EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 32019R0674

Komisjoni määrus (EL) 2019/674, 29. aprill 2019, millega muudetakse Euroopa Parlamendi ja nõukogu määruse (EÜ) nr 110/2008 (piiritusjookide määratlemise, kirjeldamise, esitlemise, märgistamise ja geograafiliste tähiste kaitse kohta) III lisa

C/2019/3091

OJ L 114, 30.4.2019, p. 7–9 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, HR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

No longer in force, Date of end of validity: 24/05/2021; mõjud tunnistatud kehtetuks 32019R0787

ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/2019/674/oj

30.4.2019   

ET

Euroopa Liidu Teataja

L 114/7


KOMISJONI MÄÄRUS (EL) 2019/674,

29. aprill 2019,

millega muudetakse Euroopa Parlamendi ja nõukogu määruse (EÜ) nr 110/2008 (piiritusjookide määratlemise, kirjeldamise, esitlemise, märgistamise ja geograafiliste tähiste kaitse kohta) III lisa

EUROOPA KOMISJON,

võttes arvesse Euroopa Liidu toimimise lepingut,

võttes arvesse Euroopa Parlamendi ja nõukogu 15. jaanuari 2008. aasta määrust (EÜ) nr 110/2008 piiritusjookide määratlemise, kirjeldamise, esitlemise, märgistamise ja geograafiliste tähiste kaitse kohta ning millega tunnistatakse kehtetuks nõukogu määrus (EMÜ) nr 1576/89, (1) eriti selle artikli 20 lõiget 3,

ning arvestades järgmist:

(1)

Piiritusjookide puhul kehtestatud 330 geograafilise tähise kohta esitasid liikmesriigid määruse (EÜ) nr 110/2008 artikli 20 lõike 1 kohaselt 243 tehnilist toimikut.

(2)

Vastavalt komisjoni rakendusmääruse (EL) nr 716/2013 (2) artikli 9 lõikele 1 hindas komisjon tehnilisi toimikuid vastavalt määruse (EÜ) nr 110/2008 artikli 15 lõike 1 nõuetele ja kehtestas ajavahemiku, mille jooksul peavad vastavad liikmesriigid oma tehnilisi toimikuid muutma või need tagasi võtma.

(3)

Saksamaa ja Itaalia võtsid vastavalt tagasi nimetuste „Königsberger Bärenfang“, „Grappa di Marsala“, „Kirsch Veneto“ / „Kirschwasser Veneto“ ja „Sliwovitz del Veneto“ tehnilised toimikud.

(4)

Rakendusmääruse (EL) nr 716/2013 artikli 9 lõikega 2 on ette nähtud, et kui liikmesriik ei kõrvalda määruse (EÜ) nr 110/2008 artikli 20 lõike 1 kohaselt esitatud kehtestatud geograafilise tähise tehnilise toimiku puudusi komisjoni kehtestatud ajavahemiku jooksul, ei käsitata tehnilist toimikut esitatuna.

(5)

Nimetuste „Karlovarská Hořká“, „Polish Cherry“, „Orehovec“, „Janeževec“ ja „Slovenska travarica“ tehnilistes toimikutes avastatud puudusi ei olnud parandatud.

(6)

Kehtestatud geograafilised tähised „Karlovarská Hořká“, „Königsberger Bärenfang“, „Grappa di Marsala“, „Kirsch Veneto“ / „Kirschwasser Veneto“, „Sliwovitz del Veneto“, „Polish Cherry“, „Orehovec“, „Janeževec“ ja „Slovenska travarica“ tuleks seetõttu määruse (EÜ) nr 110/2008 III lisast välja jätta.

(7)

Seetõttu tuleks määruse (EÜ) nr 110/2008 III lisa vastavalt muuta.

(8)

Käesoleva määrusega ette nähtud meetmed on kooskõlas piiritusjoogituru komitee arvamusega,

ON VASTU VÕTNUD KÄESOLEVA MÄÄRUSE:

Artikkel 1

Määruse (EÜ) nr 110/2008 III lisa muudetakse käesoleva määruse lisa kohaselt.

Artikkel 2

Käesolev määrus jõustub kahekümnendal päeval pärast selle avaldamist Euroopa Liidu Teatajas.

Käesolev määrus on tervikuna siduv ja vahetult kohaldatav kõikides liikmesriikides.

Brüssel, 29. aprill 2019

Komisjoni nimel

president

Jean-Claude JUNCKER


(1)  ELT L 39, 13.2.2008, lk 16.

(2)  Komisjoni 25. juuli 2013. aasta rakendusmäärus (EL) nr 716/2013, millega kehtestatakse Euroopa Parlamendi ja nõukogu määruse (EÜ) nr 110/2008 (piiritusjookide määratlemise, kirjeldamise, esitlemise, märgistamise ja geograafiliste tähiste kaitse kohta) üksikasjalikud rakenduseeskirjad (ELT L 201, 26.7.2013, lk 21).


LISA

Määruse (EÜ) nr 110/2008 III lisa muudetakse järgmiselt:

1)

tootekategoorias 6 „Viinamarjade pressimisjääkidest valmistatud piiritusjook“ jäetakse rida

 

Grappa di Marsala

Itaalia“

välja;

2)

tootekategoorias 9 „Puuviljadest valmistatud kange alkohoolne jook“ jäetakse read

 

Sliwovitz del Veneto

Kirsch Veneto/Kirschwasser Veneto

Itaalia

Itaalia“

välja;

3)

tootekategoorias 25 „Aniisimaitselised piiritusjoogid“ jäetakse rida

 

Janeževec

Sloveenia“

välja;

4)

tootekategoorias 30 „Mõrumaitseline piiritusjook ehk bitter“ jäetakse rida

 

Slovenska travarica

Sloveenia“

välja;

5)

tootekategoorias 32 „Liköör“ jäetakse rida

 

Polish Cherry

Karlovarská Hořká

Poola

Tšehhi Vabariik“

välja;

6)

tootekategoorias 40 „Nocino

 

Orehovec

Sloveenia“

välja;

7)

tootekategoorias „Muud piiritusjoogid“ jäetakse rida

 

Königsberger Bärenfang

Saksamaa“

välja.


Top