EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 32021D0477

Komisjoni rakendusotsus (EL) 2021/477, 18. märts 2021, millega kiidetakse heaks muudatused Soome ja Rootsi esitatud riiklikes salmonelloositõrje programmides, mida rakendatakse teatavate elusloomade ja loomsete saaduste puhul (teatavaks tehtud numbri C(2021) 1672 all) (Ainult rootsi- ja soomekeelne tekst on autentsed)

C/2021/1672

OJ L 99, 22.3.2021, p. 75–77 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, HR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)
OJ L 99, 22.3.2021, p. 37–39 (GA)

Legal status of the document In force

ELI: http://data.europa.eu/eli/dec_impl/2021/477/oj

22.3.2021   

ET

Euroopa Liidu Teataja

L 99/75


KOMISJONI RAKENDUSOTSUS (EL) 2021/477,

18. märts 2021,

millega kiidetakse heaks muudatused Soome ja Rootsi esitatud riiklikes salmonelloositõrje programmides, mida rakendatakse teatavate elusloomade ja loomsete saaduste puhul

(teatavaks tehtud numbri C(2021) 1672 all)

(Ainult rootsi- ja soomekeelne tekst on autentsed)

EUROOPA KOMISJON,

võttes arvesse Euroopa Liidu toimimise lepingut,

võttes arvesse Euroopa Parlamendi ja nõukogu 17. novembri 2003. aasta määrust (EÜ) nr 2160/2003 salmonella ja teiste konkreetsete toidupõhiste zoonootilise toimega mõjurite kontrolli kohta, (1) eriti selle artikli 6 lõiget 3,

ning arvestades järgmist:

(1)

Soome esitatud salmonelloositõrje programm, mida rakendatakse teatavate elusloomade ja loomsete saaduste puhul ja mis hõlmab muu hulgas aretuseks, tootmiseks ja tapmiseks ettenähtud veiseid ja sigu ning veise-, sea- ja kodulinnuliha, kiideti heaks komisjoni otsusega 94/968/EÜ (2).

(2)

Rootsi esitatud salmonelloositõrje programm, mida rakendatakse teatavate elusloomade ja loomsete saaduste puhul ja mis hõlmab muu hulgas aretuseks, tootmiseks ja tapmiseks ettenähtud veiseid ja sigu ning veise- ja sealiha, kiideti heaks komisjoni otsusega 95/50/EÜ (3).

(3)

Soome esitatud programm salmonelloosi tõrjeks liigi Gallus aretuskarjades kiideti heaks komisjoni otsusega 2006/759/EÜ, (4) Soome esitatud programm salmonelloosi tõrjeks liigi Gallus munakanade karjades kiideti heaks komisjoni otsusega 2007/848/EÜ, (5) Soome esitatud programm salmonelloosi tõrjeks liigi Gallus broilerikarjades kiideti heaks komisjoni otsusega 2008/815/EÜ (6) ning Soome esitatud programm salmonelloosi tõrjeks kalkunitel kiideti heaks komisjoni otsusega 2009/771/EÜ (7).

(4)

Soome esitatud muudatused riiklikus salmonelloositõrje programmis, mida rakendatakse liigi Gallus gallus aretuskarjade puhul, kiideti heaks komisjoni otsusega 2007/849/EÜ (8).

(5)

Soome esitas 10. märtsil 2020 komisjonile heakskiitmiseks veise- ja sealiha ning kodulinnuliha, samuti aretuseks, tootmiseks ja tapmiseks ettenähtud veiste ja sigadega seotud muudatused riiklikus salmonelloositõrje programmis, mida rakendatakse teatavate elusloomade ja loomsete saaduste puhul. Soome esitas ka muudatused riiklikes salmonelloositõrje programmides, mida rakendatakse liigi Gallus gallus aretuskarjade, liigi Gallus gallus munakanade karjade, liigi Gallus gallus broilerikarjade ning kalkunite puhul.

(6)

Rootsi esitas 26. novembril 2019 komisjonile heakskiitmiseks veise- ja sealiha ning aretuseks, tootmiseks ja tapmiseks ettenähtud veiste ja sigadega seotud muudatused riiklikus salmonelloositõrje programmis, mida rakendatakse teatavate elusloomade ja loomsete saaduste puhul.

(7)

Kõnealuste programmide kavandatud muudatused esitati liikmesriikidele alalise taime-, looma-, toidu- ja söödakomitee kohtumisel 10. detsembril 2020. Nendes võetakse arvesse olukorra arengut Soomes ja Rootsis ning need vastavad määruses (EÜ) nr 2160/2003 sätestatud nõuetele.

(8)

Seega tuleks kavandatud muudatused heaks kiita.

(9)

Käesoleva otsusega ette nähtud meetmed on kooskõlas alalise taime-, looma-, toidu- ja söödakomitee arvamusega,

ON VASTU VÕTNUD KÄESOLEVA OTSUSE:

Artikkel 1

Kiidetakse heaks Soome poolt 10. märtsil 2020 seoses veise- ja sealiha ning kodulinnuliha, samuti aretuseks, tootmiseks ja tapmiseks ettenähtud veiste ja sigadega esitatud muudatused otsusega 94/968/EÜ heaks kiidetud riiklikus salmonelloositõrje programmis, mida rakendatakse teatavate elusloomade ja loomsete saaduste puhul.

Artikkel 2

Kiidetakse heaks Rootsi poolt 26. novembril 2019 seoses veise- ja sealiha ning aretuseks, tootmiseks ja tapmiseks ettenähtud veiste ja sigadega esitatud muudatused otsusega 95/50/EÜ heaks kiidetud riiklikus salmonelloositõrje programmis, mida rakendatakse teatavate elusloomade ja loomsete saaduste puhul.

Artikkel 3

Kiidetakse heaks Soome 10. märtsil 2020 esitatud muudatused otsusega 2006/759/EÜ heaks kiidetud riiklikus salmonelloositõrje programmis, mida rakendatakse liigi Gallus gallus aretuskarjade puhul.

Artikkel 4

Kiidetakse heaks Soome 10. märtsil 2020 esitatud muudatused otsusega 2007/848/EÜ heaks kiidetud riiklikus salmonelloositõrje programmis, mida rakendatakse liigi Gallus gallus munakanade karjade puhul.

Artikkel 5

Kiidetakse heaks Soome 10. märtsil 2020 esitatud muudatused otsusega 2008/815/EÜ heaks kiidetud riiklikus salmonelloositõrje programmis, mida rakendatakse liigi Gallus gallus broilerikarjade puhul.

Artikkel 6

Kiidetakse heaks Soome 10. märtsil 2020 esitatud muudatused komisjoni otsusega 2009/771/EÜ heaks kiidetud riiklikus salmonelloositõrje programmis, mida rakendatakse kalkunite puhul.

Artikkel 7

Käesolev otsus on adresseeritud Soome Vabariigile ja Rootsi Kuningriigile.

Brüssel, 18. märts 2021

Komisjoni nimel

komisjoni liige

Stella KYRIAKIDES


(1)  ELT L 325, 12.12.2003, lk 1.

(2)  Komisjoni 28. detsembri 1994. aasta otsus 94/968/EÜ, millega kiidetakse heaks Soome meetmeprogramm teatavate elusloomade ja loomsete toodete kontrollimiseks salmonelloosi suhtes (EÜT L 371, 31.12.1994, lk 36).

(3)  Komisjoni 23. veebruari 1995. aasta otsus 95/50/EÜ, millega kiidetakse heaks Rootsi meetmeprogramm teatavate elusloomade ja loomsete toodete kontrollimiseks salmonelloosi suhtes (EÜT L 53, 9.3.1995, lk 31).

(4)  Komisjoni 8. novembri 2006. aasta otsus 2006/759/EÜ, millega kiidetakse heaks teatavate riikide programmid salmonella kontrolliks liigi Gallus aretuskarjades (ELT L 311, 10.11.2006, lk 46).“

(5)  Komisjoni 11. detsembri 2007. aasta otsus 2007/848/EÜ, millega kiidetakse heaks teatavate riikide programmid salmonella kontrolliks liigi Gallus munakanade karjades (ELT L 333, 19.12.2007, lk 83).

(6)  Komisjoni 20. oktoobri 2008. aasta otsus 2008/815/EÜ, millega kiidetakse heaks teatavate riikide programmid Salmonella tõrjeks liigi Gallus broilerite hulgas (ELT L 283, 28.10.2008, lk 43).

(7)  Komisjoni 20. oktoobri 2009. aasta otsus 2009/771/EÜ, millega kiidetakse heaks teatavate riikide programmid Salmonella tõrjeks kalkunitel (ELT L 275, 21.10.2009, lk 28).

(8)  Komisjoni 12. detsembri 2007. aasta otsus 2007/849/EÜ, millega kiidetakse heaks muudatused Soome esitatud riiklikus programmis salmonella kontrolliks liigi Gallus aretuskarjades (ELT L 333, 19.12.2007, lk 85).


Top