Accept Refuse

EUR-Lex Access to European Union law

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 32018D0694

Nõukogu rakendusotsus (ÜVJP) 2018/694, 7. mai 2018, millega rakendatakse otsust 2014/932/ÜVJP piiravate meetmete kohta seoses olukorraga Jeemenis

OJ L 117, 8.5.2018, p. 17–18 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, HR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

In force

ELI: http://data.europa.eu/eli/dec_impl/2018/694/oj

8.5.2018   

ET

Euroopa Liidu Teataja

L 117/17


NÕUKOGU RAKENDUSOTSUS (ÜVJP) 2018/694,

7. mai 2018,

millega rakendatakse otsust 2014/932/ÜVJP piiravate meetmete kohta seoses olukorraga Jeemenis

EUROOPA LIIDU NÕUKOGU,

võttes arvesse Euroopa Liidu lepingut, eriti selle artikli 31 lõiget 2,

võttes arvesse nõukogu 18. detsembri 2014. aasta otsust 2014/932/ÜVJP piiravate meetmete kohta seoses olukorraga Jeemenis, (1) eriti selle artiklit 3,

võttes arvesse liidu välisasjade ja julgeolekupoliitika kõrge esindaja ettepanekut

ning arvestades järgmist:

(1)

Nõukogu võttis 18. detsembril 2014 vastu otsuse 2014/932/ÜVJP.

(2)

ÜRO Julgeolekunõukogu resolutsiooni 2140 (2014) punkti 19 alusel loodud ÜRO Julgeolekunõukogu komitee ajakohastas 23. aprillil 2018 teavet seoses ühe isikuga, kelle suhtes kohaldatakse piiravaid meetmeid.

(3)

Otsuse 2014/932/ÜVJP lisa tuleks seetõttu vastavalt muuta,

ON VASTU VÕTNUD KÄESOLEVA OTSUSE:

Artikkel 1

Otsuse 2014/932/ÜVJP lisa muudetakse vastavalt käesoleva otsuse lisale.

Artikkel 2

Käesolev otsus jõustub Euroopa Liidu Teatajas avaldamise päeval.

Brüssel, 7. mai 2018

Nõukogu nimel

eesistuja

E. ZAHARIEVA


(1)  ELT L 365, 19.12.2014, lk 147.


LISA

Allpool nimetatud isikut käsitlev kanne asendatakse järgmise kandega.

„3.

Ali Abdullah Saleh (teise nimega: Ali Abdallah Salih).

Algupärane kirjaviis: Image

Loetellu kandmise põhjus: a) Jeemeni Üldise Rahvakongressi Partei juht b) Jeemeni Vabariigi endine president. Sünniaeg: a) 21.3.1945; b) 21.3.1946; c) 21.3.1942; d) 21.3.1947. Sünnikoht: a) Bayt al-Ahmar, Sanaa kubernerkond, Jeemen; b) Sanaa, Jeemen; c) Sanaa, Sanhan, Al-Rib' al-Sharqi. Kodakondsus: Yemen. Passi number: 00016161 (Jeemen). Isikukood: 01010744444. Muu teave: Sugu: Male. Staatus: teadaolevalt surnud. Link Interpoli ja ÜRO Julgeolekunõukogu eriteate veebilehele: https://www.interpol.int/en/notice/search/un/5837306. ÜRO poolt loetellu kandmise kuupäev: 7.11.2014 (muudetud 20.11.2014, 23.4.2018).

Lisateave sanktsioonide komitee esitatud kirjeldavast kokkuvõttest loetellu kandmise põhjuste kohta

Ali Abdullah Saleh kanti loetellu 7. novembril 2014 resolutsiooni nr 2140 (2014) punktide 11 ja 15 kohaste sanktsioonidega seoses, kuna ta vastab kõnealuse resolutsiooni punktides 17 ja 18 esitatud loetellu kandmise kriteeriumitele.

Ali Abdullah Saleh on osalenud tegevuses, mis ohustab rahu, julgeolekut või stabiilsust Jeemenis (muu hulgas tegevus, mis takistab Jeemeni valitsuse ja opositsiooni vahelise 23. novembri 2011. aasta kokkuleppe rakendamist, millega nähakse ette võimu rahumeelne üleminek Jeemenis) või tegevuses, mis takistab poliitilist protsessi Jeemenis.

Pärsia lahe koostöönõukogu toetatud 23. novembri 2011. aasta kokkuleppe tulemusena astus Ali Abdullah Saleh tagasi Jeemeni presidendi ametikohalt pärast enam kui 30 aastat.

Alates 2012. aasta sügisest on Ali Abdullah Saleh'st väidetavalt saanud al-Houthi rühmituse vägivaldse tegevuse üks põhilisi toetajaid Põhja-Jeemenis.

2013. aasta veebruaris Lõuna-Jeemenis toimunud kokkupõrked olid Saleh', AQAP ja lõuna separatisti Ali Salim al-Bayd'i ühiste pingutuste tulemus probleemide tekitamiseks enne 18. märtsil 2013 toimunud Jeemeni riigisisest dialoogikonverentsi. Hiljem, alates 2014. aasta septembrist on Saleh Jeemenit destabiliseerinud, kasutades ära teisi, et nõrgestada keskvalitsust ja tekitada piisavalt ebastabiilsust riigipöörde võimaldamiseks. ÜRO Jeemeni ekspertide rühma 2014. aasta septembri aruande kohaselt toetab Saleh väidetavalt mõningate Jeemeni rühmituste vägivaldset tegevust rahaliste vahendite ja poliitilise toetuse kaudu ning tagades, et rahvakongressi (GPC) liikmed aitavad jätkuvalt kaasa Jeemeni destabiliseerimisele erinevatel viisidel.“


Top