Accept Refuse

EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 32017R1488

Komisjoni rakendusmäärus (EL) 2017/1488, 18. august 2017, millega muudetakse 274. korda nõukogu määrust (EÜ) nr 881/2002, millega kehtestatakse teatavad eripiirangud organisatsioonidega ISIL (Daesh) ja Al-Qaida seotud teatavate isikute ja üksuste vastu

C/2017/5823

OJ L 215, 19.8.2017, p. 1–2 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, HR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

In force

ELI: http://data.europa.eu/eli/reg_impl/2017/1488/oj

19.8.2017   

ET

Euroopa Liidu Teataja

L 215/1


KOMISJONI RAKENDUSMÄÄRUS (EL) 2017/1488,

18. august 2017,

millega muudetakse 274. korda nõukogu määrust (EÜ) nr 881/2002, millega kehtestatakse teatavad eripiirangud organisatsioonidega ISIL (Daesh) ja Al-Qaida seotud teatavate isikute ja üksuste vastu

EUROOPA KOMISJON,

võttes arvesse Euroopa Liidu toimimise lepingut,

võttes arvesse nõukogu 27. mai 2002. aasta määrust (EÜ) nr 881/2002, millega kehtestatakse teatavad eripiirangud organisatsioonidega ISIL (Daesh) ja Al-Qaida seotud teatavate isikute ja üksuste vastu, (1) eriti selle artikli 7 lõike 1 punkti a ja artikli 7a lõiget 5,

ning arvestades järgmist:

(1)

Määruse (EÜ) nr 881/2002 I lisas on esitatud nende isikute, rühmituste ja üksuste loetelu, kelle rahalised vahendid ja majandusressursid nimetatud määruse alusel külmutatakse.

(2)

9. augustil 2017 otsustas ÜRO Julgeolekunõukogu sanktsioonide komitee muuta üht kannet nende isikute, rühmituste ja üksuste loetelus, kelle suhtes tuleks kohaldada rahaliste vahendite ja majandusressursside külmutamist. Seega tuleks määruse (EÜ) nr 881/2002 I lisa vastavalt muuta,

ON VASTU VÕTNUD KÄESOLEVA MÄÄRUSE:

Artikkel 1

Määruse (EÜ) nr 881/2002 I lisa muudetakse vastavalt käesoleva määruse lisale.

Artikkel 2

Käesolev määrus jõustub järgmisel päeval pärast selle avaldamist Euroopa Liidu Teatajas.

Käesolev määrus on tervikuna siduv ja vahetult kohaldatav kõikides liikmesriikides.

Brüssel, 18. august 2017

Komisjoni nimel

presidendi eest

välispoliitika vahendite talituse direktor


(1)  EÜT L 139, 29.5.2002, lk 9.


LISA

Määruse (EÜ) nr 881/2002 I lisas pealkirja „Füüsilised isikud“ all asendatakse

„Rustam Magomedovich Aselderov (algupärases kirjaviisis: Рустам Магомедович Асельдеров), teiste nimedega a) Abu Muhammad (algupärases kirjaviisis: Абу Мухаммад), b) Abu Muhammad Al-Kadari (algupärases kirjaviisis: Абу Мухаммад Аль-Кадари), c) Muhamadmuhtar (algupärases kirjaviisis: Мухамадмухтар. Sünniaeg: 9.3.1981. Sünnikoht: Iki-Buruli küla, Iki-Burulskiy rajoon, Kalmõkkia Vabariik, Venemaa Föderatsioon. Kodakondsus: Venemaa Föderatsioon. Passi nr: Venemaa pass number 8208 nr 555627, väljaandja Venemaa Föderatsiooni föderaalse migratsiooniteenistuse Dagestani Vabariigi direktsiooni Leninski büroo. Artikli 7d lõike 2 punktis i osutatud kuupäev: 12.12.2016“.

asendatakse järgmisega:

„Rustam Magomedovich Aselderov (algupärases kirjaviisis: Рустам Магомедович Асельдеров), teiste nimedega a) Abu Muhammad (algupärases kirjaviisis: Абу Мухаммад), b) Abu Muhammad Al-Kadari (algupärases kirjaviisis: Абу Мухаммад Аль-Кадари), c) Muhamadmuhtar (algupärases kirjaviisis: Мухамадмухтар. Sünniaeg: 9.3.1981. Sünnikoht: Iki-Buruli küla, Iki-Burulskiy rajoon, Kalmõkkia Vabariik, Venemaa Föderatsioon. Kodakondsus: Venemaa Föderatsioon. Passi nr: Venemaa pass number 8208 nr 555627, väljaandja Venemaa Föderatsiooni föderaalse migratsiooniteenistuse Dagestani Vabariigi direktsiooni Leninski büroo. Muu teave: Hukkus 3. detsembril 2016 Venemaa Föderatsioonis Dagestani Vabariigis Mahhatškalas. Artikli 7d lõike 2 punktis i osutatud kuupäev: 12.12.2016“.


Top