EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 32022D1261

Nõukogu otsus (EL) 2022/1261, 18. juuli 2022, millega nimetatakse ametisse Hispaania Kuningriigi esitatud Regioonide Komitee asendusliige

ST/10630/2022/INIT

OJ L 191, 20.7.2022, p. 71–71 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, GA, HR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

In force

ELI: http://data.europa.eu/eli/dec/2022/1261/oj

20.7.2022   

ET

Euroopa Liidu Teataja

L 191/71


NÕUKOGU OTSUS (EL) 2022/1261,

18. juuli 2022,

millega nimetatakse ametisse Hispaania Kuningriigi esitatud Regioonide Komitee asendusliige

EUROOPA LIIDU NÕUKOGU,

võttes arvesse Euroopa Liidu toimimise lepingut, eriti selle artiklit 305,

võttes arvesse nõukogu 21. mai 2019. aasta otsust (EL) 2019/852, millega määratakse kindlaks Regioonide Komitee koosseis, (1)

võttes arvesse Hispaania valitsuse ettepanekut

ning arvestades järgmist:

(1)

Aluslepingu artikli 300 lõike 3 kohaselt koosneb Regioonide Komitee piirkondlike ja kohalike organite esindajatest, kellel on piirkondlike või kohalike organite valimistel saadud mandaat või kes kannavad poliitilist vastutust valitud kogu ees.

(2)

Nõukogu võttis 10. detsembril 2019 vastu otsuse (EL) 2019/2157, (2) millega nimetatakse ametisse Regioonide Komitee liikmed ja asendusliikmed ajavahemikuks 26. jaanuarist 2020 kuni 25. jaanuarini 2025.

(3)

Seoses riiklike volituste lõppemisega, mille põhjal Carlos AGUILAR VÁZQUEZ asendusliikmeks esitati, on Regioonide Komitees vabanenud asendusliikme koht.

(4)

Hispaania valitsus tegi ettepaneku nimetada Regioonide Komitee asendusliikmeks järelejäänud ametiajaks kuni 25. jaanuarini 2025 piirkondliku organi esindaja Juan GARCÍA-GALLARDO FRINGS, kellel on piirkondlikel valimistel saadud mandaat Vicepresidente de la Junta de Castilla y León (Castilla-Leóni autonoomse piirkonna valitsuse asejuht),

ON VASTU VÕTNUD KÄESOLEVA OTSUSE:

Artikkel 1

Regioonide Komitee liikmeks nimetatakse järelejäänud ametiajaks kuni 25. jaanuarini 2025 piirkondliku organi esindaja Juan GARCÍA-GALLARDO FRINGS, kellel on valimistel saadud mandaat Vicepresidente de la Junta de Castilla y León (Castilla-Leóni autonoomse piirkonna valitsuse asejuht).

Artikkel 2

Käesolev otsus jõustub selle vastuvõtmise päeval.

Brüssel, 18. juuli 2022

Nõukogu nimel

eesistuja

Z. NEKULA


(1)  ELT L 139, 27.5.2019, lk 13.

(2)  Nõukogu 10. detsembri 2019. aasta otsus (EL) 2019/2157, millega nimetatakse ametisse Regioonide Komitee liikmed ja asendusliikmed ajavahemikuks 26. jaanuarist 2020 kuni 25. jaanuarini 2025 (ELT L 327, 17.12.2019, lk 78).


Top