Accept Refuse

EUR-Lex Access to European Union law

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 32018D1153

Nõukogu otsus (EL) 2018/1153, 26. juuni 2018, Euroopa Liidu ja Hiina Rahvavabariigi valitsuse vahelise tsiviillennundusohutuse lepingu liidu nimel allkirjastamise kohta

ST/9698/2018/INIT

OJ L 210, 21.8.2018, p. 2–2 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, HR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

In force

ELI: http://data.europa.eu/eli/dec/2018/1153/oj

21.8.2018   

ET

Euroopa Liidu Teataja

L 210/2


NÕUKOGU OTSUS (EL) 2018/1153,

26. juuni 2018,

Euroopa Liidu ja Hiina Rahvavabariigi valitsuse vahelise tsiviillennundusohutuse lepingu liidu nimel allkirjastamise kohta

EUROOPA LIIDU NÕUKOGU,

võttes arvesse Euroopa Liidu toimimise lepingut, eriti selle artikli 100 lõiget 2 koostoimes artikli 218 lõikega 5,

võttes arvesse Euroopa Komisjoni ettepanekut

ning arvestades järgmist:

(1)

Nõukogu andis oma 7. märtsi 2016. aasta otsusega komisjonile loa alustada läbirääkimisi Hiina Rahvavabariigi valitsusega tsiviillennundusohutuse lepingu sõlmimiseks. Komisjon pidas liidu nimel Hiina Rahvavabariigi valitsusega läbirääkimisi tsiviillennundusohutuse lepingu (edaspidi „leping“) üle, et edendada kahepoolset koostööd tsiviillennundusohutuse vallas ning soodustada liidu ja Hiina Rahvavabariigi vahelist kaubandust ja investeeringuid lennundustoodete vallas.

(2)

Leping tuleks liidu nimel allkirjastada, eeldusel et see hiljem sõlmitakse,

ON VASTU VÕTNUD KÄESOLEVA OTSUSE:

Artikkel 1

Euroopa Liidu ja Hiina Rahvavabariigi valitsuse vahelise tsiviillennundusohutuse lepingu (edaspidi „leping“) liidu nimel allkirjastamiseks antakse luba, eeldusel et nimetatud leping sõlmitakse.

Artikkel 2

Nõukogu eesistujal on õigus määrata isik(ud), kes on volitatud lepingule liidu nimel alla kirjutama.

Artikkel 3

Käesolev otsus jõustub selle vastuvõtmise päeval.

Luxembourg, 26. juuni 2018

Nõukogu nimel

eesistuja

E. ZAHARIEVA


Top