EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 32017R0080

Komisjoni rakendusmäärus (EL) 2017/80, 16. jaanuar 2017, millega muudetakse nõukogu määrust (EÜ) nr 329/2007, mis käsitleb Korea Rahvademokraatliku Vabariigi vastu suunatud piiravaid meetmeid

C/2017/0284

ELT L 12, 17.1.2017, p. 86–87 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, HR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

Legal status of the document No longer in force, Date of end of validity: 31/08/2017; mõjud tunnistatud kehtetuks 32017R1509

ELI: http://data.europa.eu/eli/reg_impl/2017/80/oj

17.1.2017   

ET

Euroopa Liidu Teataja

L 12/86


KOMISJONI RAKENDUSMÄÄRUS (EL) 2017/80,

16. jaanuar 2017,

millega muudetakse nõukogu määrust (EÜ) nr 329/2007, mis käsitleb Korea Rahvademokraatliku Vabariigi vastu suunatud piiravaid meetmeid

EUROOPA KOMISJON,

võttes arvesse Euroopa Liidu toimimise lepingut,

võttes arvesse 27. märtsi 2007. aasta nõukogu määrust (EÜ) nr 329/2007, mis käsitleb Korea Rahvademokraatliku Vabariigi vastu suunatud piiravaid meetmeid (1), eriti selle artikli 13 lõike 1 punkti d,

ning arvestades järgmist:

(1)

Määruse (EÜ) nr 329/2007 IV lisas on loetletud isikud, üksused ja asutused, kelle on kindlaks määranud ÜRO Julgeolekunõukogu sanktsioonide komitee või ÜRO Julgeolekunõukogu ning kelle rahalised vahendid ja majandusressursid külmutatakse nimetatud määruse alusel.

(2)

Resolutsiooni 1718 (2006) alusel loodud ÜRO Julgeolekunõukogu komitee otsustas 17. detsembril 2016, et resolutsiooni 2270 (2016) III lisas kõnealuse resolutsiooni punkti 23 kohaselt kindlaks määratud viis laeva ei ole Ocean Maritime Management'i kontrolli all olevad ega tema poolt käitatavad majandusressursid ning seepärast ei tuleks nende suhtes kohaldada resolutsiooni 1718 (2006) punkti 8 alapunktiga d kehtestatud varade külmutamist.

(3)

Seepärast tuleks määruse (EÜ) nr 329/2007 IV lisa vastavalt muuta,

ON VASTU VÕTNUD KÄESOLEVA MÄÄRUSE:

Artikkel 1

Määruse (EÜ) nr 329/2007 IV lisa muudetakse vastavalt käesoleva määruse lisale.

Artikkel 2

Käesolev määrus jõustub järgmisel päeval pärast selle avaldamist Euroopa Liidu Teatajas.

Käesolev määrus on tervikuna siduv ja vahetult kohaldatav kõikides liikmesriikides.

Brüssel, 16. jaanuar 2017

Komisjoni nimel

presidendi eest

välispoliitika vahendite talituse juhataja kohusetäitja


(1)  ELT L 88, 29.3.2007, lk 1.


LISA

Määruse (EÜ) nr 329/2007 IV lisas asendatakse pealkirja „Juriidilised isikud, üksused ja asutused“ all kanne: „Ocean Maritime Management Company, Limited (OMM) (teise nimega OMM). Aadress: a) Donghung Dong, Central District, PO Box 120, Pyongyang, Korea Rahvademokraatlik Vabariik; b) Dongheung-dong Changgwang Street, Chung-Ku, PO Box 125, Pyongyang, Korea Rahvademokraatlik Vabariik. Muu teave: a) International Maritime Organization (IMO) Number: 1790183; b) Ocean Maritime Management Company, Limited'il oli tähtis osa peidetud relvalasti ja relvadega seotud materjali veo korraldamises Kuubalt Korea Rahvademokraatlikku Vabariiki juulis 2013. Nii toetas äriühing Ocean Maritime Management Company, Limited tegevust, mis on resolutsioonidega keelatud – nimelt on resolutsiooniga 1718 (2006), mida on muudetud resolutsiooniga 1874 (2009), kehtestatud relvaembargo –, ning aitas kaasa kõnealuste resolutsioonidega kehtestatud meetmete eiramisele, c) Ocean Maritime Management Company, Limited käitab/haldab järgmiste IMO numbritega laevu: a) Chol Ryong (Ryong Gun Bong) 8606173, b) Chong Bong (Greenlight) (Blue Nouvelle) 8909575, c) Chong Rim 2 8916293, d) Dawnlight 9110236, e) Ever Bright 88 (J Star) 8914934, f) Gold Star 3 (benevolence 2) 8405402, g) Hoe Ryong 9041552, h) Hu Chang (O Un Chong Nyon) 8330815, i) Hui Chon (Hwang Gum San 2) 8405270, j) Ji Hye San (Hyok Sin 2) 8018900, k) Kang Gye (Pi Ryu Gang) 8829593, l) Mi Rim 8713471, m) Mi Rim 2 9361407, n) Rang (Po Thong Gang) 8829555, o) Orion Star (Richocean) 9333589, p) Ra Nam 2 8625545, q) Ra Nam 3 9314650, r) Ryo Myong 8987333, s) Ryong Rim (Jon Jin 2) 8018912, t) Se Pho (Rak Won 2) 8819017, u) Songjin (Jang Ja San Chong Nyon Ho) 8133530, v) South Hill 2 8412467, w) South Hill 5 9138680, x) Tan Chon (Ryon Gang 2) 7640378, y) Thae Pyong San (Petrel 1) 9009085, z) Tong Hung San (Chong Chon Gang) 7937317, aa) Tong Hung 8661575. Loetellu kandmise kuupäev: 28.7.2014“ järgmise kandega:

„Ocean Maritime Management Company, Limited (OMM) (teise nimega OMM). Aadress: a) Donghung Dong, Central District, PO Box 120, Pyongyang, Korea Rahvademokraatlik Vabariik; b) Dongheung-dong Changgwang Street, Chung-Ku, PO Box 125, Pyongyang, Korea Rahvademokraatlik Vabariik. Muu teave: a) International Maritime Organization (IMO) Number: 1790183; b) Ocean Maritime Management Company, Limited'il oli tähtis osa peidetud relvalasti ja relvadega seotud materjali veo korraldamises Kuubalt Korea Rahvademokraatlikku Vabariiki juulis 2013. Nii toetas äriühing Ocean Maritime Management Company, Limited tegevust, mis on resolutsioonidega keelatud – nimelt on resolutsiooniga 1718 (2006), mida on muudetud resolutsiooniga 1874 (2009), kehtestatud relvaembargo –, ning aitas kaasa kõnealuste resolutsioonidega kehtestatud meetmete eiramisele, c) Ocean Maritime Management Company, Limited käitab/haldab järgmiste IMO numbritega laevu: a) Chol Ryong (Ryong Gun Bong) 8606173, b) Chong Bong (Greenlight) (Blue Nouvelle) 8909575, c) Chong Rim 2 8916293, d) Hoe Ryong 9041552, e) Hu Chang (O Un Chong Nyon) 8330815, f) Hui Chon (Hwang Gum San 2) 8405270, g) Ji Hye San (Hyok Sin 2) 8018900, h) Kang Gye (Pi Ryu Gang) 8829593, i) Mi Rim 8713471, j) Mi Rim 2 9361407, k) Rang (Po Thong Gang) 8829555, l) Ra Nam 2 8625545, m) Ra Nam 3 9314650, n) Ryo Myong 8987333, o) Ryong Rim (Jon Jin 2) 8018912, p) Se Pho (Rak Won 2) 8819017, q) Songjin (Jang Ja San Chong Nyon Ho) 8133530, r) South Hill 2 8412467, s) Tan Chon (Ryon Gang 2) 7640378, t) Thae Pyong San (Petrel 1) 9009085, u) Tong Hung San (Chong Chon Gang) 7937317, v) Tong Hung 8661575. Loetellu kandmise kuupäev: 28.7.2014“.


Top