Accept Refuse

EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 32019D1663

Nõukogu otsus (ÜVJP) 2019/1663, 1. oktoober 2019, millega muudetakse otsust (ÜVJP) 2015/1333 piiravate meetmete kohta seoses olukorraga Liibüas

ST/12131/2019/INIT

OJ L 252, 2.10.2019, p. 36–37 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, HR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

In force

ELI: http://data.europa.eu/eli/dec/2019/1663/oj

2.10.2019   

ET

Euroopa Liidu Teataja

L 252/36


NÕUKOGU OTSUS (ÜVJP) 2019/1663,

1. oktoober 2019,

millega muudetakse otsust (ÜVJP) 2015/1333 piiravate meetmete kohta seoses olukorraga Liibüas

EUROOPA LIIDU NÕUKOGU,

võttes arvesse Euroopa Liidu lepingut, eriti selle artiklit 29,

võttes arvesse liidu välisasjade ja julgeolekupoliitika kõrge esindaja ettepanekut

ning arvestades järgmist:

(1)

Nõukogu võttis 31. juulil 2015 vastu otsuse (ÜVJP) 2015/1333 (1) piiravate meetmete kohta seoses olukorraga Liibüas.

(2)

Nõukogu võttis 1. aprillil 2019 vastu otsuse (ÜVJP) 2019/539 (2).

(3)

Pidades silmas Liibüas valitseva olukorra jätkuvat ebastabiilsust ja tõsidust, tuleks kolme isiku suhtes kehtestatud piiravate meetmete kehtivust pikendada veel kuue kuu võrra.

(4)

Otsust (ÜVJP) 2015/1333 tuleks seetõttu vastavalt muuta,

ON VASTU VÕTNUD KÄESOLEVA OTSUSE:

Artikkel 1

Otsuse (ÜVJP) 2015/1333 artikli 17 lõiked 3 ja 4 asendatakse järgmisega:

‘3.   Artikli 8 lõikes 2 osutatud meetmeid kohaldatakse II lisa kannete 14, 15 ja 16 suhtes kuni 2. aprillini 2020.

4.   4.Artikli 9 lõikes 2 osutatud meetmeid kohaldatakse IV lisa kannete 19, 20 ja 21 suhtes kuni 2. aprillini 2020.’

Artikkel 2

Käesolev otsus jõustub selle Euroopa Liidu Teatajas avaldamise päeval.

Brüssel, 1. oktoober 2019

Nõukogu nimel

eesistuja

T. TUPPURAINEN


(1)  Nõukogu 31. juuli 2015. aasta otsus (ÜVJP) 2015/1333 piiravate meetmete kohta seoses olukorraga Liibüas ja millega tunnistatakse kehtetuks otsus 2011/137/ÜVJP (ELT L 206, 1.8.2015, lk 34).

(2)  Nõukogu 1. aprilli 2019. aasta otsus (ÜVJP) 2019/539, millega muudetakse otsust (ÜVJP) 2015/1333 piiravate meetmete kohta seoses olukorraga Liibüas (ELT L 93, 2.4.2019, lk 15).


Top