EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 32021D0569

Poliitika- ja julgeolekukomitee otsus (ÜVJP) 2021/569, 30. märts 2021, millega pikendatakse Iraagi julgeolekusektori reformi toetuseks läbi viidava Euroopa Liidu nõuandemissiooni (EUAM Iraq) juhi volitusi (EUAM Iraq/1/2021)

ST/7013/2021/INIT

ELT L 122, 8.4.2021, p. 1–2 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, HR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

Legal status of the document No longer in force, Date of end of validity: 30/04/2022

ELI: http://data.europa.eu/eli/dec/2021/569/oj

8.4.2021   

ET

Euroopa Liidu Teataja

L 122/1


POLIITIKA- JA JULGEOLEKUKOMITEE OTSUS (ÜVJP) 2021/569,

30. märts 2021,

millega pikendatakse Iraagi julgeolekusektori reformi toetuseks läbi viidava Euroopa Liidu nõuandemissiooni (EUAM Iraq) juhi volitusi (EUAM Iraq/1/2021)

POLIITIKA- JA JULGEOLEKUKOMITEE,

võttes arvesse Euroopa Liidu lepingut, eriti selle artikli 38 kolmandat lõiku,

võttes arvesse nõukogu 16. oktoobri 2017. aasta otsust (ÜVJP) 2017/1869, mis käsitleb Euroopa Liidu nõuandemissiooni Iraagi julgeolekusektori reformi toetuseks (EUAM Iraq), (1) eriti selle artikli 9 lõiget 1,

ning arvestades järgmist:

(1)

Otsuse (ÜVJP) 2017/1869 artikli 9 lõike 1 kohaselt on poliitika- ja julgeolekukomitee volitatud tegema kooskõlas aluslepingu artikli 38 kolmanda lõiguga Iraagi julgeolekusektori reformi toetuseks läbi viidava Euroopa Liidu nõuandemissiooni (EUAM Iraq) poliitiliseks kontrolliks ja strateegiliseks juhtimiseks asjakohaseid otsuseid, sealhulgas otsuse missiooni juhi ametisse nimetamise kohta.

(2)

Poliitika- ja julgeolekukomitee võttis 11. detsembril 2019 vastu otsuse (ÜVJP) 2019/2188, (2) millega nimetatakse Christoph BUIK EUAM Iraq missiooni juhiks 1. jaanuarist 2020 kuni 17. aprillini 2020.

(3)

Nõukogu võttis 7. aprillil 2020 vastu otsuse (ÜVJP) 2020/513, (3) millega pikendatakse EUAM Iraqi volitusi kuni 30. aprillini 2022.

(4)

Nõukogu võttis 16. aprillil 2020 vastu otsuse (ÜVJP) 2020/530, (4) millega pikendatakse EUAM Iraq missiooni juhi Christoph BUIKi volitusi 18. aprillist 2020 kuni 17. aprillini 2021.

(5)

Liidu välisasjade ja julgeolekupoliitika kõrge esindaja on teinud ettepaneku pikendada Christoph BUIKi volitusi EUAM Iraq missiooni juhina ajavahemikuks 18. aprillist 2021 kuni 30. aprillini 2022,

ON VASTU VÕTNUD KÄESOLEVA OTSUSE:

Artikkel 1

Christoph BUIKi volitusi Iraagi julgeolekusektori reformi toetuseks läbi viidava Euroopa Liidu nõuandemissiooni (EUAM Iraq) juhina pikendatakse 18. aprillist 2021 kuni 30. aprillini 2022.

Artikkel 2

Käesolev otsus jõustub selle vastuvõtmise päeval.

Seda kohaldatakse alates 18. aprillist 2021.

Brüssel, 30. märts 2021

Poliitika- ja julgeolekukomitee nimel

eesistuja

S. FROM-EMMESBERGER


(1)  ELT L 266, 17.10.2017, lk 12.

(2)  Poliitika- ja julgeolekukomitee 11. detsembri 2019. aasta otsus (ÜVJP) 2019/2188 Iraagi julgeolekusektori reformi toetuseks läbi viidava Euroopa Liidu nõuandemissiooni (EUAM Iraq) juhi ametisse nimetamise kohta (EUAM Iraq/3/2019) (ELT L 330, 20.12.2019, lk 50).

(3)  Nõukogu 7. aprilli 2020. aasta otsus (ÜVJP) 2020/513, millega muudetakse otsust (ÜVJP) 2017/1869, mis käsitleb Euroopa Liidu nõuandemissiooni Iraagi julgeolekusektori reformi toetuseks (EUAM Iraq) (ELT L 113, 8.4.2020, lk 38).

(4)  Nõukogu 16. aprilli 2020. aasta otsus (ÜVJP) 2020/530, millega pikendatakse Iraagi julgeolekusektori reformi toetuseks läbi viidava Euroopa Liidu nõuandemissiooni (EUAM Iraq) juhi volitusi (ELT L 120, 17.4.2020, lk 1).


Top