EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 32020D0212

Nõukogu Rakendusotsus (ÜVJP) 2020/212, 17. veebruar 2020, millega rakendatakse otsust 2013/255/ÜVJP, mis käsitleb Süüria vastu suunatud piiravaid meetmeid

ST/5863/2020/INIT

OJ L 43I , 17.2.2020, p. 6–10 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, GA, HR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

In force

ELI: http://data.europa.eu/eli/dec_impl/2020/212/oj

17.2.2020   

ET

Euroopa Liidu Teataja

LI 43/6


NÕUKOGU RAKENDUSOTSUS (ÜVJP) 2020/212,

17. veebruar 2020,

millega rakendatakse otsust 2013/255/ÜVJP, mis käsitleb Süüria vastu suunatud piiravaid meetmeid

EUROOPA LIIDU NÕUKOGU,

võttes arvesse Euroopa Liidu lepingut, eriti selle artikli 31 lõiget 2,

võttes arvesse nõukogu 31. mai 2013. aasta otsust 2013/255/ÜVJP, mis käsitleb Süüria vastu suunatud piiravaid meetmeid, (1) eriti selle artikli 30 lõiget 1,

võttes arvesse liidu välisasjade ja julgeolekupoliitika kõrge esindaja ettepanekut

ning arvestades järgmist:

(1)

Nõukogu võttis 31. mail 2013 vastu otsuse 2013/255/ÜVJP.

(2)

Arvestades asjaolu, et väljapaistvad ettevõtjad teenivad oma sidemete kaudu Assadi režiimiga suurt kasumit ja aitavad vastutasuks kõnealust režiimi rahastada, sealhulgas ühisettevõtete kaudu, mis on loodud teatavate väljapaistvate ettevõtjate ja üksuste poolt koos riigi toetusega ettevõtetega sundvõõrandatud maa arendamiseks, toetavad need ettevõtjad ja üksused Assadi režiimi ja saavad sellest kasu, sealhulgas sundvõõrandatud maa kasutamise kaudu.

(3)

Lisaks sellele takistab Süüria konflikti põgenikele kuuluva maa sundvõõrandamine Assadi režiimi poolt nende isikute tagasipöördumist koju.

(4)

Kaheksa füüsilist isikut ja kaks üksust tuleks lisada otsuse 2013/255/ÜVJP I lisas esitatud nende füüsiliste ja juriidiliste isikute, üksuste ja asutuste loetellu, kelle suhtes kohaldatakse piiravaid meetmeid.

(5)

Otsust 2013/255/ÜVJP tuleks seetõttu vastavalt muuta,

ON VASTU VÕTNUD KÄESOLEVA OTSUSE:

Artikkel 1

Otsuse 2013/255/ÜVJP I lisa muudetakse vastavalt käesoleva otsuse lisale.

Artikkel 2

Käesolev otsus jõustub selle Euroopa Liidu Teatajas avaldamise päeval.

Brüssel, 17. veebruar 2020

Nõukogu nimel

eesistuja

J. BORRELL FONTELLES


(1)  ELT L 147, 1.6.2013, lk 14.


LISA

1.   

Otsuse 2013/255/ÜVJP I lisa A osas („Isikud“) esitatud loetellu lisatakse järgmised isikud:

 

Nimi

Tuvastamisandmed

Põhjendus

Loetelusse kandmise kuupäev

„288.

Yassir Aziz ABBAS

(teise nimega Yasser, Yaser, Yasr – Aziz, Aziz – Abbas, Abas – ياسر عزيز عباس)

Sugu: mees.

Sünniaeg: 22.8.1978.

Kodakondsus: Süüria.

Sugulased/äripartnerid/üksused või partnerid/sidemed: Bajaa Trading Services LLC, Qudrah Trading, Tafawoq Tourism Projects Company, Top Business, Yang King, Al-Aziz Group.

Süürias tegutsev juhtiv ettevõtja. Toetab režiimi ja saab sellest kasu äritehingute, sealhulgas smugeldamise ja relvade üleandmise teel. Yasser Aziz Abbas saab kasu Süüria valitsuse nimel nafta importimise hõlbustamisest ja kasutab oma suhteid režiimiga soodustehingute ja -kohtlemise saamiseks.

17.2.2020

289.

Mahir BurhanEddine AL-IMAM

(teise nimega ماهر برهان الدين الإمام)

Sugu: mees.

Kodakondsus: Süüria.

Ametikoht: Telsa Groupi / Telsa Telecomi peadirektor.

Sugulased/äripartnerid/üksused või partnerid/sidemed: Telsa Group/Telecom, Tazamon Contracting LLC, Castro LLC.

Süürias tegutsev juhtiv ettevõtja, kelle ärihuvid asuvad turismi, telekommunikatsiooni ja kinnisvara valdkondades. Mahir BurhanEddine Al-Imam saab režiimi toetatud Telsa Communication Groupi ning Castro LLC peadirektorina ning oma muude ärihuvide kaudu režiimist kasu ja toetab selle rahastamis- ja lobimispoliitikat ning samuti selle ehituspoliitikat.

17.2.2020

290.

Waseem AL-KATTAN

(teise nimega Waseem, Wasseem, Wassim, Wasim – Anouar – Al-Kattan, Al-Katan, Al-Qattan, Al-Qatan - وسيم قطان, وسيم أنوار القطان)

Sugu: mees.

Sünniaeg: 4.3.1976.

Kodakondsus: Süüria.

Ametikoht: Damaskuse provintsi kommertskoja president.

Sugulased/äripartnerid/üksused või partnerid/sidemed:

Larosa Furniture/Furnishing, Jasmine Fields Company Ltd., Muruj Cham (Murooj al-Cham) Investment and Tourism Group, Adam and Investment LLC, Universal Market Company LLC, Süüria kaubanduskodade liidu laekur.

Süürias tegutsev juhtiv ettevõtja, kes saab režiimist kasu ja toetab seda. Omab paljusid ettevõtteid ja valdusettevõtteid, mille huvid ja tegevus asuvad erinevates majandussektorites nagu kinnisvara, luksushotellitööstus ja kaubanduskeskused. Waseem Al-Kattan tõusis kiiresti juhtivaks ettevõtjaks, kehtestades Ida-Ghoutasse piiramise ajal smugeldatud kaupadele makse ning osaleb nüüd režiimi toetades klientelismi agressiivsetes vormides. Waseem Al-Kattan saab oma tihedate sidemete tõttu režiimiga majanduslikku kasu soodustatud juurdepääsust hankemenetlustele ning valitsuse poolt antud litsentsidest ja lepingutest.

17.2.2020

291.

Amer FOZ

(teise nimega عامر فوز)

Sugu: mees.

Sünniaeg: 11.3.1976.

Kodakondsus: Süüria

Passi number: 06010274747.

Ametikoht: ASM International General Tradingu, LLC (ASM International Trading) peadirektor.

Sugulased/äripartnerid/üksused või partnerid/sidemed: ELi poolt loetellu kantud Samer Foz, ELi poolt loetellu kantud Aman Holding (Aman Damascus Joint Stock Company), ASM International General Tradingu, LLC (ASM International Trading) peadirektor.

Juhtiv ettevõtja, kellel on isiklikud ja perekondlikud ärihuvid ja tegevused paljudes Süüria majandussektorites, sealhulgas Aman Holdingu (varem tuntud kui Aman Group) kaudu. Saab Aman Holdingu kaudu majanduslikku kasu juurdepääsust ärivõimalustele ning toetab Assadi režiimi, sealhulgas osalemise kaudu režiimi toetatud Marota City arendamisest. Alates 2012. aastast on ta ka töötanud ASM International Trading LLC peadirektorina.

On samuti seotud oma venna Samer Foziga, kes on alates 2019. aasta jaanuarist ELi poolt loetellu kantud, kui Süürias tegutsev juhtiv ettevõtja, kes toetab režiimi või saab sellest kasu.

17.2.2020

292.

Saqr RUSTOM

(teise nimega Saqr, Saqer – As’ad, Asaad, Asad – Al-Rustom, Al-Rostom - صقر رستم, صقر أسعد الرستم)

Sugu: mees.

Kodakondsus: Süüria.

Ametikoht: Homsis asuvate riiklike kaitsejõudude juht.

Sugulased/äripartnerid/üksused või partnerid/sidemed: Damas Real Estate Development and Investment LLC.

Homsis asuvate riiklike kaitsejõudude kohaliku haru juht (režiimile alluv relvastatud rühmitus Shabiha). Vastutab selle osalemise eest tsiviilelanikkonna brutaalses represseerimises. Saqr Rustom on oma võitlejate kaudu vastutav paljude sõjast kasusaamise skeemide eest ning saab seega kasu Süüria režiimist ja toetab seda. On seotud loetellu kantud isikuga Bassam Hassaniga, kes on ta onu ning kellega koos ta rajas ettevõtte Damas Real Estate Development and Investment LLC, et investeerida kinnisvaraprojektidesse.

17.2.2020

293.

Abdelkader SABRA

(teise nimega Abdelkader, Abd el Kader, Abd al Kader, Abdul Kader Abd al Qadr, Abdul Qadr – Sabra, Sabrah - عبد القادر صبرا; عبد القادر صبره)

Sugu: mees.

Sünniaeg: 14.9.1955.

Kodakondsus: Süüria. Liibanoni.

Ametikoht: Sabra Maritime Agency omanik, Süüria ja Türgi ettevõtjate nõukogu juhataja, Phoenicia Tourism Company asutajapartner, Süüria meresõidukoja president.

Sugulased/äripartnerid/üksused või partnerid/sidemed:

Phoenicia Tourism Company (شركة فينيقيا للسياحة), Sabra Maritime Agency (كالة صبره البحرية).

Süürias tegutsev juhtiv ettevõtja, kellel on palju majandushuve, eelkõige merendus- ja turismisektoris. Abdelkader Sabra, kes on juhtiv laevandusmagnaat ja Rami Makhloufi (režiimi toetaja ja Bashar al-Assadi nõbu) lähedane äripartner, toetab Süüria režiimi rahaliselt ja majanduslikult, sealhulgas offshore ettevõtete kaudu. Abdelkader Sabra saab ka kasu oma sidemetest režiimiga, mis võimaldavad tal oma tegevusi kinnisvarasektorisse laiendada. Ta osaleb ka rahapesus ja äritegevuses Süüria režiimi ja selle osaliste toetamiseks.

17.2.2020

294.

Khodr Ali TAHER

(teise nimega خضر علي طاه)

Sugu: mees.

Sünniaeg: 1976.

Kodakondsus: Süüria.

Ametikoht: Ella Media Services direktor ja omanik, Castle Security and Protection ja Jasmine Contracting Company asutajapartner, Syrian Hotel Management Company juhataja ja asutajapartner, Emateli direktor ja omanik.

Juhtiv ettevõtja, kes tegutseb paljudes Süüria majandussektorites, sealhulgas erasektori turvateenistus, mobiiltelefonide kaubandus, hotellimajandus, reklaamiteenused ja siseriiklikud rahaülekanded.

Toetab režiimi ja saab sellest kasu oma äritegevuses tehtava koostöö ja osalemise kaudu smugeldamis- ja kasusaamise tegevustes. Khodr Ali Taher omab mitmeid ettevõtteid ja on teiste ettevõtete kaasasutaja. Ta osaleb äritegevuses režiimiga, sealhulgas Syrian Transport and Tourism Companyga ühisettevõtte loomise kaudu, millest kaks kolmandikku kuulub turismiministeeriumile.

17.2.2020

 

 

Sugulased/äripartnerid/üksused või partnerid/sidemed:

Citadel for Protection; Guard and Security Services (Castle Security and protection), Ematel LLC (Ematel Communications), Syrian Hotel Management Company, Jasmine Contracting Company.

 

 

295.

Adel Anwar AL-OLABI

(teise nimega Adel Anouar el-Oulabi, Adil Anwar al-Olabi; عادل أنور العلبي

Sugu: mees.

Sünniaasta: 1976.

Kodakondsus: Süüria.

Ametikoht: Damascus Cham Holding Company (DCHC) asejuhataja, Damaskuse kuberner.

Juhtiv ettevõtja, kes saab režiimist kasu ja toetab seda. Damascus Cham Holding Company (DCHC) (Damaskuse halduspiirkonna investeerimisharu, mis haldab Damaskuse halduspiirkonna kinnisvara ja viib ellu projekti Marota City) asejuhataja.

Adel Anwar Al-Olabi on ka Damaskuse kuberner, kelle nimetas ametisse Bashar Al-Assad 2018. aasta novembris. Damaskuse kuberneri ja DCHC asejuhatajana vastutab jõupingutuste eest viia ellu sundvõõrandatud maa arendamisega seotud režiimipoliitikat Damaskuses (sealhulgas dekreet nr 66 ja seadus nr 10), eelkõige projekti Marota City kaudu.

17.2.2020“

2.   

Järgmised üksused lisatakse otsuse 2013/255/ÜVJP I lisa B osas („Üksused“) esitatud loetellu.

 

Nimi

Tuvastamisandmed

Põhjendus

Loetelusse kandmise kuupäev

„77.

Al Qatarji Company

(teise nimega Qatarji International Group, Al-Sham and Al-Darwish Company, Khatirji / Katarji / Katerji Group, مجموعة/شركة قاطرخي)

Üksuse liik: eraettevõte.

Ettevõtlussektor: import-eksport, transport, nafta ja kaupade pakkumine.

Direktori/juhatuse nimi: Hussam AL-QATIRJI, CEO (ELi poolt loetellu kantud).

Tegelik tulusaaja: Hussam AL-QATIRJI (ELi poolt loetellu kantud).

Väljapaistev ettevõte, kes tegutseb Süüria majanduse paljudes sektorites. Hõlbustades režiimi ja erinevate osalejate (sealhulgas ISIS (Daesh)) vahelist kütuse-, relva- ja laskemoonakaubandust, mis toimub toidukaupade importimise ja eksportimise sildi all, toetades relvastatud rühmitusi, kes võitlevad režiimi poolel, ning kasutades oma sidemeid režiimiga oma äritegevuse laiendamiseks, toetab Al Qatarji Company (kelle juhatuse esimees on loetellu kantud isik Hossam Qatarji, kes on Süüria Rahvusassamblee liige) Süüria režiimi ja saab sellest kasu.

17.2.2020

 

 

Registreeritud aadress: Mazzah, Damaskus, Süüria.

Sugulased/äripartnerid/üksused või partnerid/sidemed:

Arvada/Arfada Petroleum Company JSC.

 

 

78.

Damascus Cham Holding Company

(teise nimega Damascus Cham Private Joint Stock Company, القابضة الشام دمشق)

Üksuse liik: avaliku sektori ettevõte, mida reguleerib eraõigus.

Ettevõtlussektor: kinnisvaraarendus.

Direktori/juhatuse nimi:

Adel Anwar AL-OLABI, direktorite nõukogu aseesimees ja Damaskuse kuberner (ELi poolt loetellu kantud).

Tegelik tulusaaja(d): Damaskuse halduspiirkond.

Damascus Cham Holding Company loodi režiimi poolt Damaskuse halduspiirkonna investeerimisharuna, et hallata Damaskuse halduspiirkonna kinnisvara ja viia ellu projekti Marota City, mis on luksuskinnisvara projekt, mis on rajatud eelkõige dekreedi nr 66 ja seaduse nr 10 alusel sundvõõrandatud maale.

17.2.2020“

 

 

Sugulased/äripartnerid/üksused või partnerid/sidemed:

Rami Makhlouf (ELi poolt loetellu kantud), Samer Foz (ELi poolt loetellu kantud), Mazen Tarazi (ELi poolt loetellu kantud),

Talas Group, mida omab ettevõtja Anas Talas (ELi poolt loetellu kantud), Exceed Development and Investment Company, mida omavad erainvestorid Hayan Mohammad Nazem Qaddour ja Maen Rizk Allah Haykal (mõlemad ELi poolt loetellu kantud), Khaled Al-Zubaidi ja Nader Qalei (mõlemad ELi poolt loetellu kantud).

Damascus Cham Holding (kelle aseesimees on Damaskuse kuberner) haldab projekti Marota City elluviimist ning toetab seeläbi Süüria režiimi ja saab sellest kasu ning pakub eeliseid režiimiga tihedaid sidemeid omavatele ettevõtjatele, kes on selle üksusega avaliku ja erasektori partnerluste kaudu kasulikke tehinguid sõlminud.

 


Top