EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 32022D0429

Nõukogu otsus (ÜVJP) 2022/429, 15. märts 2022, millega muudetakse otsust 2014/145/ÜVJP, mis käsitleb piiravaid meetmeid seoses Ukraina territoriaalset terviklikkust, suveräänsust ja sõltumatust kahjustava või ohustava tegevusega

ST/7123/2022/INIT

OJ L 87I, 15.3.2022, p. 44–55 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, GA, HR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

Legal status of the document In force

ELI: http://data.europa.eu/eli/dec/2022/429/oj

15.3.2022   

ET

Euroopa Liidu Teataja

LI 87/44


NÕUKOGU OTSUS (ÜVJP) 2022/429,

15. märts 2022,

millega muudetakse otsust 2014/145/ÜVJP, mis käsitleb piiravaid meetmeid seoses Ukraina territoriaalset terviklikkust, suveräänsust ja sõltumatust kahjustava või ohustava tegevusega

EUROOPA LIIDU NÕUKOGU,

võttes arvesse Euroopa Liidu lepingut, eriti selle artiklit 29,

võttes arvesse liidu välisasjade ja julgeolekupoliitika kõrge esindaja ettepanekut

ning arvestades järgmist:

(1)

Nõukogu võttis 17. märtsil 2014 vastu otsuse 2014/145/ÜVJP (1).

(2)

Liit toetab endiselt vankumatult Ukraina suveräänsust ja territoriaalset terviklikkust.

(3)

Venemaa Föderatsiooni president kuulutas 24. veebruaril 2022 välja sõjalise operatsiooni Ukrainas ja Venemaa relvajõud alustasid rünnakut Ukraina vastu. Kõnealuse rünnakuga rikutakse jämedalt Ukraina territoriaalset terviklikkust, suveräänsust ja sõltumatust.

(4)

Euroopa Ülemkogu mõistis oma 24. veebruari 2022. aasta järeldustes kõige karmimalt hukka Venemaa Föderatsiooni provotseerimata ja põhjendamatu sõjalise agressiooni Ukraina vastu. Oma ebaseadusliku sõjategevusega rikub Venemaa rängalt rahvusvahelist õigust ja Ühinenud Rahvaste Organisatsiooni põhikirja põhimõtteid ning õõnestab Euroopa ja ülemaailmset julgeolekut ja stabiilsust. Euroopa Ülemkogu leppis tihedas koostöös liidu partnerite ja liitlastega kokku täiendavates piiravates meetmetes, mis toovad Venemaale tema tegevuse tõttu kaasa ulatuslikud ja tõsised tagajärjed.

(5)

Nõukogu võttis 25. veebruaril 2022 vastu otsuse (ÜVJP) 2022/329, (2) millega muudeti loetellu kandmise kriteeriume, et hõlmata isikud ja üksused, kes toetavad Venemaa Föderatsiooni valitsust ja saavad selle tegevusest kasu, isikud ja üksused, kes on Vene Föderatsiooni valitsuse oluliseks tuluallikaks, ning loetellu kantud isikute või üksustega seotud füüsilised või juriidilised isikud.

(6)

Võttes arvesse olukorra tõsidust, on nõukogu seisukohal, et otsuse 2014/145/ÜVJP lisas esitatud loetelusse isikutest, üksustest ja asutustest, kelle suhtes kohaldatakse piiravaid meetmeid, tuleks lisada 15 isikut ja 9 üksust.

(7)

Otsust 2014/145/ÜVJP tuleks seetõttu vastavalt muuta,

ON VASTU VÕTNUD KÄESOLEVA OTSUSE:

Artikkel 1

Otsuse 2014/145/ÜVJP lisa muudetakse vastavalt käesoleva otsuse lisale.

Artikkel 2

Käesolev otsus jõustub selle Euroopa Liidu Teatajas avaldamise päeval.

Brüssel, 15. märts 2022

Nõukogu nimel

eesistuja

J.-Y. LE DRIAN


(1)  Nõukogu 17. märtsi 2014. aasta otsus 2014/145/ÜVJP, mis käsitleb piiravaid meetmeid seoses Ukraina territoriaalset terviklikkust, suveräänsust ja sõltumatust kahjustava või ohustava tegevusega (ELT L 78, 17.3.2014, lk 16).

(2)  Nõukogu 25. veebruari 2022. aasta otsus (ÜVJP) 2022/329, millega muudetakse otsust 2014/145/ÜVJP, mis käsitleb piiravaid meetmeid seoses Ukraina territoriaalset terviklikkust, suveräänsust ja sõltumatust kahjustava või ohustava tegevusega (ELT L 50, 25.2.2022, lk 1).


LISA

Otsuse 2014/145/ÜVJP lisas esitatud isikute, üksuste ja asutuste loetellu lisatakse järgmised isikud.

Isikud

 

Nimi

Identifitseerimisandmed

Põhjendused

Loetellu kandmise kuupäev

„879.

Roman Arkadyevich ABRAMOVICH (vene keeles: Роман Аркадьевич Абрамович)

Vladimir Putinile lähedane oligarh. Evrazi suuraktsionär. Tšukotka endine kuberner.

Sünniaeg: 24.10.1966

Sünnikoht: Saratov, Venemaa Föderatsioon

Kodakondsus: Venemaa

Sugu: mees

Seotud isikud: Vladimir Putin

Seotud üksused: Chelsea F.C., Evraz Group SA, LLC Evraz Holding, Millhouse Capital.

Roman Abramovich on Venemaa oligarh, kellel on pikaajalised lähedased sidemed Vladimir Putiniga. Tal on olnud privilegeeritud ligipääs presidendile ja nendevahelised suhted on endiselt väga head. Need sidemed Venemaa juhiga on aidanud tal säilitada oma märkimisväärset jõukust. Ta on suuraktsionär terasekontsernis Evraz, mis on üks suuremaid Venemaa maksumaksjaid.

Seetõttu on ta saanud kasu Venemaa otsustusõiguslikelt isikutelt, kes vastutavad Krimmi annekteerimise ja Ukraina destabiliseerimise eest. Samuti on ta üks juhtivaid Venemaa ettevõtjaid, kes on seotud majandussektoritega, mis on Krimmi annekteerimise ja Ukraina destabiliseerimise eest vastutava Venemaa Föderatsiooni valitsuse jaoks oluliseks tuluallikaks.

15.3.2022

880.

German Borisovich KHAN (vene keeles: Герман Борисович Хан)

Vladimir Putinile lähedane oligarh. Alfa Groupi suuraktsionär

Sünniaeg: 24.10.1961

Sünnikoht: Kiiev, Ukraina

Kodakondsus: Venemaa

Sugu: mees

Seotud isikud: Vladimir Putin, Mikhail Fridman, Petr Aven, Alexey Kuzmichev

Seotud üksused: Alfa Group, Alfa Bank

German Khan on üks suuraktsionäre Alfa Groupis, millesse kuulub Alfa Bank, mis on üks suuremaid Venemaa maksumaksjaid. Teda peetakse üheks mõjukaimaks isikuks Venemaal. Nagu teistelgi Alfa Bank’i omanikel (Mikhail Fridman ja Petr Aven) on tal lähedased suhted Vladimir Putiniga ning need suhted on neile jätkuvalt vastastikku kasulikud. Alfa Groupi omanikud saavad nendest suhetest ärilist ja juriidilist kasu. Vladimir Putini vanim tütar Maria juhtis heategevusprojekti Alfa-Endo, mida rahastas Alfa Bank. Vladimir Putin tasustas Alfa Groupi lojaalsust Venemaa võimudele, andes poliitilist abi Alfa Groupi välisinvesteeringute kavadele.

Seetõttu annab ta aktiivselt materiaalset või rahalist toetust Krimmi annekteerimise või Ukraina destabiliseerimise eest vastutavatele Venemaa otsustusõiguslikele isikutele ning saab nende tegevusest kasu. Samuti on ta üks juhtivaid Venemaa ettevõtjaid, kes on seotud majandussektoritega, mis on Krimmi annekteerimise ja Ukraina destabiliseerimise eest vastutava Venemaa Föderatsiooni valitsuse jaoks oluliseks tuluallikaks.

15.3.2022

881.

Viktor Filippovich RASHNIKOV (vene keeles: Виктор Филиппович Рашников)

Oligarh. Terasetootja Magnitogorsk Iron & Steel Works (MMK) omanik, selle direktorite nõukogu esimees ja strateegilise planeerimise komitee esimees.

Sünniaeg: 3.10.1948

Sünnikoht: Magnitogorsk, Venemaa Föderatsioon

Kodakondsus: Venemaa

Sugu: mees

Seotud üksused: Magnitogorsk Iron & Steel Works (MMK)

Viktor Rashnikov on üks juhtivaid Venemaa oligarhe, kes on terasetootja Magnitogorsk Iron & Steel Works (MMK) omanik ja direktorite nõukogu esimees. MMK on üks Venemaa suurimaid maksumaksjaid. Äriühingu maksukoormus suurenes hiljuti, suurendades oluliselt Venemaa riigieelarvesse laekuvat tulu.

Seetõttu on ta üks juhtivaid Venemaa ettevõtjaid, kes on seotud majandussektoritega, mis on Krimmi annekteerimise ja Ukraina destabiliseerimise eest vastutava Venemaa Föderatsiooni valitsuse jaoks oluliseks tuluallikaks.

15.3.2022

882.

Alexey Viktorovich KUZMICHEV (vene keeles: Алексей Викторович Кузьмичёв)

Vladimir Putinile lähedane oligarh. Üks Alfa Groupi suuraktsionäre.

Sünniaeg: 15.10.1962

Sünnikoht: Kirov, Venemaa Föderatsioon

Kodakondsus: Venemaa

Sugu: mees

Seotud isikud: Vladimir Putin, Mikhail Fridman, Petr Aven, German Khan

Seotud üksused: Alfa Group, Alfa Bank

Alexey Kuzmichev on suuraktsionär Alfa Groupis, mis hõlmab Alfa Bank’i, mis on üks suuremaid Venemaa maksumaksjaid. Teda peetakse üheks mõjukaimaks isikuks Venemaal. Tal on selged sidemed Venemaa presidendiga. Vladimir Putini vanim tütar Maria juhtis heategevusprojekti Alfa-Endo, mida rahastas Alfa Bank. Vladimir Putin tasustas Alfa Groupi lojaalsust Venemaa võimudele, andes poliitilist abi Alfa Groupi välisinvesteeringute kavadele.

Seetõttu annab ta aktiivselt materiaalset või rahalist toetust Krimmi annekteerimise või Ukraina destabiliseerimise eest vastutavatele Venemaa otsustusõiguslikele isikutele ning saab nende tegevusest kasu. Samuti on ta üks juhtivaid Venemaa ettevõtjaid, kes on seotud majandussektoritega, mis on Krimmi annekteerimise ja Ukraina destabiliseerimise eest vastutava Venemaa Föderatsiooni valitsuse jaoks oluliseks tuluallikaks.

15.3.2022

883.

Alexander Alexandrovich MIKHEEV (Venemaa: Александр Александрович Михеев)

JSC Rosoboronexport tegevjuht

Sünniaeg: 18.11.1961

Sünnikoht: Moskva, Venemaa

Kodakondsus: Venemaa Föderatsioon

Sugu: mees

Seotud isikud: Sergey Chemezov

Seotud üksused: Rosoboronexport, Rostec, Föderaalne Sõjalis-Tehnilise Koostöö Amet

Alexander Mikheev on tegevjuht Rosoboronexportis, mis on sõjaliste ja kahesuguse kasutusega kaupade, tehnoloogiate ja teenuste ainus ametlik, riiklik ekspordi ja impordi vahendaja Venemaal. Rosoboronexport on riigi omandis oleva äriühingu Rostec tütarettevõtja. Rostec teeb järelevalvet sõjaliste tehnoloogiate alaste uuringute ja nende tehnoloogiate arendamise üle ning selle omandis on mitu tootmisüksust, mis mängivad olulist rolli nende tehnoloogiate siirmises kasutamiseks lahinguväljal. Relvamüük on Venemaa valitsuse jaoks oluline tuluallikas. Seda kasutatakse ka Venemaa majanduslike ja strateegiliste eesmärkide saavutamiseks. Aastatel 2000–2020 müüs Rosoboronexport välismaistele klientidele relvi 180 miljardi USA dollari eest.

Seetõttu on ta üks juhtivaid ettevõtjaid, kes on seotud majandussektoritega, mis on Krimmi annekteerimise ja Ukraina destabiliseerimise eest vastutava Venemaa Föderatsiooni valitsuse jaoks oluliseks tuluallikaks.

15.3.2022

884.

Alexander Nikolayevich SHOKHIN (vene keeles: Александр Николаевич ШОХИН)

Venemaa Töösturite ja Ettevõtjate Liidu president

Mechel PAO direktorite nõukogu aseesimees

Erakonna „Ühtne Venemaa“ ülemnõukogu büroo liige

Sünniaeg: 25.12.1951

Sünnikoht: Savinskoye, Kirillovsky rajoon, Venemaa Föderatsioon

Kodakondsus: Venemaa

Sugu: mees

Alexander Nikolayevich Shokhin on Venemaa Töösturite ja Ettevõtjate Liidu, mis on Venemaa ärihuve edendav lobirühm, president. Ta on ka Mechel PAO direktorite nõukogu aseesimees; Mechel PAO on üks Venemaa juhtivaid kaevandus- ja metallurgiaettevõtteid ning Venemaa Föderatsiooni valitsuse jaoks tuluallikaks.

Pärast Krimmi annekteerimist Venemaa poolt teatas Shokhin avalikult, et lääne võimaliku majandusblokaadi tagajärgedest hoidumiseks on Krimmi vaja suunata rohkem Venemaa investeeringuid. Shokhin osales 24. veebruaril 2022 Kremlis oligarhide kohtumisel Vladimir Putiniga, et arutada Lääne sanktsioonide järgse tegevuse mõju. Asjaolu, et teda kutsuti sellel kohtumisel osalema näitab, et ta kuulub Vladimir Putinile lähedaste oligarhide siseringi ning et ta toetab või rakendab tegevust või poliitikat, mis kahjustab või ohustab Ukraina territoriaalset terviklikkust, suveräänsust ja sõltumatust ning stabiilsust ja julgeolekut.

15.3.2022

 

 

 

See näitab, et ta on üks juhtivaid ettevõtjaid, kes on seotud majandussektoritega, mis on Krimmi annekteerimise ja Ukraina destabiliseerimise eest vastutava Venemaa valitsuse jaoks oluliseks tuluallikaks.

 

885.

Andrey Valerievich RYUMIN (vene keeles: Андрей Валерьевич Рюмин)

Rosseti PJSC tegevdirektor (varem kuni 2014. aasta augustini tuntud kui Russian Grids), juhatuse esimees

Sünniaeg: 12.6.1980

Kodakondsus: Venemaa

Sugu: mees

Andrey Ryumin on Venemaa riigi kontrollitava äriühingu Rosseti PJSC tegevdirektor; Rosseti PJSC on energiavõrkude operaator, mis osutab Venemaal tehnoloogilisi ühendusteenuseid, elektrienergia ülekande- ja jaotusteenuseid.

Rosseti PJSC ehitas „Port“ alajaama, mis varustab Krimmi silla raudteevedu ja Tamani meresadama kuivlasti osa, samuti kiirteid, eelkõige M25 Novorossiiski-Kertši väina kiirteed.

15.3.2022

 

 

 

Ryumin osales 24. veebruaril 2022 Kremlis oligarhide kohtumisel Vladimir Putiniga, et arutada Lääne sanktsioonide järgse tegevuse mõju. Asjaolu, et teda kutsuti sellel kohtumisel osalema näitab, et ta kuulub Vladimir Putinile lähedaste oligarhide siseringi ning et ta toetab või rakendab tegevust või poliitikat, mis kahjustab või ohustab Ukraina territoriaalset terviklikkust, suveräänsust ja sõltumatust ning stabiilsust ja julgeolekut.

 

See näitab, et ta on üks juhtivaid ettevõtjaid, kes on seotud majandussektoriga, mis on Krimmi annekteerimise ja Ukraina destabiliseerimise eest vastutava Venemaa Föderatsiooni valitsuse jaoks oluliseks tuluallikaks.

886.

Armen Sumbatovich GASPARYAN (vene keeles: Армен Сумбатович ГAСПАРЯН)

Publitsist, propagandist, Russia Today juhatuse liige

Sünniaeg: 4.7.1975

Sünnikoht: Moskva, Venemaa Föderatsioon

Kodakondsus: Venemaa

Armen Gasparyan juhib Venemaa meediaväljaande Sputnik jaoks oma saadet „Nablyudenye“ ja raadiosaadet „Vesti FM“. Ta avaldab ka raamatuid ja audioraamatuid ning osaleb eksperdina teise propagandisti, Vladimir Solovyovi raadiosaates „Polnyi kontakt“ („Täiskontakt“).

Gasparian on järjepidevalt levitanud Kremli propagandale vastavaid narratiive. Ta on tuginenud loogiliselt vigastele arutluskäikudele rahvusvaheliste suhete selgitamisel, eitanud Ukraina suveräänsust Krimmis ja kaitsenud Venemaa tegevust Kertši väinas, kui Venemaa hõivas Ukraina laeva.

15.3.2022

 

 

Sugu: mees

Ta jätkab Venemaa-meelse propaganda avaldamist seoses Venemaa sissetungiga Ukrainasse ja eitab aktiivselt Ukraina suveräänsust.

Seetõttu toetab ta tegevust või poliitikat, mis kahjustab või ohustab Ukraina territoriaalset terviklikkust, suveräänsust ja sõltumatust ning Ukraina stabiilsust ja julgeolekut.

 

887.

Artyom/Artem Grigoryevich SHEYNIN (vene keeles: Артём Григорьевич ШЕЙНИН)

Venemaa propagandist ja riigi kontrollitava 1. telekanali (Channel One) vestlussaate „Vremya Pokazhet“ („Aeg näitab“) juht. (Vene keeles: Первый канал)

Sünniaeg: 26.1.1966

Sünnikoht: Moskva, Venemaa Föderatsioon

Sugu: mees

Kodakondsus: Venemaa

Artyom Sheynin on Venemaa propagandist ja riigi kontrollitava 1. telekanali (Channel One) vestlussaate „Vremya Pokazhet“ („Aeg näitab“) juht. Ta tegi avaldusi Krimmi ebaseadusliku annekteerimise ning nn Donetski Rahvavabariigi ja Luganski Rahvavabariigi sõltumatuse tunnustamise toetuseks. Oma otseülekannetes õhutab Sheynin etnilist vihkamist ukrainlaste ja venelaste vahel, eitab Ukraina suveräänsust ja territoriaalset terviklikkust ning laimab Putini vastaseid isikuid Venemaal.

Rääkides 24. veebruarist 2022 ehk päevast, mil algas Venemaa täiemahuline põhjendamatu sõjaline agressioon Ukrainasse vastu, märkis Sheynin, et Venemaa operatsioon Ukrainas oli vältimatu ja selle eesmärk oli sundida Ukraina ametivõime hoidma rahu.

Seetõttu toetab ta tegevust või poliitikat, mis kahjustab või ohustab Ukraina territoriaalset terviklikkust, suveräänsust ja sõltumatust ning Ukraina stabiilsust ja julgeolekut.

15.3.2022

888.

Dmitry Jevgenevich KULIKOV (vene keeles: Дмитрий Евгеньевич КУЛИКОВ)

Suhteid SRÜ riikidega ja suhteid kaasmaalastega käsitleva Venemaa Föderatsiooni Riigiduuma komisjoni ekspert.

Filmiprodutsent, tele- ja raadiosaadete juht.

Venemaa Föderatsiooni kaitseministeeriumi avaliku nõukogu liige

Sünniaeg: 18.11.1967

Sünnikoht: Shakhtyorsk, Donbassi piirkond, Ukraina

Kodakondsus: Venemaa

Sugu: mees

Dmitry Kulikov on Kremli propagandist. Ta on esitanud riigile kuuluvates telekanalites Kremli narratiivile vastavaid väiteid Donbassi piirkonna olukorra kohta. Samuti on ta õigustanud Venemaa ametivõimude tegevust, mis ohustab Ukraina terviklikkust ja territoriaalset suveräänsust, näiteks Minski kokkulepete rakendamise peatamist või otsust tunnustada „Donbassi ja Luganski iseseisvaid vabariike“.

Seetõttu toetab ta tegevust või poliitikat, mis kahjustab või ohustab Ukraina territoriaalset terviklikkust, suveräänsust ja sõltumatust ning Ukraina stabiilsust ja julgeolekut.

15.3.2022

889.

Konstantin Lvovich ERNST (vene keeles: Константин Львович ЭРНСТ)

Kanali One Russia tegevjuht (Vene keeles: Первый канал)

Sünniaeg: 6.2.1961

Sünnikoht: Moskva, Venemaa Föderatsioon

Kodakondsus: Venemaa

Sugu: mees

Konstantin Ernst on kanali One Russia tegevjuht – tegemist on Venemaa ühe suurima meediaettevõttega, mida Venemaa võimud on palju aastaid propaganda eesmärgil kasutanud. Oma ametikohal vastutab ta Venemaa võimude Ukraina-vastase propaganda korraldamise ja levitamise eest.

Samuti on ta saanud kõrgeimaid riiklikke auhindu, sealhulgas ordeni teenete eest isamaa ees, sõpruse ordeni, valitsuse ja Venemaa Föderatsiooni presidendi tänukirju ja auhindu ning medali Süürias läbiviidud sõjalises operatsioonis osalejale.

Seetõttu toetab ta tegevust või poliitikat, mis kahjustab või ohustab Ukraina territoriaalset terviklikkust, suveräänsust ja sõltumatust või Ukraina stabiilsust või julgeolekut. Ta on samuti üks juhtivaid ettevõtjaid, kes on seotud majandussektoritega, mis on Krimmi annekteerimise ja Ukraina destabiliseerimise eest vastutava Venemaa valitsuse jaoks oluliseks tuluallikaks.

15.3.2022

890.

Marina Vladimirovna SECHINA (vene keeles: Марина Владимировна СЕЧИНА)

LLC „Stankoflot“ omanik

Sünniaeg: 1962

Kodakondsus: Venemaa

Sugu: naine

Marina Sechina on Rosnefti tegevjuhi Igor Sechini endine abikaasa. Ta on on isikliku kasu saamiseks ära kasutanud suhteid erinevate isikutega Venemaa valitsuses ning Venemaa ettevõtlusstruktuurides, sealhulgas suhteid oma endise abikaasaga.

Sechina omandis olevad ettevõtted osalesid 2014. aastal Sochis (Sotši) toimunud taliolümpiamängude ettevalmistamisel. Talle kuulub LLC „Stankoflot“, millega on hankemenetlusi korraldamata sõlminud lepinguid kõrgtehnoloogilise tööstustoodangu arendamise, tootmise ja toetamisega tegelev riigi omandis äriühing Rostec. Lisaks on ta FTSSR CJSC juht ja RK-Telekom osanik.

Sellest tulenevalt saab ta kasu Krimmi annekteerimise või Ukraina destabiliseerimise eest vastutavate Venemaa otsustusõiguslike isikute tegevusest ning Krimmi annekteerimise ja Ukraina destabiliseerimise eest vastutava Venemaa Föderatsiooni valitsuse tegevusest.

15.3.2022

891.

Suleyman Abusaidovich KERIMOV (vene keeles: Сулейман Абусаидович КЕРИМОВ)

Finants- ja tööstuskontserni Nafta Moscow omanik.

Dagestani Vabariiki esindav Föderatsiooninõukogu liige.

Sünniaeg: 12.3.1966

Sünnikoht: Derbent, Dagestan, Venemaa Föderatsioon

Kodakondsus: Venemaa

Sugu: mees

Suleyman Kerimov on finants- ja tööstuskontserni Nafta Moscow omanik. Kerimovi ja tema perekonna varade netoväärtus on hinnanguliselt 9,8 miljardit USA dollarit. Ta sai suuri summasid Sergei Rolduginilt, kelle hoole all on Vladimir Putini varad.

24. veebruaril 2022 osales Kerimov Kremlis oligarhide kohtumisel Vladimir Putiniga, et arutada Lääne sanktsioonide järgse tegevuse mõju. Asjaolu, et teda kutsuti sellel kohtumisel osalema näitab, et ta kuulub Vladimir Putinile lähedaste oligarhide siseringi ning toetab või rakendab tegevust või poliitikat, mis kahjustab või ohustab Ukraina territoriaalset terviklikkust, suveräänsust ja sõltumatust ning stabiilsust ja julgeolekut.

15.3.2022

 

 

 

Seetõttu on ta juhtiv ettevõtja, kes seotud majandussektoritega, mis on Krimmi annekteerimise ja Ukraina destabiliseerimise eest vastutava Venemaa valitsuse jaoks oluliseks tuluallikaks.

 

892.

Tigran Oganesovich KHUDAVERDYAN (vene keeles: Тигран Оганесович ХУДАВЕРДЯН)

Yandex NV tegevdirektor ja tegevjuhi asetäitja

Sünniaeg: 28.12.1981

Sünnikoht: Yerevan (Jerevan), Armeenia

Kodakondsus: Armeenia

Sugu: mees

Tigran Khudaverdyan on Yandexi tegevdirektor – tegemist on Venemaa ühe juhtiva äriühinguga, mis tegeleb masinõppepõhiste nutitoodete ja -teenustega. Yandexi endise meediajuhi süüdistuse kohaselt mängib äriühing võtmerolli Ukraina sõda puudutava info varjamisel venelaste eest. Lisaks on äriühing hoiatanud nende otsingumootori kaudu Ukraina kohta infot otsivaid Vene kasutajaid internetis leiduva ebausaldusväärse info eest pärast seda kui Venemaa valitsus avaldatud materjali tõttu Vene meediat ähvardas.

15.3.2022

 

 

 

Khudaverdyan osales 24. veebruaril 2022 Kremlis oligarhide kohtumisel Vladimir Putiniga, et arutada Lääne sanktsioonide järgse tegevuse mõju. Asjaolu, et teda kutsuti sellel kohtumisel osalema näitab, et ta kuulub Vladimir Putinile lähedaste oligarhide siseringi ning toetab või rakendab tegevust või poliitikat, mis kahjustab või ohustab Ukraina territoriaalset terviklikkust, suveräänsust ja sõltumatust ning stabiilsust ja julgeolekut. Lisaks on ta üks juhtivaid ettevõtjaid, kes on seotud majandussektoritega, mis on Krimmi annekteerimise ja Ukraina destabiliseerimise eest vastutava Venemaa Föderatsiooni valitsuse jaoks oluliseks tuluallikaks.

 

893.

Vladimir Valerievich RASHEVSKY / Vladimir Valeryevich RASHEVSKIY

(vene keeles: Владимир Валерьевич РАШЕВСКИЙ)

EuroChem Group AG tegevjuht ja direktor

Sünniaeg: 29.9.1973

Sünnikoht: Moskva, Venemaa Föderatsioon

Kodakondsus: Venemaa

Sugu: mees

Vladimir Rashevsky on EuroChem Group AG, ühe maailma suurima mineraalväetiste tootja tegevjuht ja direktor. Varem, ajavahemikul 2004–2020, oli ta söega tegeleva äriühingu JSC SUEK tegevjuht. Tegemist on suurte Venemaa äriühingutega, mille üheks omanikuks on Vene miljardär Andrei Melnichenko ning mis loovad ja toovad Venemaa valitsusele olulist tulu. Samuti teevad nad koostööd Venemaa ametivõimudega, sealhulgas Vladimir Putiniga. EuroChem Group äriühingud tarnisid Donbassi okupeeritud aladele ammooniumnitraati. SUEK allkirjastas Krimmi sanatooriumidega lepinguid töötajate terviseprogrammide jaoks.

Seetõttu annab ta materiaalset või rahalist toetust Krimmi annekteerimise ja Ukraina destabiliseerimise eest vastutavale Venemaa Föderatsiooni valitsusele või saab selle tegevusest kasu.

Rashevsky osales 24. veebruaril 2022 Kremlis oligarhide kohtumisel Vladimir Putiniga, et arutada Lääne sanktsioonide järgse tegevuse mõju. Asjaolu, et teda kutsuti sellel kohtumisel osalema näitab, et ta kuulub Vladimir Putinile lähedaste oligarhide siseringi ning toetab või rakendab tegevust või poliitikat, mis kahjustab või ohustab Ukraina territoriaalset terviklikkust, suveräänsust ja sõltumatust ning stabiilsust ja julgeolekut.

15.3.2022“

Üksused

 

Nimi

Identifitseerimisandmed

Põhjendused

Loetellu kandmise kuupäev

„57.

ROSNEFT AERO (RN AERO) (vene keeles: Роснефть-Аэро / РН-Аэро)

Aadress: 15, Malaya Kaluzhskaya Str., Moscow, 119071, Russian Federation

Telefon: +7 (499) 517-76-56; +7 (499) 517-76-55 (faks)

Veebisait: https://www.rosneft-aero.ru/en/

E-post: info@rn-aero.rosneft.ru

Rosneft Aero tarnib lennukikütust Simferopoli lennuväljale, mis pakub lennuühendust ebaseaduslikult annekteeritud Krimmi territooriumi ja Sevastopoli ning Venemaa vahel. Sellega aitab see äriühing kaasa Krimmi poolsaare integreerimisele Venemaa Föderatsiooni.

Seetõttu toetab Rosneft Aero materiaalselt või rahaliselt tegevust, mis kahjustab või ohustab Ukraina territoriaalset terviklikkust, suveräänsust ja sõltumatust.

15.3.2022

58.

JSC ROSOBORONEXPORT (vene keeles: AO Рособоронэкспорт)

Aadress: 27 Stromynka Str., Moscow, 107076, Russian Federation

Telefon: +7 (495) 739 60 17 / +7 (495) 534 61 40

Veebisait: http://roe.ru/eng/

E-post: roe@roe.ru

Rosoboronexport on sõjaliste ja kahesuguse kasutusega kaupade, tehnoloogiate ja teenuste ainus ametlik, riiklik ekspordi ja impordi vahendaja Venemaal. Rosoboronexport riigi omandis oleva äriühingu Rostec tütarettevõtja. Rostec teeb järelevalvet sõjaliste tehnoloogiate alaste uuringute ja nende tehnoloogiate arendamise üle ning selle omandis on mitu tootmisüksust, mis mängivad olulist rolli nende tehnoloogiate siirmises kasutamiseks lahinguväljal. Relvamüük on Venemaa valitsuse jaoks oluline kõva valuuta allikas. Seda kasutatakse ka Venemaa majanduslike ja strateegiliste eesmärkide saavutamiseks. Aastatel 2000–2020 müüs Rosoboronexport välismaistele klientidele relvi 180 miljardi USA dollari eest.

Seetõttu on Rosoboronexport seotud majandussektoritega, mis on Krimmi annekteerimise ja Ukraina destabiliseerimise eest vastutava Venemaa Föderatsiooni valitsuse jaoks oluliseks tuluallikaks.

15.3.2022

59.

JSC NPO High Precision Systems (vene keeles: АО НПО Высокоточные комплексы)

Aadress: 7 Kievskaya Str., Moscow, 121059, Russian Federation

Telefon:+7 (495) 981-92-77 Faks: +7 (495) 981-92-78

E-post: npovk@npovk.ru

Veebisait: https://www.npovk.ru

High Precision Systems on Venemaa relvaarendaja ja -tootja. See äriühing on juhtiv taktikaliste ballistiliste rakettide süsteemide väljatöötaja ja tootja Venemaal. High Precision Systems on Rosteci tütarettevõtja.

Venemaa relvajõud kasutasid High Precision Systems toodetud relvi Venemaa ebaseadusliku sissetungi ajal Ukrainasse 2022. aastal. Seetõttu vastutab High Precision Systems Ukraina territoriaalset terviklikkust, suveräänsust ja sõltumatust kahjustava või ohustava tegevuse materiaalse või rahalise toetamise eest.

15.3.2022

60.

JSC Kurganmashzavod (vene keeles: ПАО Курганмашзавод)

Aadress: 17 1J Mashinostroitely Ave., 640021, Kurgan, Russian Federation

Telefon: +7 (3522) 23-20-83,+7 (3522) 47-19-99; Faks: +7 (3522) 23-20-71, +7 (3522) 23-20-82

E-post: kmz@kmz.ru

Veebisait: https://www.kurganmash.ru

Kurganmashzavod on Venemaa sõjalis-tööstusliku kompleksi suurettevõtja. Venemaa kasutas Kurganmashzavodi poolt Venemaa relvajõududele tarnitud jalaväe lahingumasinaid BMP-3 oma ebaseadusliku sissetungi ajal Ukrainasse 2022. aastal.

Seetõttu vastutab Kurganmashzavod Ukraina territoriaalset terviklikkust, suveräänsust ja sõltumatust kahjustava või ohustava tegevuse materiaalse või rahalise toetamise eest.

15.3.2022

61.

JSC Russian Helicopters (vene keeles: AO Вертолеты России)

Aadress: 1 Bolshaya Pionerskaya Str., 115054, Moscow, Russian Federation

Telefon: +7 (495) 981-63-67

Veebisait: http://www.russianhelicopters.aero

E-post: info@rhc.aero

Russian Helicopters on koptereid tootev Venemaa suurettevõtja. Venemaa kasutas Russian Helicoptersi toodetud sõjaväekoptereid Ka-52 Alligator oma ebaseadusliku sissetungi ajal Ukrainasse 2022. aastal.

Seetõttu vastutab Russian Helicopters Ukraina territoriaalset terviklikkust, suveräänsust ja sõltumatust kahjustava või ohustava tegevuse materiaalse või rahalise toetamise eest.

15.3.2022

62.

PJSC United Aircraft Corporation (vene keeles: ПАО Объединённая авиастроительная корпорация)

Aadress: 1 Bolshaya Pionerskaya Str., 115054, Moscow, Russian Federation

Telefon: +7 (495) 926-1420

Veebisait: https://www.uacrussia.ru/

E-post: office@uacrussia.ru

United Aircraft Corporation on Venemaa tsiviil- ja sõjalennukitootja. Koos oma sidusettevõtjatega kontrollib see ettevõtja 100 % Venemaa sõjalennukitööstusest.

Venemaa kasutas United Aircraft Corporationi toodetud hävitajat oma ebaseadusliku sissetungi ajal Ukrainasse 2022. aastal.

Seetõttu vastutab United Aircraft Corporation Ukraina territoriaalset terviklikkust, suveräänsust ja sõltumatust kahjustava või ohustava tegevuse materiaalse või rahalise toetamise eest.

15.3.2022

63.

JSC United Shipbuilding Corporation (vene keeles: АО Объединённая Судостроительная Корпорация)

Aadress: 11 Bolshaya Tatarskaya Str., Moscow 115184, Russian Federation

Telefon: +7 495 617 33 00

Veebisait: https://www.aoosk.ru

E-post: info@aoosk.ru

United Shipbuilding Corporation on riigi omandis olev Venemaa laevaehituskonglomeraat ja peamine Venemaa laevastikku sõjalaevadega varustav ettevõtja. Sellele ettevõtjale kuulub hulk laevaehitustehaseid ja insereneribüroosid.

United Shipbuilding Corporationi ehitatud suur maabumislaev Pjotr Morgunov (projekt 11711) osales Venemaa ebaseadusliku sissetungi ajal Ukrainasse 2022. aastal. Samuti osales Venemaa Ukraina-vastases agressioonis Musta mere laevastiku patrull-laev Vassili Bõkov (projekt 22160), mille on välja töötanud United Shipbuilding Corporation.

Lisaks töötas United Shipbuilding Corporationi inseneribüroo Almaz välja korvetid (projekt 22800), millest osa ehitati ebaseaduslikult annekteeritud Krimmi ja Sevastopoli territooriumil asuvates laevaehitustehastes, mis aitas kaasa Krimmi poolsaare militariseerimisele.

Seetõttu vastutab JSC United Shipbuilding Corporation Ukraina territoriaalset terviklikkust, suveräänsust ja sõltumatust kahjustava või ohustava tegevuse materiaalse või rahalise toetamise eest.

15.3.2022

64.

JSC Research and Production Corporation URALVAGONZAVOD (vene keeles: АО „Научно-производственная корпорация УралВагонЗавод“)

Aadress: 28 Vostochnoe shosse, 622007, Nizhny Tagil, Sverdlovsk region, Russian Federation

Telefon: +7 3435 34 5000; +7 3435 33 47 12

E-post: web@uvz.ru

Veebisait: http://uralvagonzavod.ru

Uralvagonzavod on suur Venemaa masinaehitusettevõtja. See on Venemaa ainus tankitootja.

Venemaa kasutas Uralvagonzavodi poolt Venemaa relvajõududele tarnitud tanke T-72B3 oma ebaseadusliku sissetungi ajal Ukrainasse 2022. aastal. Seetõttu vastutab Uralvagonzavod Ukraina territoriaalset terviklikkust, suveräänsust ja sõltumatust kahjustava või ohustava tegevuse materiaalse või rahalise toetamise eest.

15.3.2022

65.

JSC Zelenodolsk Shipyard [A.M. Gorky Zelenodolsk Plant] (vene keeles: АО „Зеленодольский завод имени А. М. Горького“)

Aadress: 5, Zavodskaya Str., 422546 Zelenodolsk, Republic of Tatarstan, Russian Federation

Telefon: +7 (84371) 5-76-10, faks: +7 (84371) 5-78-00

Veebisait: https://www.zdship.ru

E-post: nfo@zdship.ru

Zelenodolsk Shipyard on üks Venemaa suuremaid laevaehitusettevõtjaid. See ettevõtja ehitas Musta mere laevastiku patrull-laeva Vassili Bõkov, mis osales Venemaa Ukraina-vastases agressioonis 2022. aastal. Patrull-laev Vassili Bõkov osales 24. veebruaril 2022 toimepandud rünnakus Ukraina sõdurite vastu, kes kaitsesid Zmijinõi saart (Snake Island / Ussisaar).

Seetõttu vastutab Zelenodolsk Shipyard Ukraina territoriaalset terviklikkust, suveräänsust ja sõltumatust kahjustava või ohustava tegevuse materiaalse või rahalise toetamise eest.

15.3.2022“


Top