Accept Refuse

EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 32018D0463

Nõukogu rakendusotsus (EL) 2018/463, 19. märts 2018, millega nimetatakse ametisse Ühtse Kriisilahendusnõukogu liige

OJ L 78, 21.3.2018, p. 15–15 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, HR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

In force

ELI: http://data.europa.eu/eli/dec_impl/2018/463/oj

21.3.2018   

ET

Euroopa Liidu Teataja

L 78/15


NÕUKOGU RAKENDUSOTSUS (EL) 2018/463,

19. märts 2018,

millega nimetatakse ametisse Ühtse Kriisilahendusnõukogu liige

EUROOPA LIIDU NÕUKOGU,

võttes arvesse Euroopa Liidu toimimise lepingut,

võttes arvesse Euroopa Parlamendi ja nõukogu 15. juuli 2014. aasta määrust (EL) nr 806/2014, millega kehtestatakse ühtsed eeskirjad ja ühtne menetlus krediidiasutuste ja teatavate investeerimisühingute kriisilahenduseks ühtse kriisilahenduskorra ja ühtse kriisilahendusfondi raames ning millega muudetakse määrust (EL) nr 1093/2010, (1) eriti selle artikli 56 lõiget 6,

võttes arvesse Euroopa Komisjoni ettepanekut,

võttes arvesse Euroopa Parlamendi heakskiitu (2)

ning arvestades järgmist:

(1)

Kuulanud ära Ühtse Kriisilahendusnõukogu, võttis komisjon oma täiskogu istungil 20. detsembril 2017 vastu Ühtse Kriisilahendusnõukogu liikme ametikohale esitatavate kandidaatide nimekirja ja esitas selle Euroopa Parlamendile.

(2)

Nõukogu teavitati nimekirjast samal päeval.

(3)

Määruse (EL) nr 806/2014 artikli 56 lõike 5 kohaselt on Ühtse Kriisilahendusnõukogu täiskohaga liikmete ametiaja pikkus viis aastat.

(4)

Komisjon võttis 14. veebruaril 2018 vastu ettepaneku nimetada Boštjan JAZBEC Ühtse Kriisilahendusnõukogu liikmeks ja esitas selle Euroopa Parlamendile heakskiitmiseks,

ON VASTU VÕTNUD KÄESOLEVA OTSUSE:

Artikkel 1

Boštjan JAZBEC nimetatakse Ühtse Kriisilahendusnõukogu täiskohaga liikmeks viieaastaseks ametiajaks alates käesoleva otsuse jõustumisest.

Artikkel 2

Käesolev otsus jõustub selle Euroopa Liidu Teatajas avaldamise päeval.

Brüssel, 19. märts 2018

Nõukogu nimel

eesistuja

R. PORODZANOV


(1)  ELT L 225, 30.7.2014, lk 1.

(2)  1. märtsi 2018. aasta heakskiit.


Top