikide, territooriumide või nende tsoonide loetelud, millest on lubatud liitu tuua loomi, loomset paljundusmaterjali ja loomseid saadusi kooskõlas Euroopa Parlamendi ja nõukogu määrusega (EL) 2016/429 (ELT L 114, 31.3.2021, lk 1).


LISA

Rakendusmääruse (EL) 2021/404 V ja XIV lisa muudetakse järgmiselt.

1)

V lisa muudetakse järgmiselt:

a)

1. osa muudetakse järgmiselt:

i)

Kanadat käsitlevas kandes lisatakse tsooni CA-2.54 käsitlevate ridade järele tsoone CA-2.55 kuni CA-2.63 käsitlevad read:

CA

Kanada

CA-2.55

Sugulinnud, v.a silerinnalised linnud, ja tootmislinnud, v.a silerinnalised linnud

BPP

N, P1

 

3.5.2022

 

Silerinnalised sugulinnud ja silerinnalised tootmislinnud

BPR

N, P1

 

3.5.2022

 

Tapmiseks ettenähtud kodulinnud, v.a silerinnalised linnud

SP

N, P1

 

3.5.2022

 

Tapmiseks ettenähtud silerinnalised linnud

SR

N, P1

 

3.5.2022

 

Muude kodulindude kui silerinnaliste lindude ööpäevased tibud

DOC

N, P1

 

3.5.2022

 

Silerinnaliste lindude ööpäevased tibud

DOR

N, P1

 

3.5.2022

 

Vähem kui 20 kodulinnuisendit, v.a silerinnalised linnud

POU-LT20

N, P1

 

3.5.2022

 

Muude kodulindude kui silerinnaliste lindude haudemunad

HEP

N, P1

 

3.5.2022

 

Silerinnaliste lindude haudemunad

HER

N, P1

 

3.5.2022

 

Muude kodulindude kui silerinnaliste lindude vähem kui 20 haudemuna

HE-LT20

N, P1

 

3.5.2022

 

CA-2.56

Sugulinnud, v.a silerinnalised linnud, ja tootmislinnud, v.a silerinnalised linnud

BPP

N, P1

 

4.5.2022

 

Silerinnalised sugulinnud ja silerinnalised tootmislinnud

BPR

N, P1

 

4.5.2022

 

Tapmiseks ettenähtud kodulinnud, v.a silerinnalised linnud

SP

N, P1

 

4.5.2022

 

Tapmiseks ettenähtud silerinnalised linnud

SR

N, P1

 

4.5.2022

 

Muude kodulindude kui silerinnaliste lindude ööpäevased tibud

DOC

N, P1

 

4.5.2022

 

Silerinnaliste lindude ööpäevased tibud

DOR

N, P1

 

4.5.2022

 

Vähem kui 20 kodulinnuisendit, v.a silerinnalised linnud

POU-LT20

N, P1

 

4.5.2022

 

Muude kodulindude kui silerinnaliste lindude haudemunad

HEP

N, P1

 

4.5.2022

 

Silerinnaliste lindude haudemunad

HER

N, P1

 

4.5.2022

 

Muude kodulindude kui silerinnaliste lindude vähem kui 20 haudemuna

HE-LT20

N, P1

 

4.5.2022

 

CA-2.57

Sugulinnud, v.a silerinnalised linnud, ja tootmislinnud, v.a silerinnalised linnud

BPP

N, P1

 

5.5.2022

 

Silerinnalised sugulinnud ja silerinnalised tootmislinnud

BPR

N, P1

 

5.5.2022

 

Tapmiseks ettenähtud kodulinnud, v.a silerinnalised linnud

SP

N, P1

 

5.5.2022

 

Tapmiseks ettenähtud silerinnalised linnud

SR

N, P1

 

5.5.2022

 

Muude kodulindude kui silerinnaliste lindude ööpäevased tibud

DOC

N, P1

 

5.5.2022

 

Silerinnaliste lindude ööpäevased tibud

DOR

N, P1

 

5.5.2022

 

Vähem kui 20 kodulinnuisendit, v.a silerinnalised linnud

POU-LT20

N, P1

 

5.5.2022

 

Muude kodulindude kui silerinnaliste lindude haudemunad

HEP

N, P1

 

5.5.2022

 

Silerinnaliste lindude haudemunad

HER

N, P1

 

5.5.2022

 

Muude kodulindude kui silerinnaliste lindude vähem kui 20 haudemuna

HE-LT20

N, P1

 

5.5.2022

 

CA-2.58

Sugulinnud, v.a silerinnalised linnud, ja tootmislinnud, v.a silerinnalised linnud

BPP

N, P1

 

5.5.2022

 

Silerinnalised sugulinnud ja silerinnalised tootmislinnud

BPR

N, P1

 

5.5.2022

 

Tapmiseks ettenähtud kodulinnud, v.a silerinnalised linnud

SP

N, P1

 

5.5.2022

 

Tapmiseks ettenähtud silerinnalised linnud

SR

N, P1

 

5.5.2022

 

Muude kodulindude kui silerinnaliste lindude ööpäevased tibud

DOC

N, P1

 

5.5.2022

 

Silerinnaliste lindude ööpäevased tibud

DOR

N, P1

 

5.5.2022

 

Vähem kui 20 kodulinnuisendit, v.a silerinnalised linnud

POU-LT20

N, P1

 

5.5.2022

 

Muude kodulindude kui silerinnaliste lindude haudemunad

HEP

N, P1

 

5.5.2022

 

Silerinnaliste lindude haudemunad

HER

N, P1

 

5.5.2022

 

Muude kodulindude kui silerinnaliste lindude vähem kui 20 haudemuna

HE-LT20

N, P1

 

5.5.2022

 

CA-2.59

Sugulinnud, v.a silerinnalised linnud, ja tootmislinnud, v.a silerinnalised linnud

BPP

N, P1

 

5.5.2022

 

Silerinnalised sugulinnud ja silerinnalised tootmislinnud

BPR

N, P1

 

5.5.2022

 

Tapmiseks ettenähtud kodulinnud, v.a silerinnalised linnud

SP

N, P1

 

5.5.2022

 

Tapmiseks ettenähtud silerinnalised linnud

SR

N, P1

 

5.5.2022

 

Muude kodulindude kui silerinnaliste lindude ööpäevased tibud

DOC

N, P1

 

5.5.2022

 

Silerinnaliste lindude ööpäevased tibud

DOR

N, P1

 

5.5.2022

 

Vähem kui 20 kodulinnuisendit, v.a silerinnalised linnud

POU-LT20

N, P1

 

5.5.2022

 

Muude kodulindude kui silerinnaliste lindude haudemunad

HEP

N, P1

 

5.5.2022

 

Silerinnaliste lindude haudemunad

HER

N, P1

 

5.5.2022

 

Muude kodulindude kui silerinnaliste lindude vähem kui 20 haudemuna

HE-LT20

N, P1

 

5.5.2022

 

CA-2.60

Sugulinnud, v.a silerinnalised linnud, ja tootmislinnud, v.a silerinnalised linnud

BPP

N, P1

 

10.5.2022

 

Silerinnalised sugulinnud ja silerinnalised tootmislinnud

BPR

N, P1

 

10.5.2022

 

Tapmiseks ettenähtud kodulinnud, v.a silerinnalised linnud

SP

N, P1

 

10.5.2022

 

Tapmiseks ettenähtud silerinnalised linnud

SR

N, P1

 

10.5.2022

 

Muude kodulindude kui silerinnaliste lindude ööpäevased tibud

DOC

N, P1

 

10.5.2022

 

Silerinnaliste lindude ööpäevased tibud

DOR

N, P1

 

10.5.2022

 

Vähem kui 20 kodulinnuisendit, v.a silerinnalised linnud

POU-LT20

N, P1

 

10.5.2022

 

Muude kodulindude kui silerinnaliste lindude haudemunad

HEP

N, P1

 

10.5.2022

 

Silerinnaliste lindude haudemunad

HER

N, P1

 

10.5.2022

 

Muude kodulindude kui silerinnaliste lindude vähem kui 20 haudemuna

HE-LT20

N, P1

 

10.5.2022

 

CA-2.61

Sugulinnud, v.a silerinnalised linnud, ja tootmislinnud, v.a silerinnalised linnud

BPP

N, P1

 

12.5.2022

 

Silerinnalised sugulinnud ja silerinnalised tootmislinnud

BPR

N, P1

 

12.5.2022

 

Tapmiseks ettenähtud kodulinnud, v.a silerinnalised linnud

SP

N, P1

 

12.5.2022

 

Tapmiseks ettenähtud silerinnalised linnud

SR

N, P1

 

12.5.2022

 

Muude kodulindude kui silerinnaliste lindude ööpäevased tibud

DOC

N, P1

 

12.5.2022

 

Silerinnaliste lindude ööpäevased tibud

DOR

N, P1

 

12.5.2022

 

Vähem kui 20 kodulinnuisendit, v.a silerinnalised linnud

POU-LT20

N, P1

 

12.5.2022

 

Muude kodulindude kui silerinnaliste lindude haudemunad

HEP

N, P1

 

12.5.2022

 

Silerinnaliste lindude haudemunad

HER

N, P1

 

12.5.2022

 

Muude kodulindude kui silerinnaliste lindude vähem kui 20 haudemuna

HE-LT20

N, P1

 

12.5.2022

 

CA-2.62

Sugulinnud, v.a silerinnalised linnud, ja tootmislinnud, v.a silerinnalised linnud

BPP

N, P1

 

12.5.2022

 

Silerinnalised sugulinnud ja silerinnalised tootmislinnud

BPR

N, P1

 

12.5.2022

 

Tapmiseks ettenähtud kodulinnud, v.a silerinnalised linnud

SP

N, P1

 

12.5.2022

 

Tapmiseks ettenähtud silerinnalised linnud

SR

N, P1

 

12.5.2022

 

Muude kodulindude kui silerinnaliste lindude ööpäevased tibud

DOC

N, P1

 

12.5.2022

 

Silerinnaliste lindude ööpäevased tibud

DOR

N, P1

 

12.5.2022

 

Vähem kui 20 kodulinnuisendit, v.a silerinnalised linnud

POU-LT20

N, P1

 

12.5.2022

 

Muude kodulindude kui silerinnaliste lindude haudemunad

HEP

N, P1

 

12.5.2022

 

Silerinnaliste lindude haudemunad

HER

N, P1

 

12.5.2022

 

Muude kodulindude kui silerinnaliste lindude vähem kui 20 haudemuna

HE-LT20

N, P1

 

12.5.2022

 

CA-2.63

Sugulinnud, v.a silerinnalised linnud, ja tootmislinnud, v.a silerinnalised linnud

BPP

N, P1

 

13.5.2022

 

Silerinnalised sugulinnud ja silerinnalised tootmislinnud

BPR

N, P1

 

13.5.2022

 

Tapmiseks ettenähtud kodulinnud, v.a silerinnalised linnud

SP

N, P1

 

13.5.2022

 

Tapmiseks ettenähtud silerinnalised linnud

SR

N, P1

 

13.5.2022

 

Muude kodulindude kui silerinnaliste lindude ööpäevased tibud

DOC

N, P1

 

13.5.2022

 

Silerinnaliste lindude ööpäevased tibud

DOR

N, P1

 

13.5.2022

 

Vähem kui 20 kodulinnuisendit, v.a silerinnalised linnud

POU-LT20

N, P1

 

13.5.2022

 

Muude kodulindude kui silerinnaliste lindude haudemunad

HEP

N, P1

 

13.5.2022

 

Silerinnaliste lindude haudemunad

HER

N, P1

 

13.5.2022

 

Muude kodulindude kui silerinnaliste lindude vähem kui 20 haudemuna

HE-LT20

N, P1

 

13.5.2022“;

 

ii)

Ühendkuningriiki käsitlevas kandes asendatakse tsoone GB-2.59 ja GB-2.60 käsitlevad read järgmisega:

GB

Ühendkuningriik

GB-2.59

Sugulinnud, v.a silerinnalised linnud, ja tootmislinnud, v.a silerinnalised linnud

BPP

N, P1

 

12.12.2021

31.5.2022

Silerinnalised sugulinnud ja silerinnalised tootmislinnud

BPR

N, P1

 

12.12.2021

31.5.2022

Tapmiseks ettenähtud kodulinnud, v.a silerinnalised linnud

SP

N, P1

 

12.12.2021

31.5.2022

Tapmiseks ettenähtud silerinnalised linnud

SR

N, P1

 

12.12.2021

31.5.2022

Muude kodulindude kui silerinnaliste lindude ööpäevased tibud

DOC

N, P1

 

12.12.2021

31.5.2022

Silerinnaliste lindude ööpäevased tibud

DOR

N, P1

 

12.12.2021

31.5.2022

Vähem kui 20 kodulinnuisendit, v.a silerinnalised linnud

POU-LT20

N, P1

 

12.12.2021

31.5.2022

Muude kodulindude kui silerinnaliste lindude haudemunad

HEP

N, P1

 

12.12.2021

31.5.2022

Silerinnaliste lindude haudemunad

HER

N, P1

 

12.12.2021

31.5.2022

Muude kodulindude kui silerinnaliste lindude vähem kui 20 haudemuna

HE-LT20

N, P1

 

12.12.2021

31.5.2022

GB-2.60

Sugulinnud, v.a silerinnalised linnud, ja tootmislinnud, v.a silerinnalised linnud

BPP

N, P1

 

13.12.2021

31.5.2022

Silerinnalised sugulinnud ja silerinnalised tootmislinnud

BPR

N, P1

 

13.12.2021

31.5.2022

Tapmiseks ettenähtud kodulinnud, v.a silerinnalised linnud

SP

N, P1

 

13.12.2021

31.5.2022

Tapmiseks ettenähtud silerinnalised linnud

SR

N, P1

 

13.12.2021

31.5.2022

Muude kodulindude kui silerinnaliste lindude ööpäevased tibud

DOC

N, P1

 

13.12.2021

31.5.2022

Silerinnaliste lindude ööpäevased tibud

DOR

N, P1

 

13.12.2021

31.5.2022

Vähem kui 20 kodulinnuisendit, v.a silerinnalised linnud

POU-LT20

N, P1

 

13.12.2021

31.5.2022

Muude kodulindude kui silerinnaliste lindude haudemunad

HEP

N, P1

 

13.12.2021

31.5.2022

Silerinnaliste lindude haudemunad

HER

N, P1

 

13.12.2021

31.5.2022

Muude kodulindude kui silerinnaliste lindude vähem kui 20 haudemuna

HE-LT20

N, P1

 

13.12.2021

31.5.2022“;

iii)

Ühendkuningriiki käsitlevas kandes asendatakse tsooni GB-2.62 käsitlevad read järgmisega:

GB

Ühendkuningriik

GB-2.62

Sugulinnud, v.a silerinnalised linnud, ja tootmislinnud, v.a silerinnalised linnud

BPP

N, P1

 

11.12.2021

31.5.2022

Silerinnalised sugulinnud ja silerinnalised tootmislinnud

BPR

N, P1

 

11.12.2021

31.5.2022

Tapmiseks ettenähtud kodulinnud, v.a silerinnalised linnud

SP

N, P1

 

11.12.2021

31.5.2022

Tapmiseks ettenähtud silerinnalised linnud

SR

N, P1

 

11.12.2021

31.5.2022

Muude kodulindude kui silerinnaliste lindude ööpäevased tibud

DOC

N, P1

 

11.12.2021

31.5.2022

Silerinnaliste lindude ööpäevased tibud

DOR

N, P1

 

11.12.2021

31.5.2022

Vähem kui 20 kodulinnuisendit, v.a silerinnalised linnud

POU-LT20

N, P1

 

11.12.2021

31.5.2022

Muude kodulindude kui silerinnaliste lindude haudemunad

HEP

N, P1

 

11.12.2021

31.5.2022

Silerinnaliste lindude haudemunad

HER

N, P1

 

11.12.2021

31.5.2022

Muude kodulindude kui silerinnaliste lindude vähem kui 20 haudemuna

HE-LT20

N, P1

 

11.12.2021

31.5.2022“;

iv)

Ühendkuningriiki käsitlevas kandes asendatakse tsoone GB-2.65 ja GB-2.66 käsitlevad read järgmisega:

GB

Ühendkuningriik

GB-2.65

Sugulinnud, v.a silerinnalised linnud, ja tootmislinnud, v.a silerinnalised linnud

BPP

N, P1

 

14.12.2021

31.5.2022

Silerinnalised sugulinnud ja silerinnalised tootmislinnud

BPR

N, P1

 

14.12.2021

31.5.2022

Tapmiseks ettenähtud kodulinnud, v.a silerinnalised linnud

SP

N, P1

 

14.12.2021

31.5.2022

Tapmiseks ettenähtud silerinnalised linnud

SR

N, P1

 

14.12.2021

31.5.2022

Muude kodulindude kui silerinnaliste lindude ööpäevased tibud

DOC

N, P1

 

14.12.2021

31.5.2022

Silerinnaliste lindude ööpäevased tibud

DOR

N, P1

 

14.12.2021

31.5.2022

Vähem kui 20 kodulinnuisendit, v.a silerinnalised linnud

POU-LT20

N, P1

 

14.12.2021

31.5.2022

Muude kodulindude kui silerinnaliste lindude haudemunad

HEP

N, P1

 

14.12.2021

31.5.2022

Silerinnaliste lindude haudemunad

HER

N, P1

 

14.12.2021

31.5.2022

Muude kodulindude kui silerinnaliste lindude vähem kui 20 haudemuna

HE-LT20

N, P1

 

14.12.2021

31.5.2022

GB-2.66

Sugulinnud, v.a silerinnalised linnud, ja tootmislinnud, v.a silerinnalised linnud

BPP

N, P1

 

14.12.2021

31.5.2022

Silerinnalised sugulinnud ja silerinnalised tootmislinnud

BPR

N, P1

 

14.12.2021

31.5.2022

Tapmiseks ettenähtud kodulinnud, v.a silerinnalised linnud

SP

N, P1

 

14.12.2021

31.5.2022

Tapmiseks ettenähtud silerinnalised linnud

SR

N, P1

 

14.12.2021

31.5.2022

Muude kodulindude kui silerinnaliste lindude ööpäevased tibud

DOC

N, P1

 

14.12.2021

31.5.2022

Silerinnaliste lindude ööpäevased tibud

DOR

N, P1

 

14.12.2021

31.5.2022

Vähem kui 20 kodulinnuisendit, v.a silerinnalised linnud

POU-LT20

N, P1

 

14.12.2021

31.5.2022

Muude kodulindude kui silerinnaliste lindude haudemunad

HEP

N, P1

 

14.12.2021

31.5.2022

Silerinnaliste lindude haudemunad

HER

N, P1

 

14.12.2021

31.5.2022

Muude kodulindude kui silerinnaliste lindude vähem kui 20 haudemuna

HE-LT20

N, P1

 

14.12.2021

31.5.2022“;

v)

Ühendkuningriiki käsitlevas kandes asendatakse tsoone GB-2.71 kuni GB-2.73 käsitlevad read järgmisega:

GB

Ühendkuningriik

GB-2.71

Sugulinnud, v.a silerinnalised linnud, ja tootmislinnud, v.a silerinnalised linnud

BPP

N, P1

 

18.12.2021

31.5.2022

Silerinnalised sugulinnud ja silerinnalised tootmislinnud

BPR

N, P1

 

18.12.2021

31.5.2022

Tapmiseks ettenähtud kodulinnud, v.a silerinnalised linnud

SP

N, P1

 

18.12.2021

31.5.2022

Tapmiseks ettenähtud silerinnalised linnud

SR

N, P1

 

18.12.2021

31.5.2022

Muude kodulindude kui silerinnaliste lindude ööpäevased tibud

DOC

N, P1

 

18.12.2021

31.5.2022

Silerinnaliste lindude ööpäevased tibud

DOR

N, P1

 

18.12.2021

31.5.2022

Vähem kui 20 kodulinnuisendit, v.a silerinnalised linnud

POU-LT20

N, P1

 

18.12.2021

31.5.2022

Muude kodulindude kui silerinnaliste lindude haudemunad

HEP

N, P1

 

18.12.2021

31.5.2022

Silerinnaliste lindude haudemunad

HER

N, P1

 

18.12.2021

31.5.2022

Muude kodulindude kui silerinnaliste lindude vähem kui 20 haudemuna

HE-LT20

N, P1

 

18.12.2021

31.5.2022

GB-2.72

Sugulinnud, v.a silerinnalised linnud, ja tootmislinnud, v.a silerinnalised linnud

BPP

N, P1

 

18.12.2021

31.5.2022

Silerinnalised sugulinnud ja silerinnalised tootmislinnud

BPR

N, P1

 

18.12.2021

31.5.2022

Tapmiseks ettenähtud kodulinnud, v.a silerinnalised linnud

SP

N, P1

 

18.12.2021

31.5.2022

Tapmiseks ettenähtud silerinnalised linnud

SR

N, P1

 

18.12.2021

31.5.2022

Muude kodulindude kui silerinnaliste lindude ööpäevased tibud

DOC

N, P1

 

18.12.2021

31.5.2022

Silerinnaliste lindude ööpäevased tibud

DOR

N, P1

 

18.12.2021

31.5.2022

Vähem kui 20 kodulinnuisendit, v.a silerinnalised linnud

POU-LT20

N, P1

 

18.12.2021

31.5.2022

Muude kodulindude kui silerinnaliste lindude haudemunad

HEP

N, P1

 

18.12.2021

31.5.2022

Silerinnaliste lindude haudemunad

HER

N, P1

 

18.12.2021

31.5.2022

Muude kodulindude kui silerinnaliste lindude vähem kui 20 haudemuna

HE-LT20

N, P1

 

18.12.2021

31.5.2022

GB-2.73

Sugulinnud, v.a silerinnalised linnud, ja tootmislinnud, v.a silerinnalised linnud

BPP

N, P1

 

18.12.2021

31.5.2022

Silerinnalised sugulinnud ja silerinnalised tootmislinnud

BPR

N, P1

 

18.12.2021

31.5.2022

Tapmiseks ettenähtud kodulinnud, v.a silerinnalised linnud

SP

N, P1

 

18.12.2021

31.5.2022

Tapmiseks ettenähtud silerinnalised linnud

SR

N, P1

 

18.12.2021

31.5.2022

Muude kodulindude kui silerinnaliste lindude ööpäevased tibud

DOC

N, P1

 

18.12.2021

31.5.2022

Silerinnaliste lindude ööpäevased tibud

DOR

N, P1

 

18.12.2021

31.5.2022

Vähem kui 20 kodulinnuisendit, v.a silerinnalised linnud

POU-LT20

N, P1

 

18.12.2021

31.5.2022

Muude kodulindude kui silerinnaliste lindude haudemunad

HEP

N, P1

 

18.12.2021

31.5.2022

Silerinnaliste lindude haudemunad

HER

N, P1

 

18.12.2021

31.5.2022

Muude kodulindude kui silerinnaliste lindude vähem kui 20 haudemuna

HE-LT20

N, P1

 

18.12.2021

31.5.2022“;

vi)

Ühendkuningriiki käsitlevas kandes asendatakse tsoone GB-2.98 ja GB-2.99 käsitlevad read järgmisega:

GB

Ühendkuningriik

GB-2.98

Sugulinnud, v.a silerinnalised linnud, ja tootmislinnud, v.a silerinnalised linnud

BPP

N, P1

 

21.2.2022

31.5.2022

Silerinnalised sugulinnud ja silerinnalised tootmislinnud

BPR

N, P1

 

21.2.2022

31.5.2022

Tapmiseks ettenähtud kodulinnud, v.a silerinnalised linnud

SP

N, P1

 

21.2.2022

31.5.2022

Tapmiseks ettenähtud silerinnalised linnud

SR

N, P1

 

21.2.2022

31.5.2022

Muude kodulindude kui silerinnaliste lindude ööpäevased tibud

DOC

N, P1

 

21.2.2022

31.5.2022

Silerinnaliste lindude ööpäevased tibud

DOR

N, P1

 

21.2.2022

31.5.2022

Vähem kui 20 kodulinnuisendit, v.a silerinnalised linnud

POU-LT20

N, P1

 

21.2.2022

31.5.2022

Muude kodulindude kui silerinnaliste lindude haudemunad

HEP

N, P1

 

21.2.2022

31.5.2022

Silerinnaliste lindude haudemunad

HER

N, P1

 

21.2.2022

31.5.2022

Muude kodulindude kui silerinnaliste lindude vähem kui 20 haudemuna

HE-LT20

N, P1

 

21.2.2022

31.5.2022

GB-2.99

Sugulinnud, v.a silerinnalised linnud, ja tootmislinnud, v.a silerinnalised linnud

BPP

N, P1

 

21.2.2022

31.5.2022

Silerinnalised sugulinnud ja silerinnalised tootmislinnud

BPR

N, P1

 

21.2.2022

31.5.2022

Tapmiseks ettenähtud kodulinnud, v.a silerinnalised linnud

SP

N, P1

 

21.2.2022

31.5.2022

Tapmiseks ettenähtud silerinnalised linnud

SR

N, P1

 

21.2.2022

31.5.2022

Muude kodulindude kui silerinnaliste lindude ööpäevased tibud

DOC

N, P1

 

21.2.2022

31.5.2022

Silerinnaliste lindude ööpäevased tibud

DOR

N, P1

 

21.2.2022

31.5.2022

Vähem kui 20 kodulinnuisendit, v.a silerinnalised linnud

POU-LT20

N, P1

 

21.2.2022

31.5.2022

Muude kodulindude kui silerinnaliste lindude haudemunad

HEP

N, P1

 

21.2.2022

31.5.2022

Silerinnaliste lindude haudemunad

HER

N, P1

 

21.2.2022

31.5.2022

Muude kodulindude kui silerinnaliste lindude vähem kui 20 haudemuna

HE-LT20

N, P1

 

21.2.2022

31.5.2022“;

vii)

Ühendkuningriiki käsitlevas kandes lisatakse tsooni GB-2.121 käsitlevate ridade järele järgmised tsooni GB-2.122 käsitlevad read:

GB

Ühendkuningriik

GB-2.122

Sugulinnud, v.a silerinnalised linnud, ja tootmislinnud, v.a silerinnalised linnud

BPP

N, P1

 

30.5.2022

 

Silerinnalised sugulinnud ja silerinnalised tootmislinnud

BPR

N, P1

 

30.5.2022

 

Tapmiseks ettenähtud kodulinnud, v.a silerinnalised linnud

SP

N, P1

 

30.5.2022

 

Tapmiseks ettenähtud silerinnalised linnud

SR

N, P1

 

30.5.2022

 

Muude kodulindude kui silerinnaliste lindude ööpäevased tibud

DOC

N, P1

 

30.5.2022

 

Silerinnaliste lindude ööpäevased tibud

DOR

N, P1

 

30.5.2022

 

Vähem kui 20 kodulinnuisendit, v.a silerinnalised linnud

POU-LT20

N, P1

 

30.5.2022

 

Muude kodulindude kui silerinnaliste lindude haudemunad

HEP

N, P1

 

30.5.2022

 

Silerinnaliste lindude haudemunad

HER

N, P1

 

30.5.2022

 

Muude kodulindude kui silerinnaliste lindude vähem kui 20 haudemuna

HE-LT20

N, P1

 

30.5.2022“;

 

viii)

Ameerika Ühendriike käsitlevas kandes lisatakse tsooni US-2.209 käsitlevate ridade järele järgmised tsoone US-2.210 kuni US-2.223 käsitlevad read:

US

Ameerika Ühendriigid

US-2.210

Sugulinnud, v.a silerinnalised linnud, ja tootmislinnud, v.a silerinnalised linnud

BPP

N, P1

 

17.5.2022

 

Silerinnalised sugulinnud ja silerinnalised tootmislinnud

BPR

N, P1

 

17.5.2022

 

Tapmiseks ettenähtud kodulinnud, v.a silerinnalised linnud

SP

N, P1

 

17.5.2022

 

Tapmiseks ettenähtud silerinnalised linnud

SR

N, P1

 

17.5.2022

 

Muude kodulindude kui silerinnaliste lindude ööpäevased tibud

DOC

N, P1

 

17.5.2022

 

Silerinnaliste lindude ööpäevased tibud

DOR

N, P1

 

17.5.2022

 

Vähem kui 20 kodulinnuisendit, v.a silerinnalised linnud

POU-LT20

N, P1

 

17.5.2022

 

Muude kodulindude kui silerinnaliste lindude haudemunad

HEP

N, P1

 

17.5.2022

 

Silerinnaliste lindude haudemunad

HER

N, P1

 

17.5.2022

 

Muude kodulindude kui silerinnaliste lindude vähem kui 20 haudemuna

HE-LT20

N, P1

 

17.5.2022

 

US-2.211

Sugulinnud, v.a silerinnalised linnud, ja tootmislinnud, v.a silerinnalised linnud

BPP

N, P1

 

17.5.2022

 

Silerinnalised sugulinnud ja silerinnalised tootmislinnud

BPR

N, P1

 

17.5.2022

 

Tapmiseks ettenähtud kodulinnud, v.a silerinnalised linnud

SP

N, P1

 

17.5.2022

 

Tapmiseks ettenähtud silerinnalised linnud

SR

N, P1

 

17.5.2022

 

Muude kodulindude kui silerinnaliste lindude ööpäevased tibud

DOC

N, P1

 

17.5.2022

 

Silerinnaliste lindude ööpäevased tibud

DOR

N, P1

 

17.5.2022

 

Vähem kui 20 kodulinnuisendit, v.a silerinnalised linnud

POU-LT20

N, P1

 

17.5.2022

 

Muude kodulindude kui silerinnaliste lindude haudemunad

HEP

N, P1

 

17.5.2022

 

Silerinnaliste lindude haudemunad

HER

N, P1

 

17.5.2022

 

Muude kodulindude kui silerinnaliste lindude vähem kui 20 haudemuna

HE-LT20

N, P1

 

17.5.2022

 

US-2.212

Sugulinnud, v.a silerinnalised linnud, ja tootmislinnud, v.a silerinnalised linnud

BPP

N, P1

 

17.5.2022

 

Silerinnalised sugulinnud ja silerinnalised tootmislinnud

BPR

N, P1

 

17.5.2022

 

Tapmiseks ettenähtud kodulinnud, v.a silerinnalised linnud

SP

N, P1

 

17.5.2022

 

Tapmiseks ettenähtud silerinnalised linnud

SR

N, P1

 

17.5.2022

 

Muude kodulindude kui silerinnaliste lindude ööpäevased tibud

DOC

N, P1

 

17.5.2022

 

Silerinnaliste lindude ööpäevased tibud

DOR

N, P1

 

17.5.2022

 

Vähem kui 20 kodulinnuisendit, v.a silerinnalised linnud

POU-LT20

N, P1

 

17.5.2022

 

Muude kodulindude kui silerinnaliste lindude haudemunad

HEP

N, P1

 

17.5.2022

 

Silerinnaliste lindude haudemunad

HER

N, P1

 

17.5.2022

 

Muude kodulindude kui silerinnaliste lindude vähem kui 20 haudemuna

HE-LT20

N, P1

 

17.5.2022

 

US-2.213

Sugulinnud, v.a silerinnalised linnud, ja tootmislinnud, v.a silerinnalised linnud

BPP

N, P1

 

17.5.2022

 

Silerinnalised sugulinnud ja silerinnalised tootmislinnud

BPR

N, P1

 

17.5.2022

 

Tapmiseks ettenähtud kodulinnud, v.a silerinnalised linnud

SP

N, P1

 

17.5.2022

 

Tapmiseks ettenähtud silerinnalised linnud

SR

N, P1

 

17.5.2022

 

Muude kodulindude kui silerinnaliste lindude ööpäevased tibud

DOC

N, P1

 

17.5.2022

 

Silerinnaliste lindude ööpäevased tibud

DOR

N, P1

 

17.5.2022

 

Vähem kui 20 kodulinnuisendit, v.a silerinnalised linnud

POU-LT20

N, P1

 

17.5.2022

 

Muude kodulindude kui silerinnaliste lindude haudemunad

HEP

N, P1

 

17.5.2022

 

Silerinnaliste lindude haudemunad

HER

N, P1

 

17.5.2022

 

Muude kodulindude kui silerinnaliste lindude vähem kui 20 haudemuna

HE-LT20

N, P1

 

17.5.2022

 

US-2.214

Sugulinnud, v.a silerinnalised linnud, ja tootmislinnud, v.a silerinnalised linnud

BPP

N, P1

 

17.5.2022

 

Silerinnalised sugulinnud ja silerinnalised tootmislinnud

BPR

N, P1

 

17.5.2022

 

Tapmiseks ettenähtud kodulinnud, v.a silerinnalised linnud

SP

N, P1

 

17.5.2022

 

Tapmiseks ettenähtud silerinnalised linnud

SR

N, P1

 

17.5.2022

 

Muude kodulindude kui silerinnaliste lindude ööpäevased tibud

DOC

N, P1

 

17.5.2022

 

Silerinnaliste lindude ööpäevased tibud

DOR

N, P1

 

17.5.2022

 

Vähem kui 20 kodulinnuisendit, v.a silerinnalised linnud

POU-LT20

N, P1

 

17.5.2022

 

Muude kodulindude kui silerinnaliste lindude haudemunad

HEP

N, P1

 

17.5.2022

 

Silerinnaliste lindude haudemunad

HER

N, P1

 

17.5.2022

 

Muude kodulindude kui silerinnaliste lindude vähem kui 20 haudemuna

HE-LT20

N, P1

 

17.5.2022

 

US-2.215

Sugulinnud, v.a silerinnalised linnud, ja tootmislinnud, v.a silerinnalised linnud

BPP

N, P1

 

17.5.2022

 

Silerinnalised sugulinnud ja silerinnalised tootmislinnud

BPR

N, P1

 

17.5.2022

 

Tapmiseks ettenähtud kodulinnud, v.a silerinnalised linnud

SP

N, P1

 

17.5.2022

 

Tapmiseks ettenähtud silerinnalised linnud

SR

N, P1

 

17.5.2022

 

Muude kodulindude kui silerinnaliste lindude ööpäevased tibud

DOC

N, P1

 

17.5.2022

 

Silerinnaliste lindude ööpäevased tibud

DOR

N, P1

 

17.5.2022

 

Vähem kui 20 kodulinnuisendit, v.a silerinnalised linnud

POU-LT20

N, P1

 

17.5.2022

 

Muude kodulindude kui silerinnaliste lindude haudemunad

HEP

N, P1

 

17.5.2022

 

Silerinnaliste lindude haudemunad

HER

N, P1

 

17.5.2022

 

Muude kodulindude kui silerinnaliste lindude vähem kui 20 haudemuna

HE-LT20

N, P1

 

17.5.2022

 

US-2.216

Sugulinnud, v.a silerinnalised linnud, ja tootmislinnud, v.a silerinnalised linnud

BPP

N, P1

 

18.5.2022

 

Silerinnalised sugulinnud ja silerinnalised tootmislinnud

BPR

N, P1

 

18.5.2022

 

Tapmiseks ettenähtud kodulinnud, v.a silerinnalised linnud

SP

N, P1

 

18.5.2022

 

Tapmiseks ettenähtud silerinnalised linnud

SR

N, P1

 

18.5.2022

 

Muude kodulindude kui silerinnaliste lindude ööpäevased tibud

DOC

N, P1

 

18.5.2022

 

Silerinnaliste lindude ööpäevased tibud

DOR

N, P1

 

18.5.2022

 

Vähem kui 20 kodulinnuisendit, v.a silerinnalised linnud

POU-LT20

N, P1

 

18.5.2022

 

Muude kodulindude kui silerinnaliste lindude haudemunad

HEP

N, P1

 

18.5.2022

 

Silerinnaliste lindude haudemunad

HER

N, P1

 

18.5.2022

 

Muude kodulindude kui silerinnaliste lindude vähem kui 20 haudemuna

HE-LT20

N, P1

 

18.5.2022

 

US-2.217

Sugulinnud, v.a silerinnalised linnud, ja tootmislinnud, v.a silerinnalised linnud

BPP

N, P1

 

18.5.2022

 

Silerinnalised sugulinnud ja silerinnalised tootmislinnud

BPR

N, P1

 

18.5.2022

 

Tapmiseks ettenähtud kodulinnud, v.a silerinnalised linnud

SP

N, P1

 

18.5.2022

 

Tapmiseks ettenähtud silerinnalised linnud

SR

N, P1

 

18.5.2022

 

Muude kodulindude kui silerinnaliste lindude ööpäevased tibud

DOC

N, P1

 

18.5.2022

 

Silerinnaliste lindude ööpäevased tibud

DOR

N, P1

 

18.5.2022

 

Vähem kui 20 kodulinnuisendit, v.a silerinnalised linnud

POU-LT20

N, P1

 

18.5.2022

 

Muude kodulindude kui silerinnaliste lindude haudemunad

HEP

N, P1

 

18.5.2022

 

Silerinnaliste lindude haudemunad

HER

N, P1

 

18.5.2022

 

Muude kodulindude kui silerinnaliste lindude vähem kui 20 haudemuna

HE-LT20

N, P1

 

18.5.2022

 

US-2.218

Sugulinnud, v.a silerinnalised linnud, ja tootmislinnud, v.a silerinnalised linnud

BPP

N, P1

 

18.5.2022

 

Silerinnalised sugulinnud ja silerinnalised tootmislinnud

BPR

N, P1

 

18.5.2022

 

Tapmiseks ettenähtud kodulinnud, v.a silerinnalised linnud

SP

N, P1

 

18.5.2022

 

Tapmiseks ettenähtud silerinnalised linnud

SR

N, P1

 

18.5.2022

 

Muude kodulindude kui silerinnaliste lindude ööpäevased tibud

DOC

N, P1

 

18.5.2022

 

Silerinnaliste lindude ööpäevased tibud

DOR

N, P1

 

18.5.2022

 

Vähem kui 20 kodulinnuisendit, v.a silerinnalised linnud

POU-LT20

N, P1

 

18.5.2022

 

Muude kodulindude kui silerinnaliste lindude haudemunad

HEP

N, P1

 

18.5.2022

 

Silerinnaliste lindude haudemunad

HER

N, P1

 

18.5.2022

 

Muude kodulindude kui silerinnaliste lindude vähem kui 20 haudemuna

HE-LT20

N, P1

 

18.5.2022

 

US-2.219

Sugulinnud, v.a silerinnalised linnud, ja tootmislinnud, v.a silerinnalised linnud

BPP

N, P1

 

18.5.2022

 

Silerinnalised sugulinnud ja silerinnalised tootmislinnud

BPR

N, P1

 

18.5.2022

 

Tapmiseks ettenähtud kodulinnud, v.a silerinnalised linnud

SP

N, P1

 

18.5.2022

 

Tapmiseks ettenähtud silerinnalised linnud

SR

N, P1

 

18.5.2022

 

Muude kodulindude kui silerinnaliste lindude ööpäevased tibud

DOC

N, P1

 

18.5.2022

 

Silerinnaliste lindude ööpäevased tibud

DOR

N, P1

 

18.5.2022

 

Vähem kui 20 kodulinnuisendit, v.a silerinnalised linnud

POU-LT20

N, P1

 

18.5.2022

 

Muude kodulindude kui silerinnaliste lindude haudemunad

HEP

N, P1

 

18.5.2022

 

Silerinnaliste lindude haudemunad

HER

N, P1

 

18.5.2022

 

Muude kodulindude kui silerinnaliste lindude vähem kui 20 haudemuna

HE-LT20

N, P1

 

18.5.2022

 

US-2.220

Sugulinnud, v.a silerinnalised linnud, ja tootmislinnud, v.a silerinnalised linnud

BPP

N, P1

 

19.5.2022

 

Silerinnalised sugulinnud ja silerinnalised tootmislinnud

BPR

N, P1

 

19.5.2022

 

Tapmiseks ettenähtud kodulinnud, v.a silerinnalised linnud

SP

N, P1

 

19.5.2022

 

Tapmiseks ettenähtud silerinnalised linnud

SR

N, P1

 

19.5.2022

 

Muude kodulindude kui silerinnaliste lindude ööpäevased tibud

DOC

N, P1

 

19.5.2022

 

Silerinnaliste lindude ööpäevased tibud

DOR

N, P1

 

19.5.2022

 

Vähem kui 20 kodulinnuisendit, v.a silerinnalised linnud

POU-LT20

N, P1

 

19.5.2022

 

Muude kodulindude kui silerinnaliste lindude haudemunad

HEP

N, P1

 

19.5.2022

 

Silerinnaliste lindude haudemunad

HER

N, P1

 

19.5.2022

 

Muude kodulindude kui silerinnaliste lindude vähem kui 20 haudemuna

HE-LT20

N, P1

 

19.5.2022

 

US-2.221

Sugulinnud, v.a silerinnalised linnud, ja tootmislinnud, v.a silerinnalised linnud

BPP

N, P1

 

19.5.2022

 

Silerinnalised sugulinnud ja silerinnalised tootmislinnud

BPR

N, P1

 

19.5.2022

 

Tapmiseks ettenähtud kodulinnud, v.a silerinnalised linnud

SP

N, P1

 

19.5.2022

 

Tapmiseks ettenähtud silerinnalised linnud

SR

N, P1

 

19.5.2022

 

Muude kodulindude kui silerinnaliste lindude ööpäevased tibud

DOC

N, P1

 

19.5.2022

 

Silerinnaliste lindude ööpäevased tibud

DOR

N, P1

 

19.5.2022

 

Vähem kui 20 kodulinnuisendit, v.a silerinnalised linnud

POU-LT20

N, P1

 

19.5.2022

 

Muude kodulindude kui silerinnaliste lindude haudemunad

HEP

N, P1

 

19.5.2022

 

Silerinnaliste lindude haudemunad

HER

N, P1

 

19.5.2022

 

Muude kodulindude kui silerinnaliste lindude vähem kui 20 haudemuna

HE-LT20

N, P1

 

19.5.2022

 

US-2.222

Sugulinnud, v.a silerinnalised linnud, ja tootmislinnud, v.a silerinnalised linnud

BPP

N, P1

 

21.5.2022

 

Silerinnalised sugulinnud ja silerinnalised tootmislinnud

BPR

N, P1

 

21.5.2022

 

Tapmiseks ettenähtud kodulinnud, v.a silerinnalised linnud

SP

N, P1

 

21.5.2022

 

Tapmiseks ettenähtud silerinnalised linnud

SR

N, P1

 

21.5.2022

 

Muude kodulindude kui silerinnaliste lindude ööpäevased tibud

DOC

N, P1

 

21.5.2022

 

Silerinnaliste lindude ööpäevased tibud

DOR

N, P1

 

21.5.2022

 

Vähem kui 20 kodulinnuisendit, v.a silerinnalised linnud

POU-LT20

N, P1

 

21.5.2022

 

Muude kodulindude kui silerinnaliste lindude haudemunad

HEP

N, P1

 

21.5.2022

 

Silerinnaliste lindude haudemunad

HER

N, P1

 

21.5.2022

 

Muude kodulindude kui silerinnaliste lindude vähem kui 20 haudemuna

HE-LT20

N, P1

 

21.5.2022

 

US-2.223

Sugulinnud, v.a silerinnalised linnud, ja tootmislinnud, v.a silerinnalised linnud

BPP

N, P1

 

23.5.2022

 

Silerinnalised sugulinnud ja silerinnalised tootmislinnud

BPR

N, P1

 

23.5.2022

 

Tapmiseks ettenähtud kodulinnud, v.a silerinnalised linnud

SP

N, P1

 

23.5.2022

 

Tapmiseks ettenähtud silerinnalised linnud

SR

N, P1

 

23.5.2022

 

Muude kodulindude kui silerinnaliste lindude ööpäevased tibud

DOC

N, P1

 

23.5.2022

 

Silerinnaliste lindude ööpäevased tibud

DOR

N, P1

 

23.5.2022

 

Vähem kui 20 kodulinnuisendit, v.a silerinnalised linnud

POU-LT20

N, P1

 

23.5.2022

 

Muude kodulindude kui silerinnaliste lindude haudemunad

HEP

N, P1

 

23.5.2022

 

Silerinnaliste lindude haudemunad

HER

N, P1

 

23.5.2022

 

Muude kodulindude kui silerinnaliste lindude vähem kui 20 haudemuna

HE-LT20

N, P1

 

23.5.2022“;

 

b)

2. osa muudetakse järgmiselt:

i)

Kanadat käsitlevas kandes lisatakse tsooni CA-2.54 kirjelduse järele järgmised tsoonide CA-2.55 kuni CA-2.63 kirjeldused:

„Kanada

CA-2.55

British Columbia - Latitude 49.17 Longitude -123.1

The municipalities involved are:

3km PZ: Richmond

10km SZ: Vancouver, Westham Island, Tilbury Island and Delta

CA-2.56

Ontario - Latitude 44.13 Longitude -79.31

The municipalities involved are:

3km PZ: Mt Albert and Holt

10km SZ: Alder, Zephyr, Sandford, Cedar Valley, Pleasantville, Vivian, Siloam, Roseville and Ballantrae

CA-2.57

Alberta - Latitude 50.56 Longitude -111.97

The municipalities involved are:

3km PZ: Brooks

10km SZ: Cassils

CA-2.58

British Columbia - Latitude 49.87 Longitude -119.43

The municipalities involved are:

3km PZ: Kelowna

10km SZ: South Kelowna and Myra

CA-2.59

Ontario - Latitude 44.12 Longitude -79.33

The municipalities involved are:

3km PZ: Holt

10km SZ: Maple Hill, Ravenshoe, Alder, Mt Albert, East Gwillimbury, Newmarket, Pleasantville, Cedar Valley, Vivian and Ballantrae

CA-2.60

British Columbia - Coordinates: Latitude 49.72 Longitude -124.92

The municipalities involved are:

3km PZ: Comox

10km SZ: Grantham, Courtenay and Royston

CA-2.61

Alberta - Latitude 53.76 Longitude -112.02

The municipalities involved are:

3km PZ: Hairy Hill and Norma

10km SZ: Boian and Warwick

CA-2.62

Saskatchewan - Latitude 49.47 Longitude -103.58

The municipalities involved are:

3km PZ: Halbrite

10km SZ: Weyburn

CA-2.63

Saskatchewan - Latitude 50.0 Longitude -102.98

The municipalities involved are:

3km PZ: Glenavon

10km SZ: Huronville.“;

ii)

Ühendkuningriiki käsitlevas kandes lisatakse tsooni GB-2.121 kirjelduse järele tsooni GB-2.122 kirjeldus:

„Ühendkuningriik

GB-2.122

On the Island of Whalsay, Shetland Islands, Scotland, United Kingdom:

The area contained with a circle of a radius of 10 km, centred on WGS84 dec, coordinates N60.34 and W1.01.“;

iii)

Ameerika Ühendriike käsitlevas kandes lisatakse tsooni US-2.209 kirjelduse järele järgmised tsoonide US-2.210 kuni US-2.223 kirjeldused:

„Ameerika Ühendriigid

US-2.210

State of Idaho - Ada 06

Ada County: A circular zone of a 10 km radius starting with North point (GPS coordinates: 116.2942052°W 43.7596877°N

US-2.211

State of Idaho - Canyon 03

Canyon County: A circular zone of a 10 km radius starting with North point (GPS coordinates: 116.5601572°W 43.6373214°N).

US-2.212

State of Idaho - Canyon 05

Canyon County: A circular zone of a 10 km radius starting with North point (GPS coordinates: 116.5252876°W 43.7007781°N).

US-2.213

State of New Jersey

Monmouth County: A circular zone of a 10 km radius starting with North point (GPS coordinates: 74.4899182°W 40.1937298°N).

US-2.214

State of Oregon

Lane County: A circular zone of a 10 km radius starting with North point (GPS coordinates: 123.1040971°W 44.2377266°N).

US-2.215

State of Pennsylvania - Berks 07

Berks County: A circular zone of a 10 km radius starting with North point (GPS coordinates: 76.2189347°W 40.4722983°N).

US-2.216

State of Idaho - Canyon 06

Canyon County: A circular zone of a 10 km radius starting with North point (GPS coordinates: 117.0345763°W 43.8710421°N).

US-2.217

State of Idaho - Canyon 07

Canyon County: A circular zone of a 10 km radius starting with North point (GPS coordinates: 116.5738993°W 43.6703578°N).

US-2.218

State of Minnesota - Kandiyohi 09

Kandiyohi County: A circular zone of a 10 km radius starting with North point (GPS coordinates: 95.1435678°W 45.1627774°N).

US-2.219

State of Pennsylvania - Berks 08

Berks County: A circular zone of a 10 km radius starting with North point (GPS coordinates: 76.0252129°W 40.5701955°N).

US-2.220

State of Idaho - Ada 08

Ada County: A circular zone of a 10 km radius starting with North point (GPS coordinates: 116.4369480°W 43.5751494°N).

US-2.221

State of South Dakota

Codington County: A circular zone of a 10 km radius starting with North point (GPS coordinates: 97.4206029°W 45.0104929°N).

US-2.222

State of Minnesota

Dakota County: A circular zone of a 10 km radius starting with North point (GPS coordinates: 93.1415862°W 44.5914563°N).

US-2.223

State of Pennsylvania - Berks 09

Berks County: A circular zone of a 10 km radius starting with North point (GPS coordinates: 76.0276477°W 40.5655261°N).“;

2)

XIV lisa 1. osa muudetakse järgmiselt:

i)

Kanadat käsitlevas kandes lisatakse tsooni CA-2.54 käsitlevate ridade järele tsoone CA-2.55 kuni CA-2.63 käsitlevad read:

CA

Kanada

CA-2.55

Muude kodulindude kui silerinnaliste lindude värske liha

POU

N, P1

 

3.5.2022

 

Silerinnaliste lindude värske liha

RAT

N, P1

 

3.5.2022

 

Uluklindude värske liha

GBM

P1

 

3.5.2022

 

CA-2.56

Muude kodulindude kui silerinnaliste lindude värske liha

POU

N, P1

 

4.5.2022

 

Silerinnaliste lindude värske liha

RAT

N, P1

 

4.5.2022

 

Uluklindude värske liha

GBM

P1

 

4.5.2022

 

CA-2.57

Muude kodulindude kui silerinnaliste lindude värske liha

POU

N, P1

 

5.5.2022

 

Silerinnaliste lindude värske liha

RAT

N, P1

 

5.5.2022

 

Uluklindude värske liha

GBM

P1

 

5.5.2022

 

CA-2.58

Muude kodulindude kui silerinnaliste lindude värske liha

POU

N, P1

 

5.5.2022

 

Silerinnaliste lindude värske liha

RAT

N, P1

 

5.5.2022

 

Uluklindude värske liha

GBM

P1

 

5.5.2022

 

CA-2.59

Muude kodulindude kui silerinnaliste lindude värske liha

POU

N, P1

 

5.5.2022

 

Silerinnaliste lindude värske liha

RAT

N, P1

 

5.5.2022

 

Uluklindude värske liha

GBM

P1

 

5.5.2022

 

CA-2.60

Muude kodulindude kui silerinnaliste lindude värske liha

POU

N, P1

 

10.5.2022

 

Silerinnaliste lindude värske liha

RAT

N, P1

 

10.5.2022

 

Uluklindude värske liha

GBM

P1

 

10.5.2022

 

CA-2.61

Muude kodulindude kui silerinnaliste lindude värske liha

POU

N, P1

 

12.5.2022

 

Silerinnaliste lindude värske liha

RAT

N, P1

 

12.5.2022

 

Uluklindude värske liha

GBM

P1

 

12.5.2022

 

CA-2.62

Muude kodulindude kui silerinnaliste lindude värske liha

POU

N, P1

 

12.5.2022

 

Silerinnaliste lindude värske liha

RAT

N, P1

 

12.5.2022

 

Uluklindude värske liha

GBM

P1

 

12.5.2022

 

CA-2.63

Muude kodulindude kui silerinnaliste lindude värske liha

POU

N, P1

 

13.5.2022

 

Silerinnaliste lindude värske liha

RAT

N, P1

 

13.5.2022

 

Uluklindude värske liha

GBM

P1

 

13.5.2022“;

 

ii)

Ühendkuningriiki käsitlevas kandes asendatakse tsoone GB-2.59 ja GB-2.60 käsitlevad read järgmisega:

GB

Ühendkuningriik

GB-2.59

Muude kodulindude kui silerinnaliste lindude värske liha

POU

N, P1

 

12.12.2021

31.5.2022

Silerinnaliste lindude värske liha

RAT

N, P1

 

12.12.2021

31.5.2022

Uluklindude värske liha

GBM

P1

 

12.12.2021

31.5.2022

GB-2.60

Muude kodulindude kui silerinnaliste lindude värske liha

POU

N, P1

 

13.12.2021

31.5.2022

Silerinnaliste lindude värske liha

RAT

N, P1

 

13.12.2021

31.5.2022

Uluklindude värske liha

GBM

P1

 

13.12.2021

31.5.2022“;

iii)

Ühendkuningriiki käsitlevas kandes asendatakse tsooni GB-2.62 käsitlevad read järgmisega:

GB

Ühendkuningriik

GB-2.62

Muude kodulindude kui silerinnaliste lindude värske liha

POU

N, P1

 

11.12.2021

31.5.2022

Silerinnaliste lindude värske liha

RAT

N, P1

 

11.12.2021

31.5.2022

Uluklindude värske liha

GBM

P1

 

11.12.2021

31.5.2022“;

iv)

Ühendkuningriiki käsitlevas kandes asendatakse tsoone GB-2.65 ja GB-2.66 käsitlevad read järgmisega:

GB

Ühendkuningriik

GB-2.65

Muude kodulindude kui silerinnaliste lindude värske liha

POU

N, P1

 

14.12.2021

31.5.2022

Silerinnaliste lindude värske liha

RAT

N, P1

 

14.12.2021

31.5.2022

Uluklindude värske liha

GBM

P1

 

14.12.2021

31.5.2022

GB-2.66

Muude kodulindude kui silerinnaliste lindude värske liha

POU

N, P1

 

14.12.2021

31.5.2022

Silerinnaliste lindude värske liha

RAT

N, P1

 

14.12.2021

31.5.2022

Uluklindude värske liha

GBM

P1

 

14.12.2021

31.5.2022“;

v)

Ühendkuningriiki käsitlevas kandes asendatakse tsoone GB-2.71 kuni GB-2.73 käsitlevad read järgmisega:

GB

Ühendkuningriik

GB-2.71

Muude kodulindude kui silerinnaliste lindude värske liha

POU

N, P1

 

18.12.2021

31.5.2022

Silerinnaliste lindude värske liha

RAT

N, P1

 

18.12.2021

31.5.2022

Uluklindude värske liha

GBM

P1

 

18.12.2021

31.5.2022

GB-2.72

Muude kodulindude kui silerinnaliste lindude värske liha

POU

N, P1

 

18.12.2021

31.5.2022

Silerinnaliste lindude värske liha

RAT

N, P1

 

18.12.2021

31.5.2022

Uluklindude värske liha

GBM

P1

 

18.12.2021

31.5.2022

GB-2.73

Muude kodulindude kui silerinnaliste lindude värske liha

POU

N, P1

 

18.12.2021

31.5.2022

Silerinnaliste lindude värske liha

RAT

N, P1

 

18.12.2021

31.5.2022

Uluklindude värske liha

GBM

P1

 

18.12.2021

31.5.2022“;

vi)

Ühendkuningriiki käsitlevas kandes asendatakse tsoone GB-2.98 ja GB-2.99 käsitlevad read järgmisega:

GB

Ühendkuningriik

GB-2.98

Muude kodulindude kui silerinnaliste lindude värske liha

POU

N, P1

 

21.2.2022

31.5.2022

Silerinnaliste lindude värske liha

RAT

N, P1

 

21.2.2022

31.5.2022

Uluklindude värske liha

GBM

P1

 

21.2.2022

31.5.2022

GB-2.99

Muude kodulindude kui silerinnaliste lindude värske liha

POU

N, P1

 

21.2.2022

31.5.2022

Silerinnaliste lindude värske liha

RAT

N, P1

 

21.2.2022

31.5.2022

Uluklindude värske liha

GBM

P1

 

21.2.2022

31.5.2022“;

vii)

Ühendkuningriiki käsitlevas kandes lisatakse tsooni GB-2.121 käsitlevate ridade järele järgmised tsooni GB-2.122 käsitlevad read:

GB

Ühendkuningriik

GB-2.122

Muude kodulindude kui silerinnaliste lindude värske liha

POU

N, P1

 

30.5.2022

 

Silerinnaliste lindude värske liha

RAT

N, P1

 

30.5.2022

 

Uluklindude värske liha

GBM

P1

 

30.5.2022“;

 

viii)

Ameerika Ühendriike käsitlevas kandes lisatakse tsooni US-2.209 käsitlevate ridade järele järgmised tsoone US-2.210 kuni US-2.223 käsitlevad read:

US

Ameerika Ühendriigid

US-2.210

Muude kodulindude kui silerinnaliste lindude värske liha

POU

N, P1

 

17.5.2022

 

Silerinnaliste lindude värske liha

RAT

N, P1

 

17.5.2022

 

Uluklindude värske liha

GBM

P1

 

17.5.2022

 

US-2.211

Muude kodulindude kui silerinnaliste lindude värske liha

POU

N, P1

 

17.5.2022

 

Silerinnaliste lindude värske liha

RAT

N, P1

 

17.5.2022

 

Uluklindude värske liha

GBM

P1

 

17.5.2022

 

US-2.212

Muude kodulindude kui silerinnaliste lindude värske liha

POU

N, P1

 

17.5.2022

 

Silerinnaliste lindude värske liha

RAT

N, P1

 

17.5.2022

 

Uluklindude värske liha

GBM

P1

 

17.5.2022

 

US-2.213

Muude kodulindude kui silerinnaliste lindude värske liha

POU

N, P1

 

17.5.2022

 

Silerinnaliste lindude värske liha

RAT

N, P1

 

17.5.2022

 

Uluklindude värske liha

GBM

P1

 

17.5.2022

 

US-2.214

Muude kodulindude kui silerinnaliste lindude värske liha

POU

N, P1

 

17.5.2022

 

Silerinnaliste lindude värske liha

RAT

N, P1

 

17.5.2022

 

Uluklindude värske liha

GBM

P1

 

17.5.2022

 

US-2.215

Muude kodulindude kui silerinnaliste lindude värske liha

POU

N, P1

 

17.5.2022

 

Silerinnaliste lindude värske liha

RAT

N, P1

 

17.5.2022

 

Uluklindude värske liha

GBM

P1

 

17.5.2022

 

US-2.216

Muude kodulindude kui silerinnaliste lindude värske liha

POU

N, P1

 

18.5.2022

 

Silerinnaliste lindude värske liha

RAT

N, P1

 

18.5.2022

 

Uluklindude värske liha

GBM

P1

 

18.5.2022

 

US-2.217

Muude kodulindude kui silerinnaliste lindude värske liha

POU

N, P1

 

18.5.2022

 

Silerinnaliste lindude värske liha

RAT

N, P1

 

18.5.2022

 

Uluklindude värske liha

GBM

P1

 

18.5.2022

 

US-2.218

Muude kodulindude kui silerinnaliste lindude värske liha

POU

N, P1

 

18.5.2022

 

Silerinnaliste lindude värske liha

RAT

N, P1

 

18.5.2022

 

Uluklindude värske liha

GBM

P1

 

18.5.2022

 

US-2.219

Muude kodulindude kui silerinnaliste lindude värske liha

POU

N, P1

 

18.5.2022

 

Silerinnaliste lindude värske liha

RAT

N, P1

 

18.5.2022

 

Uluklindude värske liha

GBM

P1

 

18.5.2022

 

US-2.220

Muude kodulindude kui silerinnaliste lindude värske liha

POU

N, P1

 

19.5.2022

 

Silerinnaliste lindude värske liha

RAT

N, P1

 

19.5.2022

 

Uluklindude värske liha

GBM

P1

 

19.5.2022

 

US-2.221

Muude kodulindude kui silerinnaliste lindude värske liha

POU

N, P1

 

19.5.2022

 

Silerinnaliste lindude värske liha

RAT

N, P1

 

19.5.2022

 

Uluklindude värske liha

GBM

P1

 

19.5.2022

 

US-2.222

Muude kodulindude kui silerinnaliste lindude värske liha

POU

N, P1

 

21.5.2022

 

Silerinnaliste lindude värske liha

RAT

N, P1

 

21.5.2022

 

Uluklindude värske liha

GBM

P1

 

21.5.2022

 

US-2.223

Muude kodulindude kui silerinnaliste lindude värske liha

POU

N, P1

 

23.5.2022

 

Silerinnaliste lindude värske liha

RAT

N, P1

 

23.5.2022

 

Uluklindude värske liha

GBM

P1

 

23.5.2022“.

 


Top