EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 32022D1314

Nõukogu otsus (ÜVJP) 2022/1314, 26. juuli 2022, millega muudetakse otsust (ÜVJP) 2021/1277, mis käsitleb piiravaid meetmeid seoses olukorraga Liibanonis

ST/10831/2022/INIT

OJ L 198, 27.7.2022, p. 18–18 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, GA, HR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

In force

ELI: http://data.europa.eu/eli/dec/2022/1314/oj

27.7.2022   

ET

Euroopa Liidu Teataja

L 198/18


NÕUKOGU OTSUS (ÜVJP) 2022/1314,

26. juuli 2022,

millega muudetakse otsust (ÜVJP) 2021/1277, mis käsitleb piiravaid meetmeid seoses olukorraga Liibanonis

EUROOPA LIIDU NÕUKOGU,

võttes arvesse Euroopa Liidu lepingut, eriti selle artiklit 29,

võttes arvesse liidu välisasjade ja julgeolekupoliitika kõrge esindaja ettepanekut

ning arvestades järgmist:

(1)

Nõukogu võttis 30. juulil 2021 vastu otsuse (ÜVJP) 2021/1277, (1) mis käsitleb piiravaid meetmeid seoses olukorraga Liibanonis.

(2)

Otsust (ÜVJP) 2021/1277 kohaldatakse kuni 31. juulini 2022. Kõnealuse otsuse läbivaatamine näitas, et piiravate meetmete kehtivust tuleks pikendada 31. juulini 2023.

(3)

Otsust (ÜVJP) 2021/1277 tuleks seetõttu vastavalt muuta,

ON VASTU VÕTNUD KÄESOLEVA OTSUSE:

Artikkel 1

Otsuse (ÜVJP) 2021/1277 artikli 9 esimene lõik asendatakse järgmisega:

„Käesolevat otsust kohaldatakse kuni 31. juulini 2023 ning seda vaadatakse pidevalt uuesti läbi. Asjakohasel juhul pikendatakse selle kehtivust või muudetakse seda, kui nõukogu leiab, et selle eesmärke ei ole saavutatud.“

Artikkel 2

Käesolev otsus jõustub järgmisel päeval pärast selle avaldamist Euroopa Liidu Teatajas.

Brüssel, 26. juuli 2022

Nõukogu nimel

eesistuja

J. SÍKELA


(1)  Nõukogu 30. juuli 2021. aasta otsus (ÜVJP) 2021/1277, mis käsitleb piiravaid meetmeid seoses olukorraga Liibanonis (ELT L 277I, 2.8.2021, lk 16).


Top