Accept Refuse

EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 32019D0450

Komisjoni rakendusotsus (EL) 2019/450, 19. märts 2019, Euroopa Parlamendi ja nõukogu määruse (EL) nr 305/2011 toetuseks koostatud ehitustoodete Euroopa hindamisdokumentide avaldamise kohta (EMPs kohaldatav tekst)

C/2019/2026

OJ L 77, 20.3.2019, p. 78–79 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, HR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

In force

ELI: http://data.europa.eu/eli/dec_impl/2019/450/oj

20.3.2019   

ET

Euroopa Liidu Teataja

L 77/78


KOMISJONI RAKENDUSOTSUS (EL) 2019/450,

19. märts 2019,

Euroopa Parlamendi ja nõukogu määruse (EL) nr 305/2011 toetuseks koostatud ehitustoodete Euroopa hindamisdokumentide avaldamise kohta

(EMPs kohaldatav tekst)

EUROOPA KOMISJON,

võttes arvesse Euroopa Liidu toimimise lepingut,

võttes arvesse Euroopa Parlamendi ja nõukogu 9. märtsi 2011. aasta määrust (EL) nr 305/2011, millega sätestatakse ehitustoodete ühtlustatud turustustingimused ning tunnistatakse kehtetuks nõukogu direktiiv 89/106/EMÜ, (1) eriti selle artiklit 22,

ning arvestades järgmist:

(1)

Vastavalt määrusele (EL) nr 305/2011 peavad tehnilise hindamise asutused Euroopa hindamisdokumentidega hõlmatud ehitustoodete põhiomaduste toimivuse hindamisel lähtuma sellistest Euroopa hindamisdokumentides esitatud meetoditest ja kriteeriumidest, mille viited on avaldatud Euroopa Liidu Teatajas.

(2)

Tootjad on esitanud mitu Euroopa tehnilise hindamise taotlust, mille alusel tehnilise hindamise asutuste organisatsioon on vastavalt määruse (EL) nr 305/2011 artiklile 19 koostanud ja vastu võtnud mitu Euroopa hindamisdokumenti.

(3)

Komisjon on hinnanud, kas tehnilise hindamise asutuste organisatsiooni koostatud Euroopa hindamisdokumendid täidavad määruse (EL) nr 305/2011 I lisas ehitistele esitatud põhinõudeid.

(4)

Tehnilise hindamise asutuste organisatsiooni koostatud Euroopa hindamisdokumendid täidavad määruse (EL) nr 305/2011 I lisas ehitistele esitatud põhinõudeid. Seepärast on asjakohane avaldada viide nendele Euroopa hindamisdokumentidele Euroopa Liidu Teatajas,

ON VASTU VÕTNUD KÄESOLEVA OTSUSE:

Artikkel 1

Määruse (EL) nr 305/2011 toetuseks koostatud Euroopa ehitustoodete hindamisdokumentide viited, mis on loetletud käesoleva otsuse lisas, avaldatakse Euroopa Liidu Teatajas.

Artikkel 2

Käesolev otsus jõustub selle Euroopa Liidu Teatajas avaldamise päeval.

Brüssel, 19. märts 2019

Komisjoni nimel

president

Jean-Claude JUNCKER


(1)  ELT L 88, 4.4.2011, lk 5.


LISA

Euroopa hindamisdokumendi viitenumber ja pealkiri

040427-00-0404

Välise soojusisolatsiooni komposiitsüsteemide (ETICS) komplektid, mille soojusisolatsioonikihi moodustab mört ja välise kihi katkendlikud fassaadikatteplaadid või viimistlusplaadid

060012-00-0802

Klaaskiust, mineraal- ja orgaanilisest materjalidest valmistatud korstna suitsutoru ja abiseadmed

090119-00-0404

Kohapeal viimistletavad mineraalmaterjalist välisseinakatted

090120-00-0404

Mittekandvad mineraalplaatide komplektid välisseintele

130031-00-0304

Metallvõrgust talad ja postid

130082-00-0603

Fassaadi kinnitussüsteem – plastklamber puidust või palgist valmistatud elementide kinnitamiseks aluskonstruktsiooni külge

260014-00-0301

II tüübi lisandi baasil valmistatud kaltsineeritud kihtsilikaat


Top