EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 32022D1276

Nõukogu otsus (ÜVJP) 2022/1276, 21. juuli 2022, millega muudetakse otsust 2014/145/ÜVJP, mis käsitleb piiravaid meetmeid seoses Ukraina territoriaalset terviklikkust, suveräänsust ja sõltumatust kahjustava või ohustava tegevusega

ST/11119/2022/INIT

OJ L 194, 21.7.2022, p. 11–14 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, GA, HR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

Legal status of the document In force

ELI: http://data.europa.eu/eli/dec/2022/1276/oj

21.7.2022   

ET

Euroopa Liidu Teataja

L 194/11


NÕUKOGU OTSUS (ÜVJP) 2022/1276,

21. juuli 2022,

millega muudetakse otsust 2014/145/ÜVJP, mis käsitleb piiravaid meetmeid seoses Ukraina territoriaalset terviklikkust, suveräänsust ja sõltumatust kahjustava või ohustava tegevusega

EUROOPA LIIDU NÕUKOGU,

võttes arvesse Euroopa Liidu lepingut, eriti selle artiklit 29,

võttes arvesse liidu välisasjade ja julgeolekupoliitika kõrge esindaja ettepanekut

ning arvestades järgmist:

(1)

Nõukogu võttis 17. märtsil 2014 vastu otsuse 2014/145/ÜVJP (1).

(2)

Liit toetab endiselt vankumatult Ukraina suveräänsust ja territoriaalset terviklikkust ning mõistab jätkuvalt hukka Ukraina territoriaalset terviklikkust kahjustava tegevuse ja poliitika.

(3)

Süüria režiim toetab muu hulgas sõjaliselt Venemaa provotseerimata ja põhjendamatut agressioonisõda Ukraina vastu. Olukorra tõsidust arvesse võttes leiab nõukogu, et otsuse 2014/145/ÜVJP lisas esitatud isikute, üksuste ja asutuste loetellu, kelle suhtes kohaldatakse piiravaid meetmeid, tuleks lisada kuus isikut ja üks üksus, kes on seotud Süüria palgasõdurite värbamisega nende saatmiseks Ukrainasse Venemaa poolele võitlema.

(4)

Otsust 2014/145/ÜVJP tuleks seetõttu vastavalt muuta,

ON VASTU VÕTNUD KÄESOLEVA OTSUSE:

Artikkel 1

Otsuse 2014/145/ÜVJP lisa muudetakse vastavalt käesoleva otsuse lisale.

Artikkel 2

Käesolev otsus jõustub selle Euroopa Liidu Teatajas avaldamise päeval.

Brüssel, 21. juuli 2022

Nõukogu nimel

eesistuja

M. BEK


(1)  Nõukogu 17. märtsi 2014. aasta otsus 2014/145/ÜVJP, mis käsitleb piiravaid meetmeid seoses Ukraina territoriaalset terviklikkust, suveräänsust ja sõltumatust kahjustava või ohustava tegevusega (ELT L 78, 17.3.2014, lk 16).


LISA

Otsuse 2014/145/ÜVJP lisas esitatud isikute, üksuste ja asutuste loetellu lisatakse järgmised isikud ja üksus.

Isikud

 

Nimi

Identifitseerimisandmed

Põhjendused

Loetellu kandmise kuupäev

„1176.

Muhammad AL-SALTI (Muhamad AL-SALTI, Akram Muhammad AL-SALTI, Muhammad SALTI) - محمد السلطي, أكرم السلطي, أكرم محمد السلطي, محمد

Kodakondsus: Süüria

Ametikoht: „Palestiina Vabastusarmee“ ülemjuhataja

Sugu: mees

Muhammad AL-SALTI on „Palestiina Vabastusarmee“ ülemjuhataja, kes tegeleb palestiinlaste värbamisega nende saatmiseks Ukrainasse Venemaa poolele võitlema. Seetõttu on ta vastutav Ukraina territoriaalset terviklikkust, suveräänsust ja sõltumatust või Ukraina stabiilsust või julgeolekut kahjustava või ohustava tegevuse või poliitika eest.

21.7.2022

1177.

Abu Hani SHAMMOUT (Abu Hani SHAMOUT, Abu SHAMMOUT, Hani SHAMMOUT) - أبو هاني شموط, أبو شموط, هاني شموط

Sugu: mees

Abu Hani SHAMMOUT on endine Süüria sõjaväeohvitser ja rühmituse „al-Ahdat al-Omariya“ juht, kes vastutab koos Venemaa värbajatega Damaskusest lõunas asuva Yalda, Babila ja Beit Sahemi palgasõdurite värbamise eest, kes saadetakse Liibüasse ja Ukrainasse Venemaa vägede nimel võitlema. Wagner Group andis talle otsese vastutuse veteranide värbamise eest. Seetõttu on ta vastutav Ukraina territoriaalset terviklikkust, suveräänsust ja sõltumatust või Ukraina stabiilsust või julgeolekut kahjustava või ohustava tegevuse või poliitika eest.

21.7.2022

1178.

Nabeul AL-ABDULLAH (Nabel AL-ABDULLAH, Nabel AL-ABDALLAH, Nabel ABDALLAH, Nabel ABDULLAH) - نابل عبدالله, نابل العبدالله

Ametikoht: Suqaylabiyah’ linna riiklike kaitsejõudude ülem

Sugu: mees

Nabeul AL-ABDULLAH on Suqaylabiyah’ linna riiklike kaitsejõudude ülem. Alates Venemaa agressioonisõja algusest on ta vastutanud Süüria palgasõdurite värbamise eest nende saatmiseks Ukrainasse Venemaa poolele võitlema. Seetõttu on ta vastutav Ukraina territoriaalset terviklikkust, suveräänsust ja sõltumatust või Ukraina stabiilsust või julgeolekut kahjustava või ohustava tegevuse või poliitika eest.

21.7.2022

1179.

Simon AL WAKIL (Simon WAKIL, Simon Al WAQIL, Simon WAQIL, Simon AL WAKEEL, Simon WAKEEL) - سيمون الوكيل, سيمون

Ametikoht: Maharda linna riiklike kaitsejõudude ülem

Sugu: mees

Simon AL WAKIL on Maharda linna (Hama) riiklike kaitsejõudude ülem. Ta teeb otsest koostööd Venemaa vägede juhatusega Süürias ning vahendab aktiivselt võitlejate värbamisoperatsioone, et saata nad Ukrainasse Venemaa poolele võitlema. Seetõttu on ta vastutav Ukraina territoriaalset terviklikkust, suveräänsust ja sõltumatust või Ukraina stabiilsust või julgeolekut kahjustava või ohustava tegevuse või poliitika eest.

21.7.2022

1180.

Fawaz Mikhail GERGES - فواز ميخائيل جرجس

Ametikoht: ärimees, ettevõtte Al Sayyad Company for Guarding and Protection Services tegevjuht

Sugu: mees

Fawaz Mikhail Gerges on 2017. aastal asutatud Süüria eraturvafirma Al Sayyad Company for Guarding and Protection Services Ltd direktor, mille üle teostab järelevalvet Wagner Group Süürias ja mis tegeleb Venemaa huvide (fosfaadid, gaas ja naftaleiukohtade turvamine) kaitsmisega. Ta vastutab palgasõdurite värbamise eest Venemaa vägede jaoks Liibüas ja Ukrainas. Seetõttu on ta vastutav Ukraina territoriaalset terviklikkust, suveräänsust ja sõltumatust või Ukraina stabiilsust või julgeolekut kahjustava või ohustava tegevuse või poliitika eest.

21.7.2022

1181.

Yasar Hussein IBRAHIM (Yassar Hussein IBRAHIM, Yassar IBRAHIM) - ياسر حسين ابراهيم

Kodakondsus: Süüria

Sünniaeg: 9.4.1983

Sünnikoht: Damaskus

Sugu: mees

Yasar Hussein Ibrahim on 2017. aastal asutatud Süüria eraturvafirma Al-Sayyad Company for Guarding and Protection Services Ltd kaasomanik, mille üle teostab järelevalvet Wagner Group Süürias ja mis tegeleb Venemaa huvide (fosfaadid, gaas ja naftaleiukohtade turvamine) kaitsmisega. See ettevõte tegeleb Süüria palgasõdurite värbamisega Liibüasse ja Ukrainasse. Seetõttu vastutab Yasar Hussein Ibrahim sellise tegevuse või poliitika toetamise või elluviimise eest, mis kahjustab või ohustab Ukraina territoriaalset terviklikkust, suveräänsust ja sõltumatust või stabiilsust või julgeolekut Ukrainas.

21.7.2022“

Üksused

 

Nimi

Identifitseerimisandmed

Põhjendused

Loetellu kandmise kuupäev

„102.

Al-Sayyad Company for Guarding and Protection Services Ltd (teise nimega „ISIS Hunters“) -الصياد لخدمات شركة الحراسة والحماية

Asutamise aeg: 2017

Peakorter: Al Suqaylabiya (Hama)

Al-Sayyad Company for Guarding and Protection Services Ltd on 2017. aastal asutatud Süüria eraturvafirma, mille üle teostab järelevalvet Wagner Group Süürias ja mis tegeleb Venemaa huvide (fosfaadid, gaas ja naftaleiukohtade turvamine) kaitsmisega. Nime „ISIS Hunters“ all tegutsev ettevõte tegeleb Süüria palgasõdurite värbamisega Liibüasse ja Ukrainasse. Seetõttu vastutab ettevõte sellise tegevuse või poliitika toetamise või elluviimise eest, mis kahjustab või ohustab Ukraina territoriaalset terviklikkust, suveräänsust ja sõltumatust või stabiilsust või julgeolekut Ukrainas.

21.7.2022“


Top