EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 32018D0027

Euroopa Keskpanga otsus (EL) 2019/43, 29. november 2018, riikide keskpankade protsentuaalsete osade kohta Euroopa Keskpanga kapitali märkimise aluses ja otsuse EKP/2013/28 kehtetuks tunnistamise kohta (EKP/2018/27)

OJ L 9, 11.1.2019, p. 178–179 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, HR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

No longer in force, Date of end of validity: 31/01/2020; kehtetuks tunnistatud 32020D0137

ELI: http://data.europa.eu/eli/dec/2019/43/oj

11.1.2019   

ET

Euroopa Liidu Teataja

L 9/178


EUROOPA KESKPANGA OTSUS (EL) 2019/43,

29. november 2018,

riikide keskpankade protsentuaalsete osade kohta Euroopa Keskpanga kapitali märkimise aluses ja otsuse EKP/2013/28 kehtetuks tunnistamise kohta (EKP/2018/27)

EUROOPA KESKPANGA NÕUKOGU,

võttes arvesse Euroopa Liidu toimimise lepingut,

võttes arvesse Euroopa Keskpankade Süsteemi ja Euroopa Keskpanga põhikirja, eelkõige selle artikleid 29.3 ja 29.4,

võttes arvesse Euroopa Keskpanga üldnõukogu kaasabi kooskõlas Euroopa Keskpankade Süsteemi ja Euroopa Keskpanga põhikirja artikli 46.2 neljanda taandega

ning arvestades järgmist:

(1)

Euroopa Keskpankade Süsteemi ja Euroopa Keskpanga põhikirja (edaspidi „EKPSi põhikiri“) artikli 29.3 kohaselt tuleb kapitali märkimise osakaale korrigeerida iga viie aasta järel alates Euroopa Keskpankade Süsteemi (EKPS) asutamisest analoogia põhjal EKPSi põhikirja artikli 29.1 sätetega. Korrigeeritud kapitali märkimise alust kohaldatakse alates korrigeerimise aastale järgneva aasta esimesest päevast.

(2)

Kapitali märkimise osakaalude viimane korrigeerimine kooskõlas EKPSi põhikirja artikliga 29.3 toimus 2013. aastal ja jõustus 1. jaanuaril 2014 (1).

(3)

Kooskõlas nõukogu otsusega 2003/517/EÜ (2) andis Euroopa Komisjon Euroopa Keskpangale (EKP) statistilised andmed kapitali märkimise aluse korrigeerimise määramiseks,

ON VASTU VÕTNUD KÄESOLEVA OTSUSE:

Artikkel 1

Ümardamine

Juhul kui Euroopa Komisjoni poolt kapitali märkimise aluse korrigeerimiseks antud muudetud statistika alusel saadakse numbrid, mis ei anna liitmisel 100 %, hüvitatakse vahe järgmiselt: i) kui kogusumma on alla 100 %, lisatakse 0,0001 protsendipunkti tõusvas järjekorras, alustades väikseima(te)st osa(de)st, kuni jõutakse 100 protsendini, või ii) kui kogusumma on üle 100 %, lahutatakse 0,0001 protsendipunkti langevas järjekorras, alustades suurima(te)st osa(de)st, kuni jõutakse 100 protsendini.

Artikkel 2

Osakaalud kapitali märkimises

Igale RKP-le määratud EKPSi põhikirja artikli 29 kirjeldusele vastavad osakaalud kapitali märkimises on alates 1. jaanuarist 2019 järgmised:

Nationale Bank van België/Banque Nationale de Belgique

2,5280 %

Българска народна банка (Bulgaaria keskpank)

0,8511 %

Česká národní banka

1,6172 %

Danmarks Nationalbank

1,4986 %

Deutsche Bundesbank

18,3670 %

Eesti Pank

0,1968 %

Banc Ceannais na hÉireann/Central Bank of Ireland

1,1754 %

Bank of Greece

1,7292 %

Banco de España

8,3391 %

Banque de France

14,2061 %

Hrvatska narodna banka

0,5673 %

Banca d'Italia

11,8023 %

Central Bank of Cyprus

0,1503 %

Latvijas Banka

0,2731 %

Lietuvos bankas

0,4059 %

Banque centrale du Luxembourg

0,2270 %

Magyar Nemzeti Bank

1,3348 %

Central Bank of Malta

0,0732 %

De Nederlandsche Bank

4,0677 %

Oesterreichische Nationalbank

2,0325 %

Narodowy Bank Polski

5,2068 %

Banco de Portugal

1,6367 %

Banca Naţională a României

2,4470 %

Banka Slovenije

0,3361 %

Národná banka Slovenska

0,8004 %

Suomen Pankki

1,2708 %

Sveriges Riksbank

2,5222 %

Bank of England

14,3374 %

Artikkel 3

Jõustumine ja kehtetuks tunnistamine

1.   Käesolev otsus jõustub 1. jaanuaril 2019.

2.   Otsus EKP/2013/28 tunnistatakse kehtetuks alates 1. jaanuarist 2019.

3.   Viiteid otsusele EKP/2013/28 käsitletakse viidetena käesolevale otsusele.

Frankfurt Maini ääres, 29. november 2018

EKP president

Mario DRAGHI


(1)  29. augusti 2013. aasta otsus EKP/2013/28 riikide keskpankade protsentuaalsete osade kohta Euroopa Keskpanga kapitali märkimise aluses (ELT L 16, 21.1.2014, lk 53).

(2)  Nõukogu 15. juuli 2003. aasta otsus 2003/517/EÜ statistiliste andmete kohta, mida kasutatakse Euroopa Keskpanga kapitali märkimise aluse kohandamisel (ELT L 181, 19.7.2003, lk 43).


Top