Accept Refuse

EUR-Lex Access to European Union law

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 32018R1072

Nõukogu rakendusmäärus (EL) 2018/1072, 30. juuli 2018, millega rakendatakse määrust (EL) nr 269/2014, mis käsitleb piiravaid meetmeid seoses Ukraina territoriaalset terviklikkust, suveräänsust ja sõltumatust kahjustava või ohustava tegevusega

ST/10764/2018/INIT

OJ L 194, 31.7.2018, p. 27–29 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, HR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

In force

ELI: http://data.europa.eu/eli/reg_impl/2018/1072/oj

31.7.2018   

ET

Euroopa Liidu Teataja

L 194/27


NÕUKOGU RAKENDUSMÄÄRUS (EL) 2018/1072,

30. juuli 2018,

millega rakendatakse määrust (EL) nr 269/2014, mis käsitleb piiravaid meetmeid seoses Ukraina territoriaalset terviklikkust, suveräänsust ja sõltumatust kahjustava või ohustava tegevusega

EUROOPA LIIDU NÕUKOGU,

võttes arvesse Euroopa Liidu toimimise lepingut,

võttes arvesse nõukogu 17. märtsi 2014. aasta määrust (EL) nr 269/2014, mis käsitleb piiravaid meetmeid seoses Ukraina territoriaalset terviklikkust, suveräänsust ja sõltumatust kahjustava või ohustava tegevusega, (1) eriti selle artikli 14 lõiget 1,

võttes arvesse liidu välisasjade ja julgeolekupoliitika kõrge esindaja ettepanekut

ning arvestades järgmist:

(1)

Nõukogu võttis 17. märtsil 2014 vastu määruse (EL) nr 269/2014.

(2)

Liidu Krimmi ja Sevastopoli ebaseadusliku annekteerimise mittetunnustamispoliitika osana peab nõukogu Kertši silla ehitamist veel üheks tegevuseks, mis kahjustab Ukraina territoriaalset terviklikkust, suveräänsust ja sõltumatust.

(3)

Silla ehitamine ja selle ametlik avamine 15. mail 2018 on olulised sümboolsed sammud, millega Venemaa Föderatsioon tugevdab oma kontrolli ebaseaduslikult annekteeritud Krimmi ja Sevastopoli üle ja mis isoleerivad poolsaare Ukrainast veel enam.

(4)

Eelpool toodut arvesse võttes tuleks määruse (EL) nr 269/2014 I lisas esitatud selliste isikute, üksuste ja asutuste loetellu, kelle suhtes kohaldatakse piiravaid meetmeid, kanda veel üksusi.

(5)

Määruse (EL) nr 269/2014 I lisa tuleks seetõttu vastavalt muuta,

ON VASTU VÕTNUD KÄESOLEVA MÄÄRUSE:

Artikkel 1

Käesoleva määruse lisas loetletud üksused kantakse määruse (EL) nr 269/2014 I lisas esitatud loetellu.

Artikkel 2

Käesolev määrus jõustub selle Euroopa Liidu Teatajas avaldamise päeval.

Käesolev määrus on tervikuna siduv ja vahetult kohaldatav kõikides liikmesriikides.

Brüssel, 30. juuli 2018

Nõukogu nimel

eesistuja

G. BLÜMEL


(1)  ELT L 78, 17.3.2014, lk 6.


LISA

Artiklis 1 osutatud üksuste loetelu

 

Nimi

Identifitseerimisandmed

Põhjendused

Loetellu kandmise kuupäev

„42.

AO Institute Giprostroymost – Saint-Petersburg

АО Институт Гипростроймост – Санкт-Петербург

Aadress:

7 Yablochkova street,

St. Petersburg,

197198, Russia

Veebisait: http://gpsm.ru

E-post: office@gpsm.ru

AO Institute Giprostroymost – Saint-Petersburg osales Kertši silla ehitamises; sild ühendab Venemaad ebaseaduslikult Venemaa Föderatsiooni koosseisu annekteeritud Krimmi poolsaarega. Seega toetab ettevõte ebaseaduslikult annekteeritud Krimmi poolsaare tugevamini integreerimist Venemaa Föderatsiooni, mis omakorda kahjustab veelgi Ukraina territoriaalset terviklikkust, suveräänsust ja sõltumatust.

31.7.2018

43.

PJSC Mostotrest

ПАО Мостотрест

Aadress:

6 Barklaya street, Bld. 5

Moscow,

121087, Russia

PJSC Mostotrest osales silla hooldustööde riigihankelepingu kaudu aktiivselt Kertši silla ehitamises; sild ühendab Venemaad ebaseaduslikult annekteeritud Krimmi poolsaarega. Peale selle kuulub ettevõte isikule (Arkady Rotenberg), kes on oma Ukraina suveräänsust kahjustava tegevuse tõttu juba kantud loetellu (isik nr 92 käesolevas lisas). Seega toetab ettevõte ebaseaduslikult annekteeritud Krimmi poolsaare tugevamini integreerimist Venemaa Föderatsiooni, mis omakorda kahjustab veelgi Ukraina territoriaalset terviklikkust, suveräänsust ja sõltumatust.

31.7.2018

44.

JSC Zaliv Shipyard

Судостроительный завод „Залив“

Aadress:

4 Tankistov street,

298310 Kerch,

Crimea

Veebisait: http://zalivkerch.com

JSC Zaliv Shipyard osales aktiivselt Kertši sillani viiva uue raudtee ehitamises; sild ühendab Venemaad ebaseaduslikult annekteeritud Krimmi poolsaarega. Seega toetab ettevõte ebaseaduslikult annekteeritud Krimmi poolsaare tugevamini integreerimist Venemaa Föderatsiooni, mis omakorda kahjustab veelgi Ukraina territoriaalset terviklikkust, suveräänsust ja sõltumatust.

31.7.2018

45.

Stroygazmontazh Corporation (SGM Group)

ООО Стройгазмонтаж

(груп СГМ)

Aadress:

Prospect Vernadskogo 53,

Moscow,

119415, Russia

Veebisait: www.ooosgm.com

Stroygazmontazh Corporation (SGM Group) osales silla ehitustööde lepingu kaudu aktiivselt Kertši silla ehitamises; sild ühendab Venemaad ebaseaduslikult annekteeritud Krimmi poolsaarega.

Peale selle kuulub ettevõte isikule (Arkady Rotenberg), kes on oma Ukraina suveräänsust kahjustava tegevuse tõttu juba kantud loetellu (isik nr 92 käesolevas lisas). Seega toetab ettevõte ebaseaduslikult annekteeritud Krimmi poolsaare tugevamini integreerimist Venemaa Föderatsiooni, mis omakorda kahjustab veelgi Ukraina territoriaalset terviklikkust, suveräänsust ja sõltumatust.

31.7.2018

46.

Stroygazmontazh Most OOO

OOO Стройгазмонтаж-Мост

Aadress:

Barklaya street 6, building 7,

Moscow

121087, Russia

Registreerimisnumber: 1157746088170

Maksukohustuslase number: 7730018980

Veebisait: http://kerch-most.ru/tag/sgam-most

E-post: kerch-most@yandex.ru

Stroygazmontazh Most OOO on peatöövõtja Stroygazmontazhi tütarettevõtja, mis juhib Kertši väina ületava silla ehitamise projekti. Peale selle kuulub ettevõte isikule (Arkady Rotenberg), kes on oma Ukraina suveräänsust kahjustava tegevuse tõttu juba kantud loetellu (isik nr 92 käesolevas lisas). Seega toetab ettevõte ebaseaduslikult annekteeritud Krimmi poolsaare tugevamini integreerimist Venemaa Föderatsiooni, mis omakorda kahjustab veelgi Ukraina territoriaalset terviklikkust, suveräänsust ja sõltumatust.

31.7.2018

47.

CJSC VAD

AKTSIONERNOE OBSHCHESTVO VAD

АО „ВАД“

Aadress:

133, Chernyshevskogo street, Vologda, Vologodskaya Oblast, 160019, Russia

122 Grazhdanskiy Prospect, suite 5, Liter A, St. Petersburg 195267, Russia

Registreerimisnumber: 1037804006811 (Russia)

Maksukohustuslase number: 7802059185

Veebisait: www.zaovad.com

E-post: office@zaovad.com

CJSC VAD on üle Kertši silla viiva Tavrida maantee ja sellele juurdepääsu võimaldava teedevõrgu ehitustööde peatöövõtja Krimmis. Tavrida maantee annab Krimmile transpordijuurdepääsu uute maanteede süsteemi kaudu, mis on peamiseks ühenduseks Kertši sillaga. Seega toetab CJSC VAD ebaseaduslikult annekteeritud Krimmi poolsaare tugevamini integreerimist Venemaa Föderatsiooni, mis omakorda kahjustab veelgi Ukraina territoriaalset terviklikkust, suveräänsust ja sõltumatust.

31.7.2018“


Top