Accept Refuse

EUR-Lex Access to European Union law

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 32017D2163

Nõukogu otsus (ÜVJP) 2017/2163, 20. november 2017, millega muudetakse otsust 2014/145/ÜVJP, mis käsitleb piiravaid meetmeid seoses Ukraina territoriaalset terviklikkust, suveräänsust ja sõltumatust kahjustava või ohustava tegevusega

OJ L 304, 21.11.2017, p. 51–52 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, HR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

In force

ELI: http://data.europa.eu/eli/dec/2017/2163/oj

21.11.2017   

ET

Euroopa Liidu Teataja

L 304/51


NÕUKOGU OTSUS (ÜVJP) 2017/2163,

20. november 2017,

millega muudetakse otsust 2014/145/ÜVJP, mis käsitleb piiravaid meetmeid seoses Ukraina territoriaalset terviklikkust, suveräänsust ja sõltumatust kahjustava või ohustava tegevusega

EUROOPA LIIDU NÕUKOGU,

võttes arvesse Euroopa Liidu lepingut, eriti selle artiklit 29,

võttes arvesse nõukogu 17. märtsi 2014. aasta otsust 2014/145/ÜVJP, mis käsitleb piiravaid meetmeid seoses Ukraina territoriaalset terviklikkust, suveräänsust ja sõltumatust kahjustava või ohustava tegevusega, (1) eriti selle artikli 3 lõiget 1,

võttes arvesse liidu välisasjade ja julgeolekupoliitika kõrge esindaja ettepanekut

ning arvestades järgmist:

(1)

Nõukogu võttis 17. märtsil 2014 vastu otsuse 2014/145/ÜVJP.

(2)

Pärast seda, kui Venemaa Föderatsioon korraldas 10. septembril 2017 ebaseaduslikult annekteeritud Sevastopoli linnas kubernerivalimised, on nõukogu seisukohal, et otsuse 2014/145/ÜVJP lisas esitatud selliste isikute, üksuste ja asutuste loetellu, kelle suhtes kohaldatakse piiravaid meetmeid, tuleks lisada üks isik.

(3)

Otsuse 2014/145/ÜVJP lisa tuleks seetõttu vastavalt muuta,

ON VASTU VÕTNUD KÄESOLEVA OTSUSE:

Artikkel 1

Käesoleva otsuse lisas loetletud isik kantakse otsuse 2014/145/ÜVJP lisas esitatud loetellu.

Artikkel 2

Käesolev otsus jõustub selle Euroopa Liidu Teatajas avaldamise päeval.

Brüssel, 20. november 2017

Nõukogu nimel

eesistuja

M. REPS


(1)  ELT L 78, 17.3.2014, lk 16.


LISA

Artiklis 1 osutatud isikute loetelu

 

Nimi

Tuvastamisandmed

Põhjused

Loetellu kandmise kuupäev

„161.

Dmitry Vladimirovich OVSYANNIKOV

(Дмитрий Владимирович Овсянников)

Sünniaeg: 21.2.1977

Sünnikoht: Omsk, NSVL

„Sevastopoli kuberner“

Ovsyannikov valiti „Sevastopoli kuberneriks“ ebaseaduslikult annekteeritud Sevastopoli linnas 10. septembril 2017 toimunud valimistel, mille korraldajaks oli Venemaa Föderatsioon.

President Putin nimetas ta 28. juulil 2016„Sevastopoli kuberneri“ kohusetäitjaks. Selles ametis töötas ta selle nimel, et integreerida ebaseaduslikult annekteeritud Krimmi poolsaar tõhusamalt Venemaa Föderatsiooni ning on seega vastutav sellise tegevuse ja poliitika aktiivse toetamise ja elluviimise eest, mis kahjustab või ohustab Ukraina territoriaalset terviklikkust, suveräänsust ja sõltumatust.

2017. aastal ja ebaseadusliku „Krimmi referendumi“ aastapäeval tegi ta üldsusele suunatud avaldusi, milles toetas Krimmi ja Sevastopoli ebaseaduslikku annekteerimist. Ta avaldas austust nn enesekaitseüksuste veteranidele, kes hõlbustasid Vene vägede liikumist Krimmi poolsaarel enne selle ebaseaduslikku annekteerimist Venemaa Föderatsiooni poolt, ning kutsus üles muutma Sevastopol Vene Föderatsiooni lõunaosa pealinnaks.

21.11.2017“


Top