EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 32021R0999

Nõukogu rakendusmäärus (EL) 2021/999, 21. juuni 2021, millega rakendatakse määruse (EÜ) nr 765/2006 (milles käsitletakse piiravaid meetmeid Valgevene suhtes) artikli 8a lõiget 1

ST/9745/2021/INIT

OJ L 219I , 21.6.2021, p. 55–56 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, GA, HR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

In force

ELI: http://data.europa.eu/eli/reg_impl/2021/999/oj

21.6.2021   

ET

Euroopa Liidu Teataja

LI 219/55


NÕUKOGU RAKENDUSMÄÄRUS (EL) 2021/999,

21. juuni 2021,

millega rakendatakse määruse (EÜ) nr 765/2006 (milles käsitletakse piiravaid meetmeid Valgevene suhtes) artikli 8a lõiget 1

EUROOPA LIIDU NÕUKOGU,

võttes arvesse Euroopa Liidu toimimise lepingut,

võttes arvesse nõukogu 18. mai 2006. aasta määrust (EÜ) nr 765/2006, milles käsitletakse piiravaid meetmeid Valgevene suhtes, (1) eriti selle artikli 8a lõiget 1,

võttes arvesse liidu välisasjade ja julgeolekupoliitika kõrge esindaja ettepanekut

ning arvestades järgmist:

(1)

Nõukogu võttis 18. mail 2006 vastu määruse (EÜ) nr 765/2006, milles käsitletakse piiravaid meetmeid Valgevene suhtes.

(2)

Euroopa Ülemkogu võttis 24. ja 25. mail 2021 vastu järeldused, milles mõistis karmilt hukka 23. mail 2021 Valgevenes Minskis aset leidnud Ryanairi lennu maanduma sundimise, millega ohustati lennundusohutust, ning ajakirjanik Raman Pratassevitši ja Sofia Sapega kinnipidamise Valgevene ametivõimude poolt. Ülemkogu kutsus nõukogu üles kohaldama piiravaid meetmeid niipea kui võimalik täiendavate isikute ja üksuste suhtes, tuginedes asjaomasele sanktsioonide raamistikule.

(3)

Vahejuhtumi tõsidust arvesse võttes tuleks määruse (EÜ) nr 765/2006 I lisas esitatud selliste füüsiliste ja juriidiliste isikute, üksuste ja asutuste loetellu, kelle suhtes kohaldatakse piiravaid meetmeid, kanda veel üks üksus.

(4)

Määruse (EÜ) nr 765/2006 I lisa tuleks seetõttu vastavalt muuta,

ON VASTU VÕTNUD KÄESOLEVA MÄÄRUSE:

Artikkel 1

Määruse (EÜ) nr 765/2006 I lisa muudetakse vastavalt käesoleva määruse lisale.

Artikkel 2

Käesolev määrus jõustub Euroopa Liidu Teatajas avaldamise päeval.

Käesolev määrus on tervikuna siduv ja vahetult kohaldatav kõikides liikmesriikides.

Luxembourg, 21. juuni 2021

Nõukogu nimel

eesistuja

J. BORRELL FONTELLES


(1)  ELT L 134, 20.5.2006, lk 1.


LISA

Määruse (EÜ) nr 765/2006 I lisa muudetakse järgmiselt:

1)

Tabelisse „B. Artikli 2 lõikes 1 osutatud juriidilised isikud, üksused ja asutused“ lisatakse järgmine üksus:

 

Nimed

(transliteratsioon inglise keelde valgevene keele põhjal)

(transliteratsioon inglise keelde vene keele põhjal)

Nimed

(kirjapilt valgevene keeles)

(kirjapilt vene keeles)

Tuvastamisandmed

Loetellu kandmise põhjendused

Loetellu kandmise kuupäev

„15.

Belaeronavigatsia

riigile kuuluv ettevõte

Valgevene keeles: Белаэронавiгация

Дзяржаўнае прадпрыемства

Aadress: 19 Korotkevich Str., Minsk, 220039, Valgevene Vabariik

Tel: +375 (17) 215-40-51

Riigile kuuluv ettevõte BELAERONAVIGATSIA vastutab Valgevene lennujuhtimise eest. Seetõttu vastutab ettevõte selle eest, et 23. mail 2021 suunati reisilend FR4978 ilma nõuetekohase põhjenduseta Minski lennujaama. Selle poliitiliselt motiveeritud otsuse eesmärk oli vahistada ja pidada kinni opositsioonimeelne ajakirjanik Raman Pratassevitš ja Sofia Sapega ning see on vahend Valgevene kodanikuühiskonna ja demokraatliku opositsiooni represseerimiseks.

21.6.2021“

 

 

Vene keeles: Белаэронавигация

Государственное предприятие

Faks: +375 (17) 213-41-63

Veebisait http://www.ban.by/

E-post: office@ban.by

Registreerimise kuupäev: 1996

Seetõttu vastutab riigile kuuluv ettevõte BELAERONAVIGATSIA kodanikuühiskonna ja demokraatliku opositsiooni represseerimise eest.

 


Top