EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 32020O0428

Euroopa Keskpanga suunis (EL) 2020/428, 5. märts 2020, millega tunnistatakse kehtetuks suunis EKP/2012/16 sularahateenuste andmevahetuse kohta (EKP/2020/12)

OJ L 87, 23.3.2020, p. 4–5 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, HR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

No longer in force, Date of end of validity: 31/03/2020

ELI: http://data.europa.eu/eli/guideline/2020/428/oj

23.3.2020   

ET

Euroopa Liidu Teataja

L 87/4


EUROOPA KESKPANGA SUUNIS (EL) 2020/428,

5. märts 2020,

millega tunnistatakse kehtetuks suunis EKP/2012/16 sularahateenuste andmevahetuse kohta (EKP/2020/12)

EUROOPA KESKPANGA NÕUKOGU,

võttes arvesse Euroopa Liidu toimimise lepingut, eelkõige selle artikli 128 lõikeid 1 ja 2,

võttes arvesse Euroopa Keskpankade Süsteemi ja Euroopa Keskpanga põhikirja, eelkõige selle artiklit 16,

ning arvestades järgmist:

(1)

Sularahateenuste andmevahetus (Data Exchange for Cash Services, DECS) on liides, mille aluseks on suunis EKP/2012/16 (1) ja mille eesmärk on suurendada sularahatehingute tõhusust ja harmoneeritust euroala liikmesriikide keskpankade (RKPd) ja nende euroalal asuvate klientide vahel. Kuna praegu RKPde poolt pakutavad sularahateenused varieeruvad oluliselt, tagab DECS piiriüleste sularahaülekannete ja erinevaid sularaha juhtimissüsteeme kasutatavate RKPde vaheliste euro pangatähtede hulgiülekannete kooskõla.

(2)

Enamik RKPsid võttis DECSi kasutusele vahemikus 2012 kuni 2015.

(3)

DECSi asutamisest alates ei ole seda kasutatud sularahatehinguteks RKPde ja nende euroalal asuvate klientide vahel, kuigi RKPd peavad seda funktsiooni käigus hoidma ja need kulud kaetakse avaliku sektori vahenditest. Seetõttu tuleb lõpetada DECSi kasutamine sularahatehingute andmete edastamiseks RKPde ja nende euroalal asuvate klientide vahel.

(4)

Teabevahetus hulgiülekannete kohta RKPde vahel peab jätkuma ja selleks tuleb luua sisekorraldus.

(5)

Seetõttu tuleb otsus EKP/2012/16 tunnistada kehtetuks,

ON VASTU VÕTNUD KÄESOLEVA SUUNISE:

Artikkel 1

Suunise EKP/2012/16 kehtetuks tunnistamine

Suunis EKP/2012/16 tunnistatakse kehtetuks alates 1. aprillist 2020.

Artikkel 2

Jõustumine

Käesolev suunis jõustub päeval, mil sellest teatatakse keskpankadele liikmesriikides, mille rahaühik on euro.

Artikkel 3

Adressaadid

Käesolev suunis on adresseeritud keskpankadele liikmesriikides, mille rahaühik on euro.

Frankfurt Maini ääres, 5. märts 2020

EKP nõukogu nimel

EKP president

Christine LAGARDE


(1)  20. juuli 2012. aasta suunis EKP/2012/16 sularahateenuste andmevahetuse kohta (ELT L 245, 11.9.2012, lk 3).


Top