EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 32020D1100

Euroopa Keskpanga otsus (EL) 2020/1100, 17. juuli 2020, millega muudetakse otsust (EL) 2015/32 seoses eranditega, mida võib teha määruse (EL) nr 1073/2013 alusel (EKP/2020/33)

OJ L 241, 27.7.2020, p. 32–35 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, HR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

In force

ELI: http://data.europa.eu/eli/dec/2020/1100/oj

27.7.2020   

ET

Euroopa Liidu Teataja

L 241/32


EUROOPA KESKPANGA OTSUS (EL) 2020/1100,

17. juuli 2020,

millega muudetakse otsust (EL) 2015/32 seoses eranditega, mida võib teha määruse (EL) nr 1073/2013 alusel (EKP/2020/33)

EUROOPA KESKPANGA NÕUKOGU,

võttes arvesse Euroopa Keskpanga määrust (EL) nr 1073/2013, 18. oktoober 2013, investeerimisfondide varade ja kohustuste statistika kohta (EKP/2013/38) (1) ning eelkõige selle artikli 8 lõiget 2,

ning arvestades järgmist:

(1)

määruse (EL) nr 1073/2013 (EKP/2013/38) artikli 8 lõike 2 kohaselt võib teha erandeid aruandlusnõuetest investeerimisfondidele, mille suhtes kohaldatakse riigi raamatupidamiseeskirju, mille kohaselt võib varasid hinnata kvartaalsest väiksema sagedusega. Samuti on sätestatud, et EKP nõukogu teeb otsuse investeerimisfondide liikide kohta, mille suhtes riikide keskpangad (RKPd) võivad kohaldada erandeid. Nende investeerimisfondide liikide nimekiri on toodud EKP nõukogu poolt vastu võetud otsuses.

(2)

Euroopa Keskpanga otsuse (EL) 2015/32 (EKP/2014/62) (2) artiklis 1 osutatud läbivaatamise käigus otsustas EKP nõukogu, et erandite tegemiseks määruse (EL) nr 1073/2013 (EKP/2013/38) artikli 8 lõike 2 alusel tuleb nimekirja lisada uued investeerimisfondide liigid Austria, Läti, Leedu ja Portugali jaoks ja välja jätta Prantsusmaa investeerimisfondide liigid, mis on kehtivuse kaotanud, ning teha muid väiksemaid parandusi tulenevalt muudatustest riikide õigusaktides.

(3)

Seetõttu tuleb suunist (EL) 2015/32 (EKP/2014/62) vastavalt muuta,

ON VASTU VÕTNUD KÄESOLEVA OTSUSE:

Artikkel 1

Muudatus

Otsuse (EL) 2015/32 (EKP/2014/62) lisa asendatakse käesoleva otsuse lisaga.

Artikkel 2

Jõustumine

Käesolev otsus jõustub päeval, mil sellest adressaatidele teatatakse.

Artikkel 3

Adressaadid

Käesolev otsus on adresseeritud nende liikmesriikide keskpankadele, mille rahaühik on euro.

Frankfurt Maini ääres, 17. juuli 2020

EKP president

Christine LAGARDE


(1)  ELT L 297, 7.11.2013, lk 73.

(2)  Euroopa Keskpanga 29. detsembri 2014. aasta otsus (EL) 2015/32 seoses eranditega, mida võib teha määruse (EL) nr 1073/2013 (investeerimisfondide varade ja kohustuste statistika kohta) alusel (EKP/2013/38) (EKP/2014/62) (ELT L 5, 9.1.2015, lk 17).


LISA

Otsuse (EL) 2015/32 (EKP/2014/62) lisa asendatakse käesoleva otsuse lisaga:

„LISA

INVESTEERIMISFONDIDE LIIGID, MILLE SUHTES VÕIB TEHA ERANDI MÄÄRUSE (EL) nr 1073/2013 (EKP/2013/38) ARTIKLI 8 LÕIKE 2 KOHASELT

Liikmesriik

Investeerimisfondi liik

Liigi suhtes kohaldatav õigusakt

Õigusakt, mis määrab hindamise sageduse

Hindamise sagedus riigi õigusaktide kohaselt

Õigusakt

Õigusakti number ja kuupäev

Asjakohased sätted

Õigusakt

Õigusakti number ja kuupäev

Asjakohased sätted

Austria

Alternative Investmentfonds

(Kutseliste investorite alternatiivsed investeerimisfondid)

Alternative Investmentfonds Manager-Gesetz – AIFMG 2013

(Alternatiivsete investeerimisfondide valitsejate seadus)

BGBl. I Nr. 135/2013

AIFMG 2013 § 2

ja mitte

AIFMG § 48

Alternative Investmentfonds Manager-Gesetz – AIFMG 2013

(Alternatiivsete investeerimisfondide valitsejate seadus)

BGBl. I Nr. 135/2013

AIFMG 2013 §17 (3)

Kord aastas

Austria

Immobilienfonds

(Kinnisvara investeerimisfondid)

Immobilien-Investmentfondsgesetz – ImmoInvFG 2003

(Kinnisvara investeerimisfondide seadus)

BGBl. I Nr. 80/2003

ImmoInvFG 2003 § 1

Immobilien-Investmentfondsgesetz – ImmoInvFG 2003

(Kinnisvara investeerimisfondide seadus)

BGBl. I Nr. 80/2003

ImmoInvFG 2003 § 29 (2)

Kord aastas

Prantsusmaa

Fonds commun de placement à risque

(Riskikapitali investeerimisfondid)

Code monétaire et financier

(Monetaar- ja finantskoodeks)

 

IV peatükk, jaotis 2, alajaotis 2

L214-28

kuni

L214-32

Règlement général de l’Autorité des Marchés Financiers

(Finantsturgude järelevalve üldnormid)

 

IV köide,

II jaotis

Artikkel 422–120-13

Kaks korda aastas

Itaalia

Fondi chiusi

(kinnised fondid)

Decreto legislativo – Testo unico delle disposizioni in materia di intermediazione finanziaria

(määrus – kõik finantsvahenduse sätted)

Nr 58, 24. veebruar 1998

I osa, artikkel 1

II osa, artiklid 36, 37 ja 39

Provvedimento della Banca d’Italia – Regolamento sulla gestione collettiva del risparmio

(Banca d’Italia õigusakt – hoiuste kollektiivse halduse määrus)

23. detsember 2016

Jaotis V, 1. peatükk, II jagu, punkt 4.6

Kord aastas

Decreto ministeriale –

Regolamento attuativo dell’articolo 37 del Decreto legislativo di 24 febbraio 1998, nr. 58

(Ministri määrus

- määrus, millega rakendatakse 24. veebruari 1998. aasta määruse nr 58 artikkel 37)

Nr 228, 24. mai 1999

II peatükk, artikkel 12

Läti

Alternatīvo ieguldījumu fondi

(Alternatiivsed investeerimisfondid)

Alternatīvo ieguldījumu fondu un to pārvaldnieku likums

(Alternatiivsete investeerimisfondide ja nende valitsejate seadus)

9. juuli 2013. aasta seadus

III peatükk, 27. jaotis, 6. osa

Alternatīvo ieguldījumu fondu un to pārvaldnieku likums

(Alternatiivsete investeerimisfondide ja nende valitsejate seadus)

9. juuli 2013. aasta seadus

III peatükk, 27. jaotis, 6. osa

Kord aastas

Leedu

Informuotiesiems investuotojams skirti kolektyvinio investavimo subjektai

(investeerimisfondid on mõeldud kogenud investoritele)

Informuotiesiems investuotojams skirtų kolektyvinio investavimo subjektų įstatymas

(Investeerimisfondide seadus on mõeldud kogenud investoritele)

Nr XII-376,18. juuni 2013

(Viimati muudetud 12. detsembril 2019)

Artikli 2 lõige 5

Informuotiesiems investuotojams skirtų kolektyvinio investavimo subjektų įstatymas

(Investeerimisfondide seadus on mõeldud kogenud investoritele)

Nr XII-376,18. juuni 2013

(Viimati muudetud 12. detsembril 2019)

Artikli 42 lõige 2

Kaks korda aastas/kord aastas

Leedu

Alternatyvieji kolektyvinio investavimo subjektai

(Alternatiivsed investeerimisfondid)

Alternatyviųjų kolektyvinio investavimo subjektų valdytojų įstatymas

(Alternatiivsete investeerimisfondide valitsejate seadus)

Nr XII-1467,18. detsember 2014

(Viimati muudetud 12. detsembril 2019)

Artikli 3 lõige 13

Alternatyviųjų kolektyvinio investavimo subjektų valdytojų įstatymas

(Alternatiivsete investeerimisfondide valitsejate seadus)

Nr XII-1467,18. detsember 2014. a.

(Viimati muudetud 12. detsembril 2019)

Artikli 16 lõige 1

Kaks korda aastas/kord aastas

Portugal

Fundos de capital de risco

(börsivälistesse ettevõtetesse investeerivad fondid ja riskikapitalifondid)

Lei

(seadus)

Nr 18/2015, 4. märts 2015

Artiklid 1 ja 3

Regulamento da Comissão do Mercado de Valores Mobiliários

(Väärtpaberituru järelevalveasutuse määrus)

Instrução da Comissão do Mercado de Valores Mobiliários

(Väärtpaberituru järelevalveasutuse suunis)

Nr 3/2015, 3. november 2015

Nr 7/2016, 29. november 2016

Artiklid 2 ja 15§1

Eeskiri 2

Kaks korda aastas

Portugal

Fundos de empreendedorismo social

(Sotsiaalse ettevõtluse fondid)

Organismos de investimento alternativo especializado

(Spetsialiseeritud alternatiivsed investeerimisfondid)

Lei

(seadus)

Nr 18/2015, 4. märts 2015. a.

Artiklid 1 ja 4

Artiklid 1 ja 5

Regulamento da Comissão do Mercado de Valores Mobiliários

(Väärtpaberituru järelevalveasutuse määrus)

Nr 3/2015, 3. november 2015

Artiklid 2 ja 15§2

Kord aastas


Top