EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 32017R0630

Komisjoni rakendusmäärus (EL) 2017/630, 3. aprill 2017, millega muudetakse 264. korda nõukogu määrust (EÜ) nr 881/2002, millega kehtestatakse teatavad eripiirangud organisatsioonidega ISIL (Daesh) ja Al-Qaida seotud teatavate isikute ja üksuste vastu

C/2017/2297

OJ L 90, 4.4.2017, p. 6–7 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, HR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

In force

ELI: http://data.europa.eu/eli/reg_impl/2017/630/oj

4.4.2017   

ET

Euroopa Liidu Teataja

L 90/6


KOMISJONI RAKENDUSMÄÄRUS (EL) 2017/630,

3. aprill 2017,

millega muudetakse 264. korda nõukogu määrust (EÜ) nr 881/2002, millega kehtestatakse teatavad eripiirangud organisatsioonidega ISIL (Daesh) ja Al-Qaida seotud teatavate isikute ja üksuste vastu

EUROOPA KOMISJON,

võttes arvesse Euroopa Liidu toimimise lepingut,

võttes arvesse nõukogu 27. mai 2002. aasta määrust (EÜ) nr 881/2002, millega kehtestatakse teatavad eripiirangud organisatsioonidega ISIL (Daesh) ja Al-Qaida seotud teatavate isikute ja üksuste vastu, (1) eriti selle artikli 7 lõike 1 punkti a ja artikli 7a lõiget 5,

ning arvestades järgmist:

(1)

Määruse (EÜ) nr 881/2002 I lisas on esitatud nende isikute, rühmituste ja üksuste loetelu, kelle rahalised vahendid ja majandusressursid nimetatud määruse alusel külmutatakse.

(2)

29. märtsil 2017 otsustas ÜRO Julgeolekunõukogu sanktsioonide komitee muuta ühte kannet nende isikute, rühmituste ja üksuste loetelus, kelle suhtes kohaldatakse rahaliste vahendite ja majandusressursside külmutamist. Seega tuleks määruse (EÜ) nr 881/2002 I lisa vastavalt muuta,

ON VASTU VÕTNUD KÄESOLEVA MÄÄRUSE:

Artikkel 1

Määruse (EÜ) nr 881/2002 I lisa muudetakse vastavalt käesoleva määruse lisale.

Artikkel 2

Käesolev määrus jõustub järgmisel päeval pärast selle avaldamist Euroopa Liidu Teatajas.

Käesolev määrus on tervikuna siduv ja vahetult kohaldatav kõikides liikmesriikides.

Brüssel, 3. aprill 2017

Komisjoni nimel

presidendi eest

välispoliitika vahendite talituse juhataja kohusetäitja


(1)  EÜT L 139, 29.5.2002, lk 9.


LISA

Määruse (EÜ) nr 881/2002 I lisas pealkirja „Füüsilised isikud“ all olev kanne „Radi Abd El Samie Abou El Yazid El Ayashi (teise nimega Mera'i). Aadress: Via Cilea 40, Milano, Itaalia (alaline asukoht). Sünniaeg: 2.1.1972. Sünnikoht: El Gharbia, Egiptus. Muu teave: a) kinnipeetav Itaalias, vabastamise tähtpäev 6.1.2012; b) tema suhtes on antud Itaaliast väljasaatmise order pärast karistuse kandmise lõppu. Artikli 2a lõike 4 punktis b osutatud kuupäev: 12.11.2003.“ asendatakse järgmisega:

„Radi Abd El Samie Abou El Yazid El Ayashi (teise nimega Mera'i). Aadress: Via Cilea 40, Milano, Itaalia (alaline asukoht). Sünniaeg: 2.1.1972. Sünnikoht: El Gharbia kubernerkond, Egiptus. Kodakondsus: a) Egiptus. Artikli 7d lõike 2 punktis i osutatud kuupäev: 12.11.2003.“


Top