Accept Refuse

EUR-Lex Access to European Union law

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 32018D0715

Nõukogu otsus (ÜVJP) 2018/715, 14. mai 2018, millega muudetakse otsust (ÜVJP) 2016/849, mis käsitleb Korea Rahvademokraatliku Vabariigi vastu suunatud piiravaid meetmeid

OJ L 120, 16.5.2018, p. 4–7 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, HR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

In force

ELI: http://data.europa.eu/eli/dec/2018/715/oj

16.5.2018   

ET

Euroopa Liidu Teataja

L 120/4


NÕUKOGU OTSUS (ÜVJP) 2018/715,

14. mai 2018,

millega muudetakse otsust (ÜVJP) 2016/849, mis käsitleb Korea Rahvademokraatliku Vabariigi vastu suunatud piiravaid meetmeid

EUROOPA LIIDU NÕUKOGU,

võttes arvesse Euroopa Liidu lepingut, eriti selle artiklit 29,

võttes arvesse liidu välisasjade ja julgeolekupoliitika kõrge esindaja ettepanekut

ning arvestades järgmist:

(1)

Nõukogu võttis 22. aprillil 2013 vastu otsuse 2013/183/ÜVJP, (1) mis käsitleb Korea Rahvademokraatliku Vabariigi vastu suunatud piiravaid meetmeid.

(2)

Nõukogu võttis 2. juulil 2015 vastu otsuse (ÜVJP) 2015/1066, (2) millega lisatakse Korean National Insurance Company (KNIC) GmbH ja kuus selle nimel või selle juhtimisel tegutsevat isikut otsuse 2013/183/ÜVJP II lisasse. Nõukogu võttis 31. märtsil 2016 vastu otsuse (ÜVJP) 2016/475 (3), millega lisati KNIC otsuse 2013/183/ÜVJP II lisasse ning jäeti välja kanne KNIC GmbH kohta. Otsusega (ÜVJP) 2016/475 muudeti ka kandeid kuue isiku kohta, kes tegutsevad KNICi nimel või juhtimisel.

(3)

Nõukogu võttis 27. mail 2016 vastu otsuse (ÜVJP) 2016/849, (4) mis käsitleb Korea Rahvademokraatliku Vabariigi vastu suunatud piiravaid meetmeid ja millega tunnistatakse kehtetuks otsus 2013/183/ÜVJP.

(4)

ÜRO Julgeolekunõukogu võttis 5. augustil 2017 vastu resolutsiooni 2371 (2017), millega nähakse ette Korea Rahvademokraatliku Vabariigi vastu suunatud uued piiravad meetmed, sealhulgas KNICi loetellu kandmine.

(5)

Nõukogu võttis 10. augustil 2017 vastu rakendusotsuse (ÜVJP) 2017/1459, (5) millega kantakse KNIC otsuse (ÜVJP) 2016/849 I lisasse, ning 24. augustil 2017 võttis nõukogu vastu otsuse (ÜVJP) 2017/1504, (6) millega jäetakse KNIC otsuse (ÜVJP) 2016/849 II lisast välja.

(6)

KNICi nimel või juhiste kohaselt tegutsevad isikud tuleks seetõttu kanda otsuse (ÜVJP) 2016/849 III lisasse ja jätta välja selle II lisast.

(7)

Otsuse (ÜVJP) 2016/849 III ja II lisa tuleks seetõttu vastavalt muuta,

ON VASTU VÕTNUD KÄESOLEVA OTSUSE:

Artikkel 1

Otsuse (ÜVJP) 2016/849 III ja II lisa muudetakse vastavalt käesoleva otsuse lisale.

Artikkel 2

Käesolev otsus jõustub Euroopa Liidu Teatajas avaldamise päeval.

Brüssel, 14 mai 2018

Nõukogu nimel

eesistuja

E. ZAHARIEVA


(1)  Nõukogu 22. aprilli 2013. aasta otsus 2013/183/ÜVJP, mis käsitleb Korea Rahvademokraatliku Vabariigi vastu suunatud piiravaid meetmeid ja millega tunnistatakse kehtetuks otsus 2010/800/ÜVJP (ELT L 111, 23.4.2013, lk 52).

(2)  Nõukogu 2. juuli 2015. aasta otsus (ÜVJP) 2015/1066, millega muudetakse otsust 2013/183/ÜVJP, mis käsitleb Korea Rahvademokraatliku Vabariigi vastu suunatud piiravaid meetmeid (ELT L 174, 3.7.2015, lk 25).

(3)  Nõukogu 31. märtsi 2016. aasta otsus (ÜVJP) 2016/475, millega muudetakse otsust 2013/183/ÜVJP, mis käsitleb Korea Rahvademokraatliku Vabariigi vastu suunatud piiravaid meetmeid (ELT L 85, 1.4.2016, lk 34).

(4)  Nõukogu 27. mai 2016. aasta otsus (ÜVJP) 2016/849, mis käsitleb Korea Rahvademokraatliku Vabariigi vastu suunatud piiravaid meetmeid ja millega tunnistatakse kehtetuks otsus 2013/183/ÜVJP (ELT L 141, 28.5.2016, lk 79).

(5)  Nõukogu 10. augusti 2017. aasta otsus (ÜVJP) 2017/1459, millega rakendatakse otsust (ÜVJP) 2016/849, mis käsitleb Korea Rahvademokraatliku Vabariigi vastu suunatud piiravaid meetmeid (ELT L 208, 11.8.2017, lk 38).

(6)  Nõukogu 24. augusti 2017. aasta otsus (ÜVJP) 2017/1504, millega muudetakse otsust (ÜVJP) 2016/849, mis käsitleb Korea Rahvademokraatliku Vabariigi vastu suunatud piiravaid meetmeid (ELT L 221, 26.8.2017, lk 22).


LISA

A.

Otsuse (ÜVJP) 2016/849 III lisas pealkirja „Artikli 23 lõike 1 punktis c ja artikli 27 lõike 1 punktis c osutatud isikute loetelu“ alapealkirja „A. Isikud“ alla lisatakse järgmised kanded:

 

Nimi

Tuvastamisandmed

Loetellu kandmise kuupäev

Põhjendused

„19.

KIM Il-Su,

teise nimega KIM Il Su

Sünniaeg: 2.9.1965

Sünnikoht: Pyongyang, KRDV

3.7.2015

Korea National Insurance Corporationi (KNIC) edasikindlustusosakonna juhataja Pyongyangi peakorteris ning endine volitatud peaesindaja Hamburgis, kes tegutseb KNICi nimel või juhiste kohaselt.

20.

KANG Song-Sam,

teise nimega KANG Song Sam

Sünniaeg: 5.7.1972

Sünnikoht: Pyongyang, KRDV

3.7.2015

Korea National Insurance Corporationi (KNIC) endine volitatud esindaja Hamburgis, kes jätkab tegutsemist KNICi nimel või juhiste kohaselt.

21.

CHOE Chun-Sik,

teise nimega CHOE Chun Sik

Sünniaeg: 23.12.1963

Sünnikoht: Pyongyang, KRDV

Passi number: 745132109

Kehtiv kuni 12.2.2020

3.7.2015

Korea National Insurance Corporationi (KNIC) edasikindlustusosakonna direktor Pyongyangi peakorteris, kes tegutseb KNICi nimel või juhiste kohaselt.

22.

SIN Kyu-Nam,

teise nimega SIN Kyu Nam

Sünniaeg: 12.9.1972

Sünnikoht: Pyongyang, KRDV

Passi number: PO472132950

3.7.2015

Korea National Insurance Corporationi (KNIC) edasikindlustusosakonna direktor Pyongyangi peakorteris ning endine volitatud esindaja Hamburgis, kes tegutseb KNICi nimel või juhiste kohaselt.

23.

PAK Chun-San,

teise nimega PAK Chun San

Sünniaeg: 18.12.1953

Sünnikoht: Pyongyang, KRDV

Passi number: PS472220097

3.7.2015

Korea National Insurance Corporationi (KNIC) edasikindlustusosakonna direktor Pyongyangi peakorteris vähemalt 2015. aasta detsembrini ning endine volitatud peaesindaja Hamburgis, kes jätkab tegutsemist KNICi nimel või juhiste kohaselt.

24.

SO Tong Myong

Sünniaeg: 10.9.1956

3.7.2015

Korea National Insurance Corporationi (KNIC) president, KNICi juhtiva täitevkomitee esimees (juuni 2012); Korea National Insurance Corporationi peadirektor, 2013. aasta september, tegutseb KNICi nimel või juhiste kohaselt.“

B.

Otsuse (ÜVJP) 2016/849 II lisas pealkirja „II. Isikud ja üksused, kes osutavad finantsteenuseid, mis võivad kaasa aidata KRDV tuumarelva-, ballistiliste rakettide või muude massihävitusrelvade alaste programmide elluviimisele.“ alapealkirja „A. Isikud“ alt jäetakse välja järgmised kanded:

 

Nimi

Teised nimed

Tuvastamisandmed

Loetellu kandmise kuupäev

Põhjendused

„3.

KIM Il-Su

KIM Il Su

Sünniaeg: 2.9.1965

Sünnikoht: Pyongyang, KRDV

3.7.2015

Korea National Insurance Corporationi (KNIC) edasikindlustusosakonna juhataja Pyongyangi peakorteris ning endine volitatud peaesindaja Hamburgis, kes tegutseb KNICi nimel või juhiste kohaselt.

4.

KANG Song-Sam

KANG Song Sam

Sünniaeg: 5.7.1972

Sünnikoht: Pyongyang, KRDV

3.7.2015

Korea National Insurance Corporationi (KNIC) endine volitatud esindaja Hamburgis, kes jätkab KNICi nimel või juhiste kohaselt tegutsemist.

5.

CHOE Chun-Sik

CHOE Chun Sik

Sünniaeg: 23.12.1963

Sünnikoht: Pyongyang, KRDV

Passi number: 745132109

Kehtiv kuni 12.2.2020

3.7.2015

Korea National Insurance Corporationi (KNIC) edasikindlustusosakonna direktor Pyongyangi peakorteris, kes tegutseb KNICi nimel või juhiste kohaselt.

6.

SIN Kyu-Nam

SIN Kyu Nam

Sünniaeg: 12.9.1972

Sünnikoht: Pyongyang, KRDV

Passi number: PO472132950

3.7.2015

Korea National Insurance Corporationi (KNIC) edasikindlustusosakonna direktor Pyongyangi peakorteris ning endine volitatud esindaja Hamburgis, kes tegutseb KNICi nimel või juhiste kohaselt.

7.

PAK Chun-San

PAK Chun San

Sünniaeg: 18.12.1953

Sünnikoht: Pyongyang, KRDV

Passi number: PS472220097

3.7.2015

Korea National Insurance Corporationi (KNIC) edasikindlustusosakonna direktor Pyongyangi peakorteris vähemalt 2015. aasta detsembrini ning endine volitatud peaesindaja Hamburgis, kes jätkab KNICi nimel või juhiste kohaselt tegutsemist.

8.

SO Tong Myong

 

Sünniaeg: 10.9.1956

3.7.2015

Korea National Insurance Corporationi (KNIC) president, KNICi juhtiva täitevkomitee esimees (juuni 2012); Korea National Insurance Corporationi peadirektor, 2013. aasta september, tegutseb KNICi nimel või juhiste kohaselt.“


Top