EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 32018D0332

Nõukogu rakendusotsus (ÜVJP) 2018/332, 5. märts 2018, millega rakendatakse otsust 2013/798/ÜVJP Kesk-Aafrika Vabariigi vastu suunatud piiravate meetmete kohta

OJ L 63, 6.3.2018, p. 46–47 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, HR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

In force

ELI: http://data.europa.eu/eli/dec_impl/2018/332/oj

6.3.2018   

ET

Euroopa Liidu Teataja

L 63/46


NÕUKOGU RAKENDUSOTSUS (ÜVJP) 2018/332,

5. märts 2018,

millega rakendatakse otsust 2013/798/ÜVJP Kesk-Aafrika Vabariigi vastu suunatud piiravate meetmete kohta

EUROOPA LIIDU NÕUKOGU,

võttes arvesse Euroopa Liidu lepingut, eriti selle artikli 31 lõiget 2,

võttes arvesse nõukogu 23. detsembri 2013. aasta otsust 2013/798/ÜVJP Kesk-Aafrika Vabariigi vastu suunatud piiravate meetmete kohta (1), eriti selle artiklit 2c,

võttes arvesse liidu välisasjade ja julgeolekupoliitika kõrge esindaja ettepanekut

ning arvestades järgmist:

(1)

Nõukogu võttis 23. detsembril 2013 vastu otsuse 2013/798/ÜVJP.

(2)

ÜRO Julgeolekunõukogu resolutsiooni 2127 (2013) alusel loodud ÜRO Julgeolekunõukogu komitee ajakohastas 16. veebruaril 2018 teavet ühe isiku kohta, kelle suhtes kohaldatakse piiravaid meetmeid.

(3)

Otsuse 2013/798/ÜVJP lisa tuleks seetõttu vastavalt muuta,

ON VASTU VÕTNUD KÄESOLEVA OTSUSE:

Artikkel 1

Otsuse 2013/798/ÜVJP lisa muudetakse vastavalt käesoleva otsuse lisale.

Artikkel 2

Käesolev otsus jõustub Euroopa Liidu Teatajas avaldamise päeval.

Brüssel, 5. märts 2018

Nõukogu nimel

eesistuja

N. DIMOV


(1)  ELT L 352, 24.12.2013, lk 51.


LISA

Otsuse 2013/798/ÜVJP lisa jaotuses „A. Isikud“ asendatakse allpool nimetatud isikut käsitlev kanne järgmise kandega.

„1.

François Yangouvonda BOZIZÉ (teise nimega: a) Bozize Yangouvonda; b) Samuel Peter Mudde (sündinud 16. detsembril 1948 Izos, Lõuna-Sudaanis))

Ametinimetus: a) Kesk-Aafrika Vabariigi endine riigipea; b) professor.

Sünniaeg: a) 14. oktoober 1946; b) 16. detsember 1948.

Sünnikoht: a) Mouila, Gabon; b) Izo, Lõuna-Sudaan.

Kodakondsus: a) Kesk-Aafrika Vabariik; b) Lõuna-Sudaan.

Passi number: D00002264, välja antud 11. juunil 2013 (välja andnud välisminister, Jubas, Lõuna-Sudaanis. Kaotas kehtivuse 11. juunil 2017. Diplomaatiline pass antud välja Samuel Peter Mudde nimele).

Riiklik isikukood nr: M4800002143743 (isikukood passis).

Aadress: Uganda.

ÜRO poolt loetellu kandmise kuupäev: 9. mai 2014.

Muu teave: Ema nimi on Martine Kofio. Link Interpoli ja ÜRO Julgeolekunõukogu eriteate veebilehele https://www.interpol.int/en/notice/search/un/5802796.

Teave sanktsioonide komitee esitatud kirjeldavast kokkuvõttest loetellu kandmise põhjuste kohta:

Bozize kanti 9. mail 2014 loetellu resolutsiooni 2134 (2014) punkti 36 alusel, milles toodi esile „osalemine tegevuses või sellise tegevuse toetamine, millega ohustatakse Kesk-Aafrika Vabariigis (KAV) rahu, stabiilsust või julgeolekut“.

Lisateave

Bozize koos oma toetajatega õhutas 5. detsembril 2013 toimunud rünnakut Bangui vastu. Sellest ajast alates on ta jätkuvalt püüdnud korraldada destabiliseerivaid operatsioone, et säilitada pingeid KAVi pealinnas. Teadaolevalt moodustas Bozize anti-Balaka võitlejate rühmitused, enne kui ta 24. märtsil 2013 põgenes KAVist. Bozize kutsus kommünikees oma võitlejaid üles jätkama hirmutegusid praeguse režiimi ja islamistide vastu. Teadaolevalt on Bozize andnud rahalist ja materiaalset toetust võitlejatele, kes püüavad destabiliseerida käimasolevat üleminekut ja aidata teda tagasi võimule. Valdav osa anti-Balaka mässuliste rühmituste liikmetest pärinevad Kesk-Aafrika relvajõudude üksustest, kes pärast riigipööret maal killustusid ning kelle Bozize seejärel reorganiseeris. Bozize ja tema toetajad kontrollivad enam kui pooli anti-Balaka mässuliste rühmitusi.

Bozizele lojaalsete jõudude relvastusse kuuluvad lahingvintpüssid, miinipildujad ja raketiheitjad ning nad osalevad üha enam KAVi moslemitest elanikkonna vastu suunatud kättemaksurünnakutes. Olukord KAVis halvenes kiiresti pärast 5. detsembril 2013 toimunud anti-Balaka jõudude rünnakut Banguis, milles hukkus enam kui 700 inimest.“


Top