EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 32022D0241

Nõukogu otsus (ÜVJP) 2022/241, 21. veebruar 2022, millega muudetakse otsust 2014/145/ÜVJP, mis käsitleb piiravaid meetmeid seoses Ukraina territoriaalset terviklikkust, suveräänsust ja sõltumatust kahjustava või ohustava tegevusega

ST/5713/2022/INIT

OJ L 40, 21.2.2022, p. 23–25 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, GA, HR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

In force

ELI: http://data.europa.eu/eli/dec/2022/241/oj

21.2.2022   

ET

Euroopa Liidu Teataja

L 40/23


NÕUKOGU OTSUS (ÜVJP) 2022/241,

21. veebruar 2022,

millega muudetakse otsust 2014/145/ÜVJP, mis käsitleb piiravaid meetmeid seoses Ukraina territoriaalset terviklikkust, suveräänsust ja sõltumatust kahjustava või ohustava tegevusega

EUROOPA LIIDU NÕUKOGU,

võttes arvesse Euroopa Liidu lepingut, eriti selle artiklit 29,

võttes arvesse liidu välisasjade ja julgeolekupoliitika kõrge esindaja ettepanekut

ning arvestades järgmist:

(1)

Nõukogu võttis 17. märtsil 2014 vastu otsuse 2014/145/ÜVJP (1).

(2)

Euroopa Liit ei tunnusta Krimmi ja Sevastopoli ebaseaduslikku annekteerimist Venemaa Föderatsiooni poolt, mõistes selle jätkuvalt hukka, ning ei tunnusta seetõttu ebaseaduslikult annekteeritud Krimmi poolsaarel toimunud nn valimisi.

(3)

Pärast seda, kui Venemaa Föderatsioon korraldas 2021. aasta septembris ebaseaduslikult annekteeritud „Krimmi Autonoomses Vabariigis“ ja Sevastopoli linnas Riigiduuma nn valimised, leiab nõukogu, et otsuse 2014/145/ÜVJP lisas esitatud loetellu isikutest, üksustest ja asutustest, kelle suhtes kohaldatakse piiravaid meetmeid, tuleks lisada viis isikut nende osalemise tõttu Ukraina territoriaalset terviklikkust, suveräänsust ja sõltumatust kahjustavas või ohustavas tegevuses.

(4)

Otsuse 2014/145/ÜVJP lisa tuleks seetõttu vastavalt muuta,

ON VASTU VÕTNUD KÄESOLEVA OTSUSE:

Artikkel 1

Otsuse 2014/145/ÜVJP lisas esitatud loetellu lisatakse käesoleva otsuse lisas loetletud isikud.

Artikkel 2

Käesolev otsus jõustub selle Euroopa Liidu Teatajas avaldamise päeval.

Brüssel, 21. veebruar 2022

Nõukogu nimel

eesistuja

J. BORRELL FONTELLES


(1)  Nõukogu 17. märtsi 2014. aasta otsus 2014/145/ÜVJP, mis käsitleb piiravaid meetmeid seoses Ukraina territoriaalset terviklikkust, suveräänsust ja sõltumatust kahjustava või ohustava tegevusega (ELT L 78, 17.3.2014, lk 16).


LISA

Otsuse 2014/145/ÜVJP lisas esitatud isikute, üksuste ja asutuste loetellu lisatakse järgmised isikud:

 

Nimi

Identifitseerimisandmed

Põhjendused

Loetellu kandmise kuupäev

„204.

Aleksei Yurievich CHERNIAK

(Алексей Юрьевич ЧЕРНЯК)

Sugu: mees

Sünniaeg: 27.8.1973

Sünnikoht: Alma-Ata, Kasahhi NSV (praegune Kasahstan)

Kodakondsus: Venemaa

Alates 19. septembrist 2021 Venemaa Föderatsiooni Riigiduuma liige. Valitud ebaseaduslikult annekteeritud „Krimmi Autonoomsest Vabariigist“ nn Simferopoli valimisringkonnast.

Võimuloleva „Ühtse Venemaa“ partei liige.

Selle ametikoha vastuvõtmisega ja sellel ametikohal tegutsemisega on ta teinud tööd nn Krimmi Vabariigi edasiseks integreerimiseks Venemaa Föderatsiooni ning seeläbi toetanud aktiivselt tegevust ja viinud ellu poliitikat, mis kahjustab või ohustab Ukraina territoriaalset terviklikkust, suveräänsust ja sõltumatust.

21.2.2022

205.

Leonid Ivanovich BABASHOV

(Леонид Иванович БАБАШОВ)

Sugu: mees

Sünniaeg: 31.1.1966

Sünnikoht: Petrovka, Krimmi oblast Ukraina NSV (praegune Ukraina)

Alates 19. septembrist 2021 Venemaa Föderatsiooni Riigiduuma liige. Valitud ebaseaduslikult annekteeritud „Krimmi Autonoomsest Vabariigist“ nn Jevpatorija valimisringkonnast.

Võimuloleva „Ühtse Venemaa“ partei liige.

Selle ametikoha vastuvõtmisega ja sellel ametikohal tegutsemisega on ta teinud tööd nn Krimmi Vabariigi edasiseks integreerimiseks Venemaa Föderatsiooni ning seeläbi toetanud aktiivselt tegevust ja viinud ellu poliitikat, mis kahjustab või ohustab Ukraina territoriaalset terviklikkust, suveräänsust ja sõltumatust.

21.2.2022

206.

Tatiana Georgievna LOBACH

(Татьяна Георгиевна ЛОБАЧ)

Sugu: naine

Sünniaeg:8.1.1974

Sünnikoht: Hmelnõtskõi Ukraina NSV (praegune Ukraina)

Alates 19. septembrist 2021 Venemaa Föderatsiooni Riigiduuma liige. Valitud ebaseaduslikult annekteeritud Sevastopoli linnast nn Sevastopoli valimisringkonnast.

Võimuloleva „Ühtse Venemaa“ partei liige.

Selle ametikoha vastuvõtmisega ja sellel ametikohal tegutsemisega on ta teinud tööd ebaseaduslikult annekteeritud Sevastopoli linna edasiseks integreerimiseks Venemaa Föderatsiooni ning seeläbi toetanud aktiivselt tegevust ja viinud ellu poliitikat, mis kahjustab või ohustab Ukraina territoriaalset terviklikkust, suveräänsust ja sõltumatust.

21.2.2022

207.

Nina Sergeevna FAUSTOVA

(Нина Сергеевна ФАУСТОВА)

Sugu: naine

Sünniaeg: 11.7.1983

Sünnikoht: Kõzõl, Tõva Vabariik, Vene NFSV (praegune Vene Föderatsioon)

Sevastopoli valimiskomisjoni (mis osales ebaseaduslikult annekteeritud „Krimmi Autonoomse Vabariigi“ ja Sevastopoli linna nn valimiste korraldamises 2021. aasta septembris) juhataja.

Selle ametikoha vastuvõtmisega ja sellel ametikohal tegutsemisega on ta aktiivselt toetanud Ukraina territoriaalset terviklikkust, suveräänsust ja sõltumatust kahjustavaid tegevusi ja rakendanud vastavaid poliitikaid Ukraina edasiseks destabiliseerimiseks.

21.2.2022

208.

Aleksandr Evgenevich CHMYHALOV

(Александр Евгеньевич ЧМЫХАЛОВ)

Sugu: mees

Sünniaeg: 13.6.1990

Sevastopoli valimiskomisjoni (mis osales ebaseaduslikult annekteeritud „Krimmi Autonoomse Vabariigi“ ja Sevastopoli linna nn valimiste korraldamises 2021. aasta septembris) asejuhataja.

Võimuloleva „Ühtse Venemaa“ partei liige.

Selle ametikoha vastuvõtmisega ja sellel ametikohal tegutsemisega on ta aktiivselt toetanud Ukraina territoriaalset terviklikkust, suveräänsust ja sõltumatust kahjustavaid tegevusi ja rakendanud vastavaid poliitikaid Ukraina edasiseks destabiliseerimiseks.

21.2.2022“.


Top