EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 32020D0374

Nõukogu Rakendusotsus (ÜVJP) 2020/374, 5. märts 2020, millega rakendatakse otsust (ÜVJP) 2015/1333 piiravate meetmete kohta seoses olukorraga Liibüas

ST/6359/2020/INIT

OJ L 71, 6.3.2020, p. 14–16 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, GA, HR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

In force

ELI: http://data.europa.eu/eli/dec_impl/2020/374/oj

6.3.2020   

ET

Euroopa Liidu Teataja

L 71/14


NÕUKOGU RAKENDUSOTSUS (ÜVJP) 2020/374,

5. märts 2020,

millega rakendatakse otsust (ÜVJP) 2015/1333 piiravate meetmete kohta seoses olukorraga Liibüas

EUROOPA LIIDU NÕUKOGU,

võttes arvesse Euroopa Liidu lepingut, eriti selle artikli 31 lõiget 2,

võttes arvesse nõukogu 31. juuli 2015. aasta otsust (ÜVJP) 2015/1333 piiravate meetmete kohta seoses olukorraga Liibüas ja millega tunnistatakse kehtetuks otsus 2011/137/ÜVJP, (1) eriti selle artikli 12 lõiget 1,

võttes arvesse liidu välisasjade ja julgeolekupoliitika kõrge esindaja ettepanekut

ning arvestades järgmist:

(1)

Nõukogu võttis 31. juulil 2015 vastu otsuse (ÜVJP) 2015/1333.

(2)

ÜRO Julgeolekunõukogu resolutsiooni 1970 (2011) alusel loodud ÜRO Julgeolekunõukogu komitee ajakohastas 25. veebruaril 2020 viie isiku, kelle suhtes kohaldatakse piiravaid meetmeid, tuvastamisandmed.

(3)

Otsuse (ÜVJP) 2015/1333 I lisa ja III lisa tuleks seetõttu vastavalt muuta,

ON VASTU VÕTNUD KÄESOLEVA OTSUSE:

Artikkel 1

Otsuse (ÜVJP) 2015/1333 I lisa ja III lisa muudetakse vastavalt käesoleva otsuse lisale.

Artikkel 2

Käesolev otsus jõustub selle Euroopa Liidu Teatajas avaldamise päeval.

Brüssel, 5. märts 2020

Nõukogu nimel

eesistuja

T. ĆORIĆ


(1)  ELT L 206, 1.8.2015, lk 34.


LISA

Otsuse (ÜVJP) 2015/1333 I ja III lisa kanded 6, 9, 23, 25 ja 27 asendatakse järgmiste kannetega.

„6.   Nimi: 1: ABU 2: ZAYD 3: UMAR 4: DORDA

Auaste: andmed puuduvad Ametikoht: a) välisjulgeoleku organisatsiooni direktor. b) välisluureagentuuri juht. Sünniaeg:4. aprill 1944Sünnikoht: Alrhaybat Kontrollitud varjunimi: Dorda Abuzed OE Kontrollimata varjunimi: andmed puuduvad Kodakondsus: andmed puuduvad Passi nr: Liibüa passi nr FK117RK0, välja antud 25. novembril 2018 Tripolis (Kehtivuse lõppkuupäev: 24. november 2026) Riiklik isikukood: andmed puuduvad Aadress: Liibüa (oletatav seisund/asukoht: elab Egiptuses) Loetellu kandmise kuupäev:26. veebruar 2011 (muudetud 27. juunil 2014, 1. aprillil 2016, 25. veebruaril 2020) Muu teave: Loetellu kantud resolutsiooni 1970 punkti 15 alusel (reisikeeld). Loetellu kantud 17. märtsil 2011 resolutsiooni 1970 punkti 17 alusel (vara külmutamine). Link Interpoli ja ÜRO Julgeolekunõukogu eriteate veebilehele https://www.interpol.int/en/notice/search/un/5938451“

„9.   Nimi: 1: AISHA 2: MUAMMAR MUHAMMED 3: ABU MINYAR 4: QADHAFI

Auaste: andmed puuduvad Ametikoht: andmed puuduvad Sünniaeg:1. jaanuar 1978Sünnikoht: Tripoli, Liibüa Kontrollitud varjunimi: Aisha Muhammed Abdul Salam (Liibüa passi nr: 215215) Kontrollimata varjunimi: andmed puuduvad Kodakondsus: andmed puuduvad Passi nr: a) Omaani passi nr 03824970; välja antud 4. mail 2014 Muscatis, Omaanis (Kehtivuse lõppkuupäev: 3. mai 2024) b) Liibüa passi nr 428720 c) B/011641 Riiklik isikukood: 98606612 Aadress: Omaani Sultaniriik (oletatav seisund/asukoht: Omaani Sultaniriik) Loetellu kandmise kuupäev:26. veebruar 2011 (muudetud 11. novembril 2016, 26. septembril 2014, 21. märtsil 2013, 2. aprillil 2012 ja 25. veebruaril 2020) Muu teave: Loetellu kantud resolutsiooni 1970 punktide 15 ja 17 alusel (reisikeeld, vara külmutamine). Link Interpoli ja ÜRO Julgeolekunõukogu teabelehele: https://www.interpol.int/en/notice/search/un/5525815“

„23.   Nimi: 1: AHMAD 2: OUMAR 3: IMHAMAD 4: AL-FITOURI

Auaste: andmed puuduvad Ametikoht: Anas al-Dabbashi relvastatud rühmituse juht, riikidevahelise inimkaubitsejate võrgustiku juht Sünniaeg:7. mai 1988Sünnikoht: (võimalik: Sabratha, Talili naabrus) Kontrollitud varjunimi: andmed puuduvad Kontrollimata varjunimi: a) Al-Dabachi b) Al Ammu c) The Uncle (ingl. k „onu“) d) Al-Ahwal e) Al Dabbashi Kodakondsus: Liibüa Passi nr: Liibüa passi nr LY53FP76; välja antud 29. septembril 2015; väljastatud Tripolis Riiklik isikukood: 119880387067 Aadress: a) Garabulli, Liibüa b) Az-Zāwiyah, Liibüa c) Dbabsha-Sabratah Loetellu kandmise kuupäev:7. juuni 2018 (muudetud 17. septembril 2018, 25. veebruaril 2020) Muu teave: Loetellu kantud resolutsiooni 1970 punktide 15 ja 17 alusel (reisikeeld, vara külmutamine).

Loetellu kantud resolutsiooni 1970 punkti 22 alapunkti a alusel (2011); resolutsiooni 2174 punkti 4 alapunkti a alusel (2014); resolutsiooni 2213 punkti 11 alapunkti a alusel (2015). Link Interpoli ja ÜRO Julgeolekunõukogu teabelehele: https://www.interpol.int/en/notice/search/un/

Lisateave

Ahmad Imhamad on Anas al-Dabbashi relvastatud rühmituse juht, mis varem tegutses Sabratha ja Melita vahelisel rannikualal. Imhamad on märkimisväärne liider rändajatega ebaseadusliku kaubitsemisega seotud ebaseaduslikes tegevustes. Al-Dabbashi klann ja relvastatud rühmitus suhtlevad ka terroristlike ja äärmuslike vägivaldsete rühmitustega. Pärast 2017. aasta oktoobris rannikupiirkonnas aset leidnud vägivaldseid kokkupõrkeid teiste relvastatud rühmitustega ja rivaalitsevate ebaseadusliku üle piiri toimetamisega tegelevate organisatsioonidega, mille tulemusel sai surma 30 inimest, nende seas tsiviilisikuid, on Imhamad praegu aktiivne Az-Zāwiyah ümbruses. Vastusena oma minemakihutamisele tõotas Ahmad Imhamad 4. detsembril 2017 avalikult, et pöördub relvade ja jõu toel Sabrathasse tagasi. On olemas hulgaliselt tõendeid selle kohta, et Imhamadi relvastatud rühmitus on otseselt seotud inimkaubanduse ja rändajate ebaseadusliku üle piiri toimetamisega ning et relvastatud rühmitus kontrollib rändajate riigist lahkumise kohti, laagreid, turvamajasid ja paate. Kinnitust on leidnud oletused, et Imhamad on seadnud rändajaid (nende seas alaealisi) ebainimlikesse tingimustesse ning mõnikord on sellel olnud saatuslikud tagajärjed nii maal kui ka merel. Pärast vägivaldseid kokkupõrkeid Imhamadi relvastatud rühmituse ja teiste relvastatud rühmituste vahel Sabrathas leiti tuhandeid rändajaid (paljud raskes seisundis), kellest enamikku peeti kinni märter Anas al-Dabbashi brigaadi ja al-Ghul relvastatud rühmituse kinnipidamiskeskustes. Al-Dabbashi klannil ning sellega seotud Anas al-Dabbashi relvastatud rühmitusel on pikaaegsed sidemed Iraagi ja Levandi Islamiriigiga (ISIL) ja sellega seotud üksustega.

Nende relvastatud rühmituste ridades on olnud mitu ISILi juhti, nende seas Abdallah al-Dabbashi, kes on ISILi nn kaliif Sabrathas. Imhamad oli väidetavalt samuti seotud Sami Khalifa al-Gharabli mõrva korraldamisega, kelle Sabratha linnavolikogu oli 2017. aasta juulis määranud võitlema rändajate ebaseadusliku üle piiri toimetamiste vastu. Imhamadi tegevus aitab märkimisväärselt kaasa vägivalla ja ebakindluse süvendamisele Liibüa lääneosas ning ohustab rahu ja stabiilsust Liibüas ja selle naaberriikides.“

„25.   Nimi: 1: MOHAMMED 2: AL AMIN 3: AL-ARABI 4: KASHLAF

Auaste: andmed puuduvad Ametikoht: Shuhada al-Nasri brigaadi komandör, Az-Zāwiyah’ rafineerimistehase valvemeeskonna juht Sünniaeg:2. detsember 1985Sünnikoht: Az-Zāwiyah, Liibüa Kontrollitud varjunimi: andmed puuduvad Kontrollimata varjunimi: a) Kashlaf b) Koshlaf c) Keslaf d) al-Qasab Kodakondsus: Liibüa Passi nr: C17HLRL3, välja antud 30. detsembril 2015 Az-Zāwiyah’s Riiklik isikukood: andmed puuduvad Aadress: Zawiya, Liibüa. Loetellu kandmise kuupäev:7. juuni 2018 (muudetud 17. septembril 2018, 25. veebruaril 2020) Muu teave: Loetellu kantud resolutsiooni 1970 punktide 15 ja 17 alusel (reisikeeld, vara külmutamine).

Loetellu kantud resolutsiooni 1970 punkti 22 alapunkti a alusel (2011); resolutsiooni 2174 punkti 4 alapunkti a alusel (2014); resolutsiooni 2213 punkti 11 alapunkti a alusel (2015).

Lisateave

Mohammed al-Hadi on Lääne Liibüas, Zawiyas asuva Shuhada al Nasri brigaadi juht. Tema omakaitseüksus kontrollib Zawiya rafineerimistehast, mis on migrantide smugeldamise keskus. Al-Hadi kontrollib samuti kinnipidamiskeskuseid, kaasa arvatud Nasri kinnipidamiskeskus, mis on formaalselt DCIMi kontrolli all. Paljude allikate kohaselt on al-Hadi võrgustik Liibüas üks kõige mõjukamatest organisatsioonidest migrantide smugeldamise ja migrantide ärakasutamise valdkonnas. Al-Hadil on palju sidemeid kohaliku Zawiya al-Rahman al-Miladi rannikuvalve kohaliku üksuse juhiga, kelle üksused kontrollivad migrante kandvaid aluseid, mis sageli kuuluvad rivaalitsevatele migrantide smugeldamise võrgustikele. Seejärel viiakse migrandid Al Nasri relvarühmituse kontrollitavatesse kinnipidamiskohtadesse, kus neid väidetavalt hoitakse eluohtlikes tingimustes. Liibüa ekspertide rühm kogus tõendeid migrantide kohta, keda korduvalt peksti, ning muu hulgas selle kohta, et eriti Sahara-taguste riikide ja Maroko naisi müüdi kohalikul turul nn seksiorjadena. Peale selle leidis ekspertide rühm, et al-Hadi teeb koostööd teiste relvastatud rühmitustega ning et see on seotud mitme 2016. ja 2017. aastal toimunud vägivaldse kokkupõrkega.“

„27.   Nimi: 1: IBRAHIM 2: SAEED 3: SALIM 4: JADHRAN

Auaste: andmed puuduvad Ametikoht: Relvarühmituste juht Sünniaeg:29. oktoober 1982Sünnikoht: andmed puuduvad Kontrollitud varjunimi: Ibrahim Saeed Salem Awad Aissa Hamed Dawoud Al Jadhran Kontrollimata varjunimi.: andmed puuduvad Kodakondsus: Liibüa Passi nr: S/263963; välja antud 8. novembril 2012Riiklik isikukood: a) 119820043341 b) Personaalne isikukood: 137803 Aadress: andmed puuduvad Loetellu kandmise kuupäev:11. september 2018 (muudetud 25. veebruaril 2020) Muu teave: Loetellu kantud resolutsiooni 1970 punktide 15 ja 17 alusel (reisikeeld, vara külmutamine). Link Interpoli ja ÜRO Julgeolekunõukogu eriteate veebilehele: www.interpol.int/en/notice/search/un/xxxx.

Loetellu kantud resolutsiooni 2213 (2015) punkti 11 alapunkti b, c ja d alusel; resolutsiooni 2362 (2017) punkti 11 alusel.

Lisateave

Liibüa riigiprokuratuur on teinud asjaomase isiku suhtes vahistamismääruse, süüdistades teda mitme kuriteo toimepanemises.

Kõnealune isik korraldas naftatootmise piirkonnas asuvate naftaterminalide vastu relvastatud tegevusi ja rünnakuid (neist viimane toimus 14. juunil 2018), mille tulemusel need hävisid.

Naftatootmise piirkonnas toimunud rünnakud põhjustasid selle piirkonna elanike seas hulgaliselt inimohvreid ning seadsid ohtu tsiviilisikute elu.

Rünnakute tõttu toimus ajavahemikul 2013–2018 Liibüa naftaekspordi katkestusi, mis tekitas märkimisväärset kahju Liibüa majandusele.

Asjaomane isik üritas naftat ebaseaduslikult eksportida.

Nimetatud isik värbab naftatootmise piirkonna vastu suunatud korduvate rünnakute toimepanemiseks välisvõitlejaid.

Oma tegevusega kahjustab asjaomane isik Liibüa stabiilsust ning takistab Liibüa osapoolte püüdlusi lahendada poliitilist kriisi ja rakendada ÜRO tegevuskava.“


Top