Accept Refuse

EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 32017R0335

Komisjoni määrus (EL) 2017/335, 27. veebruar 2017, millega muudetakse Euroopa Parlamendi ja nõukogu määruse (EÜ) nr 1333/2008 II lisa seoses stevioolglükosiidide (E 960) kasutamisega magusainena teatavates vähendatud energiasisaldusega kondiitritoodetes (EMPs kohaldatav tekst )

C/2017/1272

OJ L 50, 28.2.2017, p. 15–17 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, HR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

In force

ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/2017/335/oj

28.2.2017   

ET

Euroopa Liidu Teataja

L 50/15


KOMISJONI MÄÄRUS (EL) 2017/335,

27. veebruar 2017,

millega muudetakse Euroopa Parlamendi ja nõukogu määruse (EÜ) nr 1333/2008 II lisa seoses stevioolglükosiidide (E 960) kasutamisega magusainena teatavates vähendatud energiasisaldusega kondiitritoodetes

(EMPs kohaldatav tekst)

EUROOPA KOMISJON,

võttes arvesse Euroopa Liidu toimimise lepingut,

võttes arvesse Euroopa Parlamendi ja nõukogu 16. detsembri 2008. aasta määrust (EÜ) nr 1333/2008 toidu lisaainete kohta, (1) eriti selle artikli 10 lõiget 3,

ning arvestades järgmist:

(1)

Määruse (EÜ) nr 1333/2008 II lisas on sätestatud toidus kasutada lubatud lisaainete liidu loetelu ja kõnealuste lisaainete kasutamise tingimused.

(2)

Seda loetelu võidakse komisjoni algatusel või esitatud taotluse alusel ajakohastada Euroopa Parlamendi ja nõukogu määruse (EÜ) nr 1331/2008 (2) artikli 3 lõikes 1 osutatud ühtse menetluse kohaselt.

(3)

27. mail 2015 esitati taotlus lubada kasutada stevioolglükosiidide (E 960) magusainena teatavates vähendatud energiasisaldusega kondiitritoodetes. Seejärel tehti taotlus vastavalt määruse (EÜ) nr 1331/2008 artiklile 4 liikmesriikidele kättesaadavaks.

(4)

Stevioolglükosiidid on kalorivabad magusamaitselised toidu komponendid ja neid saab kasutada kaloririkaste suhkrute asendamiseks teatavates kondiitritoodetes nende kalorsuse vähendamiseks, mis võimaldab tarbijatele pakkuda vähendatud energiasisaldusega tooteid kooskõlas määruse (EÜ) nr 1333/2008 artikliga 7. Stevioolglükosiidide ja suhkru koos kasutamisega tagatakse toodete magusus ja parem maitse võrreldes selliste toodetega, milles on magustamise eesmärgil kasutatud üksnes stevioolglükosiide, sest suhkur peidab stevioolglükosiidide järelmaitse.

(5)

Vastavalt määruse (EÜ) nr 1331/2008 artikli 3 lõikele 2 peab komisjon määruse (EÜ) nr 1333/2008 II lisas sätestatud Euroopa Liidu toidu lisaainete loetelu ajakohastamiseks küsima Euroopa Toiduohutusameti (edaspidi „toiduohutusamet“) arvamust.

(6)

2010. aastal võttis toiduohutusamet vastu teadusliku arvamuse (3) stevioolglükosiidide ohutuse kohta nende kavandatud kasutuse puhul toidu lisaainena (E 960) ja kehtestas aktsepteeritava päevadoosi 4 mg kehamassi kilogrammi kohta päevas, väljendatuna stevioolekvivalentides.

(7)

Toiduohutusamet vaatas 2015. aastal läbi stevioolglükosiidide kokkupuute hindamise ja jõudis järeldusele, et kokkupuutehinnang on kõigi vanuserühmade puhul alla aktsepteeritava päevadoosi, välja arvatud ühes riigis, kus see ületas maimikute puhul kõrge kokkupuutetaseme (95. protsentiil) ülempiiri (4). Riikliku instituudi Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu 2015. aastal tehtud kokkupuute arvutused näitasid, et kavandatav kasutuse laiendamine (eeldades, et stevioolglükosiide sisaldavate toodete turuosa on 25 % ja kaubamärgiteadlikkus 100 %) ei mõjutanud kokkupuute 95. protsentiili 2–6-aastaste väikelaste puhul Madalmaades.

(8)

Toiduohutusamet märkis oma 2015. aasta arvamuses, et kõiki piiranguid/erandeid, mida kohaldatakse stevioolglükosiidide (E 960) kasutamise suhtes toidugruppi 05.2 kuuluvas toiduainetes, ei ole toidu klassifitseerimise süsteemis FoodEx võimalik kajastada. Seepärast määrati kogu toidugrupile suurim piirnorm 2 000 mg/kg, mille tulemuseks oli kokkupuute ülehindamine. Lisaks sellele ei määratletud toidugruppi 05.2 „Muud kondiitritooted, sealhulgas hingeõhku värskendavad pisimaiustused“ ühena peamistest toidugruppidest, mis suurendavad kokkupuudet stevioolglükosiididega (E960).

(9)

Arvestades, et kokkupuutehinnangud kõigi vanuserühmade puhul on alla aktsepteeritava päevadoosi, ei ole stevioolglükosiidide (E 960) kavandatud kasutusviisid ja -kogused magusainena ohtlikud.

(10)

Seepärast on asjakohane lubada stevioolglükosiidide (E 960) kasutamine magusainena teatavates vähendatud energiasisaldusega kondiitritoodetes, mis kuuluvad toidugruppi 05.2 „Muud kondiitritooted, sealhulgas hingeõhku värskendavad pisimaiustused“: kõvad kondiitritooted (kommid ja lutsukommid), pehmed kondiitritooted (närimiskommid, puuvilja-kummikommid ja suhkruvahust tooted/vahukommid), lagrits, nugat ja martsipan (piirnorm 350 mg/kg); tugevamaitselised värskendavad kurgupastillid (piirnorm 670 mg/kg) ja hingeõhku värskendavad pisimaiustused (piirnorm 2 000 mg/kg).

(11)

Määruse (EÜ) nr 1333/2008 II lisa tuleks vastavalt muuta.

(12)

Käesoleva määrusega ette nähtud meetmed on kooskõlas alalise taime-, looma-, toidu- ja söödakomitee arvamusega,

ON VASTU VÕTNUD KÄESOLEVA MÄÄRUSE:

Artikkel 1

Määruse (EÜ) nr 1333/2008 II lisa muudetakse vastavalt käesoleva määruse lisale.

Artikkel 2

Käesolev määrus jõustub kahekümnendal päeval pärast selle avaldamist Euroopa Liidu Teatajas.

Käesolev määrus on tervikuna siduv ja vahetult kohaldatav kõikides liikmesriikides.

Brüssel, 27. veebruar 2017

Komisjoni nimel

president

Jean-Claude JUNCKER


(1)  ELT L 354, 31.12.2008, lk 16.

(2)  Euroopa Parlamendi ja nõukogu 16. detsembri 2008. aasta määrus (EÜ) nr 1331/2008, millega kehtestatakse toidu lisaainete, toiduensüümide ning toidu lõhna- ja maitseainete lubade andmise ühtne menetlus (ELT L 354, 31.12.2008, lk 1).

(3)  EFSA Journal 2010;8(4):1537.

(4)  EFSA Journal 2015;13(6):4146.


LISA

Määruse (EÜ) nr 1333/2008 II lisa E osa toidugruppi 05.2 „Muud kondiitritooted, sealhulgas hingeõhku värskendavad pisimaiustused“ muudetakse järgmiselt.

a)

Kanne „E 960 Stevioolglükosiidid“, mis osutab kandele „Ainult suhkrulisandita kondiitritooted“, asendatakse järgmisega:

 

„E 960

Stevioolglükosiidid

350

(60)

Ainult suhkrulisandita kondiitritooted

ainult vähendatud energiasisaldusega kõvad kondiitritooted (kommid ja lutsukommid)

ainult vähendatud energiasisaldusega pehmed kondiitritooted (närimiskommid, puuvilja-kummikommid ja suhkruvahust tooted/vahukommid)

ainult vähendatud energiasisaldusega lagrits

ainult vähendatud energiasisaldusega nugat

ainult vähendatud energiasisaldusega martsipan“.

b)

Kanne „E 960 Stevioolglükosiidid“, mis osutab kandele „Ainult tugevamaitselised värskendavad suhkrulisandita kurgupastillid“, asendatakse järgmisega:

 

„E 960

Stevioolglükosiidid

670

(60)

Ainult tugevamaitselised värskendavad vähendatud energiasisaldusega või suhkrulisandita kurgupastillid“.

c)

Kanne „E 960 Stevioolglükosiidid“, mis osutab kandele „Ainult hingeõhku värskendavad suhkrulisandita pisimaiustused“, asendatakse järgmisega:

 

„E 960

Stevioolglükosiidid

2 000

(60)

Ainult hingeõhku värskendavad vähendatud energiasisaldusega või suhkrulisandita pisimaiustused“.


Top